Polska Grupa Górnicza - Profil Nabywcy http://korporacja.pgg.pl/rss/profil-nabywcy Profil Nabywcy - informacje o postępowaniach pl http://korporacja.pgg.pl/_img/pgg-logo-male-80px.png Polska Grupa Górnicza - Profil Nabywcy http://korporacja.pgg.pl/rss/profil-nabywcy Przebudowa linii napowietrznej 20kV szyb wentylacyjny „Powietrzny I” – szyb wentylacyjny „Powietrzny V” dla PGG S.A. O/KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9665 Fri, 25 Nov 2022 12:55:29 GMT 657211669380929 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa linii napowietrznej 20kV szyb wentylacyjny „Powietrzny I” – szyb wentylacyjny „Powietrzny V” dla PGG S.A. O/KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201064/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Drążenie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 106/401/1/S dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9663 Fri, 25 Nov 2022 12:25:21 GMT 657141669379121 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 106/401/1/S dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201950/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Zakup zespołu automatycznych filtrów wysokociśnieniowych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9662 Fri, 25 Nov 2022 11:01:35 GMT 657041669374095 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup zespołu automatycznych filtrów wysokociśnieniowych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201693/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Wykonanie prac związanych ze zbrojeniem i likwidacją ścian w wyrobiskach dołowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9660 Fri, 25 Nov 2022 10:36:29 GMT 656791669372589 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie prac związanych ze zbrojeniem i likwidacją ścian w wyrobiskach dołowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200974/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Wykonanie otworów wiertniczych kierunkowych dla ściany 846 w pokładzie 405/2wg dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9658 Thu, 24 Nov 2022 09:06:46 GMT 656501669280806 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie otworów wiertniczych kierunkowych dla ściany 846 w pokładzie 405/2wg dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201180/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych maszyn wyciągowych w zakresie układów sterowania urządzeń produkcji OPA – ROW dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9657 Thu, 24 Nov 2022 08:58:22 GMT 656481669280302 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych maszyn wyciągowych w zakresie układów sterowania urządzeń produkcji OPA – ROW dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201732/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9656 Thu, 24 Nov 2022 08:59:16 GMT 656461669280356 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201939/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Dostawa żurawia słupowego obrotowego wraz z montażem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9654 Wed, 23 Nov 2022 10:58:19 GMT 656271669201099 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa żurawia słupowego obrotowego wraz z montażem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201098/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa rur z tworzyw sztucznych do transportu wody kopalnianej przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9653 Wed, 23 Nov 2022 06:54:44 GMT 656011669186484 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur z tworzyw sztucznych do transportu wody kopalnianej przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201982/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w okresie 12 miesięcy z podziałem na dwa zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9652 Tue, 22 Nov 2022 13:57:01 GMT 655961669125421 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w okresie 12 miesięcy z podziałem na dwa zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202740/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Drążenie wyrobisk dla ściany 404a w pokł.404/1, tj. odcinka chodnika II p.404/1 i pochylni 404b w PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9651 Fri, 25 Nov 2022 09:59:59 GMT 656991669370399 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65699">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie wyrobisk dla ściany 404a w pokł.404/1, tj. odcinka chodnika II p.404/1 i pochylni 404b w PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201451/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Drążenie wyrobisk dla ściany 2 w pokładzie 415/1 na poz. 830 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9650 Tue, 22 Nov 2022 11:06:04 GMT 655751669115164 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie wyrobisk dla ściany 2 w pokładzie 415/1 na poz. 830 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201411/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa śluz wentylacyjnych dla Oddziałów PGG S.A. z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9649 Fri, 25 Nov 2022 09:58:37 GMT 655721669370317 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa śluz wentylacyjnych dla Oddziałów PGG S.A. z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201610/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2023</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa 3 szt. wiertnic ścianowych typu MWS-1-L2S lub równoważnych dla PGG S.A., Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9648 Tue, 22 Nov 2022 10:26:18 GMT 655701669112778 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 3 szt. wiertnic ścianowych typu MWS-1-L2S lub równoważnych dla PGG S.A., Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201458/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa manewrowego ciągnika akumulatorowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9647 Tue, 22 Nov 2022 09:13:47 GMT 655621669108427 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa manewrowego ciągnika akumulatorowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201732/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.cierbikowska@pgg.pl>">Marlena Cierbikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Obsługa Stacji Uzdatniania Wody wraz z prowadzeniem monitoringu wód dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9646 Tue, 22 Nov 2022 08:59:00 GMT 655551669107540 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa Stacji Uzdatniania Wody wraz z prowadzeniem monitoringu wód dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201581/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Jankowice"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w celu zawarcia umowy ramowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9645 Fri, 25 Nov 2022 08:18:33 GMT 656751669364313 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w celu zawarcia umowy ramowej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201715/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Remont sklepienia zapłonowego, przedniego kotła OR-16 nr 3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9644 Thu, 24 Nov 2022 10:26:52 GMT 656571669285612 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65657">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont sklepienia zapłonowego, przedniego kotła OR-16 nr 3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200409/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Wykonanie opracowania pn.: „Ocena skłonności górotworu do tąpań (parcela S-1 w pokładzie 325/1) na głębokościach większych niż 400m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9642 Mon, 21 Nov 2022 10:39:31 GMT 655191669027171 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie opracowania pn.: „Ocena skłonności górotworu do tąpań (parcela S-1 w pokładzie 325/1) na głębokościach większych niż 400m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201202/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa tlenu ciekłego technicznego cysterną oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony technicznie wraz z instalacją wspomagającą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9640 Wed, 23 Nov 2022 12:27:56 GMT 656321669206476 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu ciekłego technicznego cysterną oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony technicznie wraz z instalacją wspomagającą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201841/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Udostępnienie subskrypcja 10 licencji oprogramowania Autodesk INVENTOR na okres 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9639 Fri, 18 Nov 2022 19:58:21 GMT 655011668801501 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Udostępnienie subskrypcja 10 licencji oprogramowania Autodesk INVENTOR na okres 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200618/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa licencji oprogramowania firmy Vmware dla KWK ROW Ruch Marcel z przeznaczeniem do modernizacji systemów nadzoru dyspozytorskiego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9638 Fri, 18 Nov 2022 13:18:31 GMT 654951668777511 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa licencji oprogramowania firmy Vmware dla KWK ROW Ruch Marcel z przeznaczeniem do modernizacji systemów nadzoru dyspozytorskiego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200575/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9637 Fri, 18 Nov 2022 12:48:34 GMT 654911668775714 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9636 Fri, 18 Nov 2022 12:36:52 GMT 654851668775012 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201805/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie subskrypcji systemu Office 365 EntE1 User (nr kat. AAA-04151) dla 100 użytkowników, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 1 lutego 2023r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9635 Fri, 18 Nov 2022 12:04:11 GMT 654791668773051 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie subskrypcji systemu Office 365 EntE1 User (nr kat. AAA-04151) dla 100 użytkowników, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 1 lutego 2023r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200519/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług utrzymania łaźni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9634 Fri, 18 Nov 2022 10:11:33 GMT 654661668766293 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług utrzymania łaźni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201260/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 244-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9633 Fri, 18 Nov 2022 09:46:18 GMT 654541668764778 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 244-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201985/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla systemu równoważenia ruchu f5 serii 5800 przez 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9632 Fri, 18 Nov 2022 07:00:01 GMT 654441668754801 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla systemu równoważenia ruchu f5 serii 5800 przez 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200624/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla 2 urządzeń PaloAlto PA-3220 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9631 Fri, 18 Nov 2022 06:45:53 GMT 654401668753953 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla 2 urządzeń PaloAlto PA-3220</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200625/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych wg technologii "Durachrom-Z" lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9630 Thu, 17 Nov 2022 12:04:38 GMT 654341668686678 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych wg technologii "Durachrom-Z" lub równoważnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200977/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Modernizacja wyrobisk korytarzowych w rejonie skrzyżowania Przecinki kamiennej wentylacyjnej z Przekopem pochyłym odstawczym K oraz Upadową kamienną B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9629 Thu, 17 Nov 2022 10:20:31 GMT 654261668680431 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wyrobisk korytarzowych w rejonie skrzyżowania Przecinki kamiennej wentylacyjnej z Przekopem pochyłym odstawczym K oraz Upadową kamienną B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki - Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201927/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> „Wykonanie badań stanu termicznego oraz stopnia zagęszczenia obiektów rekultywacyjnych będących własnością PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9628 Thu, 17 Nov 2022 12:55:59 GMT 654361668689759 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Wykonanie badań stanu termicznego oraz stopnia zagęszczenia obiektów rekultywacyjnych będących własnością PGG S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200847/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - wpinanie odrzwi obudowy ŁP wraz z opinką i wypełnieniem pustek w głównych wyrobiskach przewozowych na poziomie 600 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9627 Wed, 16 Nov 2022 13:47:45 GMT 653941668606465 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót w zakresie zabezpieczenia i utrzymania wyrobisk korytarzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - wpinanie odrzwi obudowy ŁP wraz z opinką i wypełnieniem pustek w głównych wyrobiskach przewozowych na poziomie 600 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201518/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> „Dostawa i zabudowa urządzenia do kontroli zbiornika węgla na poziomie 800 w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9626 Thu, 17 Nov 2022 07:25:01 GMT 654051668669901 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Dostawa i zabudowa urządzenia do kontroli zbiornika węgla na poziomie 800 w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201291/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 292-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9625 Fri, 25 Nov 2022 13:05:11 GMT 657241669381511 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65724">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast nr grupy 292-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201710/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług sprzątania na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9624 Wed, 23 Nov 2022 11:38:16 GMT 656301669203496 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65630">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług sprzątania na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201482/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa 2 szt. automatycznych przecinarek acetylenowo - tlenowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9623 Mon, 21 Nov 2022 08:50:44 GMT 655091669020644 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65509">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 szt. automatycznych przecinarek acetylenowo - tlenowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200837/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9622 Wed, 23 Nov 2022 12:07:42 GMT 656341669205262 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drutów do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201769/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Zakup fabrycznie nowej laboratoryjnej kruszarki czterowalcowej oraz młynka planetarnego do przygotowania węglowych prób laboratoryjnych i analitycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9621 Fri, 25 Nov 2022 09:58:44 GMT 656981669370324 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65698">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup fabrycznie nowej laboratoryjnej kruszarki czterowalcowej oraz młynka planetarnego do przygotowania węglowych prób laboratoryjnych i analitycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201247/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jagiello-rzepus@pgg.pl>">Agnieszka Jagiełło-Rzepus</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Modernizacja pompowni polowych w wyrobiskach dołowych w zdalny układ sterowania i sygnalizacji pomp odwadniających wraz z systemem wizualizacji dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9620 Fri, 25 Nov 2022 11:00:59 GMT 657061669374059 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65706">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja pompowni polowych w wyrobiskach dołowych w zdalny układ sterowania i sygnalizacji pomp odwadniających wraz z systemem wizualizacji dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201414/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Rozbudowa systemu serwerów kasetowych HPE Synergy o drugą jednostkę integrującą serwery (frame) i dwa serwery kasetowe http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9619 Mon, 21 Nov 2022 09:28:42 GMT 655101669022922 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65510">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rozbudowa systemu serwerów kasetowych HPE Synergy o drugą jednostkę integrującą serwery (frame) i dwa serwery kasetowe</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200583/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie pobierania i przygotowania prób węgla handlowego oraz prób technologicznych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9618 Tue, 15 Nov 2022 10:58:06 GMT 653231668509886 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie pobierania i przygotowania prób węgla handlowego oraz prób technologicznych z Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK ROW </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200702/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Wykonanie kompleksowej modernizacji zbiornika przepadu na poz. II w GWS III dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9617 Fri, 25 Nov 2022 10:44:25 GMT 657031669373065 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65703">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie kompleksowej modernizacji zbiornika przepadu na poz. II w GWS III dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201857/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Monitoring obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” na lata 2023-2024. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9616 Tue, 15 Nov 2022 10:16:47 GMT 653051668507407 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Monitoring obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” na lata 2023-2024.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201439/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW i Assistance dla pojazdów użytkowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9615 Fri, 25 Nov 2022 11:47:52 GMT 657111669376872 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65711">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW i Assistance dla pojazdów użytkowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202072/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit w okresie 12 m-cy z podziałem na trzy zadania: Zad. nr 1 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast Zad. nr 2 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Zad. nr 3 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9614 Fri, 25 Nov 2022 09:00:51 GMT 656941669366851 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65694">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów węgla i sprzedaży drobnicowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit w okresie 12 m-cy z podziałem na trzy zadania: Zad. nr 1 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast Zad. nr 2 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Zad. nr 3 KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Woli</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201999/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK ROW Ruch Marcel z przeznaczeniem do modernizacji systemów nadzoru dyspozytorskiego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9613 Mon, 14 Nov 2022 12:16:46 GMT 652551668428206 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK ROW Ruch Marcel z przeznaczeniem do modernizacji systemów nadzoru dyspozytorskiego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200574/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa licencji systemu operacyjnego Windows Server Datacenter http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9612 Mon, 14 Nov 2022 12:00:49 GMT 652501668427249 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa licencji systemu operacyjnego Windows Server Datacenter</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200573/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa sprzętu informatycznego (serwery, macierze dyskowe, terminale oraz monitory) dla KWK ROW Ruch Marcel z przeznaczeniem do modernizacji systemów nadzoru dyspozytorskiego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9611 Mon, 14 Nov 2022 11:46:51 GMT 652451668426411 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprzętu informatycznego (serwery, macierze dyskowe, terminale oraz monitory) dla KWK ROW Ruch Marcel z przeznaczeniem do modernizacji systemów nadzoru dyspozytorskiego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200576/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Rozbudowa systemu kopii zapasowych (backupu) o klaster dwu urządzeń DataDomain 6400 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9610 Mon, 14 Nov 2022 11:23:58 GMT 652391668425038 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rozbudowa systemu kopii zapasowych (backupu) o klaster dwu urządzeń DataDomain 6400</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200580/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa inklinometrów niemagnetycznych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9609 Fri, 25 Nov 2022 12:08:34 GMT 657131669378114 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65713">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa inklinometrów niemagnetycznych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442101305/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 281-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9608 Wed, 23 Nov 2022 08:13:37 GMT 656121669191217 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65612">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 281-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201974/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9607 Mon, 14 Nov 2022 11:46:54 GMT 652471668426414 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201835/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Wykonanie Projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla Zadania nr 2 - na roboty ujęte do wykonania od drugiego do czwartego stopnia pilności w „Ekspertyzie stanu technicznego zbiornika kamienia nr 1 w PGG S. A. Odział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9606 Fri, 25 Nov 2022 11:14:34 GMT 657071669374874 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65707">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie Projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla Zadania nr 2 - na roboty ujęte do wykonania od drugiego do czwartego stopnia pilności w „Ekspertyzie stanu technicznego zbiornika kamienia nr 1 w PGG S. A. Odział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201995/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9605 Thu, 24 Nov 2022 11:47:17 GMT 656621669290437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65662">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472201512/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9604 Tue, 15 Nov 2022 08:21:53 GMT 652851668500513 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 292-10-01.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201371/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Remont 3 szt. bębnów napędowych przenośnika taśmowego Pioma 1400 Ø1400x1600 nr rys. 7141210/10 z zastosowaniem gumowania na gorąco okładziną gumowo-ceramiczą Remagrip CK-X dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9603 Tue, 22 Nov 2022 09:12:54 GMT 655611669108374 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65561">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont 3 szt. bębnów napędowych przenośnika taśmowego Pioma 1400 Ø1400x1600 nr rys. 7141210/10 z zastosowaniem gumowania na gorąco okładziną gumowo-ceramiczą Remagrip CK-X dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201740/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9602 Mon, 21 Nov 2022 08:24:13 GMT 653681669019053 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202004/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa półmasek filtrujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9601 Mon, 21 Nov 2022 09:32:51 GMT 655131669023171 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65513">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa półmasek filtrujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201981/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Wykonanie i dostawa okolicznościowych paczek świątecznych dla dzieci pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9600 Fri, 25 Nov 2022 11:50:11 GMT 657121669377011 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65712">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie i dostawa okolicznościowych paczek świątecznych dla dzieci pracowników Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202095/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9599 Fri, 25 Nov 2022 13:13:45 GMT 657251669382025 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65725">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202050/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Wykonanie robót górniczych związanych z udostępnieniem pokładu 405/1 część B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9598 Fri, 25 Nov 2022 13:17:57 GMT 657271669382277 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65727">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót górniczych związanych z udostępnieniem pokładu 405/1 część B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472201146/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki podścianowej oraz urządzenia przekładkowego do ściany 504 w pokł. 215 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9597 Fri, 25 Nov 2022 09:39:00 GMT 656961669369140 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65696">inny dokument sporządzony przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki podścianowej oraz urządzenia przekładkowego do ściany 504 w pokł. 215 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201816/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9596 Thu, 24 Nov 2022 12:42:21 GMT 656671669293741 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65667">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200597/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Dostawa kompletnego rusztu wraz z przekładnią i napędem kotła WW2000/17 w Ciepłowni Rymer http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9595 Tue, 22 Nov 2022 08:48:31 GMT 655581669106911 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65558">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnego rusztu wraz z przekładnią i napędem kotła WW2000/17 w Ciepłowni Rymer</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200132/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań udarności materiałów metodą Charpy'ego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9594 Thu, 24 Nov 2022 12:09:16 GMT 656651669291756 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65665">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń przeznaczonych do wykonywania badań udarności materiałów metodą Charpy'ego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200750/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Remont przesiewacza wibracyjnego typ USL 3,0x5,25 produkcji PROGRESS ECO dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9593 Wed, 23 Nov 2022 11:02:12 GMT 656291669201332 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65629">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont przesiewacza wibracyjnego typ USL 3,0x5,25 produkcji PROGRESS ECO dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201245/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa tkanin i folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9592 Fri, 18 Nov 2022 08:22:35 GMT 654471668759755 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tkanin i folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202040/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie kontynuacji serwisu i wsparcia producenta urządzeń DELL/EMC Centera http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9591 Fri, 25 Nov 2022 05:46:11 GMT 656741669355171 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65674">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie kontynuacji serwisu i wsparcia producenta urządzeń DELL/EMC Centera</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200587/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9590 Tue, 22 Nov 2022 12:23:18 GMT 655841669119798 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65584">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482202030/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Zakup sprężarki śrubowej olejowej AIRPOL 18 lub równoważnej wraz z przeglądami technicznymi objętymi 24 miesięczną gwarancją dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9589 Tue, 22 Nov 2022 09:24:30 GMT 655651669109070 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65565">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup sprężarki śrubowej olejowej AIRPOL 18 lub równoważnej wraz z przeglądami technicznymi objętymi 24 miesięczną gwarancją dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612200516/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy, z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9588 Fri, 25 Nov 2022 08:53:40 GMT 656921669366420 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65692">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy, z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472201173/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9587 Fri, 18 Nov 2022 07:18:43 GMT 654461668755923 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65446">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201099/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Modernizacja systemu łączności zapowiadawczej przewodowej i bezprzewodowej na kolejowych posterunkach ruchu należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9586 Tue, 22 Nov 2022 09:16:25 GMT 655631669108585 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65563">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja systemu łączności zapowiadawczej przewodowej i bezprzewodowej na kolejowych posterunkach ruchu należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201831/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji TRANZ-TEL dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9585 Mon, 21 Nov 2022 12:32:24 GMT 655351669033944 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65535">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji TRANZ-TEL dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200093/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9584 Mon, 21 Nov 2022 12:53:35 GMT 655391669035215 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65539">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion dwujarzmowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702202032/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa 3 szt. serwerów dla Oddziału PGG S.A. Zakład Informatyki i Telekomunikacji http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9583 Tue, 22 Nov 2022 13:00:06 GMT 655921669122006 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65592">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 3 szt. serwerów dla Oddziału PGG S.A. Zakład Informatyki i Telekomunikacji </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami do przewozu pracowników w ubraniach roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9582 Wed, 23 Nov 2022 12:37:59 GMT 656381669207079 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65638">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób autobusami do przewozu pracowników w ubraniach roboczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201895/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9581 Mon, 21 Nov 2022 11:51:21 GMT 655291669031481 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65529">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa paczek świątecznych dla pracowników Oddziału KWK ROW Ruch Marcel </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201640/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa pomp zatapialnych stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego dla KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9580 Mon, 21 Nov 2022 11:24:55 GMT 655241669029895 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65524">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp zatapialnych stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładu górniczego dla KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201295/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Odbiór (załadunek) i transport odpadu w postaci wody pogazowej (kod odpadu 05 06 80*) z EC Marcel do JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9579 Fri, 18 Nov 2022 11:52:35 GMT 654781668772355 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65478">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór (załadunek) i transport odpadu w postaci wody pogazowej (kod odpadu 05 06 80*) z EC Marcel do JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200321/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Przeprowadzanie kompleksowych wymian lin szybowych w okresie 12 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9578 Fri, 18 Nov 2022 11:18:58 GMT 654761668770338 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65476">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzanie kompleksowych wymian lin szybowych w okresie 12 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201017/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych na wydziale produkcyjnym WRP2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9577 Wed, 23 Nov 2022 10:01:23 GMT 656261669197683 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65626">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych na wydziale produkcyjnym WRP2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200715/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa zestawu pompowo-zasilającego z napędem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9576 Mon, 21 Nov 2022 12:16:44 GMT 655331669033004 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65533">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawu pompowo-zasilającego z napędem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu”. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522200338/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania wirtualizacji serwerów Vmware http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9575 Mon, 21 Nov 2022 12:34:10 GMT 655361669034050 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65536">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania wirtualizacji serwerów Vmware</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200376/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Wymiana lin prowadniczych i odbojowych górniczego wyciągu szybowego szybu Leon IV w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9574 Tue, 22 Nov 2022 12:40:05 GMT 655891669120805 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65589">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana lin prowadniczych i odbojowych górniczego wyciągu szybowego szybu Leon IV w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201080/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9573 Fri, 25 Nov 2022 08:20:13 GMT 656881669364413 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65688">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201982/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji TELVIS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9572 Thu, 17 Nov 2022 07:43:05 GMT 654121668670985 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65412">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych central telefonicznych produkcji TELVIS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200094/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9571 Fri, 18 Nov 2022 10:13:29 GMT 654701668766409 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65470">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201667/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Odbiór transportem samochodowym oraz zagospodarowanie odpadów paleniskowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów) z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 r. - zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9570 Wed, 02 Nov 2022 07:17:43 GMT 649061667373463 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór transportem samochodowym oraz zagospodarowanie odpadów paleniskowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów) z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 r. - zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporządzeniami wykonawczymi</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200491/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie aktualizacji sygnatur systemu antywirusowego dla poczty elektronicznej Scan Mail for MS Exchange Suite przez okres 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9569 Fri, 18 Nov 2022 12:35:32 GMT 654871668774932 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65487">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie aktualizacji sygnatur systemu antywirusowego dla poczty elektronicznej Scan Mail for MS Exchange Suite przez okres 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200441/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych od FAMUR S.A. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9568 Wed, 23 Nov 2022 08:15:13 GMT 656141669191313 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65614">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych od FAMUR S.A. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201480/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Serwis ładowarki HSW 534C dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9567 Tue, 15 Nov 2022 09:43:05 GMT 653041668505385 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65304">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis ładowarki HSW 534C dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201958/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch frezarek konwencjonalnych wraz z wdrożeniem do produkcji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9566 Wed, 16 Nov 2022 12:19:39 GMT 653901668601179 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65390">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch frezarek konwencjonalnych wraz z wdrożeniem do produkcji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200777/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Wykonanie termomodernizacji ścian budynku stacji ratownictwa górniczego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9565 Tue, 22 Nov 2022 05:45:39 GMT 655461669095939 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65546">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie termomodernizacji ścian budynku stacji ratownictwa górniczego dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201934/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit-Wola http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9564 Mon, 21 Nov 2022 10:14:08 GMT 655161669025648 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65516">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit-Wola</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202242/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drogach gminnych na terenie Gminy Gierałtowice: Zadanie nr 1. Naprawa drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Ogrodową (dz. nr 19) w Przyszowicach. Zadanie nr 2. Naprawa nawierzchni ul. Ligonia (dz. nr 633/24, 631/24, 161/24, 106, 635/24) w Gierałtowicach. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9563 Wed, 16 Nov 2022 10:48:25 GMT 653741668595705 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65374">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drogach gminnych na terenie Gminy Gierałtowice: Zadanie nr 1. Naprawa drogi wewnętrznej łączącej ul. Polną z ul. Ogrodową (dz. nr 19) w Przyszowicach. Zadanie nr 2. Naprawa nawierzchni ul. Ligonia (dz. nr 633/24, 631/24, 161/24, 106, 635/24) w Gierałtowicach. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201397/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Obsługa samochodami ciężarowymi zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9562 Tue, 22 Nov 2022 11:39:20 GMT 655781669117160 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65578">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa samochodami ciężarowymi zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201441/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9561 Wed, 23 Nov 2022 13:06:06 GMT 656401669208766 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65640">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 252-12.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201752/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa jednostek transportowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9560 Tue, 15 Nov 2022 11:31:49 GMT 653311668511909 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65331">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa jednostek transportowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201377/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa agregatu prądotwórczego z przyczepą dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9559 Thu, 10 Nov 2022 11:58:54 GMT 652041668081534 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65204">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa agregatu prądotwórczego z przyczepą dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201673/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Aktualizacja licencji oprogramowania wraz z wymianą infrastruktury sprzętowej dla systemu sterowania i wizualizacji urządzeń ZPMW typu SCADA iFIX dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9558 Thu, 24 Nov 2022 11:27:32 GMT 656601669289252 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65660">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Aktualizacja licencji oprogramowania wraz z wymianą infrastruktury sprzętowej dla systemu sterowania i wizualizacji urządzeń ZPMW typu SCADA iFIX dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201039/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Dostawa kabla elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy mat.: 313-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9557 Thu, 17 Nov 2022 10:34:56 GMT 654301668681296 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65430">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabla elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy mat.: 313-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201355/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9556 Wed, 23 Nov 2022 11:39:20 GMT 656311669203560 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65631">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200917/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadu ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9555 Wed, 09 Nov 2022 13:11:33 GMT 651661667999493 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65166">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadu ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201925/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Wydrążenie chodnika 8-E-E1 granicznego w pokładzie 712/1-2+713/1 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9554 Wed, 26 Oct 2022 11:38:20 GMT 647191666784300 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wydrążenie chodnika 8-E-E1 granicznego w pokładzie 712/1-2+713/1 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201525/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Remont czujników ciśnienia IPS-2 z systemu monitorowania ciśnień w stojakach obudów ścianowych FAMAC RSPC II FAMUR ELGÓR+HANSEN - 48 szt. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9553 Wed, 09 Nov 2022 11:32:44 GMT 651551667993564 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65155">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont czujników ciśnienia IPS-2 z systemu monitorowania ciśnień w stojakach obudów ścianowych FAMAC RSPC II FAMUR ELGÓR+HANSEN - 48 szt. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201049/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Remont elementów central alarmowo-rozgłoszeniowych produkcji COMONET dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9552 Mon, 14 Nov 2022 13:30:37 GMT 652601668432637 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65260">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów central alarmowo-rozgłoszeniowych produkcji COMONET dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200095/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych celowości wykonania remontów oraz wykonywanie usług w zakresie opracowywania operatów rolnych określających wartość strat w plonach, zasiewach, uprawach i drzewostanie oraz za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9551 Mon, 14 Nov 2022 07:51:27 GMT 652121668412287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65212">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych celowości wykonania remontów oraz wykonywanie usług w zakresie opracowywania operatów rolnych określających wartość strat w plonach, zasiewach, uprawach i drzewostanie oraz za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201250/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa stropnic zasadniczych do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9550 Thu, 24 Nov 2022 12:15:13 GMT 656661669292113 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65666">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stropnic zasadniczych do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200847/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9549 Wed, 09 Nov 2022 10:44:00 GMT 651531667990640 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65153">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych systemów dyspozytorskich dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200424/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Serwis pras filtracyjnych PF 2015 oraz zintegrowanych z prasami urządzeń, aparatury i instalacji zlokalizowanej w Zakładzie Wzbogacania Miałów dla Polskiej grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9548 Wed, 09 Nov 2022 12:17:20 GMT 651581667996240 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65158">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis pras filtracyjnych PF 2015 oraz zintegrowanych z prasami urządzeń, aparatury i instalacji zlokalizowanej w Zakładzie Wzbogacania Miałów dla Polskiej grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200962/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 292-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9547 Mon, 14 Nov 2022 10:51:00 GMT 652371668423060 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65237">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 292-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201618/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa skrzyżowań portalowych dla wyrobisk korytarzowych na poziomie 880 m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice: Zadanie 1: Konstrukcja trójstronnego skrzyżowania portalowego przekopu odstawczego poz. 880 m z wjazdem do przekopu odstawczego poz. 880 m, Zadanie 2: Konstrukcja czterostronnego skrzyżowania portalowego objazdu "N" szybu 8 z chodnikiem dojściowym 1 i komorą odwadniania pomocniczego poz. 880 m. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9546 Mon, 21 Nov 2022 11:52:26 GMT 655301669031546 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65530">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa skrzyżowań portalowych dla wyrobisk korytarzowych na poziomie 880 m dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice: Zadanie 1: Konstrukcja trójstronnego skrzyżowania portalowego przekopu odstawczego poz. 880 m z wjazdem do przekopu odstawczego poz. 880 m, Zadanie 2: Konstrukcja czterostronnego skrzyżowania portalowego objazdu "N" szybu 8 z chodnikiem dojściowym 1 i komorą odwadniania pomocniczego poz. 880 m. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201715/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Serwis urządzeń sieciowych CISCO http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9545 Wed, 16 Nov 2022 11:18:02 GMT 653821668597482 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65382">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis urządzeń sieciowych CISCO</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200511/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Czyszczenie chemiczne kotła WR-10 nr 1 zainstalowanego w Ciepłowni Rymer http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9544 Tue, 15 Nov 2022 12:44:39 GMT 653421668516279 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65342">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Czyszczenie chemiczne kotła WR-10 nr 1 zainstalowanego w Ciepłowni Rymer</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200411/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Wykonywanie pomiarów i badań dla oceny i prognozy zagrożenia radiacyjnego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9543 Tue, 08 Nov 2022 11:34:02 GMT 651031667907242 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65103">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie pomiarów i badań dla oceny i prognozy zagrożenia radiacyjnego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200865/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Ocena możliwości zwiększenia zakresu eksploatacji pokładu 510wd ścianą 500a w KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9542 Tue, 08 Nov 2022 11:49:03 GMT 651071667908143 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65107">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Ocena możliwości zwiększenia zakresu eksploatacji pokładu 510wd ścianą 500a w KWK Ruda Ruch Bielszowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201236/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Dostawa kleju poliuretanowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9541 Wed, 23 Nov 2022 09:03:17 GMT 656171669194197 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65617">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kleju poliuretanowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201984/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa 2 sztuk zestawu zasilająco-manewrowego dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9540 Thu, 10 Nov 2022 11:44:22 GMT 652001668080662 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65200">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 sztuk zestawu zasilająco-manewrowego dla KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201817/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9539 Thu, 17 Nov 2022 13:03:35 GMT 654381668690215 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65438">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201234/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa 4 szt. wozów specjalnych do transportu kabli dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9538 Fri, 18 Nov 2022 06:50:24 GMT 654431668754224 Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9537 Tue, 08 Nov 2022 11:30:19 GMT 651021667907019 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65102">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201200/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek i Ruch Murcki - Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9536 Tue, 25 Oct 2022 05:58:12 GMT 646451666677492 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek i Ruch Murcki - Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9535 Tue, 08 Nov 2022 11:46:13 GMT 651041667907973 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65104">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Wujek i Ruch Murcki - Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201573/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Dostawa dwuteownika stalowego specjalnego 155x68MM dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9534 Tue, 22 Nov 2022 08:13:18 GMT 655501669104798 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65550">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwuteownika stalowego specjalnego 155x68MM dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 273-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200765/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim – podnośnik koszowy 21m oraz dźwigi 15t, 25t i 50t dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9533 Thu, 10 Nov 2022 12:36:03 GMT 652081668083763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65208">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim – podnośnik koszowy 21m oraz dźwigi 15t, 25t i 50t dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic i Ruch Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9532 Thu, 10 Nov 2022 10:03:40 GMT 651781668074620 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65178">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic i Ruch Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201543/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Wymiana liny nośnej w górniczym wyciągu szybowym szybu "Marklowice I" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9531 Tue, 15 Nov 2022 10:15:42 GMT 653141668507342 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65314">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana liny nośnej w górniczym wyciągu szybowym szybu "Marklowice I" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201477/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa systemu lokalizacji uszkodzeń kabli dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9530 Mon, 07 Nov 2022 10:04:58 GMT 650701667815498 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65070">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa systemu lokalizacji uszkodzeń kabli dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200710/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.11.2022</td></tr></table> Wymiana kompletnej stacji zwrotnej podnośnika kubełkowego B-800 zabudowanego w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK Bolesław-Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9529 Tue, 08 Nov 2022 11:57:53 GMT 651101667908673 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65110">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana kompletnej stacji zwrotnej podnośnika kubełkowego B-800 zabudowanego w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK Bolesław-Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201246/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:to.kolodziej@pgg.pl>">Tomasz Kołodziej</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9528 Tue, 08 Nov 2022 13:01:17 GMT 651191667912477 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65119">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200976/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział północny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9527 Fri, 18 Nov 2022 09:09:12 GMT 654601668762552 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65460">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego Grunwald III przedział północny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200860/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług zamiatarką samochodową z operatorem dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast -Ziemowit z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Mechaniczne oczyszczanie drogi dojazdowej do drobnej sprzedaży węgla Ruch Ziemowit -Lędziny ul. Oficerska Zadanie 2: Mechaniczne oczyszczanie placu magazynowego wokół budynków drobnej sprzedaży węgla i paczkarni Ruch Ziemowit-Wola Zadanie 3: Mechaniczne oczyszczanie drogi głównej przez kopalnię obok magazynu, dojazd do kopalni, wyjazd na dworzec autobus http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9526 Wed, 09 Nov 2022 12:55:23 GMT 651651667998523 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65165">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług zamiatarką samochodową z operatorem dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast -Ziemowit z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Mechaniczne oczyszczanie drogi dojazdowej do drobnej sprzedaży węgla Ruch Ziemowit -Lędziny ul. Oficerska Zadanie 2: Mechaniczne oczyszczanie placu magazynowego wokół budynków drobnej sprzedaży węgla i paczkarni Ruch Ziemowit-Wola Zadanie 3: Mechaniczne oczyszczanie drogi głównej przez kopalnię obok magazynu, dojazd do kopalni, wyjazd na dworzec autobus</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201000/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Modernizacja zbiornika łapacza mydła na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9525 Thu, 03 Nov 2022 13:11:39 GMT 650011667481099 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65001">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja zbiornika łapacza mydła na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200868/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Rekonstrukcja przekopu północnego do szybu wschodniego poz. 525 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9524 Thu, 03 Nov 2022 10:57:31 GMT 649841667473051 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64984">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rekonstrukcja przekopu północnego do szybu wschodniego poz. 525 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201100/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiarów stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9523 Wed, 23 Nov 2022 09:49:07 GMT 656221669196947 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65622">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (wraz z oceną higieniczną), pomiarów stężeń pierwiastków lub związków chemicznych na stanowiskach pracy załogi dołowej i powierzchniowej Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201657/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9522 Thu, 17 Nov 2022 13:17:32 GMT 654391668691052 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65439">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201890/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 159-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9521 Wed, 02 Nov 2022 12:12:24 GMT 649461667391144 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64946">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 159-1 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie nadzoru technicznego nad budowlami i urządzeniami kolejowymi dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit (Ruch: Piast, Ziemowit i Ziemowit Wola) w okresie 36 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9520 Thu, 17 Nov 2022 06:12:01 GMT 654041668665521 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65404">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie nadzoru technicznego nad budowlami i urządzeniami kolejowymi dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit (Ruch: Piast, Ziemowit i Ziemowit Wola) w okresie 36 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201324/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa uszczelnień gumowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9519 Fri, 18 Nov 2022 10:48:13 GMT 654731668768493 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65473">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa uszczelnień gumowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200390/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Modernizacja rozdzielń w zakresie wymiany baterii akumulatorów oraz sieci zasilających rozdzielnie prądu stałego na powierzchni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9518 Mon, 14 Nov 2022 12:21:29 GMT 652571668428489 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65257">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja rozdzielń w zakresie wymiany baterii akumulatorów oraz sieci zasilających rozdzielnie prądu stałego na powierzchni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200759/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Czyszczenie odcinka rurociągu głównego odwadniania o długości około 225 m i średnicy Ø 700 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9517 Thu, 03 Nov 2022 12:46:39 GMT 649991667479599 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64999">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Czyszczenie odcinka rurociągu głównego odwadniania o długości około 225 m i średnicy Ø 700 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201486/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Dostawa wraz z zabudową wzbogacalników DISA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9516 Thu, 24 Nov 2022 12:54:29 GMT 656701669294469 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65670">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z zabudową wzbogacalników DISA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Modernizacja przekopu wydobywczego zachód 657 i wzmocnienie za pomocą zbrojonego betonu natryskowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9515 Wed, 02 Nov 2022 11:23:05 GMT 649401667388185 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64940">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przekopu wydobywczego zachód 657 i wzmocnienie za pomocą zbrojonego betonu natryskowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201399/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Dostawa 16 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (10 szt. sekcji liniowych, 6 szt. sekcji skrajnych) oraz kompletnego systemu monitorowania ciśnienia dla PGG S.A. Oddz. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9514 Fri, 25 Nov 2022 08:16:57 GMT 656861669364217 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65686">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 16 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (10 szt. sekcji liniowych, 6 szt. sekcji skrajnych) oraz kompletnego systemu monitorowania ciśnienia dla PGG S.A. Oddz. KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200935/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9513 Tue, 08 Nov 2022 12:10:37 GMT 651121667909437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65112">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201344/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Zabudowa układu kogeneracyjnego o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9512 Fri, 18 Nov 2022 09:47:06 GMT 654631668764826 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65463">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa układu kogeneracyjnego o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200955/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa zestawu do obróbki strumieniowo-ściernej (piaskarka) dla PGG S.A., Oddział KWK „Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9511 Thu, 27 Oct 2022 08:42:49 GMT 647651666860169 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64765">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawu do obróbki strumieniowo-ściernej (piaskarka) dla PGG S.A., Oddział KWK „Bolesław Śmiały"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200763/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2022</td></tr></table> Wykonanie usług przeglądów okresowych, konserwacji i napraw urządzeń transportu bliskiego dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9510 Thu, 03 Nov 2022 11:59:31 GMT 649911667476771 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64991">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług przeglądów okresowych, konserwacji i napraw urządzeń transportu bliskiego dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472201071/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Zakup oprogramowania BricsCAD V22 Lite Network lub rozwiązania równoważnego – licencja wieczysta, sieciowa na 100 równoczesnych uruchomień wraz z wdrożeniem i rocznym wsparciem. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9509 Mon, 21 Nov 2022 13:28:28 GMT 655411669037308 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65541">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup oprogramowania BricsCAD V22 Lite Network lub rozwiązania równoważnego – licencja wieczysta, sieciowa na 100 równoczesnych uruchomień wraz z wdrożeniem i rocznym wsparciem. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200489/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9508 Thu, 03 Nov 2022 11:00:12 GMT 649851667473212 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64985">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201268/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9507 Mon, 07 Nov 2022 10:16:21 GMT 650721667816181 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65072">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200780/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.11.2022</td></tr></table> Remont zasilania elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9506 Mon, 14 Nov 2022 12:01:08 GMT 652541668427268 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65254">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zasilania elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200756/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9505 Mon, 31 Oct 2022 11:20:45 GMT 648931667215245 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64893">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201057/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Remont bębna zwrotnego 1030x1600 rys. VT.014/03/09.00/C produkcji VACAT dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9504 Thu, 03 Nov 2022 05:09:29 GMT 649551667452169 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64955">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bębna zwrotnego 1030x1600 rys. VT.014/03/09.00/C produkcji VACAT dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200908/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Modernizacja Pochylni F-03 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9503 Thu, 03 Nov 2022 12:05:15 GMT 649921667477115 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64992">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Pochylni F-03 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201680/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Modernizacja Pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9502 Fri, 04 Nov 2022 13:03:00 GMT 650431667566980 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65043">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201678/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> zapewnienie subskrypcji aktualizacji baz sygnatur do systemu F-Secure Messaging Security Gateway http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9501 Mon, 31 Oct 2022 13:32:40 GMT 648981667223160 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64898">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>zapewnienie subskrypcji aktualizacji baz sygnatur do systemu F-Secure Messaging Security Gateway </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200370/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Dostawa automatów wydających środki ochrony indywidualnej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9500 Tue, 15 Nov 2022 10:34:21 GMT 653221668508461 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65322">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa automatów wydających środki ochrony indywidualnej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201539/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa licencji oprogramowania serwerowego dla KWK ROW Ruch Jankowice, z przeznaczeniem do modernizacji systemu iFiX z ZPMW. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9499 Mon, 31 Oct 2022 21:23:44 GMT 648991667251424 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64899">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa licencji oprogramowania serwerowego dla KWK ROW Ruch Jankowice, z przeznaczeniem do modernizacji systemu iFiX z ZPMW.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200484/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie nadzoru technicznego nad budowlami i urządzeniami kolejowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9498 Thu, 03 Nov 2022 11:23:10 GMT 649861667474590 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64986">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie nadzoru technicznego nad budowlami i urządzeniami kolejowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412300009/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Dostawa 4 szt. serwerów DELL PowerEdge R350 dla KWK ROW Ruch Jankowice lub serwerów równoważnych, z przeznaczeniem do modernizacji systemu iFiX z ZPMW. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9497 Mon, 21 Nov 2022 13:27:47 GMT 655401669037267 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65540">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 4 szt. serwerów DELL PowerEdge R350 dla KWK ROW Ruch Jankowice lub serwerów równoważnych, z przeznaczeniem do modernizacji systemu iFiX z ZPMW.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200485/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń zraszających dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9496 Fri, 28 Oct 2022 09:46:17 GMT 648371666950377 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64837">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń zraszających dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201576/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch sztuk nowych agregatów hydraulicznych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9495 Fri, 28 Oct 2022 11:32:50 GMT 648571666956770 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64857">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch sztuk nowych agregatów hydraulicznych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201874/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 204-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9494 Wed, 02 Nov 2022 08:07:58 GMT 649121667376478 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64912">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 204-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432202316/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych oraz wykonanie usługi przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją wag eksploatowanych w obiektach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9493 Fri, 28 Oct 2022 12:13:12 GMT 648681666959192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64868">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych oraz wykonanie usługi przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją wag eksploatowanych w obiektach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200991/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa zestawów transportowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9492 Tue, 22 Nov 2022 12:18:11 GMT 655821669119491 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65582">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawów transportowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201179/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji projektowej dla celów wykonania modernizacji torowiska maszyn zwałująco-zbierających w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w Oddziale KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9491 Thu, 03 Nov 2022 10:56:03 GMT 649831667472963 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64983">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji projektowej dla celów wykonania modernizacji torowiska maszyn zwałująco-zbierających w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w Oddziale KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201814/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Zakup układów sterowania i łączności dla przenośników taśmowych klasy 1000. