Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

KWK Bolesław Śmiały

43-173 Łaziska Górne

ul. Świętej Barbary 12

32 7175 111

32 7175 604


Grzegorz
CONRAD

Dyrektor Kopalni

Zbigniew
DOMALIK

Naczelny Inżynier

Adam
PRZYWARA

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia kopalni

KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych jest jedną z najstarszych kopalń w Polsce, a jednocześnie najstarszym i największym zakładem przemysłowym na terenie miasta Łaziska Górne. Początki zorganizowanej eksploatacji złóż węgla w rejonie Łazisk datuje się od 1779 r., w którym została utworzona kopalnia „Szczęście Henryka”. Od tego czasu na terenie Łazisk powstawały liczne kopalnie. W efekcie ich łączenia powstała kopalnia „Zjednoczona Aleksander”, od 1945 r. funkcjonująca pod nazwą „Bolesław Śmiały”. W następnych latach zbudowana w takim kształcie kopalnia rozwijała się poprzez kolejne modernizacje. Od 2016 roku Kopalnia „Bolesław Śmiały” funkcjonuje w strukturach Polskiej Grupy Górniczej S.A. - największego producenta węgla kamiennego w Unii Europejskiej.

Osiągane wyniki produkcyjno – ekonomiczne plasują kopalnię w czołówce zakładów Spółki. Kluczowe w ostatnim czasie dla prowadzenia robót i osiąganych wyników produkcyjnych były zmiany oraz udoskonalenia w obszarze transportu materiałów, urobku, i przewozu ludzi.

Proces wzbogacania węgla prowadzony jest w zmodernizowanym Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych będącym  najnowocześniejszym zakładem wzbogacania miałów energetycznych w Polsce.

Zatrudnienie - stan na dzień 01.01.2021

Kopalnia zatrudnia 1710 pracowników.

Inne istotne informacje o kopalni

Kopalnia Bolesław Śmiały jako Oddział Polskiej Grupy Górniczej S.A. została objęta Zintegrowanym Systemem Zarządzania. Funkcjonujący i ciągle doskonalony system zarządzania został wdrożony w czterech obszarach : Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Informacji. Utrzymywana zgodność z międzynarodowymi standardami ISO potwierdzona została odpowiednim certyfikatem wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Kopalnia mając na uwadze konieczność integrowania działań gospodarczych z zachowaniem równowagi przyrodniczej, dąży do osiągnięcia harmonii pomiędzy działalnością przemysłu, a składnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego. Duży nacisk został położony na komfort życia mieszkańców sąsiadujących z kopalnią. Przykładem jest między innymi budowa ekranów akustycznych skutecznie wytłumiających hałas. Wokół kopalni zostały wykonane nasadzenia, które stanowią  dodatkowe „zielone płuca” dla gminy.

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.