Polska Grupa Górnicza - Profil Nabywcy http://korporacja.pgg.pl/rss/profil-nabywcy Profil Nabywcy - informacje o postępowaniach pl http://korporacja.pgg.pl/_img/pgg-logo-male-80px.png Polska Grupa Górnicza - Profil Nabywcy http://korporacja.pgg.pl/rss/profil-nabywcy Zapewnienie aktualizacji sygnatur systemu antywirusowego dla poczty elektronicznej Scan Mail for MS Exchange Suite przez okres 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7309 Wed, 28 Oct 2020 18:45:55 GMT 450731603910755 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie aktualizacji sygnatur systemu antywirusowego dla poczty elektronicznej Scan Mail for MS Exchange Suite przez okres 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000273/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy z podziałem na 5 zadań. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7308 Wed, 28 Oct 2020 13:18:48 GMT 450641603891128 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW Ruch Marcel i Ruch Rydułtowy z podziałem na 5 zadań. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000869/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziału PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7307 Wed, 28 Oct 2020 12:27:10 GMT 450611603888030 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziału PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000953/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Remont części systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dachu budynku głównego i budynku A w zakresie dotyczącym rur spustowych wraz z doszczelnieniem zbiorników zlewowych. Budynki położone są w Katowicach przy ulicy Powstańców 28 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7306 Tue, 27 Oct 2020 11:22:20 GMT 450381603797740 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont części systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dachu budynku głównego i budynku A w zakresie dotyczącym rur spustowych wraz z doszczelnieniem zbiorników zlewowych. Budynki położone są w Katowicach przy ulicy Powstańców 28</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000737/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Kompleksowa obsługa i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody pitnej oraz studni głębinowych przepompowni "Ściernie" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7305 Mon, 26 Oct 2020 10:11:22 GMT 450101603707082 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa i bieżące utrzymanie sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody pitnej oraz studni głębinowych przepompowni "Ściernie" dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000646/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dzierżawa mobilnych urządzeń chłodniczych o mocy min. 2 MW dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7304 Fri, 23 Oct 2020 12:42:09 GMT 450001603456929 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa mobilnych urządzeń chłodniczych o mocy min. 2 MW dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000938/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Obsługa bocznicy PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: Zad. Nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zad. Nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i b http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7303 Fri, 23 Oct 2020 09:13:05 GMT 449831603444385 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy PGG S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: Zad. Nr 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zad. Nr 2 – Diagnostyka, konserwacja i b</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000606/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Dostawa oprogramowania systemowego, bazodanowego i aplikacyjnego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7302 Fri, 23 Oct 2020 08:51:07 GMT 449791603443067 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa oprogramowania systemowego, bazodanowego i aplikacyjnego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000043/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7301 Fri, 23 Oct 2020 06:41:54 GMT 449761603435314 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000575/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z podaniem sposobu naprawy ścian (elewacji) budynku płuczki I, II, III ZPM Oddział KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7300 Wed, 21 Oct 2020 12:27:48 GMT 449631603283268 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z podaniem sposobu naprawy ścian (elewacji) budynku płuczki I, II, III ZPM Oddział KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000365/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje obronne w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7299 Wed, 21 Oct 2020 08:19:15 GMT 449491603268355 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne, uzbrojone formacje obronne w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000773/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Dostawa 5 szt. firewalli http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7297 Wed, 21 Oct 2020 06:04:26 GMT 449441603260266 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 5 szt. firewalli</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000253/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Zapewnienie aktualizacji baz sygnatur do systemu F-Secure Messaging Security Gateway przez okres 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7296 Wed, 21 Oct 2020 05:32:00 GMT 449421603258320 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie aktualizacji baz sygnatur do systemu F-Secure Messaging Security Gateway przez okres 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000296/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Legalizacja elektrycznego sprzętu strzałowego produkcji Carboautomatyka dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7295 Tue, 20 Oct 2020 12:25:15 GMT 449391603196715 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Legalizacja elektrycznego sprzętu strzałowego produkcji Carboautomatyka dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000103/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7294 Mon, 26 Oct 2020 09:13:36 GMT 450031603703616 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin szybowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000661/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Legalizacja elektrycznego sprzętu strzałowego produkcji GIG/ZBUD GIG dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7293 Tue, 20 Oct 2020 12:25:21 GMT 449351603196721 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Legalizacja elektrycznego sprzętu strzałowego produkcji GIG/ZBUD GIG dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000060/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych podzespołów lokomotyw dołowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7292 Thu, 29 Oct 2020 12:33:39 GMT 450841603974819 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45084">modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych podzespołów lokomotyw dołowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000931/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Remont konstrukcji stalowej mostu przenośnikowego nr ob. 71314 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7291 Mon, 26 Oct 2020 10:12:53 GMT 450121603707173 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont konstrukcji stalowej mostu przenośnikowego nr ob. 71314 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432001055/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Zakup wraz z dostawą kontenera socjalnego dla pracowników ZPMW KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7290 Tue, 20 Oct 2020 10:53:22 GMT 449311603191202 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup wraz z dostawą kontenera socjalnego dla pracowników ZPMW KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000628/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Analiza wytrzymałości zbrojenia szybowego szybu V przedział A oraz przedział B wraz z pomiarem prostoliniowości i prognozą zużycia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7288 Tue, 20 Oct 2020 05:59:37 GMT 449111603173577 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Analiza wytrzymałości zbrojenia szybowego szybu V przedział A oraz przedział B wraz z pomiarem prostoliniowości i prognozą zużycia dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000715/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Zakup 2 sztuk znakowarek mikroudarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7287 Thu, 22 Oct 2020 04:03:30 GMT 449651603339410 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44965">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 2 sztuk znakowarek mikroudarowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000553/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.10.2020</td></tr></table> Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7286 Wed, 28 Oct 2020 11:45:23 GMT 450581603885523 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-29</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000694/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7285 Tue, 27 Oct 2020 12:25:23 GMT 450431603801523 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45043">inny dokument sporządzony przed dniem otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442000625/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7284 Wed, 28 Oct 2020 12:54:48 GMT 450651603889688 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45065">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000664/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) o kodach 07 02 99, 17 02 01, 17 09 04 oraz o kodzie 17 02 04* dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7283 Fri, 23 Oct 2020 11:47:25 GMT 449961603453645 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44996">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) o kodach 07 02 99, 17 02 01, 17 09 04 oraz o kodzie 17 02 04* dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000813/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Prognoza oddziaływania wstrząsów indukowanych projektowaną eksploatacją górniczą na lata 2022 - 2024 oraz perspektywiczne do wyczerpania złoża dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7281 Mon, 26 Oct 2020 10:55:28 GMT 450241603709728 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45024">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Prognoza oddziaływania wstrząsów indukowanych projektowaną eksploatacją górniczą na lata 2022 - 2024 oraz perspektywiczne do wyczerpania złoża dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000491/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7280 Wed, 28 Oct 2020 09:40:07 GMT 450501603878007 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45050">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000447/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Dostawa sprężonego powietrza dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7279 Mon, 19 Oct 2020 07:22:43 GMT 448811603092163 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44881">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprężonego powietrza dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000806/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Drążenie komory pomp poziom 865m (głównego odwadniania z poz. 865) w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7278 Wed, 28 Oct 2020 10:07:23 GMT 450511603879643 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45051">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie komory pomp poziom 865m (głównego odwadniania z poz. 865) w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000630/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:to.kolodziej@pgg.pl>">Tomasz Kołodziej</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Serwis pogwarancyjny 7 sztuk napawarek typu HWR LEADER oraz 1 napawarki typu EWR HUNTER przez okres 24-mcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7277 Wed, 28 Oct 2020 12:09:45 GMT 450601603886985 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45060">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis pogwarancyjny 7 sztuk napawarek typu HWR LEADER oraz 1 napawarki typu EWR HUNTER przez okres 24-mcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000651/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Wykonanie kompleksowej wymiany liny nośnej ø 58mm trójkątnosplotkowej- odkrętnej na ø 56mm - nieodkrętnej w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedział zachodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7276 Tue, 27 Oct 2020 11:36:13 GMT 450411603798573 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45041">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie kompleksowej wymiany liny nośnej ø 58mm trójkątnosplotkowej- odkrętnej na ø 56mm - nieodkrętnej w górniczym wyciągu szybowym szybu II przedział zachodni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000845/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Zapewnienie dostępu do Internetu ze stykiem BGP w lokalizacji Zamawiającego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7275 Tue, 27 Oct 2020 13:06:50 GMT 450471603804010 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45047">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie dostępu do Internetu ze stykiem BGP w lokalizacji Zamawiającego </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000262/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Dostawa sprzętu komputerowego http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7274 Tue, 27 Oct 2020 13:06:26 GMT 450461603803986 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45046">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprzętu komputerowego</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000295/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Obsługa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7273 Wed, 28 Oct 2020 10:10:40 GMT 450521603879840 