Polska Grupa Górnicza - Profil Nabywcy http://korporacja.pgg.pl/rss/profil-nabywcy Profil Nabywcy - informacje o postępowaniach pl http://korporacja.pgg.pl/_img/pgg-logo-male-80px.png Polska Grupa Górnicza - Profil Nabywcy http://korporacja.pgg.pl/rss/profil-nabywcy Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10411 Tue, 06 Jun 2023 04:41:40 GMT 720901686026500 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412301043/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10409 Mon, 05 Jun 2023 09:52:29 GMT 720731685958749 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422301219/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Remont bieżni łożyska stopowo kulkowego do odmulnika Dorra dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10407 Mon, 05 Jun 2023 09:29:39 GMT 720711685957379 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bieżni łożyska stopowo kulkowego do odmulnika Dorra dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300147/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług koparkami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Wybieranie osadu z osadników mułowych oraz jego składowanie i przemieszczanie za pomocą koparki gąsienicowej przedsiębiernej z operatorem, Zadanie nr 2 – Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparko-ładowarka kołowa z operatorem, http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10405 Mon, 05 Jun 2023 06:33:10 GMT 720511685946790 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług koparkami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Wybieranie osadu z osadników mułowych oraz jego składowanie i przemieszczanie za pomocą koparki gąsienicowej przedsiębiernej z operatorem, Zadanie nr 2 – Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparko-ładowarka kołowa z operatorem, </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300841/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowo – dostawczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 3 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10404 Mon, 05 Jun 2023 05:53:28 GMT 720451685944408 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowo – dostawczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na 3 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300406/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10403 Mon, 05 Jun 2023 07:41:20 GMT 720431685950880 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300344/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Obsługa i wykonywanie badań kruszyw naturalnych zgodnie z PN-EN 13242 i PN-EN 13383 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10400 Fri, 02 Jun 2023 11:53:01 GMT 720381685706781 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa i wykonywanie badań kruszyw naturalnych zgodnie z PN-EN 13242 i PN-EN 13383</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300313/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10399 Tue, 06 Jun 2023 06:33:32 GMT 720971686033212 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72097">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300706/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek z podziałem na dwa zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10398 Fri, 02 Jun 2023 10:52:17 GMT 720301685703137 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek z podziałem na dwa zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622301035/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Remont pomostu taśm głównych (obiekt 2.4) ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10397 Fri, 02 Jun 2023 10:13:36 GMT 720171685700816 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pomostu taśm głównych (obiekt 2.4) ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482202570/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A w celu zawarcia umowy ramowej z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10396 Fri, 02 Jun 2023 07:34:00 GMT 720021685691240 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont wentylatorów głównych WPK w stacjach wentylatorów głównych w Polskiej Grupie Górniczej S.A w celu zawarcia umowy ramowej z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300148/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Wymiana liny wyrównawczej płaskiej w szybie VI przedział wschodni w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10395 Fri, 02 Jun 2023 07:08:49 GMT 719941685689729 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana liny wyrównawczej płaskiej w szybie VI przedział wschodni w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300767/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa zegarków naręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 335-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10394 Fri, 02 Jun 2023 07:12:18 GMT 719921685689938 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zegarków naręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 335-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301665/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Utrzymanie w sprawności kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10393 Tue, 06 Jun 2023 06:33:14 GMT 720961686033194 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72096">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Utrzymanie w sprawności kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300620/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Dostawa jednej rocznej subskrypcji oprogramowania IBM Instana wraz z rocznym wsparciem technicznym. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10392 Fri, 02 Jun 2023 09:46:59 GMT 720111685699219 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa jednej rocznej subskrypcji oprogramowania IBM Instana wraz z rocznym wsparciem technicznym.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa kompletnej komory montażowej sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10391 Thu, 01 Jun 2023 10:34:21 GMT 719661685615661 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnej komory montażowej sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300578/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kus@pgg.pl>">Jolanta Kuś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Wydruk oraz dostarczenie książki – publikacji upamiętniającej historię 140-lecia kopalni Marcel w Radlinie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10390 Thu, 01 Jun 2023 09:33:48 GMT 719581685612028 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wydruk oraz dostarczenie książki – publikacji upamiętniającej historię 140-lecia kopalni Marcel w Radlinie </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300959/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.prudel@pgg.pl>">Leszek Prudel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Obsługa sprzetem cięzkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10389 Fri, 02 Jun 2023 08:34:43 GMT 720151685694883 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa sprzetem cięzkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300837/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.07.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa i zabudowa 2 szt. odżużlaczy na potrzeby C Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10388 Thu, 01 Jun 2023 07:00:11 GMT 719441685602811 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa 2 szt. odżużlaczy na potrzeby C Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300129/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Remont agregatu AZRH-5,3 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10387 Thu, 01 Jun 2023 06:11:29 GMT 719401685599889 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont agregatu AZRH-5,3 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300824/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Sośnica w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10385 Fri, 02 Jun 2023 08:34:13 GMT 719871685694853 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Sośnica w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300274/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10384 Mon, 05 Jun 2023 08:21:19 GMT 720651685953279 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72065">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział Zakład Elektrociepłownie </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300122/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10383 Mon, 05 Jun 2023 10:53:52 GMT 720821685962432 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72082">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych ciągników spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300339/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.prudel@pgg.pl>">Leszek Prudel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń systemu łączności bezprzewodowej BeckerCom Leaky Feeder System produkcji Becker-Warkop dla PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10382 Wed, 31 May 2023 05:30:00 GMT 718891685511000 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń systemu łączności bezprzewodowej BeckerCom Leaky Feeder System produkcji Becker-Warkop dla PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Remont bębna zwrotnego PPZ FSL-10 fi34x126 Z=5 nr rys. NP100-ZW-14.02 (PZS Rybnik 1100) dla KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10380 Tue, 30 May 2023 11:48:47 GMT 718801685447327 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bębna zwrotnego PPZ FSL-10 fi34x126 Z=5 nr rys. NP100-ZW-14.02 (PZS Rybnik 1100) dla KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300823/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Podbudowa Objazdu Wschodniego szybu IV, Przekopu głównego II-7, Przecznicy równoległej C7 na poziomie 750m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10379 Wed, 31 May 2023 08:39:10 GMT 719091685522350 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Podbudowa Objazdu Wschodniego szybu IV, Przekopu głównego II-7, Przecznicy równoległej C7 na poziomie 750m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300891/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa 2 sztuk „ Zespołu urządzeń do podawania spienionego inhibitora górniczego SIG-1 wraz z pompą PD3W6 lub równoważną” dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10378 Tue, 30 May 2023 08:53:48 GMT 718641685436828 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 sztuk „ Zespołu urządzeń do podawania spienionego inhibitora górniczego SIG-1 wraz z pompą PD3W6 lub równoważną” dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300282/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Wykonanie robót budowlanych z tytułu usuwania szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 5 zadań. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10377 Tue, 30 May 2023 09:00:54 GMT 718611685437254 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót budowlanych z tytułu usuwania szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 5 zadań.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300261/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Modernizacja Pochylni kamiennej odstawczej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10376 Tue, 30 May 2023 10:38:52 GMT 718691685443132 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Pochylni kamiennej odstawczej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Remont kominów ceramicznych w C Chwałowice (3szt.) i EC Jankowice (1szt.) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10375 Tue, 30 May 2023 06:49:18 GMT 718321685429358 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont kominów ceramicznych w C Chwałowice (3szt.) i EC Jankowice (1szt.)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300104/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Obsługa obiegu wozów przy szybie 8 KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10374 Wed, 31 May 2023 08:18:03 GMT 718291685521083 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa obiegu wozów przy szybie 8 KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300361/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Usługi sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10373 Fri, 02 Jun 2023 07:28:20 GMT 718261685690900 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300805/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-23/46 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-03. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10372 Mon, 05 Jun 2023 07:43:48 GMT 720581685951028 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu TAGOR-23/46 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-03.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300346/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Wykonanie koncepcji (etap I) oraz projektu przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego na podjeździe nr 1 nowego koryta rzeki Jamna w rejonie ul. Ligockiej w Rudzie Śląskiej, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień (etap II) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu (etap III) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10371 Mon, 29 May 2023 08:15:44 GMT 717901685348144 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie koncepcji (etap I) oraz projektu przebudowy przepustu okularowego zlokalizowanego na podjeździe nr 1 nowego koryta rzeki Jamna w rejonie ul. Ligockiej w Rudzie Śląskiej, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień (etap II) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu (etap III)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa, zabudowa, opracowanie dokumentacji, przygotowanie i uczestnictwo w odbiorze UDT wciągników elektrycznych w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10370 Mon, 29 May 2023 10:39:41 GMT 718011685356781 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa, zabudowa, opracowanie dokumentacji, przygotowanie i uczestnictwo w odbiorze UDT wciągników elektrycznych w ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300918/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami do przewozu pracowników w ubraniach roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10369 Tue, 06 Jun 2023 07:47:01 GMT 721011686037621 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72101">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami do przewozu pracowników w ubraniach roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300805/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do stałego nawodnienia wewnętrznych hydrantów w budynku B Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy ul. Powstańców w Katowicach http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10368 Thu, 01 Jun 2023 11:51:43 GMT 719731685620303 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71973">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej do stałego nawodnienia wewnętrznych hydrantów w budynku B Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy ul. Powstańców w Katowicach</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301022/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa subskrypcji licencji oprogramowania Adobe http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10367 Fri, 26 May 2023 12:21:06 GMT 717691685103666 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa subskrypcji licencji oprogramowania Adobe</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300344/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa zestawu transportowego do przemieszczania aparatury energomechanicznej kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10366 Fri, 26 May 2023 10:24:37 GMT 717541685096677 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawu transportowego do przemieszczania aparatury energomechanicznej kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300222/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Wykonanie usług mechanicznych związanych z zapewnieniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń Zakładu Przeróbki Mechanicznej dla PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10365 Wed, 31 May 2023 09:28:28 GMT 717411685525308 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług mechanicznych związanych z zapewnieniem sprawności technicznej maszyn i urządzeń Zakładu Przeróbki Mechanicznej dla PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300706/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.07.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Remont zagęszczacza promieniowego Dorra w zakresie antykorozji i zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenia koryta przelewowego po obwodzie misy w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10364 Mon, 29 May 2023 06:58:47 GMT 717821685343527 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zagęszczacza promieniowego Dorra w zakresie antykorozji i zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz zabezpieczenia koryta przelewowego po obwodzie misy w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300327/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Remont wzbogacalnika DISA 3S 3000/2000L nr 3.404 (γ-1,5 system B) w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10363 Fri, 26 May 2023 10:58:10 GMT 717581685098690 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont wzbogacalnika DISA 3S 3000/2000L nr 3.404 (γ-1,5 system B) w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300185/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Remont pompy typu OWH-250S/10g w wykonaniu kwasoodpornym nr fabr.354872 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10362 Thu, 01 Jun 2023 11:03:58 GMT 719721685617438 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71972">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pompy typu OWH-250S/10g w wykonaniu kwasoodpornym nr fabr.354872 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300606/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ka.sroka@pgg.pl>">Karolina Sroka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10361 Thu, 01 Jun 2023 10:38:38 GMT 719681685615918 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71968">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301399/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10359 Thu, 25 May 2023 10:50:51 GMT 717041685011851 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300225/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu 2 szt. urządzeń ISYLON (DELL/EMC) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10358 Thu, 25 May 2023 10:27:06 GMT 717011685010426 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu 2 szt. urządzeń ISYLON (DELL/EMC)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300281/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Obsługa przepompowni: Podlesie, Hoły, Nowa wraz z dodatkowymi punktami - w latach 2023-2026 (36 m-cy) z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - bieżąca obsługa przepompowni wraz z utrzymaniem drożności rowów; Zadanie 2 - bieżące i awaryjne remonty przepompowni w zakresie wykraczającym poza ich bieżącą obsługę. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10357 Thu, 01 Jun 2023 09:53:54 GMT 719641685613234 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71964">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa przepompowni: Podlesie, Hoły, Nowa wraz z dodatkowymi punktami - w latach 2023-2026 (36 m-cy) z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - bieżąca obsługa przepompowni wraz z utrzymaniem drożności rowów; Zadanie 2 - bieżące i awaryjne remonty przepompowni w zakresie wykraczającym poza ich bieżącą obsługę. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300312/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10356 Mon, 05 Jun 2023 07:39:20 GMT 720591685950760 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72059">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300819/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Serwis systemów Solaris w zakładach przeróbczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10354 Mon, 05 Jun 2023 12:09:40 GMT 720891685966980 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72089">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis systemów Solaris w zakładach przeróbczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202384/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10353 Wed, 24 May 2023 10:48:52 GMT 716621684925332 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301434/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10352 Tue, 30 May 2023 14:52:11 GMT 718841685458331 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300304/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Obsługa monitoringu wizyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10351 Tue, 23 May 2023 12:13:43 GMT 716321684844023 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa monitoringu wizyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300543/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ka.sroka@pgg.pl>">Karolina Sroka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Wykonanie przebudowy przekopu III wschodniego poziom 550m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10350 Wed, 31 May 2023 06:56:25 GMT 718921685516185 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71892">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie przebudowy przekopu III wschodniego poziom 550m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300593/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa 137 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-13/27-POZ wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10349 Fri, 26 May 2023 07:59:45 GMT 717361685087985 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 137 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-13/27-POZ wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300901/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1400 mm dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10348 Fri, 02 Jun 2023 08:02:06 GMT 720101685692926 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72010">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1400 mm dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300360/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Naprawa dmuchawy gazu typu PD Plus 7013M67L2W (nr inw. 441-317-358) zainstalowanej w przetłoczni gazu EC Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10347 Thu, 25 May 2023 06:40:18 GMT 716811684996818 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71681">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa dmuchawy gazu typu PD Plus 7013M67L2W (nr inw. 441-317-358) zainstalowanej w przetłoczni gazu EC Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300138/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy w Polskiej Grupie Górniczej S.A. dla potrzeb Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10346 Fri, 02 Jun 2023 04:51:32 GMT 719791685681492 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71979">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy w Polskiej Grupie Górniczej S.A. dla potrzeb Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612300267/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10345 Mon, 22 May 2023 08:56:03 GMT 715591684745763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300245/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10344 Tue, 30 May 2023 07:46:34 GMT 718551685432794 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71855">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300842/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy ścianowej typu BECKER-WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-09. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10343 Mon, 05 Jun 2023 10:59:40 GMT 720841685962780 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72084">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy ścianowej typu BECKER-WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-09.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300266/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Szycie mundurów górniczych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A., zgodnie z wzorami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i inne usługi krawieckie związane z przeróbką mundurów. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10342 Mon, 05 Jun 2023 08:46:31 GMT 720671685954791 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72067">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Szycie mundurów górniczych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A., zgodnie z wzorami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i inne usługi krawieckie związane z przeróbką mundurów.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301376/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa spągoładowarki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10341 Fri, 02 Jun 2023 11:22:40 GMT 720331685704960 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72033">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa spągoładowarki dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300127/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.chmielewska@pgg.pl>">Anna Chmielewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy samochodami ciężarowymi dla polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10340 Thu, 25 May 2023 04:12:41 GMT 715121684987961 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy samochodami ciężarowymi dla polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300748/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Dostawa nakrętek i podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10339 Wed, 31 May 2023 09:20:59 GMT 719181685524859 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71918">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nakrętek i podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301655/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej Sp. S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10338 Wed, 31 May 2023 07:33:57 GMT 719011685518437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71901">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej Sp. S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300690/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Wykonanie usług regulacyjnych, kontrolnych, pomiarowych i badawczych w zakresie specjalistycznych maszyn i górniczych urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10337 Fri, 19 May 2023 07:41:03 GMT 714831684482063 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług regulacyjnych, kontrolnych, pomiarowych i badawczych w zakresie specjalistycznych maszyn i górniczych urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300225/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Wykonanie projektu technicznego doboru uchwytów kablowych wraz z wyłożeniem czterech kabli elektroenergetycznych typu YUHKGXSFoyn 3x240/30 6/10kV w szybie III. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10336 Fri, 02 Jun 2023 09:48:55 GMT 720211685699335 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72021">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu technicznego doboru uchwytów kablowych wraz z wyłożeniem czterech kabli elektroenergetycznych typu YUHKGXSFoyn 3x240/30 6/10kV w szybie III.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422203058/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa podzespołów konstrukcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10335 Mon, 05 Jun 2023 09:10:17 GMT 720691685956217 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72069">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa podzespołów konstrukcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, gr. mat. 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300333/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa fartuchów i worków z tkanin i siatek filtracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 172-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10334 Mon, 05 Jun 2023 10:46:25 GMT 720811685961985 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72081">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fartuchów i worków z tkanin i siatek filtracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 172-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301446/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10333 Fri, 19 May 2023 06:24:09 GMT 714741684477449 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego pożarniczego dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300522/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kus@pgg.pl>">Jolanta Kuś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Zakup 3 szt. górniczych agregatów hydraulicznych dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10332 Thu, 01 Jun 2023 11:52:52 GMT 719741685620372 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71974">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 3 szt. górniczych agregatów hydraulicznych dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300350/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Zakup agregatu pompowego typu Monarc lub równoważnego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10331 Tue, 30 May 2023 11:32:41 GMT 718781685446361 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71878">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup agregatu pompowego typu Monarc lub równoważnego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612300067/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie serwisowania i wykonywania przeglądów okresowych agregatu prądotwórczego o mocy 1946 kW firmy TEDOM dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10329 Fri, 26 May 2023 08:13:38 GMT 717381685088818 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71738">inny dokument sporządzony przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie serwisowania i wykonywania przeglądów okresowych agregatu prądotwórczego o mocy 1946 kW firmy TEDOM dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300343/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.chmielewska@pgg.pl>">Anna Chmielewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Modernizacja 2 kompletów klap żaluzjowych - obrotowych wraz z ramami na wentylatorach typu WPK 3,3 stacja wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10328 Fri, 02 Jun 2023 10:21:45 GMT 720281685701305 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72028">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja 2 kompletów klap żaluzjowych - obrotowych wraz z ramami na wentylatorach typu WPK 3,3 stacja wentylatorów głównych szyb wentylacyjny „Powietrzny I” dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300122/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa rur z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK ROW Ruch Marcel w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10326 Thu, 01 Jun 2023 09:18:15 GMT 719521685611095 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71952">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem dla Polskiej Grupy Górniczej SA O/KWK ROW Ruch Marcel w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10325 Mon, 05 Jun 2023 11:32:43 GMT 720871685964763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72087">inny dokument sporządzony przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301445/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa wraz z montażem żurawia słupowego obrotowego o udźwigu 5000 kg dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10324 Fri, 02 Jun 2023 11:04:59 GMT 720321685703899 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72032">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z montażem żurawia słupowego obrotowego o udźwigu 5000 kg dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482202851/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Remont 25 szt. analizatorów gazu AG/3 dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10323 Wed, 31 May 2023 11:11:24 GMT 719331685531484 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71933">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont 25 szt. analizatorów gazu AG/3 dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300386/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Remont I i II stopnia przegrzewacza pary kotła VKW nr ruchowy 1 (nr. 25821 fabryczny nr rejestracyjny UDT. 2107002083) zainstalowanego w Elektrociepłowni Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10322 Mon, 05 Jun 2023 06:47:09 GMT 720531685947629 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72053">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont I i II stopnia przegrzewacza pary kotła VKW nr ruchowy 1 (nr. 25821 fabryczny nr rejestracyjny UDT. 2107002083) zainstalowanego w Elektrociepłowni Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300162/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Modernizacja rurociągów obiegu pierwotnego i wtórnego układu klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10321 Wed, 31 May 2023 07:00:42 GMT 718971685516442 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71897">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja rurociągów obiegu pierwotnego i wtórnego układu klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300489/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10320 Tue, 23 May 2023 05:40:50 GMT 715901684820450 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71590">inny dokument sporządzony przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300574/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Modernizacja przenośnika taśmowego PIOMA 1400 w zakresie zwiększania wydajności wydobycia odstawy głównej PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10315 Mon, 05 Jun 2023 10:18:04 GMT 720771685960284 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72077">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przenośnika taśmowego PIOMA 1400 w zakresie zwiększania wydajności wydobycia odstawy głównej PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300247/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Remont dwóch maszyn chłodniczych GMC 2000 m dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10314 Tue, 16 May 2023 07:22:40 GMT 713661684221760 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont dwóch maszyn chłodniczych GMC 2000 m dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300909/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Przeprowadzenie badań profilaktycznych lekarskich dla pracowników PGG S.A. Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10313 Tue, 06 Jun 2023 06:47:07 GMT 720981686034027 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72098">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzenie badań profilaktycznych lekarskich dla pracowników PGG S.A. Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300199/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Dostawa nowych sprężarek śrubowych do PGG SA Oddział KWK Piasdt-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10312 Mon, 29 May 2023 09:35:23 GMT 717991685352923 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71799">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych sprężarek śrubowych do PGG SA Oddział KWK Piasdt-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300867/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:v-p.gorka@pgg.pl>">Paulina Górka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 271-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10311 Fri, 02 Jun 2023 11:46:27 GMT 720371685706387 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72037">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 271-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301447/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu urządzeń dostarczenie subskrupcji i aktualizacji licencji oprogramowania dla systemu Radware DefensePro przez okres 36 miesięcy (kontynuacja wsparcia) lub dostawa i wdrożenie nowego rozwiązania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10310 Wed, 31 May 2023 10:04:25 GMT 719251685527465 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71925">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu urządzeń dostarczenie subskrupcji i aktualizacji licencji oprogramowania dla systemu Radware DefensePro przez okres 36 miesięcy (kontynuacja wsparcia) lub dostawa i wdrożenie nowego rozwiązania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300200/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Serwis stałych urządzeń gaśniczych SAVI Technologie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10309 Mon, 15 May 2023 09:59:28 GMT 713381684144768 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis stałych urządzeń gaśniczych SAVI Technologie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300182/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10308 Wed, 31 May 2023 08:01:28 GMT 719041685520088 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71904">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301615/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, nr grupy 295-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10307 Wed, 31 May 2023 09:46:04 GMT 719201685526364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71920">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, nr grupy 295-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300816/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług ślusarsko-spawalniczych na powierzchni dla zabezpieczenia ruchu Zakładu Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10306 Wed, 31 May 2023 12:14:57 GMT 719381685535297 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71938">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ślusarsko-spawalniczych na powierzchni dla zabezpieczenia ruchu Zakładu Przeróbki Mechanicznej PGG S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300241/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.harnasz@pgg.pl>">Seweryn Harnasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa dwóch spągoładowarek dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10305 Wed, 31 May 2023 08:50:09 GMT 719141685523009 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71914">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch spągoładowarek dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300275/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa wraz z zabudową instalacji systemu PNEUMAX lub równoważnej dla 4 zsuwni węgla w ZPMW w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10303 Fri, 26 May 2023 11:57:11 GMT 717661685102231 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71766">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z zabudową instalacji systemu PNEUMAX lub równoważnej dla 4 zsuwni węgla w ZPMW w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300254/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Wymiana odcinka rurociągu do podsadzki fi 400mm dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10302 Tue, 30 May 2023 12:06:25 GMT 718821685448385 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71882">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana odcinka rurociągu do podsadzki fi 400mm dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300709/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.kropidlo@pgg.pl>">Marek Kropidło</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Renowacja kanalizacji deszczowej metodami bezwykopowymi na terenie PGG S.A Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10301 Tue, 30 May 2023 08:34:07 GMT 718601685435647 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71860">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Renowacja kanalizacji deszczowej metodami bezwykopowymi na terenie PGG S.A Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202687/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.kropidlo@pgg.pl>">Marek Kropidło</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-12 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10300 Wed, 31 May 2023 10:42:17 GMT 719281685529737 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71928">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tras łańcuchowych kompletnych do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-12</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301229/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Wymiana liny nośnej szybu I dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10299 Wed, 24 May 2023 11:15:41 GMT 716681684926941 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71668">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana liny nośnej szybu I dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300161/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych utrzymania w sprawności systemu wideokonferencji Yealink użytkowanego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10298 Thu, 25 May 2023 11:56:07 GMT 717141685015767 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71714">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych utrzymania w sprawności systemu wideokonferencji Yealink użytkowanego w Polskiej Grupie Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300178/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Drążenie przyścianowego odcinka pochylni 404a oraz przecinki ściany 404a dla ściany 404a w pokł. 404/1 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10297 Thu, 25 May 2023 09:55:31 GMT 716991685008531 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71699">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie przyścianowego odcinka pochylni 404a oraz przecinki ściany 404a dla ściany 404a w pokł. 404/1 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300754/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Dozorowanie, konserwacja i dostawa środków eksploatacyjnych ze wszystkimi elementami składowymi niezbędnymi do prawidłowego działania stacji kondycjonowania wody pitnej z przeznaczeniem dla pracowników PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10296 Mon, 15 May 2023 06:18:27 GMT 713261684131507 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71326">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dozorowanie, konserwacja i dostawa środków eksploatacyjnych ze wszystkimi elementami składowymi niezbędnymi do prawidłowego działania stacji kondycjonowania wody pitnej z przeznaczeniem dla pracowników PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300708/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Wymiana lin nośnych pracujących w górniczym wyciągu szybowym szybu Grunwald III przedział północny i południowy w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10295 Tue, 23 May 2023 10:54:47 GMT 716271684839287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71627">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana lin nośnych pracujących w górniczym wyciągu szybowym szybu Grunwald III przedział północny i południowy w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300680/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ka.sroka@pgg.pl>">Karolina Sroka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa zestawów kabin osobowych i osobowo-sanitarnych do kolejek podwieszonych dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10294 Thu, 01 Jun 2023 09:47:53 GMT 719611685612873 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71961">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawów kabin osobowych i osobowo-sanitarnych do kolejek podwieszonych dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300069/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Serwis i konserwacja stacji kondycjonowania wody pitnej dla pracowników dołowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Odział KWK Ruda Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10293 Wed, 24 May 2023 05:56:41 GMT 716411684907801 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71641">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis i konserwacja stacji kondycjonowania wody pitnej dla pracowników dołowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Odział KWK Ruda Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200364/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Remont wraz z modernizacją kombajnu ścianowego JOY 4LS22 o nr fabrycznym LWS 684 dla KWK ROW Ruch Jankowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10292 Fri, 02 Jun 2023 05:40:20 GMT 719831685684420 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71983">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont wraz z modernizacją kombajnu ścianowego JOY 4LS22 o nr fabrycznym LWS 684 dla KWK ROW Ruch Jankowice. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300804/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Przegląd i konserwacja układów izotopowych w roku 2023 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zaklad Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10291 Tue, 23 May 2023 11:19:51 GMT 716281684840791 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71628">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przegląd i konserwacja układów izotopowych w roku 2023 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zaklad Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300210/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na inwentaryzację i ocenę wpływu eksploatacji górniczej KWK Piast-Ziemowit na obiekty budowlane objęte prognozowanymi na lata 2023-2026 wpływami, z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10290 Fri, 02 Jun 2023 04:55:48 GMT 719801685681748 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71980">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na inwentaryzację i ocenę wpływu eksploatacji górniczej KWK Piast-Ziemowit na obiekty budowlane objęte prognozowanymi na lata 2023-2026 wpływami, z podziałem na 2 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203564/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.walenczyk-kozka@pgg.pl>">Dorota Waleńczyk-Kózka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, gmina: Kędzierzyn-Koźle, Reńska-Wieś, Polska Cerekiew, Cisek lub Bierawa, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10289 Mon, 22 May 2023 08:53:08 GMT 715621684745588 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71562">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: kędzierzyńsko-kozielski, gmina: Kędzierzyn-Koźle, Reńska-Wieś, Polska Cerekiew, Cisek lub Bierawa, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301633/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: strzelecki, gmina: Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica lub Izbicko, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10288 Fri, 02 Jun 2023 09:13:29 GMT 720201685697209 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72020">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: strzelecki, gmina: Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica lub Izbicko, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301634/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo dolnośląskie, powiat: wrocławski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10287 Mon, 22 May 2023 12:03:40 GMT 715891684757020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71589">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo dolnośląskie, powiat: wrocławski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301642/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: strzelecki, gmina: Jemielnica, Zawadzkie lub Kolonowskie, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10286 Mon, 22 May 2023 09:18:24 GMT 715671684747104 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71567">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: strzelecki, gmina: Jemielnica, Zawadzkie lub Kolonowskie, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo lubelskie, miasto: Chełm, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10285 Mon, 22 May 2023 12:02:02 GMT 715881684756922 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71588">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo lubelskie, miasto: Chełm, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301641/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo lubelskie, powiat: lubelski lub miasto: Lublin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10284 Mon, 22 May 2023 11:57:36 GMT 715871684756656 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71587">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo lubelskie, powiat: lubelski lub miasto: Lublin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301640/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: prudnicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10283 Wed, 24 May 2023 07:52:51 GMT 716481684914771 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71648">unieważnienie postępowania - przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: prudnicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301636/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: krapkowicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10282 Mon, 22 May 2023 09:27:37 GMT 715711684747657 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71571">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, powiat: krapkowicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301637/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, miasto: Opole, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10281 Fri, 02 Jun 2023 09:54:15 GMT 720231685699655 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72023">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo opolskie, miasto: Opole, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301638/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa zespołów pomocniczych trasowych oraz podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśmy na przenośniku taśmowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-24 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10280 Mon, 29 May 2023 09:59:53 GMT 718001685354393 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71800">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów pomocniczych trasowych oraz podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśmy na przenośniku taśmowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-24</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301496/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - grupa nr 295-27-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10279 Fri, 26 May 2023 12:05:31 GMT 717681685102731 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71768">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały - grupa nr 295-27-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300706/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10278 Wed, 31 May 2023 12:07:51 GMT 719371685534871 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71937">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300901/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług asenizacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10277 Tue, 23 May 2023 11:43:26 GMT 716311684842206 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71631">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług asenizacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422301475/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:v-p.gorka@pgg.pl>">Paulina Górka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa, montaż i uruchomienie 90 sztuk klimatyzatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – dla Ruchu Piast - 47 sztuk klimatyzatorów, Zadanie nr 2 – dla Ruchu Ziemowit – 43 sztuki klimatyzatorów http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10276 Wed, 31 May 2023 10:14:34 GMT 719261685528074 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71926">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa, montaż i uruchomienie 90 sztuk klimatyzatorów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – dla Ruchu Piast - 47 sztuk klimatyzatorów, Zadanie nr 2 – dla Ruchu Ziemowit – 43 sztuki klimatyzatorów </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300941/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa zestawów pompowych do oczyszczania metodą przetłaczania substancji aktywnych chemicznie wodnych układów chłodzenia maszyn. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10275 Thu, 25 May 2023 10:51:04 GMT 717061685011864 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71706">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawów pompowych do oczyszczania metodą przetłaczania substancji aktywnych chemicznie wodnych układów chłodzenia maszyn.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202083/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Wykonanie prac malarskich i remontowych w budynku Cechowni Kopalni - obiekcie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10274 Tue, 23 May 2023 09:21:52 GMT 716221684833712 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71622">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie prac malarskich i remontowych w budynku Cechowni Kopalni - obiekcie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300150/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.kropidlo@pgg.pl>">Marek Kropidło</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawę sond pomiarowych dla Stacji Geofizyki Górniczej KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem na zadania: 1. Dostawa 1 szt. sondy DLM3DA (PPV) lub równoważnej współpracującej z systemem sejsmologicznym SOS. 2. Dostawa 12 szt. sond DLM2001 lub równoważnych współpracujących z systemem sejsmologicznym SOS. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10273 Thu, 18 May 2023 09:09:04 GMT 714451684400944 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71445">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawę sond pomiarowych dla Stacji Geofizyki Górniczej KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem na zadania: 1. Dostawa 1 szt. sondy DLM3DA (PPV) lub równoważnej współpracującej z systemem sejsmologicznym SOS. 2. Dostawa 12 szt. sond DLM2001 lub równoważnych współpracujących z systemem sejsmologicznym SOS. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300683/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:v-k.broncel@pgg.pl>">Katarzyna Broncel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług pralniczych wraz z reperacją odzieży dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1 - Ruch Chwałowice Zadanie 2 - Ruch Jankowice Zadanie 3 - Ruch Marcel Zadanie 4 - Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10272 Mon, 05 Jun 2023 10:12:10 GMT 720761685959930 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72076">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług pralniczych wraz z reperacją odzieży dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania: Zadanie 1 - Ruch Chwałowice Zadanie 2 - Ruch Jankowice Zadanie 3 - Ruch Marcel Zadanie 4 - Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300694/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla potrzeb PGG S.A. Oddziału KWK Bolesław Śmiały w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10271 Tue, 30 May 2023 10:38:32 GMT 718731685443112 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71873">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla potrzeb PGG S.A. Oddziału KWK Bolesław Śmiały w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300639/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 284-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10270 Thu, 25 May 2023 07:25:09 GMT 716861684999509 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71686">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 284-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300863/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Dostawa zestawów do malowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10269 Tue, 16 May 2023 08:53:13 GMT 713751684227193 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71375">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawów do malowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300219/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10268 Mon, 15 May 2023 05:04:34 GMT 713241684127074 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71324">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300696/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Wymiana 2 kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych SADEX wlk. 5 zabudowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu Grunwald IV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10267 Thu, 18 May 2023 11:24:01 GMT 714641684409041 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71464">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana 2 kompletów zawieszeń nośnych dwulinowych SADEX wlk. 5 zabudowanych w górniczym wyciągu szybowym szybu Grunwald IV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300515/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ka.sroka@pgg.pl>">Karolina Sroka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Zakup i dostawa 3 szt. kontenerów do magazynowania odpadów niebezpiecznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit- Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10266 Fri, 12 May 2023 10:31:05 GMT 713081683887465 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71308">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup i dostawa 3 szt. kontenerów do magazynowania odpadów niebezpiecznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast Ziemowit- Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300752/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:v-p.gorka@pgg.pl>">Paulina Górka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Wykonanie usługi "Łączenia taśm przenośnikowych jednoprzekładkowych o szerokości taśmy 1000mm oraz 1200mm metodą wulkanizacji na gorąco w wyrobiskach podziemnych dla Poslkiej Gryupy górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10265 Mon, 15 May 2023 08:58:11 GMT 713331684141091 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71333">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usługi "Łączenia taśm przenośnikowych jednoprzekładkowych o szerokości taśmy 1000mm oraz 1200mm metodą wulkanizacji na gorąco w wyrobiskach podziemnych dla Poslkiej Gryupy górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła" </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300684/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Dostawa kabin dźwiękochłonnych z oknami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10264 Tue, 16 May 2023 10:24:35 GMT 713801684232675 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71380">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabin dźwiękochłonnych z oknami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432301329/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10263 Tue, 30 May 2023 11:09:47 GMT 718761685444987 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71876">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301024/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Wykonanie wyrobisk technologicznych dla pogłębiania szybu II wraz z dostawą obudowy portalowej z podziałem na zadania dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10262 Fri, 19 May 2023 11:35:07 GMT 715251684496107 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71525">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie wyrobisk technologicznych dla pogłębiania szybu II wraz z dostawą obudowy portalowej z podziałem na zadania dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300372/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Wydrążenie chodnika 8-E-E1 granicznego w pokładzie 712/1-2+713/1 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10261 Fri, 28 Apr 2023 09:22:55 GMT 709591682673775 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70959">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wydrążenie chodnika 8-E-E1 granicznego w pokładzie 712/1-2+713/1 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300750/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.prudel@pgg.pl>">Leszek Prudel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Zakup agregatów prądotwórczo-spawalniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10260 Thu, 18 May 2023 07:42:30 GMT 714391684395750 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71439">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup agregatów prądotwórczo-spawalniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300340/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Dzierżawa maszyny chłodniczej o działaniu pośrednim i mocy 2 MW dla układu klimatyzacji grupowej w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10259 Fri, 26 May 2023 07:19:53 GMT 717291685085593 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71729">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa maszyny chłodniczej o działaniu pośrednim i mocy 2 MW dla układu klimatyzacji grupowej w Oddziale KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300688/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10258 Thu, 25 May 2023 08:30:25 GMT 716891685003425 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71689">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422301022/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Dostaw i montaż dwóch przesiewaczy wibracyjnych typu: PWE2-1,8 X 5,25 oraz PWP1-2,6 X 5,25 dla Oddziału KWK Staszic-Wujek PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10257 Thu, 01 Jun 2023 12:00:10 GMT 719751685620810 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71975">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostaw i montaż dwóch przesiewaczy wibracyjnych typu: PWE2-1,8 X 5,25 oraz PWP1-2,6 X 5,25 dla Oddziału KWK Staszic-Wujek PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300579/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:to.kolodziej@pgg.pl>">Tomasz Kołodziej</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa tkanin i folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10256 Fri, 02 Jun 2023 08:47:05 GMT 720161685695625 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72016">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tkanin i folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300419/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania napojów dla pracowników dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10255 Fri, 12 May 2023 07:57:50 GMT 712821683878270 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71282">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania napojów dla pracowników dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300294/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy ciągnikiem siodłowym z naczepą skrzyniową o ładowności min. 26,0 t dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10254 Fri, 19 May 2023 06:46:09 GMT 714801684478769 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71480">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy ciągnikiem siodłowym z naczepą skrzyniową o ładowności min. 26,0 t dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300470/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności min. 1,5t dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10253 Thu, 18 May 2023 11:23:16 GMT 714631684408996 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71463">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności min. 1,5t dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300380/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10252 Fri, 26 May 2023 09:13:08 GMT 717461685092388 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71746">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301495/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa zestawu do obróbki strumieniowo-ściernej (piaskarka) dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10251 Thu, 18 May 2023 09:59:13 GMT 714531684403953 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71453">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawu do obróbki strumieniowo-ściernej (piaskarka) dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300699/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Serwis kolejek oraz zestawów transportowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10250 Mon, 05 Jun 2023 10:36:42 GMT 720801685961402 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72080">inny dokument sporządzony przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis kolejek oraz zestawów transportowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201839/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10249 Wed, 10 May 2023 09:47:49 GMT 712251683712069 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71225">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300584/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.05.2023</td></tr></table> Modernizacja układu chłodzenia jednostek napędowych przenośnika taśmowego WAMAG PTD 1400/PT-2 dla KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10248 Fri, 21 Apr 2023 11:42:34 GMT 707311682077354 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu chłodzenia jednostek napędowych przenośnika taśmowego WAMAG PTD 1400/PT-2 dla KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300274/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2023</td></tr></table> Dostawa systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10247 Wed, 31 May 2023 11:36:33 GMT 719341685532993 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71934">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300636/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych dla Budowy powierzchniowej stacji odmetanowania. Dotyczy Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10246 Mon, 15 May 2023 11:10:45 GMT 713501684149045 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71350">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych dla Budowy powierzchniowej stacji odmetanowania. Dotyczy Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300297/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kus@pgg.pl>">Jolanta Kuś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Usługa prostowania obudowy chodnikowej o profilu V32 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10245 Fri, 12 May 2023 09:10:26 GMT 712981683882626 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71298">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługa prostowania obudowy chodnikowej o profilu V32 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300092/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Dostawa elementów mocujących noże kombajnowe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10244 Wed, 17 May 2023 12:16:31 GMT 714261684325791 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71426">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów mocujących noże kombajnowe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300042/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.05.2023</td></tr></table> Naprawa koła linowego zachodniego szybu I dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10243 Thu, 20 Apr 2023 10:55:06 GMT 706951681988106 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa koła linowego zachodniego szybu I dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472202083/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic Zadanie nr 2: KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek Zadanie nr 3: KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10242 Fri, 05 May 2023 08:04:34 GMT 710611683273874 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71061">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic Zadanie nr 2: KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek Zadanie nr 3: KWK Sośnica </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300120/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2023</td></tr></table> Dostawa blach ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10241 Fri, 19 May 2023 11:02:13 GMT 715191684494133 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71519">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blach ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301381/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> „Modernizacja obudowy wyrobisk za pomocą zbrojonego betonu natryskowego dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10240 Tue, 16 May 2023 09:38:01 GMT 713771684229881 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71377">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Modernizacja obudowy wyrobisk za pomocą zbrojonego betonu natryskowego dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300424/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Zad. 1. Bieżąca obsługa, utrzymanie i eksploatacja przepompowni wód deszczowych Eurocentrum zlokalizowanej przy ul. Szadoka (na przeciwko nr 6-8) w Katowicach Zad. 2. Bieżąca obsługa, utrzymanie i eksploatacja stanowisk pompowych P1 i P2 odwadniających teren niecki bezodpływowej położonej w sąsiedztwie ROD Tęcza przy ul. Szadoka w Katowicach Zad. 3. Bieżące i awaryjne naprawy i remonty urządzeń oraz obiektów przepompowni wód deszczowych Eurocentrum oraz stanowisk pompowych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10239 Mon, 08 May 2023 10:11:39 GMT 711301683540699 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71130">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zad. 1. Bieżąca obsługa, utrzymanie i eksploatacja przepompowni wód deszczowych Eurocentrum zlokalizowanej przy ul. Szadoka (na przeciwko nr 6-8) w Katowicach Zad. 2. Bieżąca obsługa, utrzymanie i eksploatacja stanowisk pompowych P1 i P2 odwadniających teren niecki bezodpływowej położonej w sąsiedztwie ROD Tęcza przy ul. Szadoka w Katowicach Zad. 3. Bieżące i awaryjne naprawy i remonty urządzeń oraz obiektów przepompowni wód deszczowych Eurocentrum oraz stanowisk pompowych </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612200613/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Wykonanie przebudowy instalacji teletransmisyjnej i systemu wizualizacji dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10238 Tue, 16 May 2023 09:59:42 GMT 713781684231182 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71378">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie przebudowy instalacji teletransmisyjnej i systemu wizualizacji dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492202111/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy z podziałem na 2 zadania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10237 Tue, 09 May 2023 09:10:05 GMT 711901683623405 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71190">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa ciągnika siodłowego oraz naczepy z podziałem na 2 zadania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300263/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2023</td></tr></table> Wykonanie rektyfikacji i remontu budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 9a w Rudzie Śląskiej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10236 Wed, 10 May 2023 09:14:08 GMT 712221683710048 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71222">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie rektyfikacji i remontu budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 9a w Rudzie Śląskiej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300230/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.05.2023</td></tr></table> Dostawa pasów klinowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-13 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10235 Tue, 09 May 2023 12:09:50 GMT 712061683634190 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71206">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pasów klinowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-13</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300903/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2023</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu i aktualizacji oprogramowania dla systemów Avamar/Networker oraz hardware sytemu DataDomain http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10233 Tue, 06 Jun 2023 04:44:21 GMT 720921686026661 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72092">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego oraz serwisu i aktualizacji oprogramowania dla systemów Avamar/Networker oraz hardware sytemu DataDomain</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300193/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Dostawa tlenu skroplonego oraz dzierżawa instalacji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10232 Mon, 05 Jun 2023 11:27:45 GMT 720861685964465 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72086">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu skroplonego oraz dzierżawa instalacji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny – nr grupy 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300833/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10231 Wed, 17 May 2023 10:00:33 GMT 714151684317633 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71415">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301233/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.05.2023</td></tr></table> Przygotowanie oraz dostarczenie bonów jubileuszowych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10230 Wed, 31 May 2023 10:47:42 GMT 719291685530062 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71929">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przygotowanie oraz dostarczenie bonów jubileuszowych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300843/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Modernizacja systemu SAURON oraz dołowej rozdzielni 6kV dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10229 Mon, 08 May 2023 11:23:31 GMT 711481683545011 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71148">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja systemu SAURON oraz dołowej rozdzielni 6kV dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203620/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-51 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10228 Fri, 02 Jun 2023 10:03:33 GMT 720251685700213 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72025">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-51</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301396/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Mikłasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne o kodach 17 09 04 i 07 02 99 dla PGG Oddział KWK ROW. