Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

KWK Sośnica

44-103 Gliwice

ul. Błonie 6

32 7178 000

32 2370 582


Mieczysław
WOJTYŃSKI

Dyrektor Kopalni

Sebastian
STOPA

Naczelny Inżynier

Marek
SZAFRANIEC

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia kopalni

Kopalnia Sośnica istnieje od 17 października 1917 roku, kiedy wydobyto pierwsze tony węgla z poziomu 130 metrów.

Lata 20. i 30. XX wieku to okres rozbudowy kopalni (pogłębianie szybów I i II, budowa nowych poziomów wydobywczych 385m i 550m, udostępnianie pokładów węgla i zwiększanie wydobycia). W 1960r. uruchomiono szyb wentylacyjno-materiałowy Bojków wraz z Polem Bojków.

W latach 70. i 80. XX wieku uruchomiono szyby IV i VI, co spowodowało udostępnienie nowych poziomów wydobywczych 750m i 950m. W wyniku zrealizowania szeregu inwestycji nastąpiło znaczne umaszynowienie całości cyklu urabiania, transportu, sortowania i sprzedaży węgla.

W latach 90. XX wieku rozpoczęto restrukturyzację techniczno-technologiczną kopalni, mającą przede wszystkim na celu obniżenie kosztów jej działalności.

Głównym przeprowadzonym przedsięwzięciem z zakresu uproszczenia modelu zakładu była likwidacja Pola Wschód, eksploatację którego wstrzymano w lipcu 1996 roku. Prowadzono także likwidacje zbędnych wyrobisk podziemnych. Wysiłki mające na celu uczynienie z kopalni zakładu zdolnego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej przyniosły efekty, a także zostały nagrodzone. Sąd konkursowy Szkoły Eksploatacji Podziemnej w konkursie o miano „Najlepsza w roku” przyznał kopalni „Sośnica” drugie miejsce za 2000 rok oraz trzecie miejsce za wyniki osiągnięte w 2002 roku.

Od 1 lipca 2005 roku dwie samodzielne, funkcjonujące odrębnie kopalnie „Sośnica” w Gliwicach i „Makoszowy” w Zabrzu, zostały połączone w jedną dwuruchową kopalnię „Sośnica-Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu, funkcjonującą w ramach Kompanii Węglowej S.A. Połączenie miało przede wszystkim na celu umożliwienie lepszego wykorzystania złoża i uproszczenie infrastruktury technicznej.

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Uchwałą Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu rozdzielony został na dwa odrębne oddziały – Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Sośnica z siedzibą w Gliwicach i Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Makoszowy z siedzibą w Zabrzu.

Kopalnia leży w północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w Gliwicach. Obszar górniczy, liczący 32,44 km2, obejmuje trzy jednostki administracyjne: gminę Gierałtowice oraz miasta Gliwice i Zabrze.

Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w 2017 roku kształtuje się na poziomie 1919 pracowników

Zdolności produkcyjne

Planowane dobowe wydobycie kształtuje się na poziomie 7,4 tys. ton

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.