Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

KWK Sośnica

44-103 Gliwice

ul. Błonie 6

32 7178 000

32 2370 582


Krzysztof
KIEŁBIOWSKI

Dyrektor Kopalni

Sebastian
STOPA

Naczelny Inżynier

Marek
SZAFRANIEC

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia kopalni

Kopalnia Sośnica istnieje od 17 października 1917 roku, kiedy wydobyto pierwsze tony węgla z poziomu 130 metrów. Lata 20. i 30. XX wieku to okres rozbudowy kopalni (pogłębianie szybów I i II, budowa nowych poziomów wydobywczych 385m i 550m, udostępnianie pokładów węgla i zwiększanie wydobycia). W 1960r. uruchomiono szyb wentylacyjno-materiałowy Bojków wraz z Polem Bojków. W latach 70. i 80. XX wieku uruchomiono szyby IV i VI, co spowodowało udostępnienie nowych poziomów wydobywczych 750m i 950m. W wyniku zrealizowania szeregu inwestycji nastąpiło znaczne umaszynowienie całości cyklu urabiania, transportu, sortowania i sprzedaży węgla. W latach 90. XX wieku rozpoczęto restrukturyzację techniczno-technologiczną kopalni, mającą przede wszystkim na celu obniżenie kosztów jej działalności. W okresie od 1 lipca 2005 roku do 29 kwietnia 2015 roku KWK „Sośnica” była połączona z KWK „Makoszowy” i funkcjonowała w ramach Kompanii Węglowej S.A. jako dwuruchowa kopalnia „Sośnica-Makoszowy”. Od 30 kwietnia 2015 roku, po rozdzieleniu kopalni „Sośnica-Makoszowy”, KWK Sośnica funkcjonowała  jako samodzielna kopalnia w ramach Kompanii Węglowej S.A., a następnie od 29 kwietnia 2016 roku funkcjonuje w strukturach Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Zatrudnienie - stan na 01.01.2021

Kopalnia zatrudnia 1971 pracowników.

Inne istotne informacje

Głównym przeprowadzonym przedsięwzięciem z zakresu uproszczenia modelu zakładu była likwidacja Pola Wschód, eksploatację którego wstrzymano w lipcu 1996 roku. Prowadzono także likwidacje zbędnych wyrobisk podziemnych. Wysiłki mające na celu uczynienie z kopalni zakładu zdolnego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej przyniosły efekty, a także zostały nagrodzone. Sąd konkursowy Szkoły Eksploatacji Podziemnej w konkursie o miano „Najlepsza w roku” przyznał kopalni „Sośnica” drugie miejsce za 2000 rok oraz trzecie miejsce za wyniki osiągnięte w 2002 roku.

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.