Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ruch Ziemowit

43-143 Lędziny

ul. Pokoju 4

32 7167 000

32 7167 504


Charakterystyka

Historia kopalni

Górnictwo węgla kamiennego na ziemi lędzińskiej ma bogate tradycje, które sięgają pierwszej połowy XIX wieku. W tym czasie powstała kopalnia „Radość Henryka” (1842r.), która w roku 1924 zmieniła nazwę na „Piast”.

Prace projektowe i budowę kopalni „Ziemowit” podjęto podczas II wojny światowej. Głębienie szybu wentylacyjnego rozpoczęto 29 lipca 1940r., a szybu głównego 2 października 1942r. Obszar górniczy przydzielony kopalni w budowie graniczył z uskokiem piastowskim i rozciągał się w kierunku południowym. W 1952r., 3 grudnia, w przeddzień górniczego święta, Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” rozpoczęła wydobycie. Od tego czasu na lędzińskiej ziemi, pracując obok siebie, lędzińskie kopalnie „Piast” i „Ziemowit” dawały olbrzymi impuls do rozwoju Lędzin i okolic, stając się głównym pracodawcą na tym terenie. W 1972r. obie kopalnie przekształcono w jeden zakład górniczy o nazwie „Ziemowit” z wydobyciem dochodzącym do 16 tysięcy ton węgla na dobę, tworząc największą kopalnię nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Głębienie szybów (1976r) oraz uruchomienie eksploatacji pokładu 209 na poziomie III – 650m (1978r), pozwoliły zwiększyć wydobycie do 27 000 ton węgla na dobę (1984r.), doprowadzając w 1986 roku „Ziemowita” na pozycję lidera w polskim górnictwie z wydobyciem sięgającym ponad 7 000 000 ton węgla rocznie. Przystosowanie kopalni do działania w warunkach gospodarki rynkowej oraz jej ciągły rozwój stawia dzisiaj kopalnię w szeregu najnowocześniejszych i największych zakładów górniczych w kraju. Od 1 lutego 2003r. jest zakładem górniczym wchodzącym w skład Kompanii Węglowej S.A. (obecnie PGG), największej firmy górniczej w Europie.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia wynosi 3609

Zdolności produkcyjne

Rok Wynikowa zdolność produkcyjna [t/d] Zdolność produkcyjna frontu eksploatacyjnego [t/d] Zdolność produkcyjna transportu pionowego [t/d] Zdolność produkcyjna Odstawy Głównej [t/d] Zdolność produkcyjna Zakładu Przeróbczego [t/d] Zdolność produkcyjna ze względu na wentylację [t/d]
2012 17800 17800 24700/ 22000** 38000 22000 *

* sieć wyrobisk wentylacyjnych nie ogranicza zdolności produkcyjnych kopalni
** przy selektywnym wydobyciu urobku z pokładu 308

Inne istotne informacje na temat kopalni

Obecnie kopalnia „Ziemowit” prowadzi eksploatację złoża niemetanowego udokumentowanego do głębokości 1000m dysponując bazą zasobową w zakresie zasobów przemysłowych, wg stanu na 31.12.2011r. , wynoszących 108,3 mln ton (z czego 97 % na czynnych poziomach wydobywczych kopalni). Zasoby te pozwolą na prowadzenie eksploatacji w ramach posiadanej koncesji do 2020r., bez konieczności wykonywania dodatkowych robót inwestycyjnych w postaci nowych poziomów, lub wyrobisk szybowych. Po upływie terminu ważności koncesji (31.08.2020r.) pozostanie do zagospodarowania górniczego około 643 mln ton zasobów bilansowych. Po wyselekcjonowaniu z tej bazy zasobów potencjalnie przemysłowych, przy założeniu aktualnie obowiązujących współczynników wykorzystania zasobów oraz przyjęciu wielkości rocznego wydobycia na poziomie 4,5 mln ton pozostała w złożu ilość zasobów umożliwi podjęcie starań o uzyskanie przedłużenia koncesji po roku 2020 na okres kolejnych 20 lat , tj. do 2040 r.

Istnieje również możliwość dodatkowego zwiększenia bazy zasobowej o część złoża poniżej 1000m w wysokości 1540,6 mln ton, co zostało udokumentowane w dokumentacji geologicznej „Lędziny-Głęboka”.

Ponad to kopalnia „Ziemowit” od 2010 roku prowadzi działania mające na celu powiększenie bazy zasobowej. Planuje się pozyskanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złóż: „Imielin-południe” i „Imielin-północ”, zlokalizowanych na wschód i północny wschód od aktualnego obszaru górniczego „Lędziny I”. Na obecny stan rozpoznania zasoby geologiczne węgla w złożu „Imielin-północ” w czterech wiodących pokładach szacuje się na około 245 mln ton, natomiast w projektowanym obszarze koncesyjnym rejonu „Imielin-południe” zasoby bilansowe wynoszą 167,9 mln ton.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit” zlokalizowana jest na Wyżynie Śląskiej w południowo - wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i prowadzi swą działalność na obszarze górniczym „Lędziny I” o powierzchni 63,58 km2.

Teren górniczy kopalni obejmuje powierzchnię około 71,15 km2.

Pod względem administracyjnym O.G. "Lędziny I" obejmuje następujące miasta i gminy:

 • Lędziny,
 • Imielin,
 • Chełm Śląski,
 • Mysłowice,
 • Bieruń,
 • Katowice,
 • Tychy.

Planowana na najbliższe lata i obecna eksploatacja przebiega w zdecydowanej większości pod terenami rolniczymi i leśnymi – około 85%.

Obecnie KWK „Ziemowit” prowadzi roboty górnicze na dwóch poziomach wydobywczych:

 • poz. II   - 470m (500)
 • poz. III   - 650m (650).

Kopalnia prowadzi obecnie eksploatację w 4 rejonach wydobywczych:

 • Parcela E pokład 207,
 • Parcela D pokład 206/1,
 • Parcela B pokład 308,
 • Parcela D pokład 209.

Zagrożenia naturalne

Kopalnia Ziemowit jest zakładem górniczym bezpiecznym ze względu na brak zagrożeń skojarzonych oraz niski poziom tych zagrożeń.

Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego klasa A
Zagrożenie pożarowe generalnie grupa V
Zagrożenie tąpaniami generalnie pokłady nietąpiące, stopień I w części pokładów 207 i 209
Zagrożenie wodne O.G. „Lędziny I”, w granicach którego prowadzi eksploatację KWK „Ziemowit” generalnie zaliczony jest do I stopnia, fragmentarycznie do II stopnia, a w pojedynczym miejscu do III stopnia zagrożenia wodnego (gdzie nie prowadzi się eksploatacji)
Zagrożenie naturalnymi substancjami promieniotwórczymi generalnie brak wyrobisk zagrożonych radiacyjnie  
Zagrożenie metanowe zagrożenie metanowe nie występuje
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał Zagrożenie to w kopalni nie występuje i nie przewiduje się jego pojawienia w miarę dalszego rozwoju robót górniczych w granicach eksploatacji w KWK "Ziemowit”

 

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.