Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

KWK Bolesław Śmiały

43-173 Łaziska Górne

ul. Świętej Barbary 12

32 7175 111

32 7175 604


Grzegorz
CONRAD

Dyrektor Kopalni

Zbigniew
DOMALIK

Naczelny Inżynier

Adam
PRZYWARA

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia kopalni

Kopalnia „Bolesław Śmiały” jest jedną z najstarszych kopalń w Polsce powstałą drogą stopniowego łączenia wielu czynnych na tym obszarze niedużych, często zmieniających swoją lokalizację, udostępnianych sztolniami i płytkimi szybikami zakładów górniczych. Właścicielami tych zakładów byli książę pszczyński, urzędnicy pruscy, kupcy oraz inni drobni posiadacze wydobywający węgiel na własny rachunek lub w organizowanych spółkach. Z biegiem lat akcje drobnych posiadaczy zostały wykupione przez możniejszych, a małe kopalnie włączone do większych jednostek, co zaowocowało tym, że na początku XIX wieku na terenie Łazisk pozostało już tylko dwóch właścicieli kopalń, książę pszczyński i spółka akcyjna „Bóg z Nami”(od 1922 roku „Waleska”) , której największym udziałowcem był Bank Weimarski z baronem Emilio Sternberg de Armella na czele.

Początki zorganizowanej eksploatacji złóż w rejonie Łazisk wytycza rok 1779, wtedy to na terenie ówczesnej gminy Łaziska Dolne książę pszczyński Fryderyk Erdmann Anhalt – Cöthen uruchomił pierwszą kopalnię typu odkrywkowego „Heinrichsglück” („Szczęście Henryka”). W końcówce XVIII wieku właściciel dóbr rycerskich Łaziska Średnie, major Magnus von Bludowski uruchomił na ich terenie drugą kopalnię będącą zalążkiem współczesnej kopalni nadając jej nazwę „Wierna Karolina” (1797).

Rozwój gospodarczy Śląska w XIX i początkach XX wieku miał również wpływ na obszar dzisiejszych Łazisk Górnych, powstają nowe kopalnie takie jak: „Nowa Nadzieja” (1817), „Marta – Waleska” (1835), „Wesoły Widok” (1835), „Bóg z nami” (1837), „Radość Augusty” (1839), „Bonaparte” (1841), „Fryderyka” (1841), „Szczęście Henryka II” (1845), „Brada” (1849), „Św. Anna” (1842), „Błogosławieństwo Trautscholda” (1855), „Księżna Augusta” (1855), „Szczęście Henryka III” (1902) i „Książątko” (1914).

W wyniku stopniowej konsolidacji kopalń książęcych powstaje kopalnia „Zjednoczona Aleksander”, która zachowała swą nazwę do 1945 roku, a jeden z jej oddziałów „Brada” przemianowany został w 1937 roku na „Bolesław Śmiały” stanowiąc zalążek przyjętej po II wojnie światowej nazwy kopalni.

Dwie kopalnie „Waleska” i „Bolesław Śmiały” od stycznia 1947 roku stanowią jeden zakład górniczy funkcjonujący pod nazwą Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały”.

Współczesne czasy nie szczędziły kopalni, a w szczególności załodze obaw o jej dalsze perspektywy.   

Zatrudnienie

Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały” pod względem zatrudnienia jest najmniejszą kopalnią PGG. Obecnie kopalnia zatrudnia 1411 pracowników.

Zdolności produkcyjne

Kopalnia „Bolesław Śmiały” jest zakładem wydobywającym dobowo około 6.000 – 7.000 ton węgla, realizującym swoje zadania produkcyjne w obszarze górniczym „Łaziska II” o powierzchni 74,35 km2. Aktualna eksploatacja odbywa się w złożu „Łaziska” obejmującym 29,65 km2 na obszarze miast Orzesze, Mikołów i Łaziska Górne oraz gminy Ornontowice.

Uzyskiwane przez kopalnię wskaźniki techniczno-ekonomiczne plasują kopalnię w ścisłej czołówce kopalń węgla kamiennego w Polsce. Wpływ na to mają: wydajność ogólna 4830 kg/pdn, wydajność dołowa 10 230 kg/rdn, wydajność na 1 zatrudnionego powyżej 1 000 t węgla handlowego.

Inne istotne informacje o kopalni

Kopalnia „Bolesław Śmiały” wyróżniona została wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, a wśród nich między innymi:  

  • w 2005 roku III miejsce w VI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii „Technologia godna polecenia” ,
  • I miejsce w 2006 roku w konkursie „Kopalnia Roku” Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej i Górnośląskiej Izby Przemysłowo – Handlowej,
  • Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2006 w kategorii polskie przedsiębiorstwo, Regionalnej Rady Gospodarki przy  Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
  • statuetka „Bocianiego Gniazda” za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Kapituły Mężów Stanu powiatu mikołowskiego.
  • „Czarny Diament” 2011 Izby Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
  • III miejsce w 2011 roku w konkursie „Kopalnia Roku” Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej
  • II miejsce w 2011 roku w konkursie „Bezpieczna Kopalnia” Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Kopalnia posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, którego zgodność z normami ISO 9001, ISO14001, PN-N-18001 potwierdziły firmy certyfikujące SGS Polska oraz Polska Izba Handlu Zagranicznego. W zakresie działań związanych z wdrożonym systemu prowadzone jest ciągłe doskonalenie w celu realizacji przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Lokalizacja


Warning: Creating default object from empty value in /srv/www/zend/library/Pgg/Controller.php on line 25
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.