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10227 Mon, 22 May 2023 11:29:12 GMT 715851684754952 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71585">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne o kodach 17 09 04 i 07 02 99 dla PGG Oddział KWK ROW.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472202135/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Wykonanie z materiału powierzonego elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24-POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10226 Thu, 01 Jun 2023 08:37:55 GMT 719501685608675 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71950">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie z materiału powierzonego elementów konstrukcji obudowy zmechanizowanej typu ZRP-12/24-POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300327/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów przeciwpożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10225 Wed, 24 May 2023 11:09:29 GMT 716671684926569 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71667">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zaworów hydrantowych do rurociągów przeciwpożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202365/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10224 Fri, 02 Jun 2023 10:22:29 GMT 720291685701349 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72029">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300387/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Mikłasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa rur i armatury z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK ROW Ruch Jankowice w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10223 Thu, 25 May 2023 05:57:37 GMT 716791684994257 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71679">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur i armatury z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. O/KWK ROW Ruch Jankowice w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300434/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10222 Fri, 28 Apr 2023 11:46:58 GMT 709941682682418 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70994">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług sprzątania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300285/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10221 Wed, 31 May 2023 13:27:43 GMT 719391685539663 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71939">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300801/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego dla potrzeb eksploatacji ściany 9a w pokładzie 402/K oraz ściany 2 w pokładzie 415/1/H wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10220 Mon, 22 May 2023 11:21:01 GMT 715831684754461 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71583">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego dla potrzeb eksploatacji ściany 9a w pokładzie 402/K oraz ściany 2 w pokładzie 415/1/H wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300631/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Dzierżawa 5 szt. kompletnych fabrycznie nowych urządzeń chłodniczych o mocy min. 300 kW z otwartym obiegiem chłodzenia skraplacza do pracy w podziemnych wyrobiskach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddzial KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10218 Tue, 30 May 2023 09:24:12 GMT 718671685438652 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71867">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa 5 szt. kompletnych fabrycznie nowych urządzeń chłodniczych o mocy min. 300 kW z otwartym obiegiem chłodzenia skraplacza do pracy w podziemnych wyrobiskach dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddzial KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300170/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych, miejsc stojących min. 60 z monitoringiem – 2 szt. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10217 Thu, 25 May 2023 07:07:59 GMT 716821684998479 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71682">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych, miejsc stojących min. 60 z monitoringiem – 2 szt. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300799/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> „Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek nr grupy 285-2” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10216 Thu, 01 Jun 2023 10:42:29 GMT 719691685616149 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71969">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek nr grupy 285-2”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612300130/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i biurowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziały ZRP i ZGRI w okresie 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10215 Mon, 05 Jun 2023 10:59:13 GMT 720831685962753 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72083">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Sprzątanie pomieszczeń socjalnych i biurowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziały ZRP i ZGRI w okresie 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300166/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Obsługa c.o. w tym węzłów i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10214 Fri, 28 Apr 2023 09:34:29 GMT 709651682674469 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70965">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa c.o. w tym węzłów i instalacji cieplnych oraz ciepłej wody użytkowej na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422203057/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: jędrzejowski, gmina: Słupia, Sędziszów, Wodzisław, Imielno, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz lub Sobków, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10213 Fri, 28 Apr 2023 09:29:23 GMT 709631682674163 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70963">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: jędrzejowski, gmina: Słupia, Sędziszów, Wodzisław, Imielno, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz lub Sobków, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301428/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: kielecki, gmina: Masłów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Łopuszno, Piekoszów, Nowiny lub Chęciny, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10212 Fri, 28 Apr 2023 09:46:32 GMT 709681682675192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70968">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: kielecki, gmina: Masłów, Zagnańsk, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Łopuszno, Piekoszów, Nowiny lub Chęciny, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301427/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: kielecki, gmina: Łagów, Raków, Pierzchnica, Chmielnik, Morawica, Daleszyce, Bieliny, Bodzentyn lub Górno, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10211 Fri, 28 Apr 2023 10:34:03 GMT 709741682678043 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70974">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: kielecki, gmina: Łagów, Raków, Pierzchnica, Chmielnik, Morawica, Daleszyce, Bieliny, Bodzentyn lub Górno, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301426/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: opatowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10210 Thu, 18 May 2023 10:09:27 GMT 714571684404567 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71457">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: opatowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301433/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: skarżyski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10209 Thu, 18 May 2023 10:03:27 GMT 714551684404207 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71455">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: skarżyski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301432/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: starachowicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10208 Thu, 01 Jun 2023 12:11:45 GMT 719771685621505 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71977">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: starachowicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301431/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: konecki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10207 Fri, 28 Apr 2023 08:04:04 GMT 709531682669044 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70953">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: konecki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301430/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: włoszczowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10206 Thu, 18 May 2023 09:58:28 GMT 714521684403908 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71452">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo świętokrzyskie, powiat: włoszczowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301429/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 287-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10204 Fri, 19 May 2023 11:34:44 GMT 715241684496084 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71524">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 287-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300446/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Ziemowit - nr grupy 292-10-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10201 Fri, 12 May 2023 11:29:17 GMT 713131683890957 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71313">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Ziemowit - nr grupy 292-10-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300364/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo podkarpackie, powiat: przeworski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10200 Mon, 15 May 2023 07:24:13 GMT 713301684135453 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71330">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo podkarpackie, powiat: przeworski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301419/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: suski, gmina: Jordanów (gmina miejska), Bystra-Sidzina, Zawoja, Stryszawa, Zembrzyce, Sucha Beskidzka, Budzów lub Maków Podhalański, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10199 Fri, 12 May 2023 13:36:23 GMT 713231683898583 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71323">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: suski, gmina: Jordanów (gmina miejska), Bystra-Sidzina, Zawoja, Stryszawa, Zembrzyce, Sucha Beskidzka, Budzów lub Maków Podhalański, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301415/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.kulpa@pgg.pl>">Sylwia Kulpa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: nowotarski, gmina: Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szaflary, Nowy Targ (gmina miejska), Nowy Targ (gmina wiejska), Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko nad Dunajcem lub Szczawnica, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10198 Thu, 27 Apr 2023 16:35:51 GMT 709321682613351 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70932">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: nowotarski, gmina: Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Szaflary, Nowy Targ (gmina miejska), Nowy Targ (gmina wiejska), Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko nad Dunajcem lub Szczawnica, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301414/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.kulpa@pgg.pl>">Sylwia Kulpa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: oświęcimski, gmina: Oświęcim (gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska) lub Chełmek, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10197 Fri, 12 May 2023 13:30:07 GMT 713221683898207 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71322">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: oświęcimski, gmina: Oświęcim (gmina wiejska), Oświęcim (gmina miejska) lub Chełmek, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301413/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.kulpa@pgg.pl>">Sylwia Kulpa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: oświęcimski, gmina: Zator, Przeciszów lub Polanka Wielka, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10196 Thu, 27 Apr 2023 14:56:58 GMT 709281682607418 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70928">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: oświęcimski, gmina: Zator, Przeciszów lub Polanka Wielka, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301412/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.kulpa@pgg.pl>">Sylwia Kulpa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: oświęcimski, gmina: Kęty, Osiek lub Brzeszcze, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10195 Thu, 27 Apr 2023 14:10:39 GMT 709271682604639 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70927">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: oświęcimski, gmina: Kęty, Osiek lub Brzeszcze, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301411/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.kulpa@pgg.pl>">Sylwia Kulpa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 313-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10194 Tue, 09 May 2023 12:19:09 GMT 712071683634749 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71207">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 313-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300900/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: wadowicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10193 Thu, 27 Apr 2023 15:58:15 GMT 709311682611095 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70931">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo małopolskie, powiat: wadowicki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301410/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.kulpa@pgg.pl>">Sylwia Kulpa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Remont pomostu przenośnikowego U-401 na potrzeby PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10192 Mon, 15 May 2023 09:53:39 GMT 713431684144419 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71343">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pomostu przenośnikowego U-401 na potrzeby PGG S.A. Oddział Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203533/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Dostawa gniazd stropnicy oraz spągnicy do obudowy zmechanizowanej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10191 Wed, 24 May 2023 09:52:31 GMT 716561684921951 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71656">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa gniazd stropnicy oraz spągnicy do obudowy zmechanizowanej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300128/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa nowych ciągników manewrowych podwieszonych z napędem spalinowym i akumulatorowym dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10190 Wed, 31 May 2023 07:36:20 GMT 719021685518580 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71902">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych ciągników manewrowych podwieszonych z napędem spalinowym i akumulatorowym dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202201/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK ROW Ruch Rydułtowy z przeznaczeniem do systemów SCADA (projekt Sauron) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10189 Wed, 26 Apr 2023 12:08:29 GMT 708761682510909 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70876">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK ROW Ruch Rydułtowy z przeznaczeniem do systemów SCADA (projekt Sauron)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300135/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10188 Thu, 01 Jun 2023 09:39:24 GMT 719591685612364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71959">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301258/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Analiza i ocena nowo uruchomionej instalacji klimatyzacji centralnej na KWK ROW Ruch Marcel o mocy 6MW z podziałem 4MW dla Ruchu Marcel i 2 MW dla Ruchu Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10187 Fri, 02 Jun 2023 11:55:52 GMT 720401685706952 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72040">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Analiza i ocena nowo uruchomionej instalacji klimatyzacji centralnej na KWK ROW Ruch Marcel o mocy 6MW z podziałem 4MW dla Ruchu Marcel i 2 MW dla Ruchu Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300265/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10186 Mon, 05 Jun 2023 11:59:16 GMT 720881685966356 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72088">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300957/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług sprzątania na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10184 Fri, 26 May 2023 09:17:38 GMT 717481685092658 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71748">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług sprzątania na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300347/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Świadczenie ochrony przeciwpożarowej wraz z usługami ratowniczo – gaśniczymi oraz prowadzeniem interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami powstałymi na terenie powierzchni zakładu górniczego KWK Ruda. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10183 Wed, 10 May 2023 09:59:09 GMT 712291683712749 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71229">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie ochrony przeciwpożarowej wraz z usługami ratowniczo – gaśniczymi oraz prowadzeniem interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami powstałymi na terenie powierzchni zakładu górniczego KWK Ruda.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.05.2023</td></tr></table> Dostawa i wymiana mieszalnika mechanicznego przepływowego MMP-24 bez zespołu napędowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10182 Fri, 21 Apr 2023 09:19:23 GMT 707101682068763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70710">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i wymiana mieszalnika mechanicznego przepływowego MMP-24 bez zespołu napędowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492202258/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10181 Tue, 30 May 2023 07:27:28 GMT 718481685431648 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71848">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 295-27-17 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300109/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10180 Wed, 17 May 2023 12:09:52 GMT 714251684325392 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71425">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301052/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.05.2023</td></tr></table> Dostawa wraz z montażem bram typu przemysłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10179 Thu, 01 Jun 2023 07:28:07 GMT 719491685604487 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71949">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z montażem bram typu przemysłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512201072/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Utrzymanie cieków oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10177 Thu, 25 May 2023 11:33:44 GMT 717131685014424 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71713">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Utrzymanie cieków oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300499/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10176 Wed, 26 Apr 2023 11:53:13 GMT 708751682509993 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70875">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300678/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Dostawa subskrypcji licencji oprogramowania Adobe http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10175 Thu, 25 May 2023 10:56:26 GMT 717081685012186 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71708">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa subskrypcji licencji oprogramowania Adobe</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300120/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> KKompleksowa wymiana zbrojenia podszybia szybu II poz. 720 m w szybie II PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10174 Mon, 05 Jun 2023 11:19:51 GMT 720851685963991 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72085">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>KKompleksowa wymiana zbrojenia podszybia szybu II poz. 720 m w szybie II PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201251/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Ruch Bielszowice Zadanie 2: Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10173 Thu, 20 Apr 2023 05:00:23 GMT 706811681966823 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70681">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Ruch Bielszowice Zadanie 2: Ruch Halemba </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442202429/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2023</td></tr></table> Modernizacja oświetlenia bocznicy kolejowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10172 Wed, 24 May 2023 09:24:33 GMT 716541684920273 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71654">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja oświetlenia bocznicy kolejowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200107/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-10. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10171 Thu, 25 May 2023 06:26:56 GMT 716801684996016 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71680">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-10.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300389/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych produkcji SADEX dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w celu zawarcia umowy ramowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10170 Mon, 29 May 2023 12:16:43 GMT 718171685362603 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71817">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych produkcji SADEX dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w celu zawarcia umowy ramowej </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300896/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Obsługa sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi z użyciem koparko - ładowarki, koparki kołowej podsiębiernej, koparki kołowej oraz ciągnika rolniczego z przyczepą o ładowności min. 5 T wraz z cysterną o pojemności min. 500 litrów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Odział KWK ROW Chwałowice oraz Ruch Rydułtowy z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10169 Tue, 18 Apr 2023 11:11:08 GMT 706151681816268 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70615">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi z użyciem koparko - ładowarki, koparki kołowej podsiębiernej, koparki kołowej oraz ciągnika rolniczego z przyczepą o ładowności min. 5 T wraz z cysterną o pojemności min. 500 litrów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Odział KWK ROW Chwałowice oraz Ruch Rydułtowy z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472201416/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.04.2023</td></tr></table> Dostawa,nadzór nad montażem oraz uruchomienie systemu zasilania oraz zdalnego sterowania i automatycznego sterowania układem obiegu mediów klimatyzacji grupowej dla PGG SA O/KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10168 Fri, 28 Apr 2023 09:25:14 GMT 709601682673914 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70960">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa,nadzór nad montażem oraz uruchomienie systemu zasilania oraz zdalnego sterowania i automatycznego sterowania układem obiegu mediów klimatyzacji grupowej dla PGG SA O/KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502202131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Wykonanie usług przeglądu okresowego oraz przeglądu głównego wirników wentylatorów głównego przewietrzania typu WOK-14 eksploatowanych w stacji wentylatorów przy szybie „Szewczyk” z podziałem na zadania dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10167 Fri, 05 May 2023 10:30:13 GMT 710971683282613 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71097">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług przeglądu okresowego oraz przeglądu głównego wirników wentylatorów głównego przewietrzania typu WOK-14 eksploatowanych w stacji wentylatorów przy szybie „Szewczyk” z podziałem na zadania dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2023</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10166 Mon, 17 Apr 2023 11:28:03 GMT 705791681730883 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70579">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w obiektach kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300171/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.04.2023</td></tr></table> Dostawa podciągników zębatkowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-20-06 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10165 Thu, 04 May 2023 08:41:52 GMT 710351683189712 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71035">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa podciągników zębatkowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-20-06</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300818/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Mikłasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.05.2023</td></tr></table> Dostawa bezprzewodowego systemu monitorowania ciśnienia układu podpornościowego obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10164 Fri, 05 May 2023 07:49:57 GMT 710591683272997 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71059">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa bezprzewodowego systemu monitorowania ciśnienia układu podpornościowego obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300529/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2023</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10162 Mon, 29 May 2023 10:56:39 GMT 718051685357799 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71805">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300917/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Sieradz (gmina wiejska), Złoczew, Brzeźnio lub Burzenin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10160 Mon, 17 Apr 2023 10:21:12 GMT 705721681726872 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70572">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Sieradz (gmina wiejska), Złoczew, Brzeźnio lub Burzenin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301201/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Brąszewice lub Klonowa, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10159 Thu, 18 May 2023 09:55:00 GMT 714511684403700 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71451">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Brąszewice lub Klonowa, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301211/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Warta, Goszczanów, Błaszki lub Wróblew, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10158 Mon, 15 May 2023 11:50:04 GMT 713561684151404 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71356">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: sieradzki, gmina: Warta, Goszczanów, Błaszki lub Wróblew, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301194/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: łowicki, gmina: Łowicz (gmina miejska), Bielawy, Zduny, Kiernozia, Chąśno, Kocierzew Południowy, Nieborów, Domaniewice lub Łyszkowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10157 Fri, 14 Apr 2023 11:45:56 GMT 705341681472756 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70534">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: łowicki, gmina: Łowicz (gmina miejska), Bielawy, Zduny, Kiernozia, Chąśno, Kocierzew Południowy, Nieborów, Domaniewice lub Łyszkowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301219/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: pajęczański, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10156 Tue, 16 May 2023 07:04:12 GMT 713621684220652 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71362">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: pajęczański, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301189/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: słupecki, gmina: Orchowo, Powidz, Ostrowite, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina wiejska), Lądek lub Zagórów, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10155 Fri, 14 Apr 2023 10:54:03 GMT 705201681469643 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70520">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: słupecki, gmina: Orchowo, Powidz, Ostrowite, Słupca (gmina miejska), Słupca (gmina wiejska), Lądek lub Zagórów, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301214/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: wieruszowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10154 Mon, 15 May 2023 11:26:40 GMT 713511684150000 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71351">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: wieruszowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301222/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: piotrkowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10153 Fri, 14 Apr 2023 12:50:48 GMT 705441681476648 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70544">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: piotrkowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301221/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: bełchatowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10152 Fri, 14 Apr 2023 12:50:13 GMT 705431681476613 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70543">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: bełchatowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301220/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: tomaszowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10151 Fri, 14 Apr 2023 12:49:38 GMT 705421681476578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70542">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: tomaszowski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301218/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: łaski, gmina: Widawa, Sędziejowice, Buczek lub Wodzierady, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10149 Fri, 14 Apr 2023 12:48:57 GMT 705411681476537 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70541">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: łaski, gmina: Widawa, Sędziejowice, Buczek lub Wodzierady, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301208/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Malanów, Turek (gmina miejska), Turek (gmina wiejska) lub Brudzew, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10148 Fri, 14 Apr 2023 09:35:28 GMT 704891681464928 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70489">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Malanów, Turek (gmina miejska), Turek (gmina wiejska) lub Brudzew, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301209/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Kawęczyn lub Dobra, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10147 Fri, 14 Apr 2023 09:32:53 GMT 704881681464773 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70488">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Kawęczyn lub Dobra, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301207/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: łódzki wschodni, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10146 Fri, 14 Apr 2023 12:47:59 GMT 705401681476479 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70540">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo łódzkie, powiat: łódzki wschodni, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301190/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Przykona, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10145 Fri, 14 Apr 2023 09:30:09 GMT 704871681464609 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70487">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Przykona, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301206/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Nowe Skalmierzyce, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10144 