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45052">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000739/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Dostawa śrub do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 287-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7272 Tue, 27 Oct 2020 11:43:38 GMT 450421603799018 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45042">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa śrub do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 287-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000702/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Dostawa kalendarzy firmowych na 2021 rok dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7271 Thu, 22 Oct 2020 12:25:52 GMT 449751603369552 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44975">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kalendarzy firmowych na 2021 rok dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000671/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.rydzon@pgg.pl>">Anna Rydzoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne , uzbrojone formacje obronne w PGG S.A. Oddział KWK Wujek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7270 Mon, 26 Oct 2020 10:08:05 GMT 450201603706885 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45020">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń przez specjalistyczne , uzbrojone formacje obronne w PGG S.A. Oddział KWK Wujek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000354/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejki spalinowej typu BECKER WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy 295-22-06 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7269 Thu, 29 Oct 2020 12:40:26 GMT 450851603975226 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45085">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejki spalinowej typu BECKER WARKOP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek - nr grupy 295-22-06</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000393/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Zakup, dostawa i wymiana odżużlaczy dla kotła WRm 12 w C Anna i kotła WR 10 w C Rymer dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7268 Fri, 23 Oct 2020 10:11:12 GMT 449901603447872 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44990">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup, dostawa i wymiana odżużlaczy dla kotła WRm 12 w C Anna i kotła WR 10 w C Rymer dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000308/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Serwis maszyn wyciągowych z hydraulicznym układem hamulcowym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7267 Tue, 20 Oct 2020 12:13:36 GMT 449381603196016 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44938">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis maszyn wyciągowych z hydraulicznym układem hamulcowym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000159/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7265 Tue, 20 Oct 2020 10:34:59 GMT 449281603190099 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44928">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000559/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddziałów KWK Bolesław Śmiały oraz KWK Murcki-Staszic, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7264 Tue, 20 Oct 2020 10:17:13 GMT 449211603189033 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44921">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddziałów KWK Bolesław Śmiały oraz KWK Murcki-Staszic, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000414/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7263 Mon, 19 Oct 2020 09:51:55 GMT 449001603101115 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44900">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000657/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Aktualizacja oceny kategorii odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych (Zadanie 1) oraz nadzór techniczny nad stanem obiektów budowlanych znajdujących się w zasięgu wpływów eksploatacji (Zadanie 2) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7262 Mon, 19 Oct 2020 12:20:14 GMT 449081603110014 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44908">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Aktualizacja oceny kategorii odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych (Zadanie 1) oraz nadzór techniczny nad stanem obiektów budowlanych znajdujących się w zasięgu wpływów eksploatacji (Zadanie 2)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000620/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Wykonywanie robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego PGG S.A. oddział KWK „Bolesław Śmiały” w obiektach kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7261 Fri, 16 Oct 2020 09:21:36 GMT 448651602840096 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44865">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego PGG S.A. oddział KWK „Bolesław Śmiały” w obiektach kubaturowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901966/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Dostawa źródeł światła - żarówek, świetlówek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7260 Wed, 21 Oct 2020 08:57:00 GMT 449541603270620 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44954">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa źródeł światła - żarówek, świetlówek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000672/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.reck@pgg.pl>">Monika Reck</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Badanie wód i ścieków przez okres 24 miesięcy dla potrzeb KWK "Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7259 Tue, 20 Oct 2020 09:48:34 GMT 449201603187314 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44920">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Badanie wód i ścieków przez okres 24 miesięcy dla potrzeb KWK "Bolesław Śmiały"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000592/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Dostawa lin szybowych 48,0-WS 6x36+FE-1570 DIN 21254 cz. 9 (L+P) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 284-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7258 Tue, 20 Oct 2020 06:13:18 GMT 449131603174398 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44913">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin szybowych 48,0-WS 6x36+FE-1570 DIN 21254 cz. 9 (L+P) dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice - nr grupy 284-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000511/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług obsługi zwałów węgla sprzętem ciężkim z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7257 Mon, 19 Oct 2020 11:34:15 GMT 449071603107255 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44907">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług obsługi zwałów węgla sprzętem ciężkim z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w Oddziale KWK ROW Ruch