Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ruch Pokój

41-710 Ruda Śląska

ul. Niedurnego 13

32 7184 777

32 2487 889


Adres do korespondencji: ul.Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska

Charakterystyka

Historia kopalni

Kopalnia „Pokój” to jeden z najstarszych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Historia kopalni „Pokój” jest nierozerwalnie związana z historią zlikwidowanej kopalni „Wawel”. Moment powstania nieistniejącej już kopalni „Wawel” sięga XVIII wieku. Pierwsze zatwierdzone nadanie na uruchomienie wydobycia węgla na terenie Rudy nastąpiło 23 stycznia 1752 roku (kopalnia „Brandenburg” - pierwowzór kopalni „Wawel”).

1 kwietnia 1968 roku nastąpiło połączenie kopalń „Pokój” i „Wanda-Lech” pod nazwą „Pokój”, natomiast 1 lipca 1995 roku nastąpiło połączenie kopalń „Pokój” i „Wawel” pod wspólną nazwą „Pokój”.

Od dnia 01.07.2016 r. w wyniku połączenia trzech kopalń (KWK „Halemba-Wirek”, KWK „Bielszowice” i KWK „Pokój”) powstał jeden zakład górniczy (KWK Ruda) z trzema ruchami (Ruch Halemba, Ruch Bielszowice i Ruch Pokój).

Od 1 lipca 2016 r. po utworzeniu kopalń zespolonych kopalnia „Pokój” wraz z kopalniami sąsiednimi tj. „Halemba-Wirek” i „Bielszowice” tworzą kopalnię Ruda.

Od dnia 01.01.2017 r. przekierowaniu odstawy urobku na ruch Bielszowice

Inne istotne informacje o ruchu Pokój

Kopalnia „Pokój” prowadzi działalność górniczą, na terenie silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych dzielnic miasta Ruda Śląska.

Pod względem geograficznym złoże węgla kamiennego „Pokój”, położone jest w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Obszar ten nosi lokalną nazwę Płaskowyżu Bytomsko - Katowickiego.

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.