Fri, 14 Apr 2023 12:07:42 GMT 705391681474062 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70539">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Nowe Skalmierzyce, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301196/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Władysławów lub Tuliszków, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10142 Fri, 14 Apr 2023 09:27:38 GMT 704851681464458 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70485">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: turecki, gmina: Władysławów lub Tuliszków, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301205/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek lub Sompolno, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10141 Fri, 14 Apr 2023 12:07:16 GMT 705381681474036 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70538">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek lub Sompolno, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301195/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kolski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10140 Mon, 08 May 2023 10:16:20 GMT 711331683540980 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71133">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kolski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301204/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Krzymów lub Ślesin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10139 Fri, 14 Apr 2023 12:06:39 GMT 705371681473999 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70537">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Krzymów lub Ślesin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301192/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Odolanów lub Sośnie, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10138 Fri, 14 Apr 2023 10:15:14 GMT 705001681467314 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70500">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Odolanów lub Sośnie, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301197/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Kramsk, Kazimierz Biskupi lub Golina, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10137 Fri, 19 May 2023 07:46:39 GMT 714941684482399 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71494">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Kramsk, Kazimierz Biskupi lub Golina, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301187/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Przygodzice lub Sieroszewice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10136 Fri, 14 Apr 2023 10:16:25 GMT 705011681467385 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70501">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Przygodzice lub Sieroszewice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301198/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska), Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) lub Raszków, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10135 Mon, 08 May 2023 10:22:14 GMT 711351683541334 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71135">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: ostrowski, gmina: Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska), Ostrów Wielkopolski (gmina miejska) lub Raszków, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301199/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Stare Miasto, Rzgów, Rychwał lub Grodziec, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10133 Mon, 08 May 2023 10:34:21 GMT 711401683542061 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71140">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: koniński, gmina: Stare Miasto, Rzgów, Rychwał lub Grodziec, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301217/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: Opatówek, Brzeziny lub Szczytniki , wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10132 Mon, 08 May 2023 10:17:10 GMT 711341683541030 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71134">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: Opatówek, Brzeziny lub Szczytniki , wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301200/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: Blizanów, Żelazków lub Stawiszyn, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10131 Fri, 14 Apr 2023 10:17:08 GMT 705021681467428 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70502">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: Blizanów, Żelazków lub Stawiszyn, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301202/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków lub Koźminek, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10130 Mon, 08 May 2023 10:09:21 GMT 711291683540561 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71129">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: Mycielin, Ceków-Kolonia, Lisków lub Koźminek, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301203/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Zapewnienie wsparcie dla systemu FUDO 3000 przez okres 12 miesięcy (kontynuacja wsparcia) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10129 Tue, 06 Jun 2023 04:45:13 GMT 720931686026713 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72093">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcie dla systemu FUDO 3000 przez okres 12 miesięcy (kontynuacja wsparcia)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532300136/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego), produktów i usług poza paliwowych do samochodów, innych pojazdów i urządzeń będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 231-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10128 Tue, 25 Apr 2023 12:10:14 GMT 708221682424614 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70822">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Bezgotówkowy zakup paliw płynnych (benzyny bezołowiowej i oleju napędowego), produktów i usług poza paliwowych do samochodów, innych pojazdów i urządzeń będących w użytkowaniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 231-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202412/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.04.2023</td></tr></table> Wykonanie projektu technicznego budowy systemów schładzania pomieszczeń w budynku Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10127 Tue, 18 Apr 2023 04:33:16 GMT 705881681792396 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70588">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu technicznego budowy systemów schładzania pomieszczeń w budynku Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300151/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.04.2023</td></tr></table> Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10126 Wed, 24 May 2023 09:05:15 GMT 716491684919115 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71649">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa ogniw złącznych do łańcuchów górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300442/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10125 Fri, 02 Jun 2023 06:41:32 GMT 719911685688092 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71991">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300273/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Projekt budowlany i techniczny (z kosztorysami inwestorskimi) przebudowy kanalizacji istniejącej sieci ogólnospławnej ulicy Fałata w Katowicach-Murckach wraz z przyległymi ulicami oraz budową rozdzielczego systemu pompowni i rurociągów dla ścieków sanitarnych oraz oddzielnej pompowni i rurociągów dla wód opadowych, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwolenia budowlanego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10123 Wed, 12 Apr 2023 10:05:51 GMT 703341681293951 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70334">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Projekt budowlany i techniczny (z kosztorysami inwestorskimi) przebudowy kanalizacji istniejącej sieci ogólnospławnej ulicy Fałata w Katowicach-Murckach wraz z przyległymi ulicami oraz budową rozdzielczego systemu pompowni i rurociągów dla ścieków sanitarnych oraz oddzielnej pompowni i rurociągów dla wód opadowych, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwolenia budowlanego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300042/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.04.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek SMT SCHARF dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10122 Wed, 24 May 2023 11:31:10 GMT 716691684927870 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71669">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek SMT SCHARF dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300898/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Wykonanie projektu, kosztorysu i przedmiaru robót do zadania inwestycyjnego: Budowa rurociągu Ø500 odprowadzającego wody dołowe z pompowni głównego odwadniania do siedmiokomorowego osadnika wód dołowych prowadzonego na powierzchni zakładu górniczego w KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10121 Fri, 28 Apr 2023 10:15:18 GMT 709731682676918 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70973">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu, kosztorysu i przedmiaru robót do zadania inwestycyjnego: Budowa rurociągu Ø500 odprowadzającego wody dołowe z pompowni głównego odwadniania do siedmiokomorowego osadnika wód dołowych prowadzonego na powierzchni zakładu górniczego w KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201615/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Dostawa pomp i zespołów pompowych, zatapialnych, odwadniających i szlamowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 18 m-cy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10119 Wed, 31 May 2023 10:59:38 GMT 719311685530778 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71931">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp i zespołów pompowych, zatapialnych, odwadniających i szlamowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 18 m-cy. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203034/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 313-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10118 Mon, 22 May 2023 10:18:13 GMT 715781684750693 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71578">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 313-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300592/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Przebudowa budynku Zarządu nr 2 znajdującego się na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10117 Fri, 21 Apr 2023 09:45:57 GMT 707171682070357 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70717">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa budynku Zarządu nr 2 znajdującego się na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300525/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2023</td></tr></table> Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudową ścianową typu TAGOR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-03. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10116 Thu, 01 Jun 2023 10:23:42 GMT 719651685615022 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71965">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudową ścianową typu TAGOR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-03.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300196/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10115 Mon, 29 May 2023 07:23:48 GMT 717861685345028 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71786">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300922/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> „Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10114 Wed, 31 May 2023 11:55:30 GMT 719361685534130 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71936">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Rozbiórka istniejącego oraz budowa w jego miejsce nowego wiaduktu w ciągu ul. Orzeszkowej w Rudzie Śląskiej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200679/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10113 Thu, 01 Jun 2023 10:44:53 GMT 719701685616293 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71970">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702301014/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10112 Fri, 19 May 2023 06:34:01 GMT 714761684478041 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71476">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług obsługi monitoringu wizyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300289/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.harnasz@pgg.pl>">Seweryn Harnasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Wykonanie robót budowlanych w zakresie usuwania awarii powstałych z tytułu szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 7 zadań. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10111 Fri, 14 Apr 2023 10:11:37 GMT 704991681467097 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70499">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót budowlanych w zakresie usuwania awarii powstałych z tytułu szkód górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 7 zadań.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300122/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10110 Mon, 17 Apr 2023 12:09:15 GMT 705841681733355 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70584">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300902/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.04.2023</td></tr></table> Analiza przestrzennego i czasowego usytuowania frontów eksploatacyjnych wraz z prognozą zagrożenia wstrząsami i tąpaniami oraz określeniem warunków prowadzenia robót górniczych planowanych w „Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami na lata 2024-2026 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10109 Mon, 22 May 2023 09:28:26 GMT 715721684747706 „Zawarcie umowy dla Oddziału KWK Staszic – Wujek na wykonanie robót budowlanych – napraw (w trybie awaryjnym) z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej na linii 657 Katowice-Szopienice Północne - Katowice Muchowiec oraz na linii nr 171 relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik, w km ok. 34,800 - 38,700 wg kilometrażu linii 171, dla utrzymania ciągłości ruchu kolejowego i eliminacji niebezpieczeństwa w ruch http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10108 Thu, 06 Apr 2023 08:29:34 GMT 702241680769774 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70224">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Zawarcie umowy dla Oddziału KWK Staszic – Wujek na wykonanie robót budowlanych – napraw (w trybie awaryjnym) z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej na linii 657 Katowice-Szopienice Północne - Katowice Muchowiec oraz na linii nr 171 relacji Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik, w km ok. 34,800 - 38,700 wg kilometrażu linii 171, dla utrzymania ciągłości ruchu kolejowego i eliminacji niebezpieczeństwa w ruch</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202126/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2023</td></tr></table> Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w okresie 12 miesięcy (umowa ramowa) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10106 Thu, 25 May 2023 11:15:01 GMT 717091685013301 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71709">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont hydrauliki siłowej do obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w okresie 12 miesięcy (umowa ramowa)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Analiza warunków hydrologicznych terenów zlokalizowanych w zasięgu wpływów projektowanej ekspolatacji górniczej PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek w ramach planu ruchu na lata 2024-2026 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10105 Fri, 12 May 2023 09:51:43 GMT 713021683885103 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71302">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Analiza warunków hydrologicznych terenów zlokalizowanych w zasięgu wpływów projektowanej ekspolatacji górniczej PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek w ramach planu ruchu na lata 2024-2026</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300256/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie Zadanie nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10104 Thu, 25 May 2023 10:55:16 GMT 717071685012116 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71707">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie Zadanie nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202908/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Wykonanie otworów kontrolno-drenażowych w celu określenia zasięgu i pojemności zbiornika wodnego zlokalizowanego w zrobach zawałowych pokładu 405 z wyrobisk w pokładzie 407/4 w polu L O.G. „Giszowiec I" wraz z utrzymaniem ewentualnego drenażu zbiornika dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10103 Tue, 11 Apr 2023 11:24:41 GMT 703021681212281 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70302">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie otworów kontrolno-drenażowych w celu określenia zasięgu i pojemności zbiornika wodnego zlokalizowanego w zrobach zawałowych pokładu 405 z wyrobisk w pokładzie 407/4 w polu L O.G. „Giszowiec I" wraz z utrzymaniem ewentualnego drenażu zbiornika dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612300010/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.04.2023</td></tr></table> Remont dachu pomostu PT 236, 237 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10102 Wed, 05 Apr 2023 10:04:28 GMT 702071680689068 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70207">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont dachu pomostu PT 236, 237 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300580/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.04.2023</td></tr></table> Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 284-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10100 Thu, 18 May 2023 11:52:24 GMT 714661684410744 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71466">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 284-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300510/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10099 Fri, 26 May 2023 07:42:39 GMT 717321685086959 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71732">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300333/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 288-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10098 Tue, 16 May 2023 11:09:27 GMT 713841684235367 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71384">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 288-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300341/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych WAMAG PTD-1400 PT-1..3 w latach 2023-2024 dla KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10097 Mon, 29 May 2023 08:15:24 GMT 717931685348124 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71793">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych WAMAG PTD-1400 PT-1..3 w latach 2023-2024 dla KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> „Zawarcie umowy dla Oddziału KWK Staszic – Wujek na wykonanie robót budowlanych – napraw (w trybie awaryjnym) z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej na linii objazdowej nr 142 Katowice - Ligota - Tychy w km 2,400 – 7,200 dla utrzymania ciągłości ruchu kolejowego i eliminacji niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym, wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10096 Tue, 04 Apr 2023 11:21:31 GMT 701751680607291 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70175">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Zawarcie umowy dla Oddziału KWK Staszic – Wujek na wykonanie robót budowlanych – napraw (w trybie awaryjnym) z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej na linii objazdowej nr 142 Katowice - Ligota - Tychy w km 2,400 – 7,200 dla utrzymania ciągłości ruchu kolejowego i eliminacji niebezpieczeństwa w ruchu kolejowym, wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202125/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.04.2023</td></tr></table> Dostawa obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10095 Tue, 23 May 2023 09:44:50 GMT 716231684835090 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71623">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300275/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10094 Tue, 23 May 2023 08:38:57 GMT 716191684831137 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71619">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300401/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót awaryjnych w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km.1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - KWK Budryk w km. -0,091 do 1,500 związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą PGG S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10092 Fri, 31 Mar 2023 10:20:46 GMT 700251680258046 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70025">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót awaryjnych w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km.1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - KWK Budryk w km. -0,091 do 1,500 związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412202376/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.03.2023</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10091 Fri, 26 May 2023 07:23:06 GMT 717301685085786 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71730">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602300678/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.chmielewska@pgg.pl>">Anna Chmielewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie dostawy sprężonego powietrza wraz z wizualizacją parametrów pracy sprężarek, dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10090 Wed, 24 May 2023 05:48:59 GMT 716401684907339 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71640">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie dostawy sprężonego powietrza wraz z wizualizacją parametrów pracy sprężarek, dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300057/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa 2 szt. przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10089 Thu, 18 May 2023 10:01:33 GMT 714541684404093 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71454">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 szt. przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300230/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Dostawa sprężonego powietrza do sieci kopalnianej – rejony peryferyjne - dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10088 Wed, 24 May 2023 05:46:51 GMT 716391684907211 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71639">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprężonego powietrza do sieci kopalnianej – rejony peryferyjne - dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300056/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: myszkowski, gmina: Niegowa, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10087 Wed, 26 Apr 2023 06:25:28 GMT 708351682490328 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70835">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: myszkowski, gmina: Niegowa, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300940/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: pszczyński, gmina: Goczałkowice-Zdrój, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10086 Mon, 03 Apr 2023 11:52:34 GMT 701211680522754 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70121">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: pszczyński, gmina: Goczałkowice-Zdrój, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300935/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Rybnik dzielnice: Niewiadom; Niedobczyce; Popielów; Radziejów; Chwałowice; Boguszowice Stare; Boguszowice Osiedle; Kłokocin; Gotartowice; Ligota - Ligocka Kuźnia; Paruszowiec - Piaski; Meksyk; Smolna; Śródmieście lub Zamysłów, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10084 Mon, 08 May 2023 13:14:18 GMT 711621683551658 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71162">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Rybnik dzielnice: Niewiadom; Niedobczyce; Popielów; Radziejów; Chwałowice; Boguszowice Stare; Boguszowice Osiedle; Kłokocin; Gotartowice; Ligota - Ligocka Kuźnia; Paruszowiec - Piaski; Meksyk; Smolna; Śródmieście lub Zamysłów, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300944/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: pszczyński, gmina: Pawłowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10083 Mon, 03 Apr 2023 10:35:20 GMT 700991680518120 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70099">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: pszczyński, gmina: Pawłowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300937/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Rybnik dzielnice: Zebrzydowice; Maroko-Nowiny;Rybnik Pólnoc; Kamień; Wielopole; Orzepowice; Rybnicka Kuźnia; Golejów; Chwałęcice; Stodoły; Grabownia lub Ochojec, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10082 Mon, 08 May 2023 12:31:09 GMT 711601683549069 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71160">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Rybnik dzielnice: Zebrzydowice; Maroko-Nowiny;Rybnik Pólnoc; Kamień; Wielopole; Orzepowice; Rybnicka Kuźnia; Golejów; Chwałęcice; Stodoły; Grabownia lub Ochojec, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300943/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: pszczyński, gmina: Miedźna, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10081 Wed, 26 Apr 2023 06:24:42 GMT 708341682490282 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70834">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: pszczyński, gmina: Miedźna, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300934/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: lubliniecki, gmina: Ciasna lub Kochanowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10078 Mon, 03 Apr 2023 11:58:40 GMT 701231680523120 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70123">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: lubliniecki, gmina: Ciasna lub Kochanowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300931/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Dostawa oraz zabudowa linii kablowych w szybach Grunwald III i IV dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w podziale na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10077 Wed, 17 May 2023 10:08:43 GMT 714171684318123 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71417">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa oraz zabudowa linii kablowych w szybach Grunwald III i IV dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w podziale na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201472/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: lubliniecki, gmina: Lubliniec, Koszęcin lub Woźniki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10076 Tue, 04 Apr 2023 04:51:27 GMT 701361680583887 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70136">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: lubliniecki, gmina: Lubliniec, Koszęcin lub Woźniki, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300933/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Częstochowa dzielnice: Błeszno; Częstochówka-Parkitka; Dźbów;Gnaszyn-Kawodrza; Grabówka; Kiedrzyn; Lisiniec; Mirów; Ostatni Grosz; Podjasnogórska; Północ; Stare Miasto; Śródmieście; Trzech Wieszczów; Tysiąclecie; Wrzosowiak; Wyczerpy-Aniołów lub Zawodzie-Dąbie, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10075 Wed, 26 Apr 2023 11:27:09 GMT 708731682508429 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70873">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Częstochowa dzielnice: Błeszno; Częstochówka-Parkitka; Dźbów;Gnaszyn-Kawodrza; Grabówka; Kiedrzyn; Lisiniec; Mirów; Ostatni Grosz; Podjasnogórska; Północ; Stare Miasto; Śródmieście; Trzech Wieszczów; Tysiąclecie; Wrzosowiak; Wyczerpy-Aniołów lub Zawodzie-Dąbie, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300941/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10074 Mon, 22 May 2023 11:21:53 GMT 715841684754513 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71584">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462300189/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Radlin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10073 Mon, 20 Mar 2023 09:08:12 GMT 694451679303292 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69445">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Radlin, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300927/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.03.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Tychy, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10071 Mon, 03 Apr 2023 10:48:22 GMT 701041680518902 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70104">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Tychy, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300947/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Jastrzębie Zdrój, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10069 Mon, 03 Apr 2023 10:50:03 GMT 701051680519003 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70105">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Jastrzębie Zdrój, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300946/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: raciborski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10068 Mon, 08 May 2023 09:50:15 GMT 711261683539415 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71126">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: raciborski, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300942/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: częstochowski, gmina: Blachownia; Konopiska; Starcza; Kamienica Polska; Poczesna; Olsztyn; Janów; Lelów; Koniecpol; Przyrów; Mstów; Rędziny; Kruszyna; Kłomnice lub Dąbrowa Zielona, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10067 Wed, 26 Apr 2023 06:22:54 GMT 708311682490174 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70831">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: częstochowski, gmina: Blachownia; Konopiska; Starcza; Kamienica Polska; Poczesna; Olsztyn; Janów; Lelów; Koniecpol; Przyrów; Mstów; Rędziny; Kruszyna; Kłomnice lub Dąbrowa Zielona, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300926/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: myszkowski, gmina: Żarki lub Poraj, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10065 Wed, 26 Apr 2023 11:04:30 GMT 708711682507070 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70871">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: myszkowski, gmina: Żarki lub Poraj, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300939/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Ruda Śląska, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10064 Mon, 03 Apr 2023 12:10:43 GMT 701311680523843 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70131">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Ruda Śląska, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300952/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Utrzymanie ruchu, obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w Oddziale KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 3 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10063 Tue, 18 Apr 2023 08:03:03 GMT 706041681804983 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70604">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Utrzymanie ruchu, obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w Oddziale KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 3 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203084/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Gorzyce, Pszów lub Lubomia, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10062 Wed, 26 Apr 2023 06:23:49 GMT 708321682490229 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70832">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Gorzyce, Pszów lub Lubomia, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300929/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Dąbrowa Górnicza, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10061 Wed, 26 Apr 2023 06:27:05 GMT 708361682490425 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70836">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Dąbrowa Górnicza, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300951/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Godów, Mszana lub Marklowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10060 Tue, 04 Apr 2023 04:56:15 GMT 701371680584175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70137">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, powiat: wodzisławski, gmina: Godów, Mszana lub Marklowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300930/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Zabrze, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10059 Wed, 26 Apr 2023 06:24:39 GMT 708331682490279 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70833">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Zabrze, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300950/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Katowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10058 Mon, 03 Apr 2023 12:05:12 GMT 701281680523512 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70128">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prowadzenie w imieniu Polskiej Grupy Górniczej S.A. składu węgla zlokalizowanego w: województwo śląskie, miasto: Katowice, wraz z zapewnieniem usług transportowych od Zamawiającego do składu węgla na rzecz Odbiorcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300949/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10057 Mon, 05 Jun 2023 07:30:21 GMT 720561685950221 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72056">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300064/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Remont bębna zwrotnego Ø1000x1600 rys. 7141040/1 produkcji PIOMA dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10055 Thu, 25 May 2023 08:48:57 GMT 716901685004537 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71690">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bębna zwrotnego Ø1000x1600 rys. 7141040/1 produkcji PIOMA dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492202125/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-01. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10054 Thu, 27 Apr 2023 12:19:10 GMT 709261682597950 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70926">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-01.