Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych

43-155 Bieruń

ul. Granitowa 132

32 7170 400

32 7170 408


Krzysztof
KUCZOWICZ

Dyrektor Zakładu

Tomasz
ŚPIEWAK

Naczelny Inżynier

Charakterystyka

Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych jest specjalistyczną Jednostką Organizacyjną PGG S.A wykonującą na rzecz kopalń usługi górnicze w zakresie robót przygotowawczych, wiertniczych pod kątem odmetanowania oraz szybowych. Wieloletnia historia i doświadczenie w działalności usługowej pozwalają Zakładowi zajmować mocną pozycję w strukturze PGG S.A.


Historia Zakładu

Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych rozpoczął swoją działalność 1 listopada 1997 r. jako jednostka organizacyjna w ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Wraz z restrukturyzacją sektora górniczego, od 2003 roku Zakład funkcjonował w strukturach Kompanii Węglowej, a od 2016 roku – w strukturze Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Historia Zakładu

Zakres świadczonych usług

  • Drążenie wyrobisk chodnikowych i przecinek ścianowych.
  • Przebudowy i odtworzenia wyrobisk.
  • Specjalistyczne roboty szybowe ( wymiany prowadników oraz rurociągów w szybach).
  • Roboty dodatkowe takie jak: budowa urządzeń odstawy urobku dla nowo uruchamianych ścian, budowa lub przebudowa tras kolejek podwieszanych, oraz niektóre roboty pomocnicze m.in.: przebudowy rurociągów, wykonywanie rząpi dla lokalnego odwadniania wyrobisk.
  • Roboty związane z odmetanowaniem ścian, z zastosowaniem wierceń metodą tradycyjną oraz nowatorską metodą wierceń kierunkowych, przy użyciu silników wgłębnych z wykorzystaniem specjalistycznych wiertnic.

 

Zakres swiadczonych uslug

Zasoby ludzkie

    Perspektywy naszej działalności zagwarantowane są przez:
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz kompetentny dozór,
  • mobilną i dyspozycyjną załogę, zdolną wykonać każde zadanie,
  • młodych pracowników z szerokimi możliwościami podnoszenia kwalifikacji.
Zasoby ludzkie

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.