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9490 Thu, 27 Oct 2022 09:44:07 GMT 647711666863847 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64771">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup układów sterowania i łączności dla przenośników taśmowych klasy 1000.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201427/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2022</td></tr></table> Modernizacja zbiornika przepadu zabudowanego na poziomie 850 w przedziale zachodnim szybu „III” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9489 Fri, 28 Oct 2022 10:46:34 GMT 648431666953994 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64843">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja zbiornika przepadu zabudowanego na poziomie 850 w przedziale zachodnim szybu „III” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200751/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowych wózków dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9488 Thu, 03 Nov 2022 09:47:10 GMT 649761667468830 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64976">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowych wózków dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201356/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Wymiana prowadników zbrojeń szybowych zabudowanych w szybie I, II i IV http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9487 Mon, 21 Nov 2022 07:22:31 GMT 655051669015351 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65505">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana prowadników zbrojeń szybowych zabudowanych w szybie I, II i IV</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201234/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa przecinarki automatycznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9486 Tue, 25 Oct 2022 11:31:54 GMT 646801666697514 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64680">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przecinarki automatycznej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200750/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń do spawania obwodowego, wzdłużnego i napawania wałków i rur (2szt) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9485 Mon, 14 Nov 2022 08:34:13 GMT 652201668414853 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65220">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń do spawania obwodowego, wzdłużnego i napawania wałków i rur (2szt) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200641/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa kompletnego systemu automatyzacji dla sześciu przenośników taśmowych odstawy głównej dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9484 Mon, 14 Nov 2022 10:29:35 GMT 652351668421775 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65235">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnego systemu automatyzacji dla sześciu przenośników taśmowych odstawy głównej dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200952/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów: osobowego, towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników - zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni, w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9483 Wed, 26 Oct 2022 12:25:34 GMT 647461666787134 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64746">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów: osobowego, towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników - zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni, w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200680/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa 132 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9482 Thu, 10 Nov 2022 11:02:09 GMT 651881668078129 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65188">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 132 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201272/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Podbudowa Diagonali wentylacyjnej w pokładzie 414/1 poziom 550m-750m, Pochylni wentylacyjnej do Diagonali wentylacyjnej 414/1 poziom 750m oraz Przekopu łączącego 414/1-416 poziom 550m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9481 Fri, 28 Oct 2022 09:40:20 GMT 648361666950020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64836">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Podbudowa Diagonali wentylacyjnej w pokładzie 414/1 poziom 550m-750m, Pochylni wentylacyjnej do Diagonali wentylacyjnej 414/1 poziom 750m oraz Przekopu łączącego 414/1-416 poziom 550m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201153/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa ciągnika siodłowego wraz z naczepą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9480 Tue, 25 Oct 2022 10:48:40 GMT 646771666694920 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64677">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa ciągnika siodłowego wraz z naczepą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200739/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Modernizacja instalacji i sieci ppoż, oświetleniowej, wykonanie drogi pożarowej, wzmocnienie skarpy i odwodnienie zwału flotokoncentratu nr 3 - Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW ZPM Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9479 Tue, 22 Nov 2022 08:11:17 GMT 655491669104677 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65549">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja instalacji i sieci ppoż, oświetleniowej, wykonanie drogi pożarowej, wzmocnienie skarpy i odwodnienie zwału flotokoncentratu nr 3 - Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW ZPM Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200958/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Wykonanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych w wyrobiskach podziemnych o szerokości taśmy od 1200mm oraz 1400mm metodą klejenia na zimno w celu zawarcia umowy ramowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9478 Fri, 21 Oct 2022 10:36:39 GMT 645891666348599 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64589">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych w wyrobiskach podziemnych o szerokości taśmy od 1200mm oraz 1400mm metodą klejenia na zimno w celu zawarcia umowy ramowej dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201411/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudowami ścianowymi typu GLINIK i FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny- nr grupy 295-27-01, 295-27-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9477 Mon, 21 Nov 2022 11:35:26 GMT 655271669030526 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65527">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów hydraulicznych sterujących obudowami ścianowymi typu GLINIK i FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny- nr grupy 295-27-01, 295-27-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201685/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9476 Thu, 03 Nov 2022 10:29:34 GMT 649791667471374 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64979">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201109/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> badanie węgla i gazu z odmetanowania kopalni w roku 2023. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9475 Fri, 21 Oct 2022 10:12:37 GMT 645841666347157 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64584">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>badanie węgla i gazu z odmetanowania kopalni w roku 2023.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200348/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-24 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9474 Mon, 31 Oct 2022 09:59:49 GMT 648901667210389 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64890">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zawiesi linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-24</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201656/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9473 Thu, 03 Nov 2022 05:50:55 GMT 649561667454655 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64956">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201022/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Dostawa tokarki TOP-660/120x2000 lub równoważnej z osprzętem specjalnym dla potrzeb PGG S.A., Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9472 Fri, 28 Oct 2022 09:49:06 GMT 648381666950546 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64838">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tokarki TOP-660/120x2000 lub równoważnej z osprzętem specjalnym dla potrzeb PGG S.A., Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201725/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim – koparko-ładowarka kołowa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w okresie 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9471 Tue, 25 Oct 2022 05:37:15 GMT 646431666676235 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64643">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim – koparko-ładowarka kołowa dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba w okresie 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201465/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit dla obiektów i urządzeń instalacyjnych oraz koreferaty do dokumentacji dla tych obiektów. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9470 Fri, 21 Oct 2022 09:46:59 GMT 645821666345619 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64582">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Piast-Ziemowit dla obiektów i urządzeń instalacyjnych oraz koreferaty do dokumentacji dla tych obiektów.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201743/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Kompleksowa naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km.6.300-7.000 oraz linii kolejowej nr 172 Giertałtowice - Chudów w km 0,390 - 1,090 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9469 Fri, 18 Nov 2022 12:33:31 GMT 654841668774811 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65484">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km.6.300-7.000 oraz linii kolejowej nr 172 Giertałtowice - Chudów w km 0,390 - 1,090</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201299/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały . http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9468 Tue, 25 Oct 2022 09:51:02 GMT 646691666691462 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64669">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały . </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201038/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9467 Mon, 24 Oct 2022 10:47:31 GMT 646301666608451 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64630">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201110/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.10.2022</td></tr></table> Nadzór techniczny budowlany nad wybranymi obiektami w trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej w okresie 2022-2024 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9466 Mon, 31 Oct 2022 08:43:49 GMT 648881667205829 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64888">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Nadzór techniczny budowlany nad wybranymi obiektami w trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej w okresie 2022-2024 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201098/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Izby Pamięci w PGG S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach ul. Pokoju 4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9465 Fri, 21 Oct 2022 10:50:46 GMT 645931666349446 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64593">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Izby Pamięci w PGG S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach ul. Pokoju 4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201416/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9464 Fri, 21 Oct 2022 09:59:04 GMT 645831666346344 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64583">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200977/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa dołowych przewoźnych stacji prostownikowych o stopniu ochrony obudowy min. IP 54 do zasilania trakcji elektrycznej 250V DC dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9463 Tue, 25 Oct 2022 10:29:45 GMT 646761666693785 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64676">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dołowych przewoźnych stacji prostownikowych o stopniu ochrony obudowy min. IP 54 do zasilania trakcji elektrycznej 250V DC dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201425/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Dostawa trzech przenośników taśmowych z podziałem na zadania dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9462 Wed, 09 Nov 2022 10:00:49 GMT 651451667988049 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65145">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa trzech przenośników taśmowych z podziałem na zadania dla PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101661/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Zapewnienie dostępu do Internetu ze stykiem BGP w lokalizacji Zamawiającego przez okres 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9461 Thu, 20 Oct 2022 11:19:12 GMT 645461666264752 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64546">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie dostępu do Internetu ze stykiem BGP w lokalizacji Zamawiającego przez okres 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200407/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9460 Fri, 21 Oct 2022 10:34:21 GMT 645881666348461 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64588">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201468/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa 2 szt. kotwiatrek typu GMP-KP130L/III z osłoną antywstrząsową lub równoważnych. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9459 Thu, 20 Oct 2022 11:20:37 GMT 645481666264837 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64548">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 szt. kotwiatrek typu GMP-KP130L/III z osłoną antywstrząsową lub równoważnych.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200778/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch sztuk mobilnych wiertnic ścianowych typu MWS-1-L2S lub równoważnych dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9458 Tue, 22 Nov 2022 12:28:36 GMT 655861669120116 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65586">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch sztuk mobilnych wiertnic ścianowych typu MWS-1-L2S lub równoważnych dla Oddziału KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201707/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Wykonanie nasadzeń uzupełniających dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9457 Thu, 20 Oct 2022 10:30:36 GMT 645371666261836 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64537">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie nasadzeń uzupełniających dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201007/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu osób dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9456 Wed, 16 Nov 2022 13:21:43 GMT 653971668604903 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65397">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu osób dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201614/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Modernizacja wraz z remontem 2 szt. ciągników firmy SMT Scharf Polska Sp. z o.o. typu DZ 1500 2+2 dla PGG S.A. odział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9455 Mon, 14 Nov 2022 12:00:27 GMT 652531668427227 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65253">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wraz z remontem 2 szt. ciągników firmy SMT Scharf Polska Sp. z o.o. typu DZ 1500 2+2 dla PGG S.A. odział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201671/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Remont silnika synchronicznego przetwornicy podstawowej maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Piotr" przedział wschodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9454 Mon, 21 Nov 2022 10:35:37 GMT 655211669026937 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65521">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont silnika synchronicznego przetwornicy podstawowej maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu "Piotr" przedział wschodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Świadczenie przez służby przeciwpożarowe specjalistycznych usług ratowniczo – gaśniczych i usuwanie innych miejscowych zagrożeń na powierzchni zakładu górniczego KWK Bolesław Śmiały w roku 2023. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9453 Fri, 21 Oct 2022 05:14:35 GMT 645571666329275 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64557">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie przez służby przeciwpożarowe specjalistycznych usług ratowniczo – gaśniczych i usuwanie innych miejscowych zagrożeń na powierzchni zakładu górniczego KWK Bolesław Śmiały w roku 2023.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200806/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.harnasz@pgg.pl>">Seweryn Harnasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki ścianowej i podścianowej, urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla ściany nr 619 w pokładzie 326 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9452 Thu, 24 Nov 2022 12:46:45 GMT 656681669294005 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65668">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki ścianowej i podścianowej, urządzenia przekładkowego wraz z wyposażeniem elektrycznym dla ściany nr 619 w pokładzie 326 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201045/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Wykonanie usług badawczych, kontrolnych, pomiarowych, regulacyjnych, urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9451 Wed, 23 Nov 2022 12:57:01 GMT 656391669208221 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65639">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług badawczych, kontrolnych, pomiarowych, regulacyjnych, urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych, urządzeń górniczych oraz specjalistycznych badań maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201291/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Remont bębna napędowego przenośnika podścianowego PPZ 1000 Nowomag 34x126 z=6 oraz przystosowanie do współpracy z łańcuchem 34x126, nr rys. NP 100-NG-18.03 dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9450 Wed, 19 Oct 2022 10:03:42 GMT 644971666173822 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64497">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bębna napędowego przenośnika podścianowego PPZ 1000 Nowomag 34x126 z=6 oraz przystosowanie do współpracy z łańcuchem 34x126, nr rys. NP 100-NG-18.03 dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201309/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Zakup wiertarki hydraulicznej z uchwytem magnetycznym dla PGG S.A., Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9449 Wed, 19 Oct 2022 11:09:49 GMT 645031666177789 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64503">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup wiertarki hydraulicznej z uchwytem magnetycznym dla PGG S.A., Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200825/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Dostawa urządzenia opylającego z napędem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9447 Thu, 20 Oct 2022 10:53:03 GMT 645391666263183 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64539">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzenia opylającego z napędem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201238/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:to.kolodziej@pgg.pl>">Tomasz Kołodziej</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2022</td></tr></table> Dostawa tokarek uniwersalnych do metalu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9446 Wed, 19 Oct 2022 10:25:39 GMT 644981666175139 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64498">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tokarek uniwersalnych do metalu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny z podziałem na 2 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200660/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Remont 10 sztuk wozów osobowych prod. Montana dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9445 Fri, 18 Nov 2022 10:35:30 GMT 654711668767730 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65471">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont 10 sztuk wozów osobowych prod. Montana dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201083/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 292-10-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9444 Wed, 19 Oct 2022 11:11:19 GMT 645041666177879 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64504">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 292-10-03 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201973/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Wykonanie, dostarczenie i wydanie paczek okolicznościowych - świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia 2022r. dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów kopalni Oddziału KWK Ruda. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9443 Mon, 07 Nov 2022 06:20:28 GMT 650481667802028 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65048">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie, dostarczenie i wydanie paczek okolicznościowych - świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia 2022r. dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów kopalni Oddziału KWK Ruda.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201173/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.11.2022</td></tr></table> Dostawa nowej pompy wysokociśnieniowej typ EMM PUMP 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnej do zasilania pras filtracyjnych komorowych dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9442 Thu, 17 Nov 2022 09:54:35 GMT 654221668678875 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65422">modyfikacja SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowej pompy wysokociśnieniowej typ EMM PUMP 150-100 EFI-HP-MS lub równoważnej do zasilania pras filtracyjnych komorowych dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa pomp zatapialnych do odwadniania szybu 8 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9441 Thu, 17 Nov 2022 10:34:25 GMT 654291668681265 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65429">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp zatapialnych do odwadniania szybu 8 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201500/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Remont instalacji odpylającej BSA-800/45/1N dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9440 Tue, 18 Oct 2022 08:55:19 GMT 644321666083319 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64432">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont instalacji odpylającej BSA-800/45/1N dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200592/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Pobór i wykonanie analiz fizyko – chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki-Staszic i Ruch Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9439 Tue, 18 Oct 2022 09:59:05 GMT 644411666087145 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64441">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Pobór i wykonanie analiz fizyko – chemicznych wód i ścieków oraz opracowanie sprawozdań z badań dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki-Staszic i Ruch Wujek </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201137/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w okresie 12 miesięcy z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - ZPMW Ruch Ziemowit Zadanie nr 2 - ZPM I i ZWM Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9438 Wed, 26 Oct 2022 11:26:42 GMT 647331666783602 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64733">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór, transport i przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit w okresie 12 miesięcy z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - ZPMW Ruch Ziemowit Zadanie nr 2 - ZPM I i ZWM Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201542/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Wykonanie otworu wiertniczego badawczego z przecinki ściany 513 w pokładzie 501 w partii Az wraz z jego ewentualnym udrażnianiem dla częściowego odwodnienia dołowego zbiornika wodnego W.169(2021) w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9437 Mon, 14 Nov 2022 09:48:13 GMT 652301668419293 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65230">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie otworu wiertniczego badawczego z przecinki ściany 513 w pokładzie 501 w partii Az wraz z jego ewentualnym udrażnianiem dla częściowego odwodnienia dołowego zbiornika wodnego W.169(2021) w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201503/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9436 Wed, 23 Nov 2022 13:18:14 GMT 656411669209494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65641">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja oczyszczalni ścieków typu BIOBLOK WS 400 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201837/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9435 Mon, 17 Oct 2022 09:40:10 GMT 643781665999610 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64378">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200943/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.10.2022</td></tr></table> Likwidacja czujek izotopowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9434 Thu, 27 Oct 2022 09:48:54 GMT 647741666864134 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64774">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Likwidacja czujek izotopowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200972/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2022</td></tr></table> Budowa rurociągu wodnego o śr. 110mm (PE) wraz z odczepami na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9433 Fri, 14 Oct 2022 11:25:54 GMT 643571665746754 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64357">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa rurociągu wodnego o śr. 110mm (PE) wraz z odczepami na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200420/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2022</td></tr></table> Modernizacja wyrobisk korytarzowych w rejonie skrzyżowania Przecinki kamiennej wentylacyjnej z Przekopem pochyłym odstawczym K oraz Upadową kamienną B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9432 Mon, 07 Nov 2022 09:44:54 GMT 650681667814294 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65068">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wyrobisk korytarzowych w rejonie skrzyżowania Przecinki kamiennej wentylacyjnej z Przekopem pochyłym odstawczym K oraz Upadową kamienną B dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek, Ruch Murcki - Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201350/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa powierzchni kolokacyjnej, ciemnych włókien 2J oraz łącz transmisji danych dla potrzeb PGG S.A. w roku 2023 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9431 Fri, 28 Oct 2022 11:47:33 GMT 648651666957653 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64865">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa powierzchni kolokacyjnej, ciemnych włókien 2J oraz łącz transmisji danych dla potrzeb PGG S.A. w roku 2023</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200431/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa łańcuchów gospodarczych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9430 Thu, 24 Nov 2022 09:39:56 GMT 656551669282796 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65655">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łańcuchów gospodarczych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200577/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Budowa pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6kV na poziomie 865m dla PGG S.A. - Oddział KWK Mysłowice Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9429 Wed, 23 Nov 2022 09:53:19 GMT 656241669197199 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65624">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa pompowni głównego odwadniania i rozdzielni 6kV na poziomie 865m dla PGG S.A. - Oddział KWK Mysłowice Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200426/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.12.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Remont dachu pomostu PT 236, 237 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9428 Tue, 18 Oct 2022 08:58:09 GMT 644341666083489 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64434">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont dachu pomostu PT 236, 237 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201509/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Ograniczenie procesu sufozji w obrębie zewnętrznej ściany zachodniej kościoła parafialnego p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 37 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9427 Thu, 13 Oct 2022 10:31:48 GMT 642931665657108 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64293">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Ograniczenie procesu sufozji w obrębie zewnętrznej ściany zachodniej kościoła parafialnego p.w. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 37</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200942/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowego transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9426 Thu, 13 Oct 2022 11:17:14 GMT 642991665659834 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64299">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowego transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w okresie 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201591/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dla systemu HPE Synergy oraz macierzy dyskowej HPE 3Par http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9425 Wed, 19 Oct 2022 11:40:52 GMT 645091666179652 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64509">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dla systemu HPE Synergy oraz macierzy dyskowej HPE 3Par</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200391/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Wykonanie robót górniczych związanych z udostępnieniem pokładu 408/1 część Paruszowiec I dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9424 Wed, 26 Oct 2022 12:17:53 GMT 647441666786673 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64744">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót górniczych związanych z udostępnieniem pokładu 408/1 część Paruszowiec I dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200754/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń do spawania elektrycznego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 294-20 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9423 Fri, 21 Oct 2022 10:33:45 GMT 645871666348425 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64587">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń do spawania elektrycznego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 294-20</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201545/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast -Ziemowit Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła w ramach składów konsygnacyjnych- nr grupy 272-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9422 Fri, 18 Nov 2022 09:48:51 GMT 654641668764931 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65464">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast -Ziemowit Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła w ramach składów konsygnacyjnych- nr grupy 272-1 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201665/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Pobór i wykonanie analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wód, ścieków i komunalnych osadów ściekowych oraz opracowanie sprawozdań z badań dla Oddziału KWK Mysłowice – Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9421 Thu, 17 Nov 2022 07:32:49 GMT 654111668670369 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65411">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Pobór i wykonanie analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wód, ścieków i komunalnych osadów ściekowych oraz opracowanie sprawozdań z badań dla Oddziału KWK Mysłowice – Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201278/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch sztuk agregatów spawalniczych typu GEKO 6410 EDW-A/ZEDA lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9420 Fri, 14 Oct 2022 10:15:13 GMT 643541665742513 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64354">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch sztuk agregatów spawalniczych typu GEKO 6410 EDW-A/ZEDA lub równoważnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A., Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522200259/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2022</td></tr></table> Usługa ochrony osób i mienia http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9419 Wed, 02 Nov 2022 12:22:04 GMT 649471667391724 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64947">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Usługa ochrony osób i mienia</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200355/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza dwupokładowego Chieftain lub równoważnego dla ZPM – PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9418 Thu, 13 Oct 2022 04:39:39 GMT 642531665635979 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64253">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza dwupokładowego Chieftain lub równoważnego dla ZPM – PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201232/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9417 Thu, 13 Oct 2022 05:58:45 GMT 642561665640725 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64256">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Mysłowice - Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201141/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9416 Wed, 12 Oct 2022 10:36:12 GMT 642481665570972 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64248">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft dla KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200365/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2022</td></tr></table> Obsługa samochodami ciężarowymi samowyładowczymi zwałów węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9415 Mon, 10 Oct 2022 10:27:58 GMT 642021665397678 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64202">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa samochodami ciężarowymi samowyładowczymi zwałów węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201532/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek z podziałem na 2 zadania. Zadanie 1: dla Ruchu Murcki-Staszic, zadanie 2: dla Ruchu Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9414 Thu, 17 Nov 2022 08:38:56 GMT 654151668674336 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65415">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek z podziałem na 2 zadania. Zadanie 1: dla Ruchu Murcki-Staszic, zadanie 2: dla Ruchu Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201053/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9413 Fri, 18 Nov 2022 09:56:58 GMT 654651668765418 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65465">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200510/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9412 Thu, 10 Nov 2022 10:01:42 GMT 651771668074502 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65177">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200741/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch fabrycznie nowych wózków widłowych z napędem spalinowym dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9411 Thu, 13 Oct 2022 07:47:52 GMT 642711665647272 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64271">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch fabrycznie nowych wózków widłowych z napędem spalinowym dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200677/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Wykonanie remontu przenośnika kubełkowego B-1000 w ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9410 Thu, 13 Oct 2022 07:41:13 GMT 642681665646873 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64268">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontu przenośnika kubełkowego B-1000 w ZPMW dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200887/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Odbiór i transport samochodowy w rejon „Północ” KWK ROW Ruch Jankowice w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 r. odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych i pyłowych bez produktów odsiarczania spalin – żużli o kodzie 10 01 01. