Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

KWK Mysłowice-Wesoła

41-408 Mysłowice

ul. Kopalniana 5

32 3175 000

32 2253 849


Adam
ROZMUS

Dyrektor Kopalni

Wiesław
CHYŁEK

Naczelny Inżynier

Tomasz
RĘDZIA

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia KWK Mysłowice – Wesoła

Początki zorganizowanego górnictwa na terenie kopalni „Mysłowice” sięgają 1837 roku, a na terenie kopalni „Wesoła” roku 1914.

Pod nazwą KWK „Mysłowice” kopalnia działała od 1951 roku, a w 1952 roku uruchomiono KWK „Wesoła” .

W 1993 roku KWK „Mysłowice” i KWK „Wesoła” weszły w skład 11 kopalń tworzących Katowicki Holding Węglowy S.A.  

1 stycznia 2007 roku następuje połączenie kopalń od tej pory zakład funkcjonuje pod nazwą: KWK „Mysłowice - Wesoła” w Mysłowicach.

1 czerwca 2015 – część ruchu "Mysłowice" została przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

1 kwietnia 2017 roku KWK „Mysłowice – Wesoła” weszła w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Podstawowym zadaniem kopalni jest wydobywanie i wzbogacanie węgla kamiennego oraz pozyskiwanie i sprzedaż metanu.

Lokalizacja

Zakład Górniczy KWK Mysłowice - Wesoła – ruch „Wesoła” (stanowiący obecnie główną część produkcyjną kopalni) zlokalizowany jest na terenie miast: Katowice i Mysłowice.

W skład terenu Zakładu Górniczego Ruchu „Wesoła” wchodzą:

  • Zakład Główny - zlokalizowany w obszarze miasta Katowice,
  • Teren Szybów Wentylacyjnych  - zlokalizowany w obszarze miasta Katowice,
  • rejon zlikwidowanego szybu „Jan - Henryk” - zlokalizowany w obszarze miasta  Mysłowice.

Stan zatrudnienia

  • na dzień 31.10.2017 r. wynosi  3920 pracowników, w tym pracowników dołowych 3174, pracowników powierzchni 746.

Aktualności

Obecnie roboty górnicze prowadzone są w pokładach 416, 501 i 510. Wydobywany z nich węgiel należy do węgli energetycznych typu 32 a jego wartość opałowa przekracza 22 MJ/kg, natomiast średnia zawartość popiołu nie przekracza 16,00%.

Ważną cechą oferowanych sortymentów jest ich wyjątkowo niska zawartość siarki na poziomie 0,6 %. W związku z globalnymi próbami ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza ma to obecnie szczególne znaczenie.

Należy również pokreślić, iż odbiorcy węgla nieposiadający instalacji odsiarczania spalin mogą korzystać z węgla oferowanego przez kopalnię „Mysłowice-„Wesoła” bez konieczności uiszczania opłat z tytułu zanieczyszczeń środowiska.

Kopalnia eksploatuje 8 szybów z czego na Ruchu „Wesoła” : „Bronisław”, „Piotr”, „Karol (szyby wdechowe) oraz „Wacław” i „Wentylacyjny II” (szyby wydechowe). Na Ruchu „Mysłowice”: „Wschodni I”, „Wschodni II” (szyby wdechowe) oraz „Południowy” (szyb wydechowy). W celu optymalizacji kosztów wydobycia kopalnia prowadzi działania zmierzające do całkowitej likwidacji Ruchu „Mysłowice” w związku z zakończeniem eksploatacji w jego złożu.

KWK “Mysłowice - Wesoła“ jest kopalnią, w której występuje mnogość zagrożeń naturalnych, takich jak: metanowe, pożarowe, tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego, wodne i samozapalenia węgla. Dlatego też stosowane są specjalistyczne i nowoczesne systemy, które w sposób ciągły prowadzą monitoring występujących zagrożeń zabezpieczając załogę kopalni. Na poprawę warunków bezpieczeństwa i wydajności pracy szczególne znaczenie ma zastosowanie nowoczesnego wyposażenia technicznego, takiego jak: obudowy zmechanizowane, zdalnie sterowane kombajny ścianowe, wysoko wydajne przenośniki ścianowe i taśmowe, kombajny chodnikowe, kolejki podwieszane, spalinowe i spągowe.

Poza naturalnymi, materialnymi i organizacyjnymi zasobami decydującymi o potencjale KWK "Mysłowice-Wesoła" fundamentalnym zasobem są jej kadry. Dzisiejsi pracownicy kopalni to profesjonaliści wyspecjalizowani w różnych dziedzinach, obsługujący urządzenia najnowszej generacji i realizujący czynności w ramach nowoczesnych technologii. Wspomniana wcześniej współpraca kierownictwa firmy i załogi realizowana m.in. poprzez kontakty z reprezentantami pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych przyczynia się do poprawy efektywności pracy i wpisuje się w zgodny z górniczą tradycją schemat wzajemnego szacunku dla pracy kierownictwa i załogi.

Zdobywane przez wiele lat doświadczenie tej załogi, metodyczne podnoszenie kompetencji kadry inżynieryjno – technicznej wdrażanie coraz nowocześniejszych technologii, etc. skutkują podnoszeniem bezpieczeństwa pracy, wzrostem wydajności firmy, wzrostem jej konkurencyjności oraz stabilizacją rynkową przedsiębiorstwa.

Wykorzystywanie wspólnych doświadczeń, czerpanie z tego, co najlepsze w górniczej tradycji i stałe doskonalenie to elementy współtworzące progresywną kulturę Kopalni „Mysłowice-Wesoła”, dającą nadzieję na stabilne funkcjonowanie zakładu w następnych dziesięcioleciach.

 

Lokalizacja


Warning: Creating default object from empty value in /srv/www/zend/library/Pgg/Controller.php on line 25
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.