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300211/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10052 Mon, 15 May 2023 09:51:50 GMT 713391684144310 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71339">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300191/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Dostawa urządzeń sterujących hamulcami mechanicznymi dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-12 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10051 Wed, 12 Apr 2023 11:35:06 GMT 703551681299306 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70355">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń sterujących hamulcami mechanicznymi dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-12</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300308/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.04.2023</td></tr></table> Wykonanie remontu mostów przenośnikowych nr D31 , D41 i stacji przesypowych nr D3 , D4 zgodnie z opracowanym Projektem architektoniczno-budowlanym przebudowy i remontu mostów przenośnikowych nr D31, D41 , D63 , D81 , E11 oraz stacji przesypowych nr D3 , D4 , D6 , D7 w ZMPW dla potrzeb KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10050 Mon, 24 Apr 2023 12:16:30 GMT 707791682338590 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70779">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontu mostów przenośnikowych nr D31 , D41 i stacji przesypowych nr D3 , D4 zgodnie z opracowanym Projektem architektoniczno-budowlanym przebudowy i remontu mostów przenośnikowych nr D31, D41 , D63 , D81 , E11 oraz stacji przesypowych nr D3 , D4 , D6 , D7 w ZMPW dla potrzeb KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442202237/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.04.2023</td></tr></table> Wykonanie i wymiana obudowy wraz z ramą fundamentową wirnika wentylatora typu WPK-5,0 nr 1 przy szybie IV dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10049 Tue, 30 May 2023 07:03:15 GMT 718431685430195 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71843">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie i wymiana obudowy wraz z ramą fundamentową wirnika wentylatora typu WPK-5,0 nr 1 przy szybie IV dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201859/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.poreba@pgg.pl>">Beata Poręba-Gajda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10048 Thu, 18 May 2023 10:31:01 GMT 714601684405861 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71460">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300108/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Dostawa zespołów pompowych wysokociśnieniowych stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego dla KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10047 Wed, 29 Mar 2023 11:50:27 GMT 699441680090627 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69944">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów pompowych wysokociśnieniowych stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego dla KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442202052/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ka.sroka@pgg.pl>">Karolina Sroka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.03.2023</td></tr></table> Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10046 Tue, 09 May 2023 08:35:13 GMT 711871683621313 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71187">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300897/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.fojcik@pgg.pl>">Aleksandra Fojcik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2023</td></tr></table> Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10045 Thu, 01 Jun 2023 12:10:09 GMT 719761685621409 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71976">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300174/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10044 Wed, 10 May 2023 09:49:10 GMT 712261683712150 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71226">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300420/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.05.2023</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10043 Mon, 15 May 2023 09:27:59 GMT 713361684142879 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71336">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402300284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Remont podpory pomostu komunikacyjnego ob. 64 po kolizji ze składem kolejowym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10042 Mon, 29 May 2023 08:14:13 GMT 717921685348053 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71792">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont podpory pomostu komunikacyjnego ob. 64 po kolizji ze składem kolejowym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422202114/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Przyłączenie obiektów do nowo wybudowanego rurociągu wodny pitnej ne terenie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10041 Fri, 31 Mar 2023 09:53:39 GMT 700231680256419 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70023">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przyłączenie obiektów do nowo wybudowanego rurociągu wodny pitnej ne terenie PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201721/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.kropidlo@pgg.pl>">Marek Kropidło</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.03.2023</td></tr></table> Wymiana urządzeń sterujących pracą urządzeń przyszybowych szybu II dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10040 Tue, 09 May 2023 09:02:22 GMT 711881683622942 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71188">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana urządzeń sterujących pracą urządzeń przyszybowych szybu II dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472202089/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących napraw oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych (2szt.) o mocy 2MWe i 2MWt każdy zainstalowanych w EC Jankowice eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10038 Tue, 28 Mar 2023 11:15:51 GMT 697971680002151 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69797">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących napraw oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych (2szt.) o mocy 2MWe i 2MWt każdy zainstalowanych w EC Jankowice eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300031/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.03.2023</td></tr></table> Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji , identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10037 Thu, 27 Apr 2023 11:23:34 GMT 709211682594614 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70921">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji , identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300237/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji budowlanej remontu wieży szybowej szybu VI dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10036 Fri, 07 Apr 2023 10:40:51 GMT 702751680864051 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70275">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji budowlanej remontu wieży szybowej szybu VI dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201816/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ka.sroka@pgg.pl>">Karolina Sroka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.04.2023</td></tr></table> Obsługa sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi z użyciem żurawi samojezdnych samochodowych i samochodów z podnośnikiem koszowym w Polskiej Grupie Górniczej S.A KWK Piast-Ziemowit, z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10035 Mon, 05 Jun 2023 05:20:54 GMT 720421685942454 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72042">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi z użyciem żurawi samojezdnych samochodowych i samochodów z podnośnikiem koszowym w Polskiej Grupie Górniczej S.A KWK Piast-Ziemowit, z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203302/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10034 Tue, 30 May 2023 07:27:31 GMT 718491685431651 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71849">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300441/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10033 Wed, 31 May 2023 08:10:36 GMT 719061685520636 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71906">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300346/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10032 Wed, 24 May 2023 09:20:15 GMT 716521684920015 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71652">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośnika taśmowego o szerokości taśmy 1200mm dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201615/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Serwis pras filtracyjnych PF 2015 oraz zintegrowanych z prasami urzadzeń, aparatury i instalacji zlokalizowanej w Zakładzie Wzbogacania Miałów dla Polskiej grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10031 Mon, 27 Mar 2023 11:35:29 GMT 697511679916929 Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny, nr grupy 271-3. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10029 Wed, 24 May 2023 09:57:16 GMT 716571684922236 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71657">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa prętów ze stali specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny, nr grupy 271-3.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300057/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Remont wentylatorów lutniowych elektrycznych produkcji ELMECH, STALKOWENT, EKO-WIN, LEGATO i ALGOR dla KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10028 Mon, 03 Apr 2023 11:43:03 GMT 701181680522183 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70118">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont wentylatorów lutniowych elektrycznych produkcji ELMECH, STALKOWENT, EKO-WIN, LEGATO i ALGOR dla KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300071/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Modernizacja podnośników kubełkowych B-800 nr 3.503 i nr 3.504 na systemie B w ZPM Oddział KWK ROW Ruch Marcel” oraz zakup i zabudowa dwóch kompletnych przenośników kubełkowych odwadniających B-800 wraz z systemem zsuwni nadawczych i zdawczych w ZPM Oddział KWK ROW Ruch „Chwałowice” Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10025 Tue, 04 Apr 2023 11:55:50 GMT 701771680609350 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70177">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja podnośników kubełkowych B-800 nr 3.503 i nr 3.504 na systemie B w ZPM Oddział KWK ROW Ruch Marcel” oraz zakup i zabudowa dwóch kompletnych przenośników kubełkowych odwadniających B-800 wraz z systemem zsuwni nadawczych i zdawczych w ZPM Oddział KWK ROW Ruch „Chwałowice” Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201930/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.04.2023</td></tr></table> Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją wyrobisk kapitalnych do udostępnienia pokładu 215 na poziomie 650m – etap II, rejon 5 w PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast – Zadnie nr 1 oraz Zadanie nr 2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10024 Mon, 27 Mar 2023 10:16:37 GMT 697421679912197 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69742">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót górniczych związanych z modernizacją wyrobisk kapitalnych do udostępnienia pokładu 215 na poziomie 650m – etap II, rejon 5 w PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Piast – Zadnie nr 1 oraz Zadanie nr 2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422202861/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.03.2023</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10023 Wed, 24 May 2023 10:05:53 GMT 716591684922753 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71659">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300340/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-21. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10022 Fri, 07 Apr 2023 09:28:43 GMT 702691680859723 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70269">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-21.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300256/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.04.2023</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10021 Tue, 23 May 2023 06:38:03 GMT 715931684823883 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71593">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w okresie 12 miesięcy </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202623/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa wyposażenia elektrycznego do zasilenia kompleksu ścianowego na napięcie 3300V wraz z zestawem podwieszanym dla Oddziału Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10020 Mon, 05 Jun 2023 05:13:28 GMT 720411685942008 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72041">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyposażenia elektrycznego do zasilenia kompleksu ścianowego na napięcie 3300V wraz z zestawem podwieszanym dla Oddziału Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622300131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Odbiór z frontów rozładunkowych, przemieszczanie i wbudowanie odpadów wydobywczych w teren dawnego zwałowiska Sośnica w sposób określony w projekcie budowlanym pn.: „Ukształtowanie terenu zwału Sośnica poprzez podniesienie do rzędnej 270 m n.p.m. wraz z zagospodarowaniem w kierunku rekreacyjnym” dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10019 Tue, 23 May 2023 05:50:49 GMT 715911684821049 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71591">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór z frontów rozładunkowych, przemieszczanie i wbudowanie odpadów wydobywczych w teren dawnego zwałowiska Sośnica w sposób określony w projekcie budowlanym pn.: „Ukształtowanie terenu zwału Sośnica poprzez podniesienie do rzędnej 270 m n.p.m. wraz z zagospodarowaniem w kierunku rekreacyjnym” dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201620/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych (zawiesi, odciągów, ograniczników, ogniw złącznych typu C) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10018 Thu, 27 Apr 2023 10:57:10 GMT 709121682593030 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70912">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych (zawiesi, odciągów, ograniczników, ogniw złącznych typu C) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300272/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Dostawa dwuteownika specjalnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - gr. mat. 273-6. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10017 Fri, 26 May 2023 07:02:16 GMT 717181685084536 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71718">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwuteownika specjalnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - gr. mat. 273-6.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300178/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10016 Wed, 24 May 2023 10:16:37 GMT 716611684923397 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71661">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300305/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Wykonanie usług w zakresie naprawy, konserwacji lub ewntualnej wymiany pomp zabudowanych w budynkach na obszarze objętym wpływami eksploatacji górniczej PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, stanowiących własność osób fizycznych wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowo-budowlanych. Lokalizacja :Przyszowice, Gierałtowice,Gliwice-Bojków http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10015 Fri, 17 Mar 2023 09:46:57 GMT 693851679046417 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69385">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług w zakresie naprawy, konserwacji lub ewntualnej wymiany pomp zabudowanych w budynkach na obszarze objętym wpływami eksploatacji górniczej PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, stanowiących własność osób fizycznych wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowo-budowlanych. Lokalizacja :Przyszowice, Gierałtowice,Gliwice-Bojków</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201624/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.03.2023</td></tr></table> Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału Zakład Remontowo- Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10014 Mon, 05 Jun 2023 08:13:39 GMT 720641685952819 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72064">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału Zakład Remontowo- Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300038/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej w oparciu o technologię kabla promieniującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10013 Wed, 31 May 2023 10:58:43 GMT 719301685530723 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71930">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej w oparciu o technologię kabla promieniującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200690/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Całościowa obsługa i zabezpieczenie zbiorników wód dołowych z podziałem na 2 zadania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10011 Fri, 26 May 2023 11:01:44 GMT 717621685098904 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71762">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Całościowa obsługa i zabezpieczenie zbiorników wód dołowych z podziałem na 2 zadania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432203584/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Rozbiórka obiektów budowlanych nieczynnej wagi samochodowej nr 1 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10010 Mon, 05 Jun 2023 07:26:02 GMT 720551685949962 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72055">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rozbiórka obiektów budowlanych nieczynnej wagi samochodowej nr 1 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492202238/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych – torkretowanie wyrobisk w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10009 Mon, 29 May 2023 08:37:53 GMT 717951685349473 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71795">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych – torkretowanie wyrobisk w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492202151/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa dołowej stacji tankowania wraz z dwoma zbiornikami paliwa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10005 Mon, 29 May 2023 09:08:40 GMT 717971685351320 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71797">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dołowej stacji tankowania wraz z dwoma zbiornikami paliwa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201763/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Wykonanie remontu dachu budynku hali warsztatowo-magazynowej EMATECH (nr inwentarzowy 1/101/420681) dla PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10004 Fri, 14 Apr 2023 12:55:49 GMT 705461681476949 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70546">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontu dachu budynku hali warsztatowo-magazynowej EMATECH (nr inwentarzowy 1/101/420681) dla PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202214/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Serwis taśmy przenośnikowej trudnopalnej jednoprzekładkowej Fenaplast typu FRSR 18000 produkcji firmy Fenner Dunlop Conveyor Belting Europe, zabudowanej w trasie przenośnika taśmowego typu Pioma 1400 w Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900m, dla PGG S.A. Odział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki- Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10002 Thu, 23 Mar 2023 10:54:32 GMT 696251679568872 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69625">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis taśmy przenośnikowej trudnopalnej jednoprzekładkowej Fenaplast typu FRSR 18000 produkcji firmy Fenner Dunlop Conveyor Belting Europe, zabudowanej w trasie przenośnika taśmowego typu Pioma 1400 w Pochylni kamienno-odstawczej do poziomu 900m, dla PGG S.A. Odział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki- Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202181/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.03.2023</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - badania Rzeczoznawcze i Nierzeczoznawcze http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10001 Fri, 31 Mar 2023 11:14:26 GMT 700341680261266 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70034">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - badania Rzeczoznawcze i Nierzeczoznawcze </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201452/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.03.2023</td></tr></table> Opracowanie wniosku (dokumentacji) w celu uzyskania oceny wodnoprawnej, operatu wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego i obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków przemysłowych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń wodnoprawnych, w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do optymalizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych Ruchu Wujek w ramach zabezpieczenia sąsiednich złóż kopalin i wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/10000 Mon, 22 May 2023 07:36:16 GMT 715541684740976 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71554">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie wniosku (dokumentacji) w celu uzyskania oceny wodnoprawnej, operatu wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego i obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz operatu wodnoprawnego na zrzut ścieków przemysłowych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń wodnoprawnych, w związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do optymalizacji rozwiązań techniczno-organizacyjnych Ruchu Wujek w ramach zabezpieczenia sąsiednich złóż kopalin i wyrobisk sąsiednich zakładów górniczych.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202137/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9999 Fri, 14 Apr 2023 11:30:12 GMT 705321681471812 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70532">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300332/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim – ciągnik rolniczy z przyczepą i koparko-ładowarka kołowa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9998 Tue, 14 Mar 2023 12:08:20 GMT 691601678795700 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69160">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim – ciągnik rolniczy z przyczepą i koparko-ładowarka kołowa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422300703/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.03.2023</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim żuraw samojezdny samochodowy z operatorem, udźwig min. 25 t, bez monitoringu, dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9996 Thu, 16 Mar 2023 12:52:43 GMT 692701678971163 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69270">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim żuraw samojezdny samochodowy z operatorem, udźwig min. 25 t, bez monitoringu, dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice w okresie 12 miesięcy </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482300302/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.03.2023</td></tr></table> Budowa pompowni na wlocie do chodnika pojemnościowego poz. 1200m w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9994 Fri, 24 Mar 2023 12:30:41 GMT 697131679661041 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69713">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa pompowni na wlocie do chodnika pojemnościowego poz. 1200m w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200926/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.03.2023</td></tr></table> Dostawa agregatów wysokociśnieniowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9993 Wed, 22 Mar 2023 10:28:47 GMT 695891679480927 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69589">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa agregatów wysokociśnieniowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202194/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.03.2023</td></tr></table> Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów: osobowego, towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników – zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9992 Mon, 15 May 2023 09:51:16 GMT 713371684144276 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71337">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów: osobowego, towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników – zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300115/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami koparko-ładowarką i ładowarką teleskopową z operatorem i monitoringiem w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9991 Tue, 14 Mar 2023 12:44:55 GMT 691651678797895 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69165">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami koparko-ładowarką i ładowarką teleskopową z operatorem i monitoringiem w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice z podziałem na zadania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482202769/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.03.2023</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania dla hal produkcyjnych 1 i 4 na wydziale WRP1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9989 Mon, 05 Jun 2023 07:53:12 GMT 720631685951592 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72063">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania dla hal produkcyjnych 1 i 4 na wydziale WRP1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512201201/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-30 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9988 Fri, 12 May 2023 09:28:14 GMT 713011683883694 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71301">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-30</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300027/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Dostawa urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań udarności materiałów metodą Charpy`ego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9987 Tue, 06 Jun 2023 05:15:46 GMT 720941686028546 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72094">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań udarności materiałów metodą Charpy`ego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300163/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Remont przegubów układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Wiktor” w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9985 Mon, 15 May 2023 10:04:58 GMT 713441684145098 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71344">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont przegubów układu hamulcowego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Wiktor” w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201962/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9984 Fri, 19 May 2023 07:26:02 GMT 714901684481162 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71490">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300232/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic- Wujek Ruch Murcki-Staszic w z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9983 Thu, 04 May 2023 12:14:02 GMT 710451683202442 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71045">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic- Wujek Ruch Murcki-Staszic w z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201741/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.05.2023</td></tr></table> Obsługa socjalna łaźni górniczych w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9980 Tue, 18 Apr 2023 11:03:02 GMT 706121681815782 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70612">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa socjalna łaźni górniczych w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502300235/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.04.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9977 Fri, 02 Jun 2023 09:58:48 GMT 720241685699928 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72024">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300172/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych kalorymetrów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Oddziałów PGG S.A. tj. Zadanie 1 : Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice; Zadanie nr2 : Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy; Zadanie nr 3: Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9973 Tue, 28 Mar 2023 10:17:15 GMT 697921679998635 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69792">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych kalorymetrów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Oddziałów PGG S.A. tj. Zadanie 1 : Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice; Zadanie nr2 : Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy; Zadanie nr 3: Oddział KWK Piast Ziemowit Ruch Piast i Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200493/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.03.2023</td></tr></table> Dostawa trzech przemienników częstotliwości dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9972 Mon, 05 Jun 2023 10:22:14 GMT 720781685960534 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72078">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa trzech przemienników częstotliwości dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412202328/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Czyszczenie odcinka rurociągu głównego odwadniania o długości około 225 m i średnicy Ø 700 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9971 Tue, 30 May 2023 07:35:00 GMT 718501685432100 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71850">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Czyszczenie odcinka rurociągu głównego odwadniania o długości około 225 m i średnicy Ø 700 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442300124/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa pompy wirowej typu 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnej dla potrzeb ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9970 Tue, 21 Feb 2023 12:39:07 GMT 684281676983147 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pompy wirowej typu 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnej dla potrzeb ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201850/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2023</td></tr></table> Drążenie przekopu odstawczego E1 do pokładu 706 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9969 Tue, 21 Feb 2023 11:07:03 GMT 684161676977623 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie przekopu odstawczego E1 do pokładu 706 w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502202035/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2023</td></tr></table> Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9963 Fri, 28 Apr 2023 11:16:01 GMT 709851682680561 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70985">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300219/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Roboty remontowe związane z wymianą stolarki okiennej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9962 Wed, 31 May 2023 07:27:41 GMT 719001685518061 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71900">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Roboty remontowe związane z wymianą stolarki okiennej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472202144/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Serwis wyłączników i rozruszników dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9961 Mon, 05 Jun 2023 09:12:14 GMT 720701685956334 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72070">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis wyłączników i rozruszników dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202134/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Remont podzespołów przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9960 Fri, 24 Mar 2023 12:30:09 GMT 697121679661009 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69712">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont podzespołów przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201272/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.03.2023</td></tr></table> Dostawa absorbentów ditlenku węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9959 Thu, 06 Apr 2023 11:14:27 GMT 702371680779667 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70237">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa absorbentów ditlenku węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300277/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2023</td></tr></table> Dostawa farby, lakierów i rozcieńczalników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 243-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9958 Tue, 30 May 2023 07:22:51 GMT 718461685431371 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71846">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa farby, lakierów i rozcieńczalników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 243-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300296/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa pyłu kamienno - wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 142-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9957 Mon, 22 May 2023 07:07:53 GMT 715501684739273 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71550">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pyłu kamienno - wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. - nr grupy 142-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300258/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-11-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9956 Fri, 21 Apr 2023 09:51:54 GMT 707191682070714 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70719">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych dla Oddziału KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-11-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492300072/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2023</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9954 Thu, 30 Mar 2023 09:28:06 GMT 699741680168486 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69974">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432300588/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.03.2023</td></tr></table> Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9953 Mon, 08 May 2023 09:08:27 GMT 711211683536907 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71121">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202389/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Dostawa nowych ciągników akumulatorowych kolejek podwieszonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9952 Wed, 12 Apr 2023 09:41:21 GMT 703321681292481 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70332">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych ciągników akumulatorowych kolejek podwieszonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201664/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.04.2023</td></tr></table> Modernizacja układu zasilania i sterowania wentylatorów typu WPK-3,3 w stacji wentylatorów głównych przy szybie Zygmunt w PGG S.A. Oddział Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9951 Fri, 12 May 2023 10:28:42 GMT 713071683887322 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71307">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu zasilania i sterowania