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9409 Tue, 15 Nov 2022 11:29:08 GMT 653291668511748 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65329">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i transport samochodowy w rejon „Północ” KWK ROW Ruch Jankowice w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 r. odpadów pochodzących z energetycznego spalania węgla kamiennego w kotłach rusztowych i pyłowych bez produktów odsiarczania spalin – żużli o kodzie 10 01 01.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200324/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Opracowanie wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji potencjału wytwórczego PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9408 Fri, 18 Nov 2022 12:02:54 GMT 654811668772974 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65481">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji potencjału wytwórczego PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200341/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Naprawa samochodów oraz sprzętu ciężkiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9407 Thu, 06 Oct 2022 10:06:37 GMT 640711665050797 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64071">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa samochodów oraz sprzętu ciężkiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200207/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9406 Wed, 16 Nov 2022 11:37:31 GMT 653851668598651 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65385">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200863/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Dostawa serwerów dla KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9405 Mon, 10 Oct 2022 06:07:34 GMT 641821665382054 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64182">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa serwerów dla KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200364/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.pazera@pgg.pl>">Agnieszka Pazera</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.10.2022</td></tr></table> Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 251-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9403 Tue, 08 Nov 2022 12:22:39 GMT 651141667910159 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65114">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 251-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200869/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Dostawa suszarki do masek i aparatów typu M-45 lub równoważnej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9402 Thu, 06 Oct 2022 12:41:28 GMT 641181665060088 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64118">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa suszarki do masek i aparatów typu M-45 lub równoważnej </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201031/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2022</td></tr></table> „Dostawa pomp oraz zespołów pompowych odwadniających średniociśnieniowych typoszeregu OS-80/100/150 lub równoważnych, stosowanych w ciągu technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9401 Wed, 02 Nov 2022 10:38:14 GMT 649361667385494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64936">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Dostawa pomp oraz zespołów pompowych odwadniających średniociśnieniowych typoszeregu OS-80/100/150 lub równoważnych, stosowanych w ciągu technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200997/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Obsługa socjalna łaźni górniczych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW: Zadanie 1: Ruch Jankowice Zadanie 2: Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9400 Thu, 20 Oct 2022 11:33:27 GMT 645501666265607 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64550">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa socjalna łaźni górniczych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW: Zadanie 1: Ruch Jankowice Zadanie 2: Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201020/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła . http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9399 Thu, 17 Nov 2022 11:17:25 GMT 654331668683845 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65433">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła .</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201111/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dla Ruchu Piast, Zadanie nr 2 – dla Ruchu Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9398 Tue, 25 Oct 2022 10:12:56 GMT 646741666692776 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64674">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dla Ruchu Piast, Zadanie nr 2 – dla Ruchu Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200483/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Dostawa środków flotacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-13 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9397 Thu, 10 Nov 2022 09:45:47 GMT 651741668073547 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65174">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środków flotacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-13</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201603/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów PGG S.A. do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9396 Tue, 18 Oct 2022 08:45:56 GMT 644291666082756 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64429">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów PGG S.A. do KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201577/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 295-30. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9395 Tue, 25 Oct 2022 06:53:32 GMT 646501666680812 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64650">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 295-30.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201735/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9394 Mon, 17 Oct 2022 10:14:23 GMT 643821666001663 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64382">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201111/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.harnasz@pgg.pl>">Seweryn Harnasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.10.2022</td></tr></table> Modernizacja sekcji 1 rozdzielni 500V 2.01S typu MNS w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych dla Oddziału Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9393 Wed, 26 Oct 2022 10:55:53 GMT 647171666781753 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64717">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja sekcji 1 rozdzielni 500V 2.01S typu MNS w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych dla Oddziału Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200045/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostaw wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9392 Thu, 13 Oct 2022 07:36:09 GMT 642671665646569 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64267">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostaw wyłączników kopalnianych ognioszczelnych i zespołów wysuwalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201499/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK ROW - nr grupy 292-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9391 Fri, 04 Nov 2022 10:05:38 GMT 650251667556338 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65025">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddział KWK ROW - nr grupy 292-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200793/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9387 Wed, 05 Oct 2022 10:03:35 GMT 640151664964215 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64015">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - GLINIK dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200721/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2022</td></tr></table> ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9386 Thu, 10 Nov 2022 11:35:47 GMT 651981668080147 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65198">SWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO DLA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462100887/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Wykonanie badań i certyfikacji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9385 Tue, 04 Oct 2022 11:35:54 GMT 639731664883354 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63973">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie badań i certyfikacji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200678/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.10.2022</td></tr></table> Dostawa kabin dźwiękochłonnych z oknami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9384 Mon, 17 Oct 2022 05:30:31 GMT 643621665984631 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64362">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabin dźwiękochłonnych z oknami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200860/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.bogacka@pgg.pl>">Marzena Bogacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.10.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych kolejek łańcuchowych przetokowych z kompletnym fabrycznie nowym wyposażeniem elektrycznym dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9383 Mon, 14 Nov 2022 11:35:48 GMT 652441668425748 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65244">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych kolejek łańcuchowych przetokowych z kompletnym fabrycznie nowym wyposażeniem elektrycznym dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201442/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa stojaków podporowych ciernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9382 Wed, 02 Nov 2022 08:26:59 GMT 649151667377619 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64915">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków podporowych ciernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 285-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201613/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja ogrzewania związana z planowanym wygaszeniem EC Marcel w Radlinie dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9381 Tue, 15 Nov 2022 06:59:21 GMT 652671668495561 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65267">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Modernizacja ogrzewania związana z planowanym wygaszeniem EC Marcel w Radlinie dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201281/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Wymiana transformatorów 6/0,5kV wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9380 Thu, 10 Nov 2022 12:26:46 GMT 652071668083206 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65207">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana transformatorów 6/0,5kV wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ZPM PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101597/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dostawa sprzętu komputerowego dla PGG S.A. z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9379 Thu, 27 Oct 2022 10:33:28 GMT 647781666866808 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64778">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprzętu komputerowego dla PGG S.A. z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200360/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch sztuk nowych spągoładowarek dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9378 Fri, 14 Oct 2022 09:23:07 GMT 643471665739387 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64347">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch sztuk nowych spągoładowarek dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2022</td></tr></table> Naprawa rurociągu DN 1000 relacji Dziećkowice- Pszów w rejonie ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9377 Fri, 18 Nov 2022 11:47:00 GMT 654771668772020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65477">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa rurociągu DN 1000 relacji Dziećkowice- Pszów w rejonie ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502201196/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Remont przesiewacza mobilnego Powerscreen Chieftain 1400 w zakresie silnika wysokoprężnego produkcji Deutz typ TCD 2012 L042V dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9376 Thu, 15 Sep 2022 06:00:54 GMT 633641663221654 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont przesiewacza mobilnego Powerscreen Chieftain 1400 w zakresie silnika wysokoprężnego produkcji Deutz typ TCD 2012 L042V dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492201062/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.09.2022</td></tr></table> Modernizacja wzbogacalników DISA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9375 Fri, 25 Nov 2022 08:33:05 GMT 656891669365185 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65689">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wzbogacalników DISA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., z podziałem na 2 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200867/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji kopalnianych na powierzchni (wod-kan. C.O., p.poż., sprężonego powietrza oraz węzłów cieplnych) - umowa na 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9374 Wed, 05 Oct 2022 10:55:05 GMT 640251664967305 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64025">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji kopalnianych na powierzchni (wod-kan. C.O., p.poż., sprężonego powietrza oraz węzłów cieplnych) - umowa na 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200768/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2022</td></tr></table> Dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9373 Wed, 19 Oct 2022 08:16:19 GMT 644861666167379 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64486">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych do obudowy ścianowej typu ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200770/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> „Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9372 Mon, 10 Oct 2022 09:04:23 GMT 641961665392663 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64196">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200958/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.10.2022</td></tr></table> Opracowanie projektów budowlanych: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz technicznego dla zadania pt.: Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice od studni zasuw przy szybie VIII Ruch Chwałowice do hałdy Ruchu Jankowice wraz z odczepem na terenie kopalni w PGG S.A. oddział KWK ROW wraz z wykonaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, uzyskaniem zgody organu administracji publicznej i pełnieniem nadzorów autorskich podczas realizacji robót http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9371 Fri, 30 Sep 2022 09:55:47 GMT 638901664531747 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63890">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie projektów budowlanych: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz technicznego dla zadania pt.: Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice od studni zasuw przy szybie VIII Ruch Chwałowice do hałdy Ruchu Jankowice wraz z odczepem na terenie kopalni w PGG S.A. oddział KWK ROW wraz z wykonaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, uzyskaniem zgody organu administracji publicznej i pełnieniem nadzorów autorskich podczas realizacji robót</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472201260/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2022</td></tr></table> Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego, systemu sterowania, łączności głośnomówiącej i blokad oraz systemu monitorowania i wizualizacji kompleksu ścianowego do ściany M-6 w pokł. 501/3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9370 Tue, 25 Oct 2022 12:01:38 GMT 646831666699298 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64683">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego, systemu sterowania, łączności głośnomówiącej i blokad oraz systemu monitorowania i wizualizacji kompleksu ścianowego do ściany M-6 w pokł. 501/3 dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201048/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2022</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9368 Fri, 18 Nov 2022 09:43:11 GMT 654621668764591 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65462">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200729/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9367 Wed, 28 Sep 2022 10:33:37 GMT 638071664361217 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63807">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200835/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Remont zestawu jezdnego z przekładnią przednią oraz zestawu z przekładnią tylną do lokomotywy spalinowej torowej DLP-140F nr fabr. 15/005 dla KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9366 Thu, 13 Oct 2022 10:25:04 GMT 642911665656704 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64291">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zestawu jezdnego z przekładnią przednią oraz zestawu z przekładnią tylną do lokomotywy spalinowej torowej DLP-140F nr fabr. 15/005 dla KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201343/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Zakup agregatu prądotwórczo-spawalniczego SMW-220MDC-L lub równoważny dla PGG S. A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9365 Tue, 27 Sep 2022 10:09:03 GMT 637521664273343 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63752">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup agregatu prądotwórczo-spawalniczego SMW-220MDC-L lub równoważny dla PGG S. A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462201053/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9364 Fri, 25 Nov 2022 10:39:38 GMT 657001669372778 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65700">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201338/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Drążenie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 106/401/1/S dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9363 Mon, 14 Nov 2022 10:52:55 GMT 652381668423175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65238">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 106/401/1/S dla Oddziału KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki - Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201045/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 241-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9362 Fri, 25 Nov 2022 11:45:48 GMT 657081669376748 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65708">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa acetylenu rozpuszczonego do spawania gazowego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 241-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201561/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Dostawa 4 sztuk nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z trasą dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9361 Mon, 24 Oct 2022 10:24:37 GMT 646291666607077 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64629">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 4 sztuk nowych przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1000 mm wraz z trasą dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201753/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9360 Mon, 26 Sep 2022 11:20:16 GMT 637051664191216 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63705">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201036/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.09.2022</td></tr></table> Dostawa i wymiana 9-ciu sztuk kompensatorów dławikowych na rurociągu głównego odwadniania DN 500 w szybie Grunwald IV. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9359 Thu, 03 Nov 2022 08:57:43 GMT 649661667465863 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64966">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i wymiana 9-ciu sztuk kompensatorów dławikowych na rurociągu głównego odwadniania DN 500 w szybie Grunwald IV.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201214/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Drążenie przekopu nr 4 do pokładu 405/L na poziomie 1030 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9358 Thu, 17 Nov 2022 05:16:37 GMT 654001668662197 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65400">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie przekopu nr 4 do pokładu 405/L na poziomie 1030 m dla Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200751/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Dostawa trudnopalnych taśm przenośnikowych gumowych z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9357 Thu, 10 Nov 2022 10:18:21 GMT 651811668075501 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65181">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa trudnopalnych taśm przenośnikowych gumowych z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201583/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Wydrążenie przekopu 3 504-507 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9356 Thu, 17 Nov 2022 05:19:34 GMT 654011668662374 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65401">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wydrążenie przekopu 3 504-507 na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200841/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów budowlanych KWK ROW Ruch Chwałowice z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Budynek Nadszybia Szybu I i Budynek Sortowni Zadanie nr 2 - Budynek Płuczki I i II Zadanie nr 3 - Budynek Nadszybia Szybu II i Budynek Pras filtracyjnych wraz z mostami załadunku kamienia http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9355 Thu, 06 Oct 2022 11:20:31 GMT 640851665055231 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64085">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu obiektów budowlanych KWK ROW Ruch Chwałowice z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Budynek Nadszybia Szybu I i Budynek Sortowni Zadanie nr 2 - Budynek Płuczki I i II Zadanie nr 3 - Budynek Nadszybia Szybu II i Budynek Pras filtracyjnych wraz z mostami załadunku kamienia </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200465/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9354 Mon, 14 Nov 2022 13:25:13 GMT 652591668432313 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65259">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200882/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Obsługa monitoringu wizyjnego dla polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9353 Thu, 10 Nov 2022 09:53:04 GMT 651761668073984 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65176">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa monitoringu wizyjnego dla polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201142/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-6. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9352 Wed, 09 Nov 2022 06:41:25 GMT 651211667976085 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65121">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zasuw i zaworów przemysłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-6.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201502/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA z podziałem na 2 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9351 Thu, 22 Sep 2022 08:58:36 GMT 636061663837116 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63606">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA z podziałem na 2 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200825/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2022</td></tr></table> Udostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji (tzw ATIK) oprogramowania firmy ORACLE oraz udostępnienie usług zaawansowanego wsparcia ACS (Advanced Customer Services) firmy ORACLE http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9350 Mon, 26 Sep 2022 09:11:33 GMT 637011664183493 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63701">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Udostępnienie usług asysty technicznej i konserwacji (tzw ATIK) oprogramowania firmy ORACLE oraz udostępnienie usług zaawansowanego wsparcia ACS (Advanced Customer Services) firmy ORACLE</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200300/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.09.2022</td></tr></table> Przeprowadzenie kompleksowej wymiany 2 szt. naczyń wyciągowych - skipów 22 Mg górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział główny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9349 Wed, 02 Nov 2022 11:07:54 GMT 649371667387274 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64937">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzenie kompleksowej wymiany 2 szt. naczyń wyciągowych - skipów 22 Mg górniczego wyciągu szybowego szybu II przedział główny dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200892/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Serwis drukarek oraz kserokopiarek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9348 Wed, 16 Nov 2022 11:27:00 GMT 653831668598020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65383">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis drukarek oraz kserokopiarek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200302/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiorników oraz instalacji wspomagającej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9347 Wed, 28 Sep 2022 09:31:11 GMT 637971664357471 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63797">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa argonu ciekłego technicznego cysterną wraz z montażem i dzierżawą zbiorników oraz instalacji wspomagającej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 241-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201263/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9346 Fri, 14 Oct 2022 06:32:20 GMT 643131665729140 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64313">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200692/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę /ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9345 Tue, 15 Nov 2022 07:16:51 GMT 652691668496611 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65269">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę /ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201035/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9344 Wed, 19 Oct 2022 06:40:09 GMT 644761666161609 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64476">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie, Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200713/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Dostawa mikrochromatografu gazowego do pracowni analiz powietrza kopalnianego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9343 Mon, 07 Nov 2022 11:49:59 GMT 650781667821799 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65078">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa mikrochromatografu gazowego do pracowni analiz powietrza kopalnianego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200761/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.11.2022</td></tr></table> Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9342 Wed, 28 Sep 2022 11:53:15 GMT 638161664365995 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63816">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200783/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9341 Fri, 28 Oct 2022 11:12:51 GMT 648491666955571 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64849">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201536/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 251-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9340 Thu, 03 Nov 2022 11:47:58 GMT 649871667476078 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64987">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 251-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201295/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9339 Fri, 30 Sep 2022 08:35:43 GMT 638811664526943 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63881">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482201239/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9338 Wed, 21 Sep 2022 11:50:24 GMT 635921663761024 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63592">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda z podziałem na 2 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200830/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na 2 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9336 Tue, 22 Nov 2022 13:23:12 GMT 655951669123392 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65595">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na 2 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201030/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Budowa nowego rurociągu głównego odwadniania DN400 w szybie Grunwald III dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9335 Mon, 14 Nov 2022 11:50:28 GMT 652491668426628 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65249">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa nowego rurociągu głównego odwadniania DN400 w szybie Grunwald III dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442101405/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9334 Thu, 10 Nov 2022 11:15:24 GMT 651911668078924 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65191">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201046/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9332 Mon, 19 Sep 2022 10:29:13 GMT 635041663583353 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63504">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200953/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych produkcji FAMUR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9331 Fri, 25 Nov 2022 10:41:45 GMT 657011669372905 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65701">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych produkcji FAMUR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201294/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Modernizacja urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9330 Mon, 19 Sep 2022 11:01:21 GMT 635061663585281 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63506">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja urządzeń zasilających systemy łączności i bezpieczeństwa dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200762/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.09.2022</td></tr></table> Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9329 Fri, 25 Nov 2022 13:22:00 GMT 657281669382520 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65728">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów górniczych elektroenergetycznych oponowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 284-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201399/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9328 Fri, 18 Nov 2022 12:44:13 GMT 654901668775453 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65490">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200837/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.hanusa@pgg.pl>">Adriana Hanusa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9327 Wed, 16 Nov 2022 13:08:15 GMT 653921668604095 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65392">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201054/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Wykonanie robót remontowych nawierzchni parkingu przykopalnianego. dla PGG Oddział KWK Sośnica Pole Zachód przyul. Błonie 6 w Gliwicach http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9322 Wed, 14 Sep 2022 11:15:37 GMT 633501663154137 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63350">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót remontowych nawierzchni parkingu przykopalnianego. dla PGG Oddział KWK Sośnica Pole Zachód przyul. Błonie 6 w Gliwicach</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201099/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9321 Tue, 22 Nov 2022 12:25:49 GMT 655851669119949 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65585">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201216/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9320 Thu, 03 Nov 2022 12:42:21 GMT 649981667479341 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64998">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200169/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.11.2022</td></tr></table> Dostawa wozów osobowych i sanitarnych dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9319 Tue, 20 Sep 2022 11:27:00 GMT 635531663673220 