Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Zintegrowany System Zarządzania

Polska Grupa Górnicza S.A. w trosce o satysfakcję klienta i stan środowiska naturalnego, dochowując najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniając ochronę przetwarzanych informacji, wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013 oraz przyjęła do stosowania Politykę ZSZ.

Celem wdrożenia, a obecnie utrzymania systemu jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o ustalonej jakości w sposób planowany, zgodnie z ich potrzebami, w warunkach poszanowania wymagań prawnych i innych, przede wszystkim dotyczących ochrony środowiska i BHP, oraz zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

System został zbudowany z elementów, które zostały ze sobą połączone i obecnie stanowią nierozerwalną całość:

  • System Zarządzania Jakością
  • System Zarządzania Środowiskowego
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swym zakresem kopalnie, zakłady specjalistyczne oraz Centralę PGG.

W celu utrzymania oraz doskonalenia, Zintegrowany System Zarządzania podlega cyklicznym auditom wykonywanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Polska Grupa Górnicza S.A. posiada certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO/IEC 27001 w zakresie:

Planowanie, wydobycie, przeróbka i sprzedaż węgla kamiennego, usługi górnicze, remonty, modernizacje i produkcja maszyn górniczych oraz utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych.

wydany przez jednostkę certyfikującą Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Certfikat
Kliknij, aby powiększyć

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.