wentylatorów typu WPK-3,3 w stacji wentylatorów głównych przy szybie Zygmunt w PGG S.A. Oddział Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201847/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9949 Tue, 30 May 2023 07:25:55 GMT 718471685431555 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71847">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300152/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Remont instalacji sprężonego powietrza w halach produkcyjnych WRP 2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9948 Tue, 06 Jun 2023 06:15:24 GMT 720951686032124 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72095">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont instalacji sprężonego powietrza w halach produkcyjnych WRP 2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200976/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2023</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy, z podziałem na 2 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9947 Fri, 03 Mar 2023 12:24:47 GMT 688141677846287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68814">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy, z podziałem na 2 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472300254/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.03.2023</td></tr></table> Dostawa i zabudowa czterech silników indukcyjnych 6 kV o mocy 1250 kW do napędu pomp głównego odwadniania na poziomie 665m w KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9946 Wed, 29 Mar 2023 09:47:46 GMT 699241680083266 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69924">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa czterech silników indukcyjnych 6 kV o mocy 1250 kW do napędu pomp głównego odwadniania na poziomie 665m w KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201970/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.03.2023</td></tr></table> Demontaż i przeniesienie linii technologicznej do przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane z KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek i jej adaptacja do produkcji ekogroszków w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9945 Fri, 17 Mar 2023 11:32:24 GMT 694061679052744 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69406">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Demontaż i przeniesienie linii technologicznej do przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane z KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek i jej adaptacja do produkcji ekogroszków w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202028/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.03.2023</td></tr></table> Zabudowa instalacji oświetlenia awaryjnego budynków Elektrociepłowni Marklowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9944 Thu, 27 Apr 2023 07:34:14 GMT 708881682580854 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70888">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa instalacji oświetlenia awaryjnego budynków Elektrociepłowni Marklowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542300034/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Rozbudowa wizualizacji, sterowania oraz automatyzacji pracy urządzeń w związku z modernizacją układu gospodarki wodnej oraz układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9942 Tue, 30 May 2023 07:51:03 GMT 718561685433063 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71856">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rozbudowa wizualizacji, sterowania oraz automatyzacji pracy urządzeń w związku z modernizacją układu gospodarki wodnej oraz układu zrzutu ciepła klimatyzacji grupowej dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200552/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Zad 1 Zakup fabrycznie nowego zestawu chromatograficznego z osprzętem do oznaczania śladowych ilości węglowodorów, wraz z modułem do zatężania próbek dla laboratorium chemicznego PGG SA Oddział Mysłowice Wesoła. Zad 2 Zakup nowego zestawu chromatograficznego z termodesorberem do analizy precyzyjnej powietrza kopalnianego dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Zad 3 Zakup chromatografu gazowego TRACE 1600 lub równoważnego dla potrzeb PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9941 Wed, 19 Apr 2023 11:50:45 GMT 706771681905045 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70677">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zad 1 Zakup fabrycznie nowego zestawu chromatograficznego z osprzętem do oznaczania śladowych ilości węglowodorów, wraz z modułem do zatężania próbek dla laboratorium chemicznego PGG SA Oddział Mysłowice Wesoła. Zad 2 Zakup nowego zestawu chromatograficznego z termodesorberem do analizy precyzyjnej powietrza kopalnianego dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Zad 3 Zakup chromatografu gazowego TRACE 1600 lub równoważnego dla potrzeb PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201004/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.04.2023</td></tr></table> Dostawa dwóch uniwersalnych wentylatorów elektrycznych dla Oddziału Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Polskiej Grupy Górniczej S.A http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9938 Fri, 12 May 2023 11:42:57 GMT 713161683891777 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71316">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch uniwersalnych wentylatorów elektrycznych dla Oddziału Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Polskiej Grupy Górniczej S.A</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522200386/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Dostawa przemienników częstotliwości oraz układu hamulcowego dla przenośnika taśmowego M-2 wraz z uruchomieniem oraz dostosowaniem wyposażenia elektrycznego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9937 Wed, 19 Apr 2023 10:22:39 GMT 706641681899759 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70664">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przemienników częstotliwości oraz układu hamulcowego dla przenośnika taśmowego M-2 wraz z uruchomieniem oraz dostosowaniem wyposażenia elektrycznego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201998/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.chmielewska@pgg.pl>">Anna Chmielewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.04.2023</td></tr></table> Dostawa 134 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (128 szt. typu ZRP-12/24-POz i 6 szt. typu ZRP-12/24-POz/BSN), wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9936 Wed, 17 May 2023 07:14:44 GMT 714021684307684 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71402">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 134 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (128 szt. typu ZRP-12/24-POz i 6 szt. typu ZRP-12/24-POz/BSN), wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201930/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.05.2023</td></tr></table> Modernizacja oraz remont kombajnu chodnikowego R-150 dla PGG SA O.KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9935 Fri, 17 Mar 2023 11:09:24 GMT 694021679051364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69402">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja oraz remont kombajnu chodnikowego R-150 dla PGG SA O.KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201136/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.03.2023</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów monitorowania ciśnienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9933 Tue, 30 May 2023 11:14:40 GMT 718771685445280 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71877">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów monitorowania ciśnienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200870/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Modernizacja pól rozdzielczych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej rozdzielni 6 kV Mocna dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9932 Tue, 09 May 2023 11:03:06 GMT 711961683630186 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71196">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja pól rozdzielczych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej rozdzielni 6 kV Mocna dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482202197/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2023</td></tr></table> Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudową ścianową typu KW/ZRP i FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny, nr grup materiałowych 295-27-17, 295-27-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9931 Fri, 21 Apr 2023 09:58:36 GMT 707201682071116 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70720">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudową ścianową typu KW/ZRP i FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny, nr grup materiałowych 295-27-17, 295-27-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300176/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2023</td></tr></table> Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9928 Fri, 12 May 2023 12:45:09 GMT 713171683895509 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71317">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300126/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2023</td></tr></table> Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 286-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9927 Mon, 03 Apr 2023 11:27:24 GMT 701151680521244 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70115">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa narzędzi warsztatowych ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 286-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201977/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9924 Wed, 24 May 2023 11:51:16 GMT 716721684929076 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71672">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300124/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Modernizacja Iskrobezpiecznych Konwerterów Sygnałów IKS-17 dla przenośników taśmowych wraz z dostawą oczujnikowania i umożliwieniem wizualizacji stacji transformatorowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9923 Mon, 15 May 2023 09:21:21 GMT 713351684142481 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71335">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Iskrobezpiecznych Konwerterów Sygnałów IKS-17 dla przenośników taśmowych wraz z dostawą oczujnikowania i umożliwieniem wizualizacji stacji transformatorowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201280/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego węgla samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9922 Mon, 17 Apr 2023 10:59:52 GMT 705761681729192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70576">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego węgla samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200582/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.04.2023</td></tr></table> Zakup fabrycznie nowej przecinarki spalinowej do asfaltu Hydrog Sharky 400 wraz z tarczami tnącymi dla Działu Gospodarki Materiałowej PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9921 Thu, 09 Feb 2023 12:56:43 GMT 680401675947403 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup fabrycznie nowej przecinarki spalinowej do asfaltu Hydrog Sharky 400 wraz z tarczami tnącymi dla Działu Gospodarki Materiałowej PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202270/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.sikora@pgg.pl>">Łukasz Sikora</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.02.2023</td></tr></table> Zakup fabrycznie nowej przenośnej, zatapialnej pompy typu KTV2 - 22PY lub równoważnej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9918 Fri, 10 Feb 2023 08:18:50 GMT 680561676017130 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68056">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup fabrycznie nowej przenośnej, zatapialnej pompy typu KTV2 - 22PY lub równoważnej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.sosnowski@pgg.pl>">Łukasz Sosnowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.02.2023</td></tr></table> Dostawa śrub hakowych z nakrętką dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9917 Thu, 25 May 2023 07:26:45 GMT 716871684999605 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71687">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa śrub hakowych z nakrętką dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202373/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2023</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowych przesiewaczy wibracyjnych oraz podajnika trapezowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 8 zadań http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9916 Mon, 29 May 2023 08:56:36 GMT 717961685350596 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71796">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowych przesiewaczy wibracyjnych oraz podajnika trapezowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 8 zadań</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200893/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa kompletnej wiertnicy hydraulicznej wraz z osprzętem do wierceń kierunkowych dla Oddziału Zakład Górniczych Robót Inwstycyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9914 Thu, 16 Mar 2023 09:15:22 GMT 692381678958122 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69238">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnej wiertnicy hydraulicznej wraz z osprzętem do wierceń kierunkowych dla Oddziału Zakład Górniczych Robót Inwstycyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522200314/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.03.2023</td></tr></table> Dostawa przetłaczarki tlenu do aparatow regeneracyjnych tlenowych butlowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9911 Wed, 22 Feb 2023 12:03:16 GMT 684831677067396 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68483">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przetłaczarki tlenu do aparatow regeneracyjnych tlenowych butlowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202190/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2023</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych układu sterowania i sygnalizacji urządzeń załadowczych skipu w rejonie szybu VII poziom 400m produkcji ELTEL Katowice dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9910 Mon, 05 Jun 2023 07:11:45 GMT 720541685949105 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72054">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych układu sterowania i sygnalizacji urządzeń załadowczych skipu w rejonie szybu VII poziom 400m produkcji ELTEL Katowice dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482202226/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – w obiektach i urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej oraz pracach rekultywacyjnych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych. Zadanie nr 2 – w obiektach i urządzeniach inżynieryjnych w zakresie dróg i chodników wraz z infrastrukturą techniczną, Zadanie nr 3 – w urządzeniach i obiektach kolejowych, Zadanie nr 4 – w obiektach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9907 Fri, 26 May 2023 10:37:39 GMT 717561685097459 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71756">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1 – w obiektach i urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej oraz pracach rekultywacyjnych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych. Zadanie nr 2 – w obiektach i urządzeniach inżynieryjnych w zakresie dróg i chodników wraz z infrastrukturą techniczną, Zadanie nr 3 – w urządzeniach i obiektach kolejowych, Zadanie nr 4 – w obiektach instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202759/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-08 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9906 Wed, 05 Apr 2023 09:17:28 GMT 702011680686248 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70201">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NIWKA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-08</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.04.2023</td></tr></table> Remont systemu monitoringu ciśnienia w stojakach 157 sekcji obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9904 Mon, 29 May 2023 08:21:44 GMT 717941685348504 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71794">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont systemu monitoringu ciśnienia w stojakach 157 sekcji obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202303/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9900 Thu, 27 Apr 2023 11:01:37 GMT 709141682593297 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70914">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202482/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9897 Wed, 24 May 2023 09:58:30 GMT 716581684922310 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71658">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Analiza i inwentaryzacja istniejącego systemu odwadniania w rejonie ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach oraz dotychczas przyjętych rozwiązań - etap I; sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dla odwodnienia rejonu ul. Plebiscytowej wraz z odprowadzeniem wód do potoku Ławeckiego - etap II i regulacji potoku Ławeckiego w niezbędnym zakresie - etap III; pełnienie nadzoru autorskiego etap IV http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9893 Mon, 20 Feb 2023 06:07:45 GMT 683351676873265 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68335">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Analiza i inwentaryzacja istniejącego systemu odwadniania w rejonie ulicy Plebiscytowej w Mysłowicach oraz dotychczas przyjętych rozwiązań - etap I; sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień dla odwodnienia rejonu ul. Plebiscytowej wraz z odprowadzeniem wód do potoku Ławeckiego - etap II i regulacji potoku Ławeckiego w niezbędnym zakresie - etap III; pełnienie nadzoru autorskiego etap IV </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201586/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.kropidlo@pgg.pl>">Marek Kropidło</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.02.2023</td></tr></table> Wydrążenie przekopu wentylacyjnego do pokładu 504 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9892 Mon, 20 Feb 2023 06:22:55 GMT 683361676874175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68336">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wydrążenie przekopu wentylacyjnego do pokładu 504 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201772/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.02.2023</td></tr></table> Dostawa materiałów ściernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 269-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9890 Wed, 10 May 2023 10:25:31 GMT 712311683714331 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71231">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa materiałów ściernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 269-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300032/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.05.2023</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK STASZIC-WUJEK Ruch Wujek w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9888 Tue, 11 Apr 2023 12:17:59 GMT 703041681215479 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70304">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK STASZIC-WUJEK Ruch Wujek w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612200672/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.04.2023</td></tr></table> Drążenie chodnika łączącego Aw oraz przebudowa odcinków przekopu odstawczego A-D w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9886 Mon, 22 May 2023 05:48:35 GMT 715401684734515 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71540">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie chodnika łączącego Aw oraz przebudowa odcinków przekopu odstawczego A-D w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202629/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki ścianowej i podścianowej, urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do partii X pokładu 209 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9885 Mon, 29 May 2023 06:01:43 GMT 717771685340103 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71777">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki ścianowej i podścianowej, urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym do partii X pokładu 209 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422202209/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa 1 szt. analizatora tlenków azotu CLD EL lub równoważnego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9881 Thu, 16 Feb 2023 10:46:21 GMT 682331676544381 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68233">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 1 szt. analizatora tlenków azotu CLD EL lub równoważnego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200657/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2023</td></tr></table> Dostawa blach ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9880 Mon, 15 May 2023 05:51:02 GMT 713251684129862 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71325">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blach ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300105/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.05.2023</td></tr></table> Dostawa elektrod do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9879 Mon, 24 Apr 2023 12:02:43 GMT 707781682337763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70778">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elektrod do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300033/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.04.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.04.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.04.2023</td></tr></table> Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9875 Wed, 22 Feb 2023 11:37:09 GMT 684791677065829 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68479">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300033/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych agregatów i pomp iniekcyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 291-19 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9874 Wed, 10 May 2023 11:34:00 GMT 712401683718440 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71240">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych agregatów i pomp iniekcyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 291-19</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300026/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.05.2023</td></tr></table> „Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Oddziałów Zakładu Elektrociepłownie”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9873 Mon, 17 Apr 2023 10:50:25 GMT 705741681728625 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70574">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. z Oddziałów Zakładu Elektrociepłownie”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200548/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.04.2023</td></tr></table> Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy ścianowej typu BECKER-WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-09. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9872 Thu, 11 May 2023 11:02:50 GMT 712641683802970 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71264">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków hydraulicznych do obudowy ścianowej typu BECKER-WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-09.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512300066/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.karas@pgg.pl>">Monika Karas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.05.2023</td></tr></table> Dostawa 2 szt. kontenerów modułowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9871 Tue, 30 May 2023 10:08:20 GMT 718681685441300 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71868">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 szt. kontenerów modułowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512201133/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Budowa nowego rurociągu głównego odwadniania z poziomu 642 m na powierzchnię dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9867 Thu, 18 May 2023 06:43:20 GMT 714361684392200 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71436">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa nowego rurociągu głównego odwadniania z poziomu 642 m na powierzchnię dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201690/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2023</td></tr></table> Wykonywanie poboru średnich dobowych próbek wody i ścieków, poboru chwilowego oraz badania fizykochemiczne dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w okresie 24 m-cy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9865 Fri, 10 Feb 2023 05:53:26 GMT 680461676008406 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68046">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie poboru średnich dobowych próbek wody i ścieków, poboru chwilowego oraz badania fizykochemiczne dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w okresie 24 m-cy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201448/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.02.2023</td></tr></table> Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ciągłego pomiaru jakości węgla oraz utylizacja 3 źródeł izotopowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9863 Wed, 15 Feb 2023 06:01:57 GMT 681651676440917 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68165">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa, montaż i uruchomienie systemu do ciągłego pomiaru jakości węgla oraz utylizacja 3 źródeł izotopowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202477/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:v-p.gorka@pgg.pl>">Paulina Górka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2023</td></tr></table> Wykonanie napraw bieżących, okresowych przeglądów kontrolnych i regeneracji łopat laminatowych zabudowanych na Wentylatorach Głównego Przewietrzania typu WOK 3,2 zlokalizowanych w Oddziałach PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9861 Tue, 30 May 2023 07:10:55 GMT 718451685430655 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71845">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie napraw bieżących, okresowych przeglądów kontrolnych i regeneracji łopat laminatowych zabudowanych na Wentylatorach Głównego Przewietrzania typu WOK 3,2 zlokalizowanych w Oddziałach PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612200389/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9854 Thu, 06 Apr 2023 11:25:00 GMT 702391680780300 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70239">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów transformatorowych ognioszczelnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300041/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2023</td></tr></table> Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek gazów wraz z dzierżawą butli dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9852 Wed, 24 May 2023 09:35:01 GMT 716551684920901 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71655">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa gazów technicznych jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek gazów wraz z dzierżawą butli dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300119/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa klejów organiczno-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9851 Thu, 20 Apr 2023 10:20:54 GMT 706931681986054 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70693">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa klejów organiczno-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300037/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2023</td></tr></table> Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez rektyfikację budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. 3-go Maja 51A, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9844 Thu, 16 Feb 2023 11:06:19 GMT 682391676545579 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68239">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego przez rektyfikację budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. 3-go Maja 51A, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202260/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2023</td></tr></table> Rektyfikacja budynku mieszkalnego wraz z naprawą pozostałych szkód w budynku na nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 44 w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9842 Tue, 14 Feb 2023 10:22:05 GMT 681511676370125 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68151">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku mieszkalnego wraz z naprawą pozostałych szkód w budynku na nieruchomości przy ul. Obrońców Westerplatte 44 w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202206/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.02.2023</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9840 Wed, 24 May 2023 11:56:05 GMT 716731684929365 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71673">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202055/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej: rozdzielaczy, zaworów, silników, pomp itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9839 Tue, 23 May 2023 07:56:57 GMT 716131684828617 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71613">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej: rozdzielaczy, zaworów, silników, pomp itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300031/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa wozów paliwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9837 Mon, 29 May 2023 06:02:56 GMT 717781685340176 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71778">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wozów paliwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201261/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa wozów osobowych i sanitarnych w okresie 12 miesięcy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9833 Mon, 29 May 2023 06:04:59 GMT 717791685340299 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71779">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wozów osobowych i sanitarnych w okresie 12 miesięcy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202367/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9832 Mon, 29 May 2023 05:05:09 GMT 717741685336709 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71774">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202424/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9828 Fri, 03 Mar 2023 11:49:16 GMT 688061677844156 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68806">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300028/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.03.2023</td></tr></table> Dostawa kształtowników stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9827 Tue, 23 May 2023 07:52:40 GMT 716111684828360 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71611">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kształtowników stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202060/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> Dostawa pian mocznikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9826 Fri, 28 Apr 2023 07:36:54 GMT 709471682667414 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70947">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pian mocznikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702300029/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Dostawa palet drewnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9820 Fri, 24 Mar 2023 09:45:42 GMT 696731679651142 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69673">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa palet drewnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202519/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.03.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9819 Fri, 26 May 2023 07:13:04 GMT 717231685085184 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71723">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych RYFAMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-10-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202415/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych od Sandvik Polska Sp.z o.o., KFG Mining Group Sp. z o.o. i Vacat Sp. z o.o. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9818 Fri, 28 Apr 2023 12:28:39 GMT 709991682684919 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70999">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych od Sandvik Polska Sp.z o.o., KFG Mining Group Sp. z o.o. i Vacat Sp. z o.o. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201341/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9816 Mon, 05 Jun 2023 09:52:51 GMT 720751685958771 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72075">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202518/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9815 Mon, 20 Feb 2023 13:15:21 GMT 683851676898921 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68385">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202056/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.02.2023</td></tr></table> Dostawa obuwia ochronnego, profilaktycznego i kąpielowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9812 Wed, 24 May 2023 10:06:45 GMT 716601684922805 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71660">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obuwia ochronnego, profilaktycznego i kąpielowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202406/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2023</td></tr></table> Rekonstrukcja przekopu północnego do szybu wschodniego poz. 525 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9807 Wed, 15 Feb 2023 12:09:51 GMT 681961676462991 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68196">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rekonstrukcja przekopu północnego do szybu wschodniego poz. 525 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442202339/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2023</td></tr></table> Dzierżawa nowego kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy do ściany n115 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9805 Tue, 23 May 2023 11:22:56 GMT 716291684840976 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71629">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa nowego kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy do ściany n115 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201553/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2023</td></tr></table> „Modernizacja systemów nadzoru dyspozytorskiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9804 Wed, 15 Feb 2023 11:13:52 GMT 681931676459632 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68193">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Modernizacja systemów nadzoru dyspozytorskiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201079/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2023</td></tr></table> Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiornika oraz instalacji wspomagającej dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9800 Thu, 16 Feb 2023 09:03:19 GMT 682141676538199 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68214">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiornika oraz instalacji wspomagającej dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202501/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2023</td></tr></table> Opracowanie projektu remontu boiska LKS 35 Gierałtowice z tytułu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9798 Thu, 26 Jan 2023 12:28:50 GMT 676301674736130 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67630">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie projektu remontu boiska LKS 35 Gierałtowice z tytułu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201678/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.kropidlo@pgg.pl>">Marek Kropidło</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.01.2023</td></tr></table> Remont podzespołów lokomotyw dołowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9796 Thu, 16 Feb 2023 12:07:11 GMT 682481676549231 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68248">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont podzespołów lokomotyw dołowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200633/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2023</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9792 Thu, 01 Jun 2023 09:46:26 GMT 719601685612786 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71960">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202426/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2023</td></tr></table> Modernizacja 2 przenośników taśmowych 1200mm w zakresie dostosowania do prowadzenia jazdy ludzi górną taśmą dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9791 Mon, 29 May 2023 06:12:20 GMT 717801685340740 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71780">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja 2 przenośników taśmowych 1200mm w zakresie dostosowania do prowadzenia jazdy ludzi górną taśmą dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201589/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Wydrążenie chodnika podstawowego w pokł. 503 i 504, przekopu Ia poz. 880m oraz chodnika podstawowego w pokł. 507 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9790 Mon, 05 Jun 2023 09:04:43 GMT 720681685955883 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72068">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wydrążenie chodnika podstawowego w pokł. 503 i 504, przekopu Ia poz. 880m oraz chodnika podstawowego w pokł. 507 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201251/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2023</td></tr></table> Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 248-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9789 Thu, 02 Mar 2023 12:01:45 GMT 687411677758505 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68741">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia i konserwacji części urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 248-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202459/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.03.2023</td></tr></table> Dostawa układów sterowania, łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad kompleksu ścianowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9784 Fri, 03 Mar 2023 11:16:16 GMT 688021677842176 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68802">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów sterowania, łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokad kompleksu ścianowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201222/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.03.2023</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów węgla transportem samochodowym na potrzeby PGG http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9781 Fri, 17 Feb 2023 13:15:25 GMT 683321676639725 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68332">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów węgla transportem samochodowym na potrzeby PGG</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201646/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.02.2023</td></tr></table> Dostawa pomp zatapialnych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9776 Mon, 23 Jan 2023 11:21:56 GMT 675081674472916 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67508">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp zatapialnych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201773/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.01.2023</td></tr></table> Dostawa dwóch sztuk zestawów pompowych przeznaczonych do pompowania wody szybowej (ociekowej) z rząpia szybu "Karol" przedział północny w PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9775 Fri, 20 Jan 2023 11:09:12 GMT 674461674212952 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67446">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch sztuk zestawów pompowych przeznaczonych do pompowania wody szybowej (ociekowej) z rząpia szybu "Karol" przedział północny w PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201482/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.01.2023</td></tr></table> Dostawa części do pomp przenośnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9770 Fri, 14 Apr 2023 07:00:40 GMT 704691681455640 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70469">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części do pomp przenośnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202346/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2023</td></tr></table> Modernizacja przenośnika taśmowego Pioma-1200 polegająca na przystosowaniu przenośnika do transportu urobku oraz jazdy ludzi z opcją na urobku górnym ciągiem taśmy dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9769 Thu, 16 Feb 2023 10:07:21 GMT 682221676542041 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68222">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przenośnika taśmowego Pioma-1200 polegająca na przystosowaniu przenośnika do transportu urobku oraz jazdy ludzi z opcją na urobku górnym ciągiem taśmy dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201914/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2023</td></tr></table> Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9758 Thu, 02 Mar 2023 11:21:07 GMT 687371677756067 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68737">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202416/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.03.2023</td></tr></table> Wykonanie wyrobisk przyszybowych szybu 8 na poziomie 880 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9752 Wed, 31 May 2023 09:44:32 GMT 719191685526272 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71919">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie wyrobisk przyszybowych szybu 8 na poziomie 880 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201408/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.05.2023</td></tr></table> Wzmocnienie chodnika wentylacyjnego x101 w pokładzie 416 poprzez zabudowę obudowy drewnianej wielobokowej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9743 Thu, 05 Jan 2023 10:53:39 GMT 669021672916019 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66902">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wzmocnienie chodnika wentylacyjnego x101 w pokładzie 416 poprzez zabudowę obudowy drewnianej wielobokowej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412202011/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.01.2023</td></tr></table> Modernizacja Pochylni F-03 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9737 Wed, 04 Jan 2023 10:26:58 GMT 668561672828018 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66856">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Pochylni F-03 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622202118/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.01.2023</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9736 Fri, 21 Apr 2023 09:39:03 GMT 707111682069943 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70711">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202376/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2023</td></tr></table> Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9734 Thu, 27 Apr 2023 11:19:04 GMT 709181682594344 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70918">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201988/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2023</td></tr></table> „Naprawy serwisowe pomp typu EMM PUMP zainstalowanych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9733 Mon, 16 Jan 2023 13:08:48 GMT 672381673874528 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67238">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Naprawy serwisowe pomp typu EMM PUMP zainstalowanych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201041/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.01.2023</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzania odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9731 Thu, 06 Apr 2023 12:16:45 GMT 702431680783405 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70243">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzania odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201255/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2023</td></tr></table> Dostawa i montaż suwnic dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice - Wesoła z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9727 Tue, 30 May 2023 07:54:16 GMT 718571685433256 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71857">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i montaż suwnic dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice - Wesoła z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2023</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9712 Thu, 02 Mar 2023 11:20:06 GMT 687361677756006 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68736">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202042/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.03.2023</td></tr></table> Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-12 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9704 Fri, 07 Apr 2023 07:52:54 GMT 702551680853974 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70255">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatów regeneracyjno-ucieczkowych izolujących układ oddechowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 285-12</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202039/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.04.2023</td></tr></table> Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9703 Thu, 16 Mar 2023 10:43:52 GMT 692531678963432 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69253">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa flokulantów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202224/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.03.2023</td></tr></table> Dostawa nowej spągoładowarki http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9701 Thu, 02 Mar 2023 12:38:12 GMT 687461677760692 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68746">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowej spągoładowarki </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602202284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.03.2023</td></tr></table> Budowa nowych urządzeń i układu głównego odwadniania na poz. 800 w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9696 Tue, 07 Mar 2023 05:17:19 GMT 688341678166239 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68834">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa nowych urządzeń i układu głównego odwadniania na poz. 800 w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201287/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.03.2023</td></tr></table> Dostawa piaskarki kabinowej ciśnieniowej dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9687 Fri, 16 Dec 2022 11:48:09 GMT 663811671191289 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66381">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa piaskarki kabinowej ciśnieniowej dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201648/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.12.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9684 Thu, 02 Feb 2023 09:03:30 GMT 678171675328610 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67817">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202037/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.02.2023</td></tr></table> Dostawa wyposażenia dla dwóch stanowisk demontażowo – montażowo – remontowych sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9676 Thu, 16 Feb 2023 10:34:38 GMT 682281676543678 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68228">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyposażenia dla dwóch stanowisk demontażowo – montażowo – remontowych sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201578/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2023</td></tr></table> Modernizacja rozdzielni głównej 6kV R20 wraz z pompownią głównego odwadniania na poz. 300 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9671 Fri, 28 Apr 2023 10:42:29 GMT 709751682678549 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70975">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja rozdzielni głównej 6kV R20 wraz z pompownią głównego odwadniania na poz. 300 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200404/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2023</td></tr></table> Zakup zespołu automatycznych filtrów wysokociśnieniowych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9662 Wed, 14 Dec 2022 12:57:25 GMT 663021671022645 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66302">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup zespołu automatycznych filtrów wysokociśnieniowych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201693/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.12.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług utrzymania łaźni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9634 Tue, 24 Jan 2023 15:00:56 GMT 675691674572456 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67569">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług utrzymania łaźni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201260/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.01.2023</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9604 Fri, 07 Apr 2023 07:57:32 GMT 702561680854252 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70256">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201371/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.04.2023</td></tr></table> Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9599 Fri, 23 Dec 2022 08:31:54 GMT 665651671784314 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66565">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202050/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.12.2022</td></tr></table> Remont czujników ciśnienia IPS-2 z systemu monitorowania ciśnień w stojakach obudów ścianowych FAMAC RSPC II FAMUR ELGÓR+HANSEN - 48 szt. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9553 Wed, 09 Nov 2022 11:32:44 GMT 651551667993564 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65155">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont czujników ciśnienia IPS-2 z systemu monitorowania ciśnień w stojakach obudów ścianowych FAMAC RSPC II FAMUR ELGÓR+HANSEN - 48 szt. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201049/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9549 Mon, 22 May 2023 05:10:48 GMT 715351684732248 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71535">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200424/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2023</td></tr></table> Dostawa kleju poliuretanowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9541 Mon, 23 Jan 2023 08:43:47 GMT 674841674463427 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67484">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kleju poliuretanowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201984/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.01.2023</td></tr></table> Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9539 Thu, 02 Mar 2023 12:03:44 GMT 687421677758624 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68742">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201234/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.03.2023</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek i Ruch Murcki - Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9536 Tue, 25 Oct 2022 05:58:12 GMT 646451666677492 Dostawa dwuteownika stalowego specjalnego 155x68MM dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9534 Wed, 28 Dec 2022 08:08:58 GMT 666331672214938 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66633">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwuteownika stalowego specjalnego 155x68MM dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200765/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.12.2022</td></tr></table> Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział północny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9527 Mon, 29 May 2023 04:48:27 GMT 717731685335707 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71773">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział północny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200860/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.05.2023</td></tr></table> Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 159-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9521 Fri, 27 Jan 2023 06:12:27 GMT 676341674799947 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67634">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 159-1 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.01.2023</td></tr></table> Dostawa wraz z zabudową wzbogacalników DISA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9516 Mon, 08 May 2023 07:35:19 GMT 711121683531319 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71112">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z zabudową wzbogacalników DISA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2023</td></tr></table> Dostawa 26 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (20 szt. sekcji liniowych, 6 szt. sekcji skrajnych) oraz kompletnego systemu monitorowania ciśnienia dla PGG S.A. Oddz. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9514 Fri, 19 May 2023 09:07:42 GMT 715101684487262 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71510">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 26 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (20 szt. sekcji liniowych, 6 szt. sekcji skrajnych) oraz kompletnego systemu monitorowania ciśnienia dla PGG S.A. Oddz. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200935/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2023</td></tr></table> Zabudowa układu kogeneracyjnego o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9512 Fri, 02 Jun 2023 11:24:06 GMT 720341685705046 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/72034">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa układu kogeneracyjnego o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200955/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2023</td></tr></table> Dostawa kompletnego systemu automatyzacji dla sześciu przenośników taśmowych odstawy głównej dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9484 Wed, 15 Feb 2023 06:49:05 GMT 681661676443745 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/68166">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnego systemu automatyzacji dla sześciu przenośników taśmowych odstawy głównej dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200952/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2023</td></tr></table> Dostawa zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-24 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9474 Thu, 12 Jan 2023 07:41:40 GMT 671011673509300 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67101">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-24</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201656/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.01.2023</td></tr></table> Remont silnika synchronicznego przetwornicy podstawowej maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Piotr" przedział wschodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9454 Mon, 21 Nov 2022 10:35:37 GMT 655211669026937 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65521">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont silnika synchronicznego przetwornicy podstawowej maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Piotr" przedział wschodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Wykonanie usług badawczych, kontrolnych, pomiarowych, regulacyjnych, urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9451 Fri, 26 May 2023 07:27:10 GMT 717311685086030 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/71731">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług badawczych, kontrolnych, pomiarowych, regulacyjnych, urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201291/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2023</td></tr></table> Dostawa nowej pompy wysokociśnieniowej typ EMM PUMP 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnej do zasilania pras filtracyjnych komorowych dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9442 Thu, 17 Nov 2022 09:54:35 GMT 654221668678875 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65422">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowej pompy wysokociśnieniowej typ EMM PUMP 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnej do zasilania pras filtracyjnych komorowych dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9436 Wed, 26 Apr 2023 12:36:34 GMT 708771682512594 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70877">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201837/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2023</td></tr></table> Budowa pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6kV na poziomie 865m dla PGG S.A. - Oddział KWK Mysłowice Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9429 Mon, 03 Apr 2023 09:54:01 GMT 700941680515641 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/70094">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6kV na poziomie 865m dla PGG S.A. - Oddział KWK Mysłowice Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200426/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2023</td></tr></table> Remont dachu pomostu PT 236, 237 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9428 Tue, 06 Dec 2022 08:22:42 GMT 660001670314962 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66000">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont dachu pomostu PT 236, 237 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201509/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.12.2022</td></tr></table> Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 251-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9403 Tue, 08 Nov 2022 12:22:39 GMT 651141667910159 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65114">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 251-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200869/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9386 Mon, 12 Dec 2022 08:27:27 GMT 661791670833647 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/66179">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462100887/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.12.2022</td></tr></table> Remont zestawu jezdnego z przekładnią przednią oraz zestawu z przekładnią tylną do lokomotywy spalinowej torowej DLP-140F nr fabr. 15/005 dla KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9366 Thu, 13 Oct 2022 10:25:04 GMT 642911665656704 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64291">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zestawu jezdnego z przekładnią przednią oraz zestawu z przekładnią tylną do lokomotywy spalinowej torowej DLP-140F nr fabr. 15/005 dla KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201343/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Przeprowadzenie kompleksowej wymiany 2 szt. naczyń wyciągowych - skipów 22 Mg górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział główny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9349 Wed, 02 Nov 2022 11:07:54 GMT 649371667387274 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64937">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzenie kompleksowej wymiany 2 szt. naczyń wyciągowych - skipów 22 Mg górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział główny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200892/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiorników oraz instalacji wspomagającej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9347 Wed, 28 Sep 2022 09:31:11 GMT 637971664357471 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63797">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiorników oraz instalacji wspomagającej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201263/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9346 Fri, 14 Oct 2022 06:32:20 GMT 643131665729140 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64313">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200692/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2022</td></tr></table> Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9342 Wed, 18 Jan 2023 09:32:04 GMT 672991674034324 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/67299">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200783/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.01.2023</td></tr></table> Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9341 Wed, 15 Mar 2023 12:48:10 GMT 692021678884490 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69202">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201536/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.03.2023</td></tr></table> Zakup wielozadaniowej maszyny wiercąco - ładującej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9317 Mon, 26 Sep 2022 11:46:03 GMT 637091664192763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63709">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup wielozadaniowej maszyny wiercąco - ładującej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200584/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.09.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9265 Tue, 22 Nov 2022 10:35:34 GMT 655731669113334 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65573">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200625/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9257 Tue, 08 Nov 2022 07:36:52 GMT 650911667893012 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65091">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200639/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch średniociśnieniowych zespołów pompowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9245 Fri, 19 Aug 2022 11:41:27 GMT 626231660909287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62623">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch średniociśnieniowych zespołów pompowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200833/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9232 Wed, 23 Nov 2022 08:07:19 GMT 656101669190839 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65610">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201334/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9231 Sat, 18 Mar 2023 08:05:34 GMT 694201679126734 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/69420">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200689/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.03.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.03.2023</td></tr></table> Odbiór transportem samochodowym oraz zagospodarowanie odpadów paleniskowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 w roku 2023 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9228 Tue, 18 Oct 2022 06:44:54 GMT 643981666075494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64398">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór transportem samochodowym oraz zagospodarowanie odpadów paleniskowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 w roku 2023 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200318/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Pomiar emisji do powietrza w roku 2023 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9217 Thu, 11 Aug 2022 07:07:59 GMT 623661660201679 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62366">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Pomiar emisji do powietrza w roku 2023 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200301/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.08.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek - transport węgla pomiędzy Ruchem Murcki-Staszic a Ruchem Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9209 Mon, 05 Sep 2022 12:00:04 GMT 630771662379204 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63077">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek - transport węgla pomiędzy Ruchem Murcki-Staszic a Ruchem Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201169/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.09.2022</td></tr></table> Dostawa kabli telekomunikacyjnych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 325-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9192 Wed, 28 Sep 2022 10:36:17 GMT 638091664361377 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63809">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli telekomunikacyjnych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 325-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200572/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Rozbudowa systemu automatyki sterowania przenośników taśmowych SSP-4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9189 Wed, 03 Aug 2022 09:04:56 GMT 621731659517496 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62173">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rozbudowa systemu automatyki sterowania przenośników taśmowych SSP-4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200599/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2022</td></tr></table> Budowa przypory obustronnej w torach PKP PLK.S.A. w linii kolejowej nr 138 relacji Oświęcim - Katowice w km. 10.000 - 10.250 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9177 Wed, 03 Aug 2022 09:51:12 GMT 621751659520272 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62175">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa przypory obustronnej w torach PKP PLK.S.A. w linii kolejowej nr 138 relacji Oświęcim - Katowice w km. 10.000 - 10.250 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w oczyszczalni ścieków w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9173 Thu, 28 Jul 2022 11:50:48 GMT 619811659009048 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61981">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w oczyszczalni ścieków w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200633/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.07.2022</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9172 Fri, 28 Oct 2022 07:13:30 GMT 648061666941210 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64806">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200916/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na sporządzenie inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej obiektów, oceny możliwości przejęcia przez obiekty prognozowanych wpływów górniczych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9080 Fri, 09 Sep 2022 07:27:18 GMT 631761662708438 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63176">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na sporządzenie inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej obiektów, oceny możliwości przejęcia przez obiekty prognozowanych wpływów górniczych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200705/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2022</td></tr></table> Dostawa i zabudowa nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9050 Fri, 02 Sep 2022 08:29:24 GMT 630041662107364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63004">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482101500/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 24 miesięcy z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9036 Tue, 12 Jul 2022 10:41:07 GMT 614631657622467 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61463">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 24 miesięcy z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200357/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.07.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9020 Fri, 07 Oct 2022 07:04:23 GMT 641251665126263 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64125">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200521/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2022</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9014 Tue, 16 Aug 2022 07:06:11 GMT 624781660633571 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62478">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200684/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.08.2022</td></tr></table> Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9009 Wed, 23 Nov 2022 08:05:21 GMT 656091669190721 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65609">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200687/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Remont rozdzielnic zabudowanych w obiektach Centrali PGG SA w Katowicach wraz z określeniem ich obciążenia i modernizacją instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie budynku A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9002 Mon, 22 Aug 2022 11:01:22 GMT 626631661166082 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62663">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont rozdzielnic zabudowanych w obiektach Centrali PGG SA w Katowicach wraz z określeniem ich obciążenia i modernizacją instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie budynku A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101517/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.08.2022</td></tr></table> Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8999 Wed, 08 Jun 2022 11:39:13 GMT 604451654688353 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/60445">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.06.2022</td></tr></table> Dostawa rozjazdów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8962 Tue, 16 Aug 2022 07:03:16 GMT 624761660633396 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62476">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rozjazdów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200591/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.08.2022</td></tr></table> Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8875 Mon, 12 Sep 2022 08:54:38 GMT 632531662972878 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63253">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200397/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8873 Thu, 05 May 2022 11:52:30 GMT 594991651751550 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59499">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200471/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2022</td></tr></table> Dostawa kabla górniczego elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 313-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8822 Thu, 05 May 2022 11:53:21 GMT 595011651751601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59501">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabla górniczego elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 313-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200658/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2022</td></tr></table> Dostawa śrub specjalnych i nakrętek specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK Murcki-Staszic, nr grupy 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8821 Mon, 09 May 2022 08:14:28 GMT 595521652084068 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59552">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa śrub specjalnych i nakrętek specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK Murcki-Staszic, nr grupy 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200326/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 295-22-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8812 Thu, 01 Dec 2022 08:58:16 GMT 658561669885096 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65856">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 295-22-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200253/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.12.2022</td></tr></table> Dostawa górniczych agregatów hydraulicznych (zespołów pompowych) z silnikiem elektrycznym dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8791 Wed, 29 Jun 2022 08:47:17 GMT 610891656492437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61089">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa górniczych agregatów hydraulicznych (zespołów pompowych) z silnikiem elektrycznym dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522100153/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.06.