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63553">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wozów osobowych i sanitarnych dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200239/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.09.2022</td></tr></table> Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9318 Fri, 18 Nov 2022 08:33:33 GMT 654531668760413 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65453">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201421/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Zakup wielozadaniowej maszyny wiercąco - ładującej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9317 Mon, 26 Sep 2022 11:46:03 GMT 637091664192763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63709">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup wielozadaniowej maszyny wiercąco - ładującej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200584/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.09.2022</td></tr></table> Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego wraz z kruszarkami, urządzeniem zwrotno-przesuwnym oraz systemem sterowania, łączności i blokad do ściany IVa/501/S dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9316 Thu, 10 Nov 2022 10:20:57 GMT 651831668075657 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65183">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego wraz z kruszarkami, urządzeniem zwrotno-przesuwnym oraz systemem sterowania, łączności i blokad do ściany IVa/501/S dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200881/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.michniak@pgg.pl>">Jarosław Michniak</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9315 Tue, 22 Nov 2022 12:39:58 GMT 655881669120798 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65588">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402201034/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych na wykonanie robót budowlanych - remontów z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9314 Fri, 30 Sep 2022 10:00:09 GMT 638911664532009 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63891">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych na wykonanie robót budowlanych - remontów z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200880/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 292-10-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9313 Wed, 26 Oct 2022 11:57:20 GMT 647421666785440 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64742">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba - nr grupy 292-10-01 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200835/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami o kodzie 07 02 99 I 17 01 07 (w tym załadunek, transport, zbieranie, przetwarzanie, unieszkodliwianie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9312 Thu, 08 Sep 2022 12:03:52 GMT 631601662638632 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63160">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami o kodzie 07 02 99 I 17 01 07 (w tym załadunek, transport, zbieranie, przetwarzanie, unieszkodliwianie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200856/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.09.2022</td></tr></table> Wykonanie usług remontowo-budowlanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9311 Fri, 09 Sep 2022 08:49:32 GMT 631981662713372 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63198">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług remontowo-budowlanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462101133/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9309 Tue, 22 Nov 2022 10:55:35 GMT 655741669114535 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65574">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200976/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych z drutu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 284-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9308 Mon, 12 Sep 2022 11:03:44 GMT 632641662980624 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63264">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych z drutu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 284-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201357/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Dostawa przekładni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 291-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9307 Wed, 26 Oct 2022 05:37:00 GMT 646841666762620 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64684">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przekładni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 291-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Wola - Czeczott z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie 2 - Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9306 Thu, 10 Nov 2022 08:52:59 GMT 651711668070379 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65171">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy kolejowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit Wola - Czeczott z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie 2 - Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200631/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dostawa samochodu ciężarowego, skrzyniowego z żurawiem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9305 Tue, 22 Nov 2022 09:51:35 GMT 655691669110695 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65569">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa samochodu ciężarowego, skrzyniowego z żurawiem hydraulicznym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200577/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - dla Ruchu Piast; Zadanie nr 2 - dla Ruchu Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9304 Thu, 17 Nov 2022 10:46:40 GMT 654311668682000 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65431">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - dla Ruchu Piast; Zadanie nr 2 - dla Ruchu Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201170/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług sprzątania na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 dla Ruchu Piast, zadanie nr 2 dla Ruchu Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9303 Wed, 21 Sep 2022 11:44:10 GMT 635911663760650 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63591">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług sprzątania na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 dla Ruchu Piast, zadanie nr 2 dla Ruchu Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200609/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2022</td></tr></table> Modernizacja Pochylni F-03 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9301 Wed, 07 Sep 2022 08:59:52 GMT 631271662541192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63127">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Pochylni F-03 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201065/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2022</td></tr></table> Zabudowa instalacji oświetlenia awaryjnego budynków Elektrociepłowni Marklowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9300 Wed, 07 Sep 2022 06:58:19 GMT 631061662533899 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63106">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa instalacji oświetlenia awaryjnego budynków Elektrociepłowni Marklowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200368/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2022</td></tr></table> Dostawa rur stalowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, grupa mat. 272-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9299 Thu, 10 Nov 2022 09:51:41 GMT 651751668073901 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65175">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny, grupa mat. 272-2. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200522/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 130 kW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9298 Mon, 21 Nov 2022 10:19:42 GMT 655171669025982 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65517">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu chodnikowego o mocy organu urabiającego 130 kW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412201144/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - nr grupy 292-10-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9297 Thu, 10 Nov 2022 13:15:39 GMT 652091668086139 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65209">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych - NOWOMAG dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY - nr grupy 292-10-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200733/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Remont pomostów PT 701 i PT 703 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9296 Tue, 15 Nov 2022 13:50:32 GMT 653471668520232 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65347">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pomostów PT 701 i PT 703 w ZPMW w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201235/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9294 Wed, 02 Nov 2022 11:17:43 GMT 649391667387863 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64939">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432201179/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> „Łączenie taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych o szerokości taśmy od 800 mm do 2000 mm metodą klejenia na zimno, na powierzchni w celu zawarcia umowy ramowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9293 Wed, 26 Oct 2022 10:56:13 GMT 647181666781773 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64718">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Łączenie taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych o szerokości taśmy od 800 mm do 2000 mm metodą klejenia na zimno, na powierzchni w celu zawarcia umowy ramowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200677/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAMUR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-19 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9292 Thu, 06 Oct 2022 08:44:23 GMT 640611665045863 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64061">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - FAMUR dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-19</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2022</td></tr></table> Likwidacja chłodni kominowych z demontażem i utylizacją elementów zawierających azbest. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9291 Mon, 31 Oct 2022 08:32:26 GMT 648861667205146 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64886">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Likwidacja chłodni kominowych z demontażem i utylizacją elementów zawierających azbest. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442201050/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9290 Fri, 04 Nov 2022 05:50:57 GMT 650021667541057 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65002">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201430/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy 316-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9285 Wed, 26 Oct 2022 13:46:01 GMT 647481666791961 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64748">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – nr grupy 316-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa narzędzi czarnych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 286-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9284 Tue, 22 Nov 2022 12:55:20 GMT 655901669121720 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65590">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa narzędzi czarnych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 286-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200308/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9282 Fri, 28 Oct 2022 11:38:40 GMT 648581666957120 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64858">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środka przeciw zamarzaniu węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201347/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 - dla Ruchu Piast; zadanie nr 2 - dla Ruchu Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9281 Mon, 12 Sep 2022 09:47:34 GMT 632571662976054 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63257">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 - dla Ruchu Piast; zadanie nr 2 - dla Ruchu Ziemowit </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201169/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A.Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9280 Wed, 16 Nov 2022 13:10:18 GMT 653931668604218 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65393">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S. A.Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200952/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.11.2022</td></tr></table> Dostawa 166 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (160 sekcji typu ZRP-12/24-POz i 6 sekcji typu ZRP-12/24-POz/BSN), wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9277 Fri, 30 Sep 2022 04:21:12 GMT 638531664511672 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63853">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 166 nowych sekcji obudowy zmechanizowanej (160 sekcji typu ZRP-12/24-POz i 6 sekcji typu ZRP-12/24-POz/BSN), wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200564/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2022</td></tr></table> Drążenie przyścianowej pochylni 516 dla śc. 516 w pokł. 501 Az w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9276 Fri, 04 Nov 2022 06:42:07 GMT 650071667544127 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65007">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie przyścianowej pochylni 516 dla śc. 516 w pokł. 501 Az w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201308/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hanzel@pgg.pl>">Krystyna Hanzel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Naprawa zespołu napędowego ładowarki kołowej Ł-34 w PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9275 Fri, 04 Nov 2022 07:45:53 GMT 650161667547953 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65016">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa zespołu napędowego ładowarki kołowej Ł-34 w PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200838/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW RUCH JANKOWICE http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9273 Fri, 28 Oct 2022 08:48:18 GMT 648341666946898 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64834">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW RUCH JANKOWICE </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200402/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> „Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9272 Mon, 05 Sep 2022 11:44:19 GMT 630751662378259 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63075">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Świadczenie usług w zakresie całodobowych dyżurów lekarskich dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200761/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9271 Mon, 21 Nov 2022 12:49:16 GMT 655371669034956 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65537">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200823/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Serwis ploterów i skanerów eksploatowanych w PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9270 Mon, 05 Sep 2022 04:07:05 GMT 630381662350825 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63038">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis ploterów i skanerów eksploatowanych w PGG S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.09.2022</td></tr></table> Naprawa szkód obiektów budowlanych zlokalizowanych w Katowickim Parku Leśnym (droga do stadniny koni + parking przy parku linowym). http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9269 Tue, 15 Nov 2022 13:47:29 GMT 653461668520049 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65346">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa szkód obiektów budowlanych zlokalizowanych w Katowickim Parku Leśnym (droga do stadniny koni + parking przy parku linowym).</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201262/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa sprężarki dla ZPMW O/KWK ROW Ruch Rydułtowy PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9268 Fri, 09 Sep 2022 10:27:57 GMT 632141662719277 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63214">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprężarki dla ZPMW O/KWK ROW Ruch Rydułtowy PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200205/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.jurecka@pgg.pl>">Katarzyna Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu osób dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9267 Wed, 07 Sep 2022 04:11:38 GMT 630941662523898 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63094">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu osób dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201077/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9265 Tue, 22 Nov 2022 10:35:34 GMT 655731669113334 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65573">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200625/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Wykonanie badań nieniszczących kotła parowego VKW nr 3 oraz kotła parowego VKW nr 4 zainstalowanych w EC Marcel, mających na celu określenie przydatności kotłów do dalszej eksploatacji na kolejne 30 000 godzin (zalecenie UDT) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9263 Thu, 20 Oct 2022 11:45:58 GMT 645521666266358 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64552">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie badań nieniszczących kotła parowego VKW nr 3 oraz kotła parowego VKW nr 4 zainstalowanych w EC Marcel, mających na celu określenie przydatności kotłów do dalszej eksploatacji na kolejne 30 000 godzin (zalecenie UDT)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200285/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9262 Fri, 04 Nov 2022 05:52:31 GMT 650031667541151 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65003">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201079/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9257 Tue, 08 Nov 2022 07:36:52 GMT 650911667893012 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65091">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200639/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 dla Ruchu Piast i zadanie nr 2 dla Ruchu Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9256 Tue, 22 Nov 2022 12:38:24 GMT 655871669120704 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65587">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1 dla Ruchu Piast i zadanie nr 2 dla Ruchu Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422201168/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Przebudowa budynku Zarządu nr 2 znajdującego się na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9255 Thu, 11 Aug 2022 10:27:24 GMT 623901660213644 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62390">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa budynku Zarządu nr 2 znajdującego się na terenie Oddziału KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101760/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.08.2022</td></tr></table> Wykonanie wielkośrednicowego otworu wentylacyjnego 1200mm dla przewietrzania Głównej Komory Pomp oraz Rozdzielni R-21 na poziomie 230m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9253 Fri, 23 Sep 2022 09:28:29 GMT 636491663925309 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63649">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie wielkośrednicowego otworu wentylacyjnego 1200mm dla przewietrzania Głównej Komory Pomp oraz Rozdzielni R-21 na poziomie 230m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201068/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2022</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji kosztorysowych na remonty z tytułu usunięcia szkód górniczych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych i projektowo-kosztorysowych na remonty i zwroty kosztów zabezpieczeń nowo wybudowanych obiektów budowlanych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9251 Tue, 15 Nov 2022 13:39:35 GMT 653451668519575 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65345">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji kosztorysowych na remonty z tytułu usunięcia szkód górniczych oraz koreferatów do dokumentacji kosztorysowych i projektowo-kosztorysowych na remonty i zwroty kosztów zabezpieczeń nowo wybudowanych obiektów budowlanych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200829/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.herman@pgg.pl>">Marzena Herman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa łańcuchów technicznych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9247 Fri, 04 Nov 2022 13:12:58 GMT 650441667567578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65044">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łańcuchów technicznych ogniwowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201313/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9246 Wed, 23 Nov 2022 08:27:30 GMT 656161669192050 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65616">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472200550/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dostawa dwóch średniociśnieniowych zespołów pompowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9245 Fri, 19 Aug 2022 11:41:27 GMT 626231660909287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62623">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch średniociśnieniowych zespołów pompowych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200833/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9244 Mon, 21 Nov 2022 11:27:05 GMT 655251669030025 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65525">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200780/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9242 Wed, 02 Nov 2022 08:29:37 GMT 649161667377777 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64916">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu do klejenia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201300/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9240 Fri, 25 Nov 2022 12:41:26 GMT 657201669380086 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65720">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201314/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2022</td></tr></table> Wykonanie analizy określającej przyczynę uszkodzeń komór pomiarowych czujników stężenia metanu wraz z propozycją poprawy bezpieczeństwa eksploatacji w warunkach występującego zagrożenia metanowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9239 Thu, 15 Sep 2022 10:04:39 GMT 633831663236279 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63383">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie analizy określającej przyczynę uszkodzeń komór pomiarowych czujników stężenia metanu wraz z propozycją poprawy bezpieczeństwa eksploatacji w warunkach występującego zagrożenia metanowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200860/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.09.2022</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9232 Wed, 23 Nov 2022 08:07:19 GMT 656101669190839 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65610">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702201334/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9231 Fri, 18 Nov 2022 10:53:33 GMT 654751668768813 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65475">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200689/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.11.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Modernizacja pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9230 Wed, 17 Aug 2022 10:04:33 GMT 625461660730673 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62546">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja pochylni kamiennej z poziomu 720 do pokładu 405 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201159/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jarzab@pgg.pl>">Anna Jarząb</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.08.2022</td></tr></table> Odbiór transportem samochodowym oraz zagospodarowanie odpadów paleniskowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 w roku 2023 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9228 Tue, 18 Oct 2022 06:44:54 GMT 643981666075494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64398">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór transportem samochodowym oraz zagospodarowanie odpadów paleniskowych bez produktów odsiarczania spalin – o kodzie 10 01 01 w roku 2023 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200318/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9227 Tue, 15 Nov 2022 05:59:08 GMT 652611668491948 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65261">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich z zakresu ratownictwa górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200311/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Świadczenie kompleksowych usług odmetanowania dla kopalń PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9226 Wed, 09 Nov 2022 09:12:03 GMT 651351667985123 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65135">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie kompleksowych usług odmetanowania dla kopalń PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200732/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.bauer@pgg.pl>">Sylwia Bauer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9223 Tue, 08 Nov 2022 05:34:00 GMT 650871667885640 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65087">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200439/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Legalizacja przyrządów pomiarowych (wagi taśmociągowe i waga samochodowa) zainstalowanych w obiektach PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie wraz z wydaniem dowodów legalizacji (cecha oraz świadectwo legalizacji) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9222 Wed, 28 Sep 2022 07:18:19 GMT 637801664349499 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63780">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Legalizacja przyrządów pomiarowych (wagi taśmociągowe i waga samochodowa) zainstalowanych w obiektach PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie wraz z wydaniem dowodów legalizacji (cecha oraz świadectwo legalizacji)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200293/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9221 Thu, 10 Nov 2022 11:39:58 GMT 651991668080398 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65199">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa 4 szt. kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/-5% wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200850/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9220 Mon, 31 Oct 2022 10:42:46 GMT 648911667212966 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64891">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła - nr grupy 251-5 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602201020/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Pomiar emisji do powietrza w roku 2023 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9217 Thu, 11 Aug 2022 07:07:59 GMT 623661660201679 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62366">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Pomiar emisji do powietrza w roku 2023 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200301/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.08.2022</td></tr></table> Dostawa przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9216 Fri, 28 Oct 2022 12:22:01 GMT 648691666959721 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64869">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przenośników zgrzebłowych lekkich dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200148/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Wykonanie regeneracji oleju transformatorowego i wymiana izolatorów przepustowych GN w transformatorze 110/6 kV 16 MVA http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9212 Mon, 14 Nov 2022 12:56:00 GMT 652581668430560 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65258">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie regeneracji oleju transformatorowego i wymiana izolatorów przepustowych GN w transformatorze 110/6 kV 16 MVA</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200687/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego dla KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9210 Wed, 23 Nov 2022 09:58:01 GMT 656251669197481 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65625">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego dla KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200662/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek - transport węgla pomiędzy Ruchem Murcki-Staszic a Ruchem Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9209 Mon, 05 Sep 2022 12:00:04 GMT 630771662379204 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63077">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek - transport węgla pomiędzy Ruchem Murcki-Staszic a Ruchem Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622201169/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.09.2022</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9205 Thu, 17 Nov 2022 07:56:57 GMT 654131668671817 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65413">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200558/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9204 Wed, 09 Nov 2022 08:53:29 GMT 651311667984009 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65131">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200918/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2022</td></tr></table> Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV - dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice, z podziałem na zadania” Zadanie nr 1 - Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV na Płuczce Ziarnowej oraz na Zwałach Węgla dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice. Zadanie nr 2 - Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV w rejonie szybów PGI i PGII http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9202 Tue, 08 Nov 2022 09:37:57 GMT 650961667900277 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65096">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV - dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice, z podziałem na zadania” Zadanie nr 1 - Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV na Płuczce Ziarnowej oraz na Zwałach Węgla dla Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice. Zadanie nr 2 - Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV w rejonie szybów PGI i PGII</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462200761/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Modernizacja układu zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Leon II w KWK ROW Ruch Rydułtowy”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9198 Mon, 21 Nov 2022 11:46:29 GMT 655281669031189 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65528">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Leon II w KWK ROW Ruch Rydułtowy”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200556/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9195 Tue, 15 Nov 2022 11:31:01 GMT 653301668511861 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65330">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200173/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2022</td></tr></table> Dostawa systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9194 Wed, 10 Aug 2022 12:27:29 GMT 623561660134449 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62356">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego dla PGG S.A. Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101231/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.08.2022</td></tr></table> Dostawa kabli telekomunikacyjnych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 325-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9192 Wed, 28 Sep 2022 10:36:17 GMT 638091664361377 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63809">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli telekomunikacyjnych górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr grupy 325-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482200572/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER-WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9191 Mon, 12 Sep 2022 10:06:59 GMT 632591662977219 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63259">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER-WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200928/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Rozbudowa systemu automatyki sterowania przenośników taśmowych SSP-4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9189 Wed, 03 Aug 2022 09:04:56 GMT 621731659517496 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62173">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rozbudowa systemu automatyki sterowania przenośników taśmowych SSP-4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200599/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2022</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 295-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9184 Wed, 26 Oct 2022 11:43:14 GMT 647381666784594 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64738">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - grupa 295-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200381/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa gaśnic p/pożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. grupa 292-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9181 Fri, 19 Aug 2022 12:03:48 GMT 626341660910628 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62634">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa gaśnic p/pożarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. grupa 292-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200852/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 316-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9179 Wed, 26 Oct 2022 11:55:15 GMT 647411666785315 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64741">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 316-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Budowa przypory obustronnej w torach PKP PLK.S.A. w linii kolejowej nr 138 relacji Oświęcim - Katowice w km. 10.000 - 10.250 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9177 Wed, 03 Aug 2022 09:51:12 GMT 621751659520272 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62175">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa przypory obustronnej w torach PKP PLK.S.A. w linii kolejowej nr 138 relacji Oświęcim - Katowice w km. 10.000 - 10.250 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w oczyszczalni ścieków w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9173 Thu, 28 Jul 2022 11:50:48 GMT 619811659009048 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61981">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w oczyszczalni ścieków w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200633/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.07.2022</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9172 Fri, 28 Oct 2022 07:13:30 GMT 648061666941210 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64806">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200916/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2022</td></tr></table> Remont sklepienia ogniotrwałego, przedniego, zapłonowego kotła WR-10 nr 1 oraz kotła WR-10 nr 2 zainstalowanych w Ciepłowni Rymer http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9170 Mon, 12 Sep 2022 06:38:47 GMT 632351662964727 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63235">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont sklepienia ogniotrwałego, przedniego, zapłonowego kotła WR-10 nr 1 oraz kotła WR-10 nr 2 zainstalowanych w Ciepłowni Rymer</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200227/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 313-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9168 Wed, 26 Oct 2022 13:47:03 GMT 647491666792023 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64749">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli górniczych elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 313-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200858/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa 6 szt. pojazdów typu minibusów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9166 Wed, 10 Aug 2022 12:10:37 GMT 623541660133437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62354">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 6 szt. pojazdów typu minibusów dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200895/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.08.2022</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9163 Mon, 29 Aug 2022 12:25:50 GMT 628831661775950 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62883">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200106/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.08.2022</td></tr></table> Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 281-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9161 Fri, 18 Nov 2022 08:31:05 GMT 654521668760265 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65452">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stóp podporowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 281-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200812/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa i uruchomienie baterii akumulatorów typu SUNLIGHT SPB 12-200 dla dyspozytorni ruchu w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9159 Mon, 31 Oct 2022 07:51:24 GMT 648771667202684 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64877">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i uruchomienie baterii akumulatorów typu SUNLIGHT SPB 12-200 dla dyspozytorni ruchu w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200477/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9158 Fri, 05 Aug 2022 04:46:00 GMT 622201659674760 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62220">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200662/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.08.