Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji

44-253 Rybnik
ul. Jastrzębska 10
32 7293 113
32 7293 633 (fax)

Dyrektor Zakładu

Marcin SPISAK

Dyrektor ds. Technicznych

Piotr KUŚKA

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Adam CHODURA

Charakterystyka

Zakład Informatyki i Telekomunikacji jest specjalistyczną Jednostką Organizacyjną PGG S.A dedykowaną do realizacji usług w obszarach informatyki oraz telekomunikacji, którego zadaniem jest rozwój Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakresie najnowszych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, tworzenie produktów informatycznych na potrzeby spółki oraz wspieranie i automatyzacja funkcjonujących w Spółce procesów biznesowych.

W imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zakład pełni funkcję operatora telekomunikacyjnego.

Zakład Informatyki i Telekomunikacji to ludzie, którzy przez budowanie swoich kompetencji, wpływają na rozwój Polskiej Grupy Górniczej S.A.


Bezpieczeństwo systemów IT

Działania podejmowane przez Zakład Informatyki i Telekomunikacji w zakresie bezpieczeństwa systemów IT są zgodne z wytycznymi normy ISO 27001 i obejmują zadania związane z zapewnieniem integralności, poufności i dostępności informacji w systemach teleinformatycznych.

Stosowany jest szereg rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji zarówno światowych producentów technologii jak i rozwiązań autorskich np. do zarządzania uprawnieniami.

Zakład prowadzi bieżące działania w postaci szkoleń i akcji informacyjnych związanych z cyberbezpieczeństwem i podnoszeniem świadomości użytkowników systemów informatycznych o zagrożeniach jakie niesie ze sobą rewolucja technologiczna.

Bezpieczeństwo

Telekomunikacja i monitoring

Zakład Informatyki i Telekomunikacji realizuje funkcje operatora telekomunikacyjnego w imieniu PGG S.A. jako przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego wpisanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do rejestru pod numerem 11375, świadcząc usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej na poziomie detalicznym i hurtowym. (Czytaj więcej o operatorstwie)

Zakład realizuje również zadania dotyczące transmisji danych i głosu. Jest operatorem nowoczesnej i wydajnej sieci teleinformatycznej, łączącej wszystkie jednostki organizacyjne PGG S.A., włączając w to styk operatorski z siecią Internet.

Służby techniczne Zakładu prowadzą działalność związaną z budową, rozbudową, utrzymaniem i serwisem sieci telekomunikacyjnej na powierzchni kopalń, wykonują specjalistyczne prace oparte na technologii spajania kabli światłowodowych w wyrobiskach dołowych, a dzięki usłudze AWIZO na każdym Ruchu, są ważnym punktem kontaktowym z pracownikami przebywającymi w wyrobiskach dołowych.

Zakres działalności Zakładu obejmuje również projektowanie, budowę, rozbudowę i administrację systemów monitoringu wizyjnego opartych o najnowsze technologie transmisyjne, pozwalające osiągnąć wysokie parametry jakościowe i niezawodnościowe.

Telekomunikacja

Opieka IT

Zakład Informatyki i Telekomunikacji zapewnia bezpośrednie wsparcie użytkowników we wszystkich Oddziałach PGG S.A. oraz podmiotach zewnętrznych w zakresie obsługi systemów informatycznych, stacji roboczych czy innego sprzętu teleinformatycznego.

Obsługa użytkowników realizowana jest na podstawie zawartych umów i porozumień SLA i OLA w oparciu o usługę centralnego Service Desk-u, funkcjonującego zgodnie z wytycznymi zawartymi w metodyce ITIL v2.

Opieka IT

Zaawansowane technologie sieciowe i Data Center

Nowoczesne technologie sieciowe światowych producentów oraz Data Center funkcjonujące w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji umożliwiają świadczenie usług związanych z utrzymaniem i administracją systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP, serwisów internetowych PGG S.A., systemu korporacyjnej poczty elektronicznej, portali pracy grupowej oraz aplikacji wspomagających procesy przemysłowe funkcjonujące w przedsiębiorstwie.

Technologie sieciowe

Tworzenie nowych produktów i ich rozwój

Zakład Informatyki i Telekomunikacji posiada zespoły developerów (programistów), które wykorzystując różne technologie informatyczne, przy wsparciu analityków biznesowych, tworzą na potrzeby spółki produkty wspierające i automatyzujące procesy biznesowe i przemysłowe, dostarczając pracownikom PGG S.A. dodatkową wartość w postaci szybkiego dostępu do wymaganych informacji.

Tworzenie nowych produktów i ich rozwój

Systemy przetwarzania danych i zarządzania procesami

Zakład Informatyki i Telekomunikacji posiada zespoły administratorów, których zadaniem jest administracja funkcjonującymi w firmie systemami własnymi i autorstwa firm trzecich, monitorowanie ich działania, diagnozowanie i usuwanie ewentualnych niesprawności.

Zespoły te uczestniczą w procesach wdrożeniowych, prowadzą testy aplikacyjne, szkolą użytkowników systemów oraz wykonują niestandardowe analizy i raporty.

Systemy przetwarzania danych i zarządzania procesami

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.