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5 t, miejsc siedzących min. 5, ładowność min. 1,0 t z monitoringiem dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8779 Mon, 09 May 2022 12:44:40 GMT 595761652100280 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59576">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5 t, miejsc siedzących min. 5, ładowność min. 1,0 t z monitoringiem dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200189/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2022</td></tr></table> Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna - dostawy planowane od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8766 Mon, 04 Apr 2022 10:54:57 GMT 583691649069697 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58369">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna - dostawy planowane od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100822/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.04.2022</td></tr></table> Dostawa prętów ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 271-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8763 Thu, 14 Jul 2022 07:28:15 GMT 615291657783695 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61529">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa prętów ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 271-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200140/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.07.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-47 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8744 Fri, 19 Aug 2022 11:11:10 GMT 626171660907470 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62617">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-47</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200207/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Rektyfikacja budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego przy ul. Wojciecha 35-35A-35B dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8729 Tue, 29 Mar 2022 10:05:02 GMT 581901648548302 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58190">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego przy ul. Wojciecha 35-35A-35B dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622101500/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.03.2022</td></tr></table> Wykonanie rektyfikacji budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi, naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Fałata 29a oraz ul. Fałata 29b dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8727 Mon, 25 Apr 2022 12:31:26 GMT 590611650889886 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59061">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie rektyfikacji budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi, naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Fałata 29a oraz ul. Fałata 29b dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622101565/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.04.2022</td></tr></table> Serwis systemu sterowania i monitoringu Pompowni Głównego Odwadniania dla KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8724 Thu, 21 Apr 2022 12:02:20 GMT 589661650542540 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58966">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis systemu sterowania i monitoringu Pompowni Głównego Odwadniania dla KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442101313/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2022</td></tr></table> Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 312-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8723 Fri, 19 Aug 2022 11:07:39 GMT 626151660907259 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62615">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 312-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200232/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8719 Fri, 19 Aug 2022 11:09:34 GMT 626161660907374 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62616">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200212/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowej elektrycznej pompy zatapialnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8679 Thu, 17 Mar 2022 12:26:57 GMT 576921647520017 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/57692">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowej elektrycznej pompy zatapialnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200227/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.03.2022</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 292-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8665 Thu, 07 Apr 2022 11:09:11 GMT 585091649329751 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58509">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 292-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200176/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.04.2022</td></tr></table> Zakup 4 pomp specjalnych dla obiegu cieczy roboczej w ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8664 Wed, 30 Mar 2022 05:33:34 GMT 582101648618414 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58210">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 4 pomp specjalnych dla obiegu cieczy roboczej w ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.03.2022</td></tr></table> Demontaż gęstościomierzy typu C zabudowanych w ruch Wujek i przystosowanie ich do pracy w ZMPW KWK Mysłwoice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8612 Tue, 22 Feb 2022 11:22:36 GMT 568581645528956 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56858">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Demontaż gęstościomierzy typu C zabudowanych w ruch Wujek i przystosowanie ich do pracy w ZMPW KWK Mysłwoice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101314/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jagiello-rzepus@pgg.pl>">Agnieszka Jagiełło-Rzepus</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa półmasek filtrujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8608 Thu, 28 Apr 2022 07:18:14 GMT 592191651130294 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59219">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa półmasek filtrujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200036/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2022</td></tr></table> Modernizacja i przebudowa węzła załadunku węgla handlowego na wagony kolejowe w PGG S.A. Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8579 Tue, 22 Feb 2022 10:49:40 GMT 568511645526980 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56851">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja i przebudowa węzła załadunku węgla handlowego na wagony kolejowe w PGG S.A. Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402101052/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 292-10-07 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8571 Tue, 22 Feb 2022 11:27:00 GMT 568621645529220 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56862">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 292-10-07</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200057/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 292-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8556 Tue, 22 Feb 2022 12:26:54 GMT 568651645532814 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56865">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 292-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200076/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8530 Wed, 20 Apr 2022 07:46:51 GMT 588881650440811 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58888">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200010/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8527 Fri, 15 Apr 2022 07:24:26 GMT 587761650007466 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58776">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512101005/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2022</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8521 Fri, 29 Apr 2022 11:46:31 GMT 593411651232791 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59341">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100945/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.04.2022</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8504 Tue, 19 Jul 2022 11:25:47 GMT 616981658229947 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61698">wyrok (SIWZ)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100924/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.07.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8496 Tue, 01 Feb 2022 10:51:29 GMT 560031643712689 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56003">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482101269/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.02.2022</td></tr></table> Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 285-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8478 Fri, 15 Apr 2022 09:49:28 GMT 587911650016168 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58791">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 285-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.polywka@pgg.pl>">Artur Polywka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2022</td></tr></table> Dostawa pompy odwadniającej wraz z armaturą dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8475 Wed, 12 Jan 2022 11:43:59 GMT 553851641987839 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55385">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pompy odwadniającej wraz z armaturą dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101414/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.01.2022</td></tr></table> Regeneracja kabli i przewodów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8460 Fri, 08 Apr 2022 12:11:13 GMT 585611649419873 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58561">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Regeneracja kabli i przewodów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000934/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.04.2022</td></tr></table> Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8444 Wed, 19 Jan 2022 11:47:47 GMT 555831642592867 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55583">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402101016/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.01.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8410 Thu, 19 May 2022 07:50:25 GMT 598391652946625 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59839">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101375/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych (2szt.) o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt w EC Jankowice eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8356 Wed, 09 Feb 2022 05:14:14 GMT 562851644383654 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56285">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych (2szt.) o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt w EC Jankowice eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542100343/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.02.2022</td></tr></table> Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8355 Fri, 14 Jan 2022 12:24:07 GMT 554741642163047 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55474">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101278/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.01.2022</td></tr></table> Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 173-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8349 Tue, 15 Feb 2022 12:48:40 GMT 566431644929320 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56643">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 173-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101280/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2022</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8341 Wed, 20 Apr 2022 07:45:57 GMT 588871650440757 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58887">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101159/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 12 miesięcy wg producentów : Apator, Elgór-Hansen, Sakop, Eplan. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8333 Fri, 04 Feb 2022 10:28:43 GMT 561321643970523 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56132">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 12 miesięcy wg producentów : Apator, Elgór-Hansen, Sakop, Eplan.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100858/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.02.2022</td></tr></table> Remont transformatorów i ich podzespołów produkcji UNISTER PLUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8329 Thu, 25 Nov 2021 10:38:21 GMT 540301637836701 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/54030">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont transformatorów i ich podzespołów produkcji UNISTER PLUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100789/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2021</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych (rękaw foliowy) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-16. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8327 Thu, 24 Feb 2022 11:27:44 GMT 569441645702064 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56944">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych (rękaw foliowy) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-16.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472100813/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.02.2022</td></tr></table> Modernizacja zespołów pompowych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8299 Fri, 11 Mar 2022 12:42:58 GMT 575031647002578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/57503">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja zespołów pompowych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502100527/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.03.2022</td></tr></table> Zakup 2 szt. pomp zatapialnych przeznaczonych na wyposażenie przepompowni wód opadowo-gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8286 Tue, 09 Nov 2021 12:54:52 GMT 535851636462492 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53585">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 2 szt. pomp zatapialnych przeznaczonych na wyposażenie przepompowni wód opadowo-gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412100948/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2021</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8274 Tue, 15 Feb 2022 10:43:42 GMT 566321644921822 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56632">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100765/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy z podziałem na 3 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8228 Mon, 20 Dec 2021 10:29:52 GMT 548191639996192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/54819">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy z podziałem na 3 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462100661/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.12.2021</td></tr></table> „Remont pompy odwadniającej wysokociśnieniowej typu OWB-200 B/10 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8199 Fri, 08 Oct 2021 10:30:52 GMT 527151633689052 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52715">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Remont pompy odwadniającej wysokociśnieniowej typu OWB-200 B/10 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100342/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.10.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2021</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8198 Tue, 19 Jul 2022 06:05:42 GMT 616781658210742 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61678">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100798/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.07.2022</td></tr></table> Dostawa pompy wirowej wysokociśnieniowej typu OW-300AM/5 lub równoważnej dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8154 Wed, 29 Sep 2021 07:02:25 GMT 524561632898945 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52456">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pompy wirowej wysokociśnieniowej typu OW-300AM/5 lub równoważnej dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402100599/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2021</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego w okresie eksploatacji ścian 615 i 620 w pokładzie 326 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8143 Mon, 14 Mar 2022 07:32:50 GMT 575271647243170 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/57527">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego w okresie eksploatacji ścian 615 i 620 w pokładzie 326 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402100463/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.03.2022</td></tr></table> Dostawa kompletnego systemu automatyzacji kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8132 Wed, 22 Sep 2021 08:49:05 GMT 522091632300545 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52209">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnego systemu automatyzacji kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100325/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2021</td></tr></table> Modernizacja wyposażenia SN i nN trzech pól odpływowych w rozdzielni 6kV RM 110/6 w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8107 Thu, 09 Sep 2021 09:45:16 GMT 517741631180716 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51774">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wyposażenia SN i nN trzech pól odpływowych w rozdzielni 6kV RM 110/6 w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622100358/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2021</td></tr></table> Dostawa odłączników systemowych 6 kV do rozdzielni wnętrzowej RG-3 EC Marcel – 4 komplety http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8093 Tue, 07 Sep 2021 10:35:14 GMT 516901631010914 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51690">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odłączników systemowych 6 kV do rozdzielni wnętrzowej RG-3 EC Marcel – 4 komplety</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542100210/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2021</td></tr></table> Modernizacja urządzeń separacji iskrobezpiecznej dla potrzeb systemu ogólnozakładowej łaczności telefonicznej wraz z dostawą telefonów dołowych. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8058 Thu, 21 Oct 2021 11:14:04 GMT 530471634814844 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53047">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja urządzeń separacji iskrobezpiecznej dla potrzeb systemu ogólnozakładowej łaczności telefonicznej wraz z dostawą telefonów dołowych.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412100482/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.hajduga@pgg.pl>">Ewa Hajduga-Gajewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2021</td></tr></table> Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania Oddział KWK ROW Ruch Jankowice; Zadanie 2: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odm http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8017 Fri, 04 Feb 2022 12:42:58 GMT 561471643978578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56147">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania Oddział KWK ROW Ruch Jankowice; Zadanie 2: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odm</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000990/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.02.2022</td></tr></table> Modernizacja Komputerowego Systemu Pomiarowego KSP-2 Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7976 Fri, 24 Sep 2021 11:06:12 GMT 523691632481572 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52369">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Komputerowego Systemu Pomiarowego KSP-2 Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100373/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.09.2021</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7973 Wed, 17 Nov 2021 08:29:35 GMT 537391637137775 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53739">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100687/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2021</td></tr></table> Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania. Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7956 Thu, 30 Dec 2021 08:13:33 GMT 550861640852013 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55086">postanowienie o umorzeniu, zwrocie lub odrzuceniu odwołania (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania. Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100464/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.czekaj@pgg.pl>">Celina Czekaj</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.12.2021</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych i innych urządzeń elektroenergetycznych rzeczoznawcze na 3 miesiące http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7948 Tue, 27 Jul 2021 10:43:55 GMT 504661627382635 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50466">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych i innych urządzeń elektroenergetycznych rzeczoznawcze na 3 miesiące</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100567/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.07.2021</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7874 Fri, 17 Sep 2021 07:47:58 GMT 520381631864878 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52038">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100435/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.09.2021</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 6 miesięcy - nierzeczoznawcze http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7871 Fri, 16 Jul 2021 12:00:15 GMT 502231626436815 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50223">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 6 miesięcy - nierzeczoznawcze</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100457/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.07.2021</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7867 Fri, 03 Sep 2021 08:06:30 GMT 516121630656390 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51612">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.09.2021</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7846 Mon, 26 Jul 2021 07:25:25 GMT 504281627284325 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50428">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100401/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.06.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.07.2021</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7766 Mon, 27 Sep 2021 11:35:14 GMT 524201632742514 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52420">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442100300/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.09.2021</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na zwałach węgla i rejonach własnych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7765 Thu, 14 Oct 2021 09:29:20 GMT 528731634203760 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52873">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na zwałach węgla i rejonach własnych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462100260/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2021</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów węgla transportem samochodowym na potrzeby PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7754 Fri, 02 Jul 2021 10:23:13 GMT 498421625221393 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49842">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów węgla transportem samochodowym na potrzeby PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100124/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.07.2021</td></tr></table> Zakup terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi środków produkcji przeznaczonych do modernizacji / remontu http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7738 Tue, 25 May 2021 09:17:48 GMT 488171621934268 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48817">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi środków produkcji przeznaczonych do modernizacji / remontu</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100210/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2021</td></tr></table> Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego RYBNIK 1100 - układ kontroli wysuwu siłownika KOMTRACK http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7685 Fri, 07 May 2021 04:35:10 GMT 484201620362110 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48420">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego RYBNIK 1100 - układ kontroli wysuwu siłownika KOMTRACK</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422100405/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.04.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.05.2021</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7672 Mon, 14 Jun 2021 12:26:06 GMT 493051623673566 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49305">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100364/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.06.2021</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7634 Thu, 13 May 2021 12:03:32 GMT 485661620907412 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48566">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100291/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.04.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.04.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.05.2021</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7605 Wed, 02 Jun 2021 07:33:14 GMT 490241622619194 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49024">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100220/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2021</td></tr></table> Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 wału głównego maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szyb http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7574 Tue, 09 Mar 2021 12:19:21 GMT 473931615292361 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47393">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 wału głównego maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szyb</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622100085/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.03.2021</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7572 Thu, 08 Apr 2021 12:00:48 GMT 479021617883248 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47902">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100205/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.04.2021</td></tr></table> Dostawa kabli teletechnicznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel-nr grupy 325-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7536 Tue, 13 Jul 2021 09:10:47 GMT 500941626167447 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50094">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli teletechnicznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel-nr grupy 325-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492100007/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.07.2021</td></tr></table> Dostawa wody źródlanej i wysokozmineralizowanej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 159-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7421 Fri, 16 Apr 2021 09:40:59 GMT 479991618566059 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47999">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wody źródlanej i wysokozmineralizowanej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 159-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000951/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.04.2021</td></tr></table> Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7400 Thu, 15 Apr 2021 12:14:08 GMT 479871618488848 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47987">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000896/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.12.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2021</td></tr></table> Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7394 Tue, 15 Dec 2020 09:28:14 GMT 459051608024494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45905">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000840/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.12.2020</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7380 Fri, 23 Apr 2021 08:54:03 GMT 481571619168043 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48157">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000831/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.12.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.04.2021</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Za Rowem Bełckim" dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7376 Mon, 07 Dec 2020 10:21:27 GMT 457071607336487 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45707">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Za Rowem Bełckim" dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000671/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.12.2020</td></tr></table> Dostawa pneumatycznej wciągarki wolnobieżnej dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7373 Tue, 26 Jan 2021 06:33:09 GMT 466601611642789 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46660">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pneumatycznej wciągarki wolnobieżnej dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522000100/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.01.2021</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych-remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Wujek z podziałem na 6 zadań http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7320 Thu, 19 Nov 2020 06:53:29 GMT 454021605768809 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45402">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych-remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Wujek z podziałem na 6 zadań</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000318/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.11.2020</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7251 Mon, 08 Feb 2021 08:26:49 GMT 468941612772809 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46894">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.02.2021</td></tr></table> Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7167 Fri, 20 Nov 2020 13:01:50 GMT 454381605877310 Modernizacja układu zasilania 110 kV części macierzystej KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7150 Thu, 22 Apr 2021 11:28:39 GMT 481431619090919 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48143">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu zasilania 110 kV części macierzystej KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000174/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.04.2021</td></tr></table> Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7148 Mon, 02 Nov 2020 11:43:36 GMT 451301604317416 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45130">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000358/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych MWW-ROBOKOP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Oddział KWK RUDA Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7122 Fri, 21 Aug 2020 05:59:41 GMT 436521597989581 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43652">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych MWW-ROBOKOP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Oddział KWK RUDA Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000303/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.08.2020</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7057 Mon, 07 Dec 2020 07:48:31 GMT 457041607327311 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45704">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000453/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.12.2020</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7056 Mon, 18 Jan 2021 13:49:04 GMT 465211610977744 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46521">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000451/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.01.2021</td></tr></table> Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 142-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7037 Fri, 28 Aug 2020 11:23:55 GMT 438601598613835 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43860">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 142-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7031 Fri, 18 Sep 2020 11:09:22 GMT 443071600427362 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44307">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000129/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2020</td></tr></table> Przeprowadzenie kampanii reklamowej paliw konfekcjonowanych oraz sklepu internetowego PGG S.A. w oparciu o produkty Google. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7002 Fri, 17 Jul 2020 10:58:00 GMT 428311594983480 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42831">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzenie kampanii rekla