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9142 Tue, 23 Aug 2022 06:18:55 GMT 626701661235535 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62670">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200726/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.08.2022</td></tr></table> Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 192-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9137 Thu, 27 Oct 2022 06:39:03 GMT 647541666852743 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64754">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 192-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200768/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2022</td></tr></table> Modernizacja wentylatora WPR-220/1,8 przy szybie „Wentylacyjny II” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9131 Wed, 19 Oct 2022 11:34:06 GMT 645061666179246 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64506">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wentylatora WPR-220/1,8 przy szybie „Wentylacyjny II” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200733/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2022</td></tr></table> Naprawy serwisowe spycharek gąsienicowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9130 Fri, 04 Nov 2022 05:53:33 GMT 650041667541213 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65004">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawy serwisowe spycharek gąsienicowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200628/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.11.2022</td></tr></table> Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 181-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9127 Thu, 10 Nov 2022 11:44:34 GMT 652011668080674 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65201">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 181-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200762/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji SOMAR dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9123 Thu, 01 Sep 2022 05:44:18 GMT 629461662011058 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62946">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji SOMAR dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200088/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.09.2022</td></tr></table> Dostawa sprzętu oświetleniowego:lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr grupy 315-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9118 Wed, 23 Nov 2022 09:07:52 GMT 656181669194472 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65618">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprzętu oświetleniowego:lampy i oprawy oświetleniowe oraz części zamienne dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr grupy 315-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200860/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.reck@pgg.pl>">Monika Reck</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług sprzątania i obsługi łaźni pracowniczych w Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9116 Wed, 23 Nov 2022 05:20:39 GMT 656001669180839 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65600">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzątania i obsługi łaźni pracowniczych w Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 4 zadania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200313/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji HASO dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9110 Mon, 11 Jul 2022 04:53:57 GMT 614171657515237 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61417">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji HASO dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200085/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji GIG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9108 Mon, 11 Jul 2022 04:52:15 GMT 614161657515135 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61416">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji GIG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200086/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.ochojski@pgg.pl.pl>">Marcin Ochojski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2022</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9107 Thu, 06 Oct 2022 09:08:00 GMT 640621665047280 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64062">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-20.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200630/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2022</td></tr></table> Dostawa elektrod do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9105 Wed, 07 Sep 2022 07:51:52 GMT 631131662537112 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63113">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elektrod do spawania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200698/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2022</td></tr></table> Zapewnienie aktualizacji systemu antymalware: Symantec Endpoint Security Complete http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9104 Wed, 06 Jul 2022 11:14:33 GMT 613401657106073 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61340">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie aktualizacji systemu antymalware: Symantec Endpoint Security Complete</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200236/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.07.2022</td></tr></table> Dostawa rur stalowych szybkozłącznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 272-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9099 Thu, 21 Jul 2022 07:36:52 GMT 617561658389012 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61756">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych szybkozłącznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr grupy 272-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200843/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.07.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudowy HYDROTECH 25/46-POz do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 295-27-05 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9093 Wed, 26 Oct 2022 11:39:18 GMT 647371666784358 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64737">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudowy HYDROTECH 25/46-POz do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 295-27-05</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9090 Tue, 05 Jul 2022 12:03:20 GMT 613101657022600 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61310">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602200282/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.07.2022</td></tr></table> Serwisowanie układu tworzenia mieszanek energetycznych zabudowanego w ZMPW Oddział Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9089 Wed, 06 Jul 2022 11:56:08 GMT 613461657108568 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61346">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwisowanie układu tworzenia mieszanek energetycznych zabudowanego w ZMPW Oddział Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622101561/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.07.2022</td></tr></table> Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji wod-kan, c.o., sprężonego powietrza na powierzchni w PGG S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9083 Thu, 17 Nov 2022 07:13:57 GMT 654081668669237 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65408">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Utrzymanie w sprawności technologicznej instalacji wod-kan, c.o., sprężonego powietrza na powierzchni w PGG S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492200965/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2022</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na sporządzenie inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej obiektów, oceny możliwości przejęcia przez obiekty prognozowanych wpływów górniczych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9080 Fri, 09 Sep 2022 07:27:18 GMT 631761662708438 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63176">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na sporządzenie inwentaryzacji, oceny odporności statycznej i dynamicznej obiektów, oceny możliwości przejęcia przez obiekty prognozowanych wpływów górniczych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200705/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2022</td></tr></table> Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9078 Fri, 18 Nov 2022 09:05:23 GMT 654581668762323 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65458">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200697/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych w zakresie systemów sterowania i diagnostyki dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9077 Mon, 14 Nov 2022 11:59:45 GMT 652521668427185 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65252">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych w zakresie systemów sterowania i diagnostyki dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482101045/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.11.2022</td></tr></table> Dostawa ładunków klejowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9075 Mon, 01 Aug 2022 07:36:01 GMT 620851659339361 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62085">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa ładunków klejowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200838/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.08.2022</td></tr></table> Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9067 Wed, 26 Oct 2022 11:43:26 GMT 647391666784606 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64739">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa olejów silnikowych, maszynowych, przekładniowych, hydraulicznych, turbinowych, transformatorowych, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 231-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200628/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej TAGOR 18/36 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 295-27-03. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9060 Thu, 11 Aug 2022 11:14:02 GMT 623971660216442 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62397">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej TAGOR 18/36 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba - nr grupy 295-27-03.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200428/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.08.2022</td></tr></table> Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9055 Mon, 17 Oct 2022 11:31:13 GMT 643871666006273 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64387">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200611/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.10.2022</td></tr></table> Wykonanie kontroli okresowej - rocznej i pięcioletniej (2022), stanu technicznego kominów i chłodni kominowych w ZEC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9054 Wed, 14 Sep 2022 10:28:18 GMT 633441663151298 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63344">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie kontroli okresowej - rocznej i pięcioletniej (2022), stanu technicznego kominów i chłodni kominowych w ZEC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200190/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2022</td></tr></table> Dostawa i zabudowa nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9050 Fri, 02 Sep 2022 08:29:24 GMT 630041662107364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63004">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa nowego systemu alarmowo-rozgłoszeniowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482101500/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.09.2022</td></tr></table> Dostawa absorbentów ditlenku węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9040 Thu, 28 Jul 2022 10:32:14 GMT 619741659004334 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61974">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa absorbentów ditlenku węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200777/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.07.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 24 miesięcy z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9036 Tue, 12 Jul 2022 10:41:07 GMT 614631657622467 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61463">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych sprężarek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 24 miesięcy z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200357/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.07.2022</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9035 Wed, 14 Sep 2022 11:03:41 GMT 633471663153421 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63347">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200543/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2022</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: raczki dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9033 Mon, 11 Jul 2022 07:06:56 GMT 614281657523216 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61428">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: raczki dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200654/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2022</td></tr></table> Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9029 Thu, 08 Sep 2022 12:14:19 GMT 631611662639259 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63161">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200713/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.08.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.09.2022</td></tr></table> Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9028 Mon, 21 Nov 2022 08:09:53 GMT 655061669018193 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65506">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200620/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK "Sośnica"</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.11.2022</td></tr></table> Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-51 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9021 Mon, 07 Nov 2022 09:04:11 GMT 650621667811851 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65062">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kół napędowych ciernych do napędów lokomotyw spalinowych kolejek podwieszanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-51</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200726/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.11.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9020 Fri, 07 Oct 2022 07:04:23 GMT 641251665126263 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64125">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200521/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2022</td></tr></table> Dostawa sprzętu ochrony twarzy i oczu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 334-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9018 Fri, 23 Sep 2022 09:56:02 GMT 636511663926962 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63651">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprzętu ochrony twarzy i oczu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 334-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200703/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2022</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9014 Tue, 16 Aug 2022 07:06:11 GMT 624781660633571 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62478">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200684/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.08.2022</td></tr></table> Dostawa, modernizacja i dostosowanie ognioszczelnych pól rozdzielczych 6kV dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9013 Thu, 24 Nov 2022 05:22:22 GMT 656421669267342 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65642">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa, modernizacja i dostosowanie ognioszczelnych pól rozdzielczych 6kV dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100277/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2022</td></tr></table> Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9009 Wed, 23 Nov 2022 08:05:21 GMT 656091669190721 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65609">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200687/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących napraw oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2MWe i 2MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9007 Wed, 07 Sep 2022 12:04:06 GMT 631371662552246 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63137">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących napraw oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2MWe i 2MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200179/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa asortymentowa 295-22-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9006 Wed, 26 Oct 2022 11:46:08 GMT 647401666784768 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64740">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa asortymentowa 295-22-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200331/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2022</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9003 Thu, 18 Aug 2022 11:24:28 GMT 625761660821868 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62576">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200297/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.08.2022</td></tr></table> Remont rozdzielnic zabudowanych w obiektach Centrali PGG SA w Katowicach wraz z określeniem ich obciążenia i modernizacją instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie budynku A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/9002 Mon, 22 Aug 2022 11:01:22 GMT 626631661166082 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62663">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont rozdzielnic zabudowanych w obiektach Centrali PGG SA w Katowicach wraz z określeniem ich obciążenia i modernizacją instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie budynku A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101517/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.08.2022</td></tr></table> Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8999 Wed, 08 Jun 2022 11:39:13 GMT 604451654688353 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/60445">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402200456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.06.2022</td></tr></table> Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8988 Thu, 10 Nov 2022 10:20:15 GMT 651821668075615 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65182">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200579/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.11.2022</td></tr></table> Wymiana łożysk oraz przegląd silnika (VUES Brno s.r.o) wentylatora chłodni wentylatorowej (nr inw. 1-203-316807) typu PMH 125-180D; 120kW; 400V; 184/92obr/min w EC Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8983 Tue, 08 Nov 2022 10:41:55 GMT 651001667904115 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65100">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana łożysk oraz przegląd silnika (VUES Brno s.r.o) wentylatora chłodni wentylatorowej (nr inw. 1-203-316807) typu PMH 125-180D; 120kW; 400V; 184/92obr/min w EC Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542200219/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2022</td></tr></table> Świadczenie usług legalizacji i kalibracji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8981 Mon, 06 Jun 2022 11:14:22 GMT 604071654514062 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/60407">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług legalizacji i kalibracji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200085/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.06.2022</td></tr></table> Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8979 Thu, 13 Oct 2022 08:25:29 GMT 642761665649529 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64276">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200564/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8966 Fri, 21 Oct 2022 07:55:12 GMT 645681666338912 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64568">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200353/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2022</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: świdry, koronki, poszerzacze dla Oddziałów PGG S.A. - nr grupy 295-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8964 Mon, 26 Sep 2022 07:14:54 GMT 636851664176494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63685">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: świdry, koronki, poszerzacze dla Oddziałów PGG S.A. - nr grupy 295-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200433/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.09.2022</td></tr></table> Dostawa rozjazdów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8962 Tue, 16 Aug 2022 07:03:16 GMT 624761660633396 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62476">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rozjazdów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 273-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200591/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.08.2022</td></tr></table> Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8930 Tue, 22 Nov 2022 08:38:54 GMT 655541669106334 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65554">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200120/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.11.2022</td></tr></table> Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 181-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8927 Thu, 13 Oct 2022 09:25:59 GMT 642851665653159 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64285">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rękawic roboczych i ochronnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 181-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200617/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.07.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2022</td></tr></table> Remont agregatu prądotwórczego z wymianą silnika gazowego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8923 Fri, 26 Aug 2022 11:38:51 GMT 628431661513931 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62843">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont agregatu prądotwórczego z wymianą silnika gazowego dla PGG S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412200339/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.08.2022</td></tr></table> Wykonanie remontu podnośników kubełkowych dla potrzeb PGG S.A. KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8899 Tue, 23 Aug 2022 11:36:08 GMT 627141661254568 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62714">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontu podnośników kubełkowych dla potrzeb PGG S.A. KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.08.2022</td></tr></table> Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8875 Mon, 12 Sep 2022 08:54:38 GMT 632531662972878 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63253">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200397/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8873 Thu, 05 May 2022 11:52:30 GMT 594991651751550 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59499">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 204-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200471/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2022</td></tr></table> Budowa klimatyzacji centralnej o minimalnej mocy 6 MW dla PGG S.A. Oddz.Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8869 Mon, 31 Oct 2022 06:06:44 GMT 648721667196404 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64872">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa klimatyzacji centralnej o minimalnej mocy 6 MW dla PGG S.A. Oddz.Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200218/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.08.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.10.2022</td></tr></table> Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8857 Mon, 22 Aug 2022 10:57:24 GMT 626621661165844 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62662">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200306/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.08.2022</td></tr></table> Modernizacja układu zasilania i sterowania stacji wentylatorów głównych przy szybie „Marklowice II” dla potrzeb KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8845 Thu, 28 Jul 2022 11:53:24 GMT 619821659009204 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61982">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu zasilania i sterowania stacji wentylatorów głównych przy szybie „Marklowice II” dla potrzeb KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101641/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.07.2022</td></tr></table> Dostawa kabla górniczego elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 313-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8822 Thu, 05 May 2022 11:53:21 GMT 595011651751601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59501">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabla górniczego elektroenergetycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit nr grupy 313-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432200658/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2022</td></tr></table> Dostawa śrub specjalnych i nakrętek specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK Murcki-Staszic, nr grupy 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8821 Mon, 09 May 2022 08:14:28 GMT 595521652084068 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59552">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa śrub specjalnych i nakrętek specjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. - Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK Murcki-Staszic, nr grupy 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200326/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2022</td></tr></table> Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8816 Wed, 02 Nov 2022 06:06:04 GMT 649011667369164 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64901">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200295/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.06.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 295-22-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8812 Tue, 18 Oct 2022 11:28:56 GMT 644601666092536 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/64460">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 295-22-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200253/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2022</td></tr></table> Dostawa prasy wulkanizacyjnej do wykonywania połączeń taśm przenośnikowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8810 Fri, 01 Jul 2022 05:21:34 GMT 612091656652894 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61209">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa prasy wulkanizacyjnej do wykonywania połączeń taśm przenośnikowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101744/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.07.2022</td></tr></table> Dostawa górniczych agregatów hydraulicznych (zespołów pompowych) z silnikiem elektrycznym dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8791 Wed, 29 Jun 2022 08:47:17 GMT 610891656492437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61089">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa górniczych agregatów hydraulicznych (zespołów pompowych) z silnikiem elektrycznym dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522100153/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.06.2022</td></tr></table> "Dostawa zamiatarki ciągnionej oraz kosiarki bijakowej dostosowanych do współpracy z ciągnikiem rolniczym URSUS C-380K o mocy 75 KM dla PGG S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania " http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8782 Mon, 11 Apr 2022 11:54:21 GMT 586321649678061 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58632">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>"Dostawa zamiatarki ciągnionej oraz kosiarki bijakowej dostosowanych do współpracy z ciągnikiem rolniczym URSUS C-380K o mocy 75 KM dla PGG S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania "</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.04.2022</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5 t, miejsc siedzących min. 5, ładowność min. 1,0 t z monitoringiem dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8779 Mon, 09 May 2022 12:44:40 GMT 595761652100280 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59576">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5 t, miejsc siedzących min. 5, ładowność min. 1,0 t z monitoringiem dla PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442200189/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2022</td></tr></table> Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna - dostawy planowane od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8766 Mon, 04 Apr 2022 10:54:57 GMT 583691649069697 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58369">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa zespołów pompowych do kombajnów ścianowych wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna - dostawy planowane od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100822/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.04.2022</td></tr></table> Dostawa prętów ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 271-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8763 Thu, 14 Jul 2022 07:28:15 GMT 615291657783695 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61529">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa prętów ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny nr grupy 271-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512200140/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.07.2022</td></tr></table> Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8756 Thu, 14 Jul 2022 11:14:47 GMT 615491657797287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61549">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101271/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.07.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-47 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8744 Fri, 19 Aug 2022 11:11:10 GMT 626171660907470 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62617">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń i części zamiennych do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-47</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200207/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń sieciowych pasywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022 roku. Nr grupy 324-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8731 Wed, 13 Jul 2022 05:06:31 GMT 614731657688791 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61473">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń sieciowych pasywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2022 roku. Nr grupy 324-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532200001/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.watola@pgg.pl>">Barbara Watoła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.07.2022</td></tr></table> Rektyfikacja budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego przy ul. Wojciecha 35-35A-35B dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8729 Tue, 29 Mar 2022 10:05:02 GMT 581901648548302 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58190">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego przy ul. Wojciecha 35-35A-35B dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622101500/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.03.2022</td></tr></table> Wykonanie rektyfikacji budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi, naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Fałata 29a oraz ul. Fałata 29b dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8727 Mon, 25 Apr 2022 12:31:26 GMT 590611650889886 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59061">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie rektyfikacji budynków mieszkalnych wraz z robotami towarzyszącymi i wykończeniowymi, naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomościach położonych w Katowicach przy ul. Fałata 29a oraz ul. Fałata 29b dla PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622101565/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.04.2022</td></tr></table> Serwis systemu sterowania i monitoringu Pompowni Głównego Odwadniania dla KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8724 Thu, 21 Apr 2022 12:02:20 GMT 589661650542540 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58966">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis systemu sterowania i monitoringu Pompowni Głównego Odwadniania dla KWK Ruda Ruch Halemba i Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442101313/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2022</td></tr></table> Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 312-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8723 Fri, 19 Aug 2022 11:07:39 GMT 626151660907259 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62615">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 312-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200232/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8719 Fri, 19 Aug 2022 11:09:34 GMT 626161660907374 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62616">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200212/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych własnych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8699 Thu, 25 Aug 2022 07:48:38 GMT 627591661413718 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62759">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych własnych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101264/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.05.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2022</td></tr></table> Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8694 Fri, 01 Jul 2022 07:44:48 GMT 612281656661488 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61228">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200183/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.07.2022</td></tr></table> Dostawa pasów klinowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 251-13 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8690 Mon, 12 Sep 2022 10:19:41 GMT 632621662977981 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63262">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pasów klinowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 251-13</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200021/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2022</td></tr></table> Remont elementów hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - w celu zawarcia umów ramowych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8682 Mon, 20 Jun 2022 06:38:58 GMT 607561655707138 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/60756">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - w celu zawarcia umów ramowych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100877/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.06.2022</td></tr></table> Dostawa fabrycznie nowej elektrycznej pompy zatapialnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8679 Thu, 17 Mar 2022 12:26:57 GMT 576921647520017 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/57692">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fabrycznie nowej elektrycznej pompy zatapialnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200227/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.03.2022</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 292-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8665 Thu, 07 Apr 2022 11:09:11 GMT 585091649329751 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58509">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 292-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422200176/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.04.2022</td></tr></table> Zakup 4 pomp specjalnych dla obiegu cieczy roboczej w ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8664 Wed, 30 Mar 2022 05:33:34 GMT 582101648618414 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58210">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 4 pomp specjalnych dla obiegu cieczy roboczej w ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.03.2022</td></tr></table> Demontaż gęstościomierzy typu C zabudowanych w ruch Wujek i przystosowanie ich do pracy w ZMPW KWK Mysłwoice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8612 Tue, 22 Feb 2022 11:22:36 GMT 568581645528956 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56858">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Demontaż gęstościomierzy typu C zabudowanych w ruch Wujek i przystosowanie ich do pracy w ZMPW KWK Mysłwoice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101314/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.jagiello-rzepus@pgg.pl>">Agnieszka Jagiełło-Rzepus</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa półmasek filtrujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8608 Thu, 28 Apr 2022 07:18:14 GMT 592191651130294 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59219">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa półmasek filtrujących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200036/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.04.2022</td></tr></table> Dostawa klejów organiczno-mineralnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-9. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8607 Wed, 17 Aug 2022 07:55:06 GMT 625351660722906 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/62535">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa klejów organiczno-mineralnych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-9.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200107/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.04.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.08.2022</td></tr></table> Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8590 Fri, 08 Jul 2022 06:50:19 GMT 613781657263019 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61378">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200118/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.07.2022</td></tr></table> Dostawa pomp i agregatów pompowych dla środków chemicznych i mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8589 Mon, 11 Jul 2022 09:01:15 GMT 614381657530075 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61438">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp i agregatów pompowych dla środków chemicznych i mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903742/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2022</td></tr></table> Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8588 Mon, 05 Sep 2022 10:22:52 GMT 630641662373372 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63064">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa spoiw cementowo-mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200084/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.09.2022</td></tr></table> Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem maszyny klimatycznej o mocy chłodniczej minimum 1 MW dla potrzeb klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8580 Thu, 05 May 2022 11:48:07 GMT 594971651751287 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59497">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem maszyny klimatycznej o mocy chłodniczej minimum 1 MW dla potrzeb klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502200125/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.05.2022</td></tr></table> Modernizacja i przebudowa węzła załadunku węgla handlowego na wagony kolejowe w PGG S.A. Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8579 Tue, 22 Feb 2022 10:49:40 GMT 568511645526980 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56851">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja i przebudowa węzła załadunku węgla handlowego na wagony kolejowe w PGG S.A. Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402101052/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 292-10-07 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8571 Tue, 22 Feb 2022 11:27:00 GMT 568621645529220 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56862">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK STASZIC-WUJEK Ruch Murcki - Staszic - nr grupy 292-10-07</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622200057/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła – dostawy planowane do realizacji w I półroczu 2022 roku Z uwagi na reorganizację systemu nastąpiła zmiana nr sprawy na 602101478/01. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8559 Fri, 18 Nov 2022 10:12:11 GMT 654691668766331 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/65469">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła – dostawy planowane do realizacji w I półroczu 2022 roku Z uwagi na reorganizację systemu nastąpiła zmiana nr sprawy na 602101478/01. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101478/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.heiduk@pgg.pl>">Michał Heiduk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.11.2022</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 292-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8556 Tue, 22 Feb 2022 12:26:54 GMT 568651645532814 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56865">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 292-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200076/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.02.2022</td></tr></table> Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8535 Tue, 20 Sep 2022 08:11:10 GMT 635331663661470 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/63533">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łożysk dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200001/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.04.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.09.2022</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8530 Wed, 20 Apr 2022 07:46:51 GMT 588881650440811 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58888">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702200010/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8527 Fri, 15 Apr 2022 07:24:26 GMT 587761650007466 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58776">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512101005/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2022</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8521 Fri, 29 Apr 2022 11:46:31 GMT 593411651232791 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59341">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100945/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.04.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-24 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8511 Wed, 06 Apr 2022 07:20:04 GMT 584491649229604 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58449">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośnika taśmowego typu PIOMA dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-24</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492100551/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.02.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2022</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-03 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8504 Tue, 19 Jul 2022 11:25:47 GMT 616981658229947 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61698">wyrok (SIWZ)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu Tagor dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-03</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100924/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.07.2022</td></tr></table> Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8500 Wed, 06 Apr 2022 08:56:25 GMT 584591649235385 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58459">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łańcuchów ogniwowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 287-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101495/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.01.2022</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2022</td></tr></table> Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8496 Tue, 01 Feb 2022 10:51:29 GMT 560031643712689 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56003">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń i części zamiennych do czyszczenia taśm dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482101269/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.02.2022</td></tr></table> Dostawa wciągników hydraulicznych przejezdnych, przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach dołowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-20-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8491 Thu, 03 Feb 2022 12:01:16 GMT 560901643889676 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56090">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wciągników hydraulicznych przejezdnych, przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach dołowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel - nr grupy 292-20-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492101440/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.02.2022</td></tr></table> Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8489 Mon, 13 Jun 2022 10:34:27 GMT 605901655116467 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/60590">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100875/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.06.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8480 Fri, 15 Apr 2022 07:13:29 GMT 587681650006809 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58768">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych oraz osprzętu do central metanometrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-1 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101435/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2022</td></tr></table> Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 285-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8478 Fri, 15 Apr 2022 09:49:28 GMT 587911650016168 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58791">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 285-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101456/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.polywka@pgg.pl>">Artur Polywka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2022</td></tr></table> Dostawa pompy odwadniającej wraz z armaturą dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8475 Wed, 12 Jan 2022 11:43:59 GMT 553851641987839 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55385">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pompy odwadniającej wraz z armaturą dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101414/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.01.2022</td></tr></table> Regeneracja kabli i przewodów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8460 Fri, 08 Apr 2022 12:11:13 GMT 585611649419873 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58561">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Regeneracja kabli i przewodów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000934/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.04.2022</td></tr></table> Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8444 Wed, 19 Jan 2022 11:47:47 GMT 555831642592867 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55583">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402101016/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.01.2022</td></tr></table> Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8442 Thu, 21 Apr 2022 08:08:58 GMT 589431650528538 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58943">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101397/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2022</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8410 Thu, 19 May 2022 07:50:25 GMT 598391652946625 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/59839">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101375/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2022</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8403 Wed, 29 Jun 2022 08:52:03 GMT 610901656492723 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61090">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101316/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.12.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.06.2022</td></tr></table> Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej na okres 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8372 Wed, 08 Dec 2021 07:21:44 GMT 544361638948104 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/54436">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej na okres 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402101120/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.12.2021</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych (2szt.) o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt w EC Jankowice eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8356 Wed, 09 Feb 2022 05:14:14 GMT 562851644383654 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56285">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatów prądotwórczych (2szt.) o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt w EC Jankowice eksploatowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542100343/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.02.2022</td></tr></table> Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8355 Fri, 14 Jan 2022 12:24:07 GMT 554741642163047 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55474">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101278/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.01.2022</td></tr></table> Dostawa kleju poliuretanowego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-8. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8353 Wed, 06 Apr 2022 08:53:28 GMT 584581649235208 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58458">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kleju poliuretanowego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-8.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101277/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2022</td></tr></table> Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 173-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8349 Tue, 15 Feb 2022 12:48:40 GMT 566431644929320 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56643">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tkanin technicznych do podsadzki, oganianek, itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 173-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101280/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2022</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8341 Wed, 20 Apr 2022 07:45:57 GMT 588871650440757 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58887">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702101159/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.04.2022</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 12 miesięcy wg producentów : Apator, Elgór-Hansen, Sakop, Eplan. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8333 Fri, 04 Feb 2022 10:28:43 GMT 561321643970523 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56132">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych wyłączników i rozruszników dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 12 miesięcy wg producentów : Apator, Elgór-Hansen, Sakop, Eplan.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100858/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.02.2022</td></tr></table> Dostawa dla PGG S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła zamiatarki ciągnionej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym USRUS C-380K o mocy 75KM http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8331 Wed, 24 Nov 2021 11:01:56 GMT 539961637751716 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53996">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dla PGG S.A. Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła zamiatarki ciągnionej dostosowanej do współpracy z ciągnikiem rolniczym USRUS C-380K o mocy 75KM</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602101229/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.11.2021</td></tr></table> Remont transformatorów i ich podzespołów produkcji UNISTER PLUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8329 Thu, 25 Nov 2021 10:38:21 GMT 540301637836701 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/54030">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont transformatorów i ich podzespołów produkcji UNISTER PLUS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100789/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.11.2021</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych (rękaw foliowy) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-16. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8327 Thu, 24 Feb 2022 11:27:44 GMT 569441645702064 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56944">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych (rękaw foliowy) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 252-16.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472100813/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.11.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.02.2022</td></tr></table> Modernizacja zespołów pompowych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8299 Fri, 11 Mar 2022 12:42:58 GMT 575031647002578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/57503">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja zespołów pompowych dla KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502100527/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.03.2022</td></tr></table> Zakup 2 szt. pomp zatapialnych przeznaczonych na wyposażenie przepompowni wód opadowo-gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8286 Tue, 09 Nov 2021 12:54:52 GMT 535851636462492 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53585">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 2 szt. pomp zatapialnych przeznaczonych na wyposażenie przepompowni wód opadowo-gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412100948/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.11.2021</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8274 Tue, 15 Feb 2022 10:43:42 GMT 566321644921822 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56632">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100765/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy z podziałem na 3 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8228 Mon, 20 Dec 2021 10:29:52 GMT 548191639996192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/54819">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Punktu Pierwszej Pomocy przez pielęgniarkę/ratownika medycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy z podziałem na 3 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462100661/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.10.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.12.2021</td></tr></table> „Remont pompy odwadniającej wysokociśnieniowej typu OWB-200 B/10 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8199 Fri, 08 Oct 2021 10:30:52 GMT 527151633689052 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52715">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Remont pompy odwadniającej wysokociśnieniowej typu OWB-200 B/10 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100342/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.10.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2021</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8198 Tue, 19 Jul 2022 06:05:42 GMT 616781658210742 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/61678">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100798/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.10.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.07.2022</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8183 Fri, 01 Apr 2022 07:23:03 GMT 583121648797783 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/58312">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100764/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.04.2022</td></tr></table> Świadczenie usług legalizacji i kalibracji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8168 Tue, 28 Sep 2021 09:06:23 GMT 524381632819983 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52438">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług legalizacji i kalibracji sprzętu ratowniczego produkcji FASER S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100779/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2021</td></tr></table> Dostawa pompy wirowej wysokociśnieniowej typu OW-300AM/5 lub równoważnej dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8154 Wed, 29 Sep 2021 07:02:25 GMT 524561632898945 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52456">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pompy wirowej wysokociśnieniowej typu OW-300AM/5 lub równoważnej dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402100599/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.krzakala@pgg.pl>">Michał Krząkała</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2021</td></tr></table> Dzierżawa kombajnu ścianowego w okresie eksploatacji ścian 615 i 620 w pokładzie 326 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8143 Mon, 14 Mar 2022 07:32:50 GMT 575271647243170 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/57527">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnu ścianowego w okresie eksploatacji ścian 615 i 620 w pokładzie 326 dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały wraz z zabezpieczeniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402100463/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.01.2022</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.03.2022</td></tr></table> Dostawa kompletnego systemu automatyzacji kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8132 Wed, 22 Sep 2021 08:49:05 GMT 522091632300545 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52209">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kompletnego systemu automatyzacji kompleksu ścianowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100325/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2021</td></tr></table> Modernizacja wyposażenia SN i nN trzech pól odpływowych w rozdzielni 6kV RM 110/6 w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8107 Thu, 09 Sep 2021 09:45:16 GMT 517741631180716 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51774">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wyposażenia SN i nN trzech pól odpływowych w rozdzielni 6kV RM 110/6 w PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622100358/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2021</td></tr></table> Dostawa odłączników systemowych 6 kV do rozdzielni wnętrzowej RG-3 EC Marcel – 4 komplety http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8093 Tue, 07 Sep 2021 10:35:14 GMT 516901631010914 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51690">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odłączników systemowych 6 kV do rozdzielni wnętrzowej RG-3 EC Marcel – 4 komplety</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542100210/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.chroboczek@pgg.pl>">Bernard Chroboczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2021</td></tr></table> Modernizacja urządzeń separacji iskrobezpiecznej dla potrzeb systemu ogólnozakładowej łaczności telefonicznej wraz z dostawą telefonów dołowych. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8058 Thu, 21 Oct 2021 11:14:04 GMT 530471634814844 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53047">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja urządzeń separacji iskrobezpiecznej dla potrzeb systemu ogólnozakładowej łaczności telefonicznej wraz z dostawą telefonów dołowych.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412100482/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.hajduga@pgg.pl>">Ewa Hajduga-Gajewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2021</td></tr></table> Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla firewalla Fortigate 500E przez 36 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8030 Mon, 23 Aug 2021 10:12:47 GMT 511501629713567 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51150">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie wsparcia technicznego, serwisu oraz subskrypcji licencji dla firewalla Fortigate 500E przez 36 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532100231/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ma.struzek@pgg.pl>">Magdalena Strużek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.08.2021</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obiektów, obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje obronne w PGG S.A Oddział Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8018 Fri, 24 Sep 2021 12:15:24 GMT 523731632485724 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52373">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obiektów, obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje obronne w PGG S.A Oddział Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100328/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.09.2021</td></tr></table> Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania Oddział KWK ROW Ruch Jankowice; Zadanie 2: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odm http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8017 Fri, 04 Feb 2022 12:42:58 GMT 561471643978578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/56147">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. z podziałem na zadania: Zadanie 1: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania Oddział KWK ROW Ruch Jankowice; Zadanie 2: Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odm</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000990/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.08.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.09.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.02.2022</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie dezynsekicji i deratyzacji dla potrzeb Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/8001 Thu, 12 Aug 2021 12:10:45 GMT 508961628770245 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50896">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie dezynsekicji i deratyzacji dla potrzeb Oddziału KWK Mysłowice - Wesoła w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100430/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2021</td></tr></table> Modernizacja Komputerowego Systemu Pomiarowego KSP-2 Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7976 Fri, 24 Sep 2021 11:06:12 GMT 523691632481572 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52369">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja Komputerowego Systemu Pomiarowego KSP-2 Oddział KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100373/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.sowa@pgg.pl>">Sebastian Sowa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.09.2021</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7973 Wed, 17 Nov 2021 08:29:35 GMT 537391637137775 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/53739">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100687/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.11.2021</td></tr></table> Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania. Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7956 Thu, 30 Dec 2021 08:13:33 GMT 550861640852013 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55086">postanowienie o umorzeniu, zwrocie lub odrzuceniu odwołania (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania. Zadanie 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zadanie 2 – Diagnostyka, konserwacja i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602100464/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.czekaj@pgg.pl>">Celina Czekaj</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.12.2021</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych i innych urządzeń elektroenergetycznych rzeczoznawcze na 3 miesiące http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7948 Tue, 27 Jul 2021 10:43:55 GMT 504661627382635 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50466">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych i innych urządzeń elektroenergetycznych rzeczoznawcze na 3 miesiące</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100567/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.07.2021</td></tr></table> Serwis lokomotyw dołowych produkcji Ferrit, Urządzenia i Konstrukcje, Energo-Mechanik, Konstal, Izol-Plast dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7936 Fri, 28 Jan 2022 08:47:23 GMT 558911643359643 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/55891">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis lokomotyw dołowych produkcji Ferrit, Urządzenia i Konstrukcje, Energo-Mechanik, Konstal, Izol-Plast dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492001077/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.07.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.01.2022</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7874 Fri, 17 Sep 2021 07:47:58 GMT 520381631864878 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52038">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnej do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100435/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.09.2021</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 6 miesięcy - nierzeczoznawcze http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7871 Fri, 16 Jul 2021 12:00:15 GMT 502231626436815 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50223">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 6 miesięcy - nierzeczoznawcze</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100457/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.siedlaczek@pgg.pl>">Małgorzata Siedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.07.2021</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7867 Fri, 03 Sep 2021 08:06:30 GMT 516121630656390 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/51612">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.09.2021</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7846 Mon, 26 Jul 2021 07:25:25 GMT 504281627284325 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50428">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512100401/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.06.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.06.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.07.2021</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7766 Mon, 27 Sep 2021 11:35:14 GMT 524201632742514 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52420">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie obsługi zwałów w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442100300/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.09.2021</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na zwałach węgla i rejonach własnych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7765 Thu, 14 Oct 2021 09:29:20 GMT 528731634203760 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/52873">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na zwałach węgla i rejonach własnych Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462100260/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2021</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów węgla transportem samochodowym na potrzeby PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7754 Fri, 02 Jul 2021 10:23:13 GMT 498421625221393 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49842">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów węgla transportem samochodowym na potrzeby PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100124/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.07.2021</td></tr></table> Zakup terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi środków produkcji przeznaczonych do modernizacji / remontu http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7738 Tue, 25 May 2021 09:17:48 GMT 488171621934268 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48817">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup terminali mobilnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznej obsługi środków produkcji przeznaczonych do modernizacji / remontu</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100210/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2021</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem usług ciężkim poza zwałami ( koparko-ładowarka i ładowarka teleskopowa w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7721 Mon, 24 May 2021 11:28:20 GMT 487961621855700 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48796">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem usług ciężkim poza zwałami ( koparko-ładowarka i ładowarka teleskopowa w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482100177/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2021</td></tr></table> Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparka na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na dwa zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7715 Mon, 02 Aug 2021 12:04:54 GMT 506331627905894 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50633">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparka na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na dwa zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402100262/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.05.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.08.2021</td></tr></table> Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego RYBNIK 1100 - układ kontroli wysuwu siłownika KOMTRACK http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7685 Fri, 07 May 2021 04:35:10 GMT 484201620362110 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48420">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przenośnika zgrzebłowego ścianowego RYBNIK 1100 - układ kontroli wysuwu siłownika KOMTRACK</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422100405/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.04.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.05.2021</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7672 Mon, 14 Jun 2021 12:26:06 GMT 493051623673566 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49305">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100364/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.05.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.06.2021</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7634 Thu, 13 May 2021 12:03:32 GMT 485661620907412 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48566">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100291/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.04.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.04.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.05.2021</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych w zakresie bieżących napraw i konserwacji kruszarki Rubble Master 80 typ 80 GO (branża mechaniczna i elektryczna)w ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7610 Tue, 30 Mar 2021 06:06:14 GMT 477561617084374 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47756">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych w zakresie bieżących napraw i konserwacji kruszarki Rubble Master 80 typ 80 GO (branża mechaniczna i elektryczna)w ZPMW Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602001075/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.03.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.03.2021</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7605 Wed, 02 Jun 2021 07:33:14 GMT 490241622619194 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49024">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100220/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2021</td></tr></table> Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 wału głównego maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szyb http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7574 Tue, 09 Mar 2021 12:19:21 GMT 473931615292361 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47393">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 wału głównego maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szyb</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622100085/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Staszic-Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.03.2021</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7572 Thu, 08 Apr 2021 12:00:48 GMT 479021617883248 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47902">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100205/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.04.2021</td></tr></table> Dostawa obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do Oddziałów Polskiej Grupy Węglowej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7539 Fri, 11 Jun 2021 07:45:40 GMT 492371623397540 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49237">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości do Oddziałów Polskiej Grupy Węglowej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702100042/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.06.2021</td></tr></table> Dostawa kabli teletechnicznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel-nr grupy 325-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7536 Tue, 13 Jul 2021 09:10:47 GMT 500941626167447 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/50094">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli teletechnicznych dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel-nr grupy 325-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492100007/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.02.2021</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.03.2021</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.07.2021</td></tr></table> Dostawa wody źródlanej i wysokozmineralizowanej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 159-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7421 Fri, 16 Apr 2021 09:40:59 GMT 479991618566059 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47999">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wody źródlanej i wysokozmineralizowanej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 159-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000951/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.04.2021</td></tr></table> Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7400 Thu, 15 Apr 2021 12:14:08 GMT 479871618488848 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/47987">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000896/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.12.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2021</td></tr></table> Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7394 Tue, 15 Dec 2020 09:28:14 GMT 459051608024494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45905">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000840/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.12.2020</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7380 Fri, 23 Apr 2021 08:54:03 GMT 481571619168043 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48157">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000831/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.12.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.04.2021</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Za Rowem Bełckim" dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7376 Mon, 07 Dec 2020 10:21:27 GMT 457071607336487 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45707">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji w celu pozyskania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Za Rowem Bełckim" dla Oddziału KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000671/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.12.2020</td></tr></table> Dostawa pneumatycznej wciągarki wolnobieżnej dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7373 Tue, 26 Jan 2021 06:33:09 GMT 466601611642789 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46660">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pneumatycznej wciągarki wolnobieżnej dla PGG S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522000100/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.01.2021</td></tr></table> Dostawa i zabudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej z amoniakalnymi agregatami chłodniczymi i stacją freecoolingu dla potrzeb KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7359 Tue, 22 Jun 2021 07:46:35 GMT 495281624347995 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/49528">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji Centralnej z amoniakalnymi agregatami chłodniczymi i stacją freecoolingu dla potrzeb KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492001127/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.12.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.06.2021</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych-remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Wujek z podziałem na 6 zadań http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7320 Thu, 19 Nov 2020 06:53:29 GMT 454021605768809 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45402">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych-remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Wujek z podziałem na 6 zadań</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000318/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.11.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.11.2020</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7251 Mon, 08 Feb 2021 08:26:49 GMT 468941612772809 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46894">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.02.2021</td></tr></table> Dostawa pomp i zespołów pompowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: a) Zadanie 1 - pompy wirowe i zespoły pompowe do cieczy ciężkiej magnetytowej, b) Zadanie 2 - pompy szlamowe zatapialne do ciężkich osadów http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7185 Fri, 18 Sep 2020 09:33:18 GMT 443061600421598 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44306">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp i zespołów pompowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: a) Zadanie 1 - pompy wirowe i zespoły pompowe do cieczy ciężkiej magnetytowej, b) Zadanie 2 - pompy szlamowe zatapialne do ciężkich osadów</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000610/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2020</td></tr></table> Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7167 Fri, 20 Nov 2020 13:01:50 GMT 454381605877310 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45438">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000607/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.11.2020</td></tr></table> Modernizacja układu zasilania 110 kV części macierzystej KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7150 Thu, 22 Apr 2021 11:28:39 GMT 481431619090919 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/48143">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu zasilania 110 kV części macierzystej KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000174/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.04.2021</td></tr></table> Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7148 Mon, 02 Nov 2020 11:43:36 GMT 451301604317416 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45130">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000358/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.11.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych MWW-ROBOKOP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Oddział KWK RUDA Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7122 Fri, 21 Aug 2020 05:59:41 GMT 436521597989581 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43652">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych MWW-ROBOKOP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Oddział KWK RUDA Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000303/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.08.2020</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7057 Mon, 07 Dec 2020 07:48:31 GMT 457041607327311 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45704">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000453/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.12.2020</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7056 Mon, 18 Jan 2021 13:49:04 GMT 465211610977744 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46521">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000451/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.01.2021</td></tr></table> Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 142-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7037 Fri, 28 Aug 2020 11:23:55 GMT 438601598613835 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43860">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 142-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7031 Fri, 18 Sep 2020 11:09:22 GMT 443071600427362 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44307">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000129/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2020</td></tr></table> Przeprowadzenie kampanii reklamowej paliw konfekcjonowanych oraz sklepu internetowego PGG S.A. w oparciu o produkty Google. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7002 Fri, 17 Jul 2020 10:58:00 GMT 428311594983480 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42831">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzenie kampanii reklamowej paliw konfekcjonowanych oraz sklepu internetowego PGG S.A. w oparciu o produkty Google.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000306/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.dytrych@pgg.pl>">Milena Dytrych</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.07.2020</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie PGG S.A.” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6952 Wed, 26 Aug 2020 09:11:05 GMT 437761598433065 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43776">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie PGG S.A.” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000339/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.08.2020</td></tr></table> PGGREEN Ruda 2 - projekt fotowoltaiczny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6909 Tue, 25 Aug 2020 07:55:14 GMT 437471598342114 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43747">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>PGGREEN Ruda 2 - projekt fotowoltaiczny </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903807/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> PGGREEN Chełm Śląski http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6905 Tue, 25 Aug 2020 07:54:39 GMT 437461598342079 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43746">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>PGGREEN Chełm Śląski </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903808/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> PGGreen Gierałtowice projekt fotowoltaiczny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6904 Tue, 25 Aug 2020 07:52:31 GMT 437451598341951 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43745">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>PGGreen Gierałtowice projekt fotowoltaiczny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903806/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> Dostawa kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA - nr grupy 246-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6890 Thu, 09 Jul 2020 08:44:12 GMT 425941594284252 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42594">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA - nr grupy 246-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000392/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.07.2020</td></tr></table> Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej SA. - grupa 316-4. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6873 Wed, 08 Jul 2020 10:16:59 GMT 425601594203419 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42560">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej SA. - grupa 316-4.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000363/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.07.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6860 Mon, 18 Jan 2021 13:50:08 GMT 465221610977808 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46522">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000265/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.01.2021</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6830 Mon, 18 Jan 2021 10:15:36 GMT 465131610964936 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/46513">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000225/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.01.2021</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6792 Mon, 26 Oct 2020 10:02:29 GMT 450191603706549 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45019">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000059/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6671 Wed, 26 Aug 2020 07:53:00 GMT 437731598428380 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43773">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000105/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.08.2020</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6635 Tue, 21 Jul 2020 07:35:42 GMT 428791595316942 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42879">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000116/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.07.2020</td></tr></table> Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6614 Tue, 27 Oct 2020 11:21:58 GMT 450401603797718 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45040">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900288/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6532 Thu, 02 Apr 2020 08:08:18 GMT 403271585814898 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40327">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903333/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.palys@pgg.pl>">Michał Pałys</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.04.2020</td></tr></table> Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6505 Fri, 26 Jun 2020 09:06:04 GMT 422751593162364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42275">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903738/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.06.2020</td></tr></table> Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6487 Wed, 18 Mar 2020 13:49:09 GMT 400001584539349 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40000">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904166/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.03.2020</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. gr. 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6395 Tue, 19 May 2020 06:33:39 GMT 413921589870019 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41392">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. gr. 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902891/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2020</td></tr></table> Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic – nr grupy 311-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6390 Wed, 18 Mar 2020 09:37:47 GMT 399491584524267 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39949">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic – nr grupy 311-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903181/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.03.2020</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6389 Fri, 24 Apr 2020 08:10:04 GMT 408261587715804 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40826">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903629/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.04.2020</td></tr></table> Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6329 Mon, 25 May 2020 07:30:44 GMT 415051590391844 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41505">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903452/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2020</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6282 Thu, 20 Feb 2020 08:05:49 GMT 391481582185949 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39148">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903466/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.02.2020</td></tr></table> Usługa wynajmu długoterminowego na 36 miesięcy samochodów 5 osobowych klasy średniej na potrzeby PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6275 Wed, 22 Jan 2020 11:30:55 GMT 382781579692655 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38278">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługa wynajmu długoterminowego na 36 miesięcy samochodów 5 osobowych klasy średniej na potrzeby PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903460/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.01.2020</td></tr></table> Zakup pomp dla Stacji Uzdatniania Wód Dołowych i budynku Mechanicznej Przeróbki Węgla. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6270 Mon, 27 Jan 2020 12:52:00 GMT 384251580129520 Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Murcki-Sta http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6260 Fri, 15 Nov 2019 08:38:11 GMT 365331573807091 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36533">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Murcki-Sta</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621902890/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2019</td></tr></table> Usługi ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6207 Fri, 20 Dec 2019 12:04:17 GMT 375731576843457 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37573">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.12.2019</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6184 Fri, 20 Mar 2020 07:59:35 GMT 400411584691175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40041">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601902760/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.03.2020</td></tr></table> Dostawa dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6163 Tue, 24 Dec 2019 06:56:39 GMT 376561577170599 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37656">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>531900601/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.12.2019</td></tr></table> Dostawa nowych kombajnów o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane w latach 2020÷2021. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6154 Mon, 05 Oct 2020 08:29:39 GMT 446261601886579 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44626">wyrok (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych kombajnów o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane w latach 2020÷2021. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902927/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.palys@pgg.pl>">Michał Pałys</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Dostawa urządzeń dla infrastruktury przeznaczonej do pilotażowego wdrożenia w KWK Piast-Ziemowit programu „Elektroniczny Notes Sztygara” – ENSZ, w części dotyczącej „Elektronicznej Książki Raportowej” - EKR http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6133 Mon, 09 Dec 2019 13:08:40 GMT 371601575896920 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37160">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń dla infrastruktury przeznaczonej do pilotażowego wdrożenia w KWK Piast-Ziemowit programu „Elektroniczny Notes Sztygara” – ENSZ, w części dotyczącej „Elektronicznej Książki Raportowej” - EKR</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.12.2019</td></tr></table> Dostawa: 1) wiertnicy DIAMEC z osprzętem lub równoważnej, 2) kotwiarek typu UMW „Merolek” lub równoważnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6072 Thu, 23 Jul 2020 11:07:59 GMT 429721595502479 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42972">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa: 1) wiertnicy DIAMEC z osprzętem lub równoważnej, 2) kotwiarek typu UMW „Merolek” lub równoważnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903306/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.07.2020</td></tr></table> Zakup 2 sztuk pojazdów min 8 osobowych typu Long do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Mysłowice Wesoła oraz KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5951 Fri, 27 Sep 2019 11:43:21 GMT 350051569584601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35005">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 2 sztuk pojazdów min 8 osobowych typu Long do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Mysłowice Wesoła oraz KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902852/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.09.2019</td></tr></table> Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – grupa 316-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5905 Mon, 07 Oct 2019 09:35:18 GMT 352401570440918 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35240">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – grupa 316-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461902782/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2019</td></tr></table> Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5894 Wed, 27 Nov 2019 09:42:20 GMT 368721574847740 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36872">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902202/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.11.2019</td></tr></table> Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5777 Tue, 15 Oct 2019 12:22:00 GMT 355501571142120 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35550">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902787/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2019</td></tr></table> Rektyfikacja budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 61A w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5776 Wed, 07 Aug 2019 10:36:05 GMT 334751565174165 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33475">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 61A w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601902213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.08.2019</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej: rozdzielaczy, zaworów, silników, pomp itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5771 Mon, 07 Oct 2019 09:28:00 GMT 352381570440480 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35238">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej: rozdzielaczy, zaworów, silników, pomp itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902835/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2019</td></tr></table> Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5690 Wed, 16 Oct 2019 07:13:54 GMT 355641571210034 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35564">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902762/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2019</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5674 Fri, 06 Sep 2019 07:35:27 GMT 342921567755327 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34292">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902779/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.09.2019</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5673 Fri, 06 Sep 2019 07:34:36 GMT 342911567755276 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34291">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902776/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.09.2019</td></tr></table> Wynajem i serwis toalet przenośnych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5620 Mon, 15 Jul 2019 10:57:18 GMT 327251563188238 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/32725">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wynajem i serwis toalet przenośnych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902583/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.07.2019</td></tr></table> zawarcie umowy ramowej na Badanie i ocenę obudowy szybów i szybików dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5566 Wed, 30 Oct 2019 05:17:32 GMT 360161572412652 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36016">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>zawarcie umowy ramowej na Badanie i ocenę obudowy szybów i szybików dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902558/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.10.2019</td></tr></table> Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr. gr. 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5562 Mon, 12 Aug 2019 08:44:43 GMT 335781565599483 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33578">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr. gr. 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902724/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2019</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2019 roku - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5482 Tue, 30 Jul 2019 07:05:40 GMT 332131564470340 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33213">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2019 roku - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.04.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.07.2019</td></tr></table> Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) oraz kurtyny powietrznej zabudowanych w obiektach Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. położonych w Katowicach przy ulicy Powstańców 2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5444 Wed, 12 Jun 2019 12:14:00 GMT 316871560341640 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodami dostawczo-osobowymi z kierowcą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. - Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5379 Tue, 21 May 2019 04:45:24 GMT 307631558413924 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30763">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodami dostawczo-osobowymi z kierowcą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. - Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621902838/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.05.2019</td></tr></table> Dostawa tlenu ciekłego technicznego 99,5% kl. czystości2.5 cysterna oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony techniczny wraz z instalacją wspomagającą (parownik) do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5373 Fri, 26 Apr 2019 05:51:35 GMT 301021556257895 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30102">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu ciekłego technicznego 99,5% kl. czystości2.5 cysterna oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony techniczny wraz z instalacją wspomagającą (parownik) do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511902273/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2019</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5354 Fri, 09 Aug 2019 07:39:06 GMT 335211565336346 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33521">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481901851/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:szymon.musiol@pgg.pl>">Szymon Musioł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.08.2019</td></tr></table> Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku Polskiej Grupy Górniczej S.A.: http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5242 Mon, 15 Apr 2019 08:13:40 GMT 297581555316020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29758">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku Polskiej Grupy Górniczej S.A.: </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701900010/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2019</td></tr></table> Świadczenie usług demontażu poprzedzających usługi remontowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z transportem. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5209 Tue, 09 Apr 2019 05:32:47 GMT 295371554787967 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29537">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług demontażu poprzedzających usługi remontowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z transportem.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902251/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.04.2019</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział ZRP -nr grupy 295-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5206 Mon, 29 Apr 2019 07:26:39 GMT 301741556522799 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30174">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział ZRP -nr grupy 295-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511802079/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.04.2019</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych aparatów ucieczkowych produkcji DRAGER dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5195 Tue, 12 Mar 2019 13:16:49 GMT 286531552396609 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28653">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych aparatów ucieczkowych produkcji DRAGER dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461802080/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.03.2019</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokójw 2019 roku (nr grupy 295-15) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5189 Mon, 29 Apr 2019 07:20:10 GMT 301731556522410 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30173">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokójw 2019 roku (nr grupy 295-15)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>451800578/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.04.2019</td></tr></table> Wykonywanie prac magazynowych na placach składowych oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego - PGG S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 24 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5086 Mon, 13 May 2019 12:49:24 GMT 305061557751764 Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w 2019r http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5085 Thu, 30 May 2019 09:07:33 GMT 312221559207253 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/31222">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w 2019r</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701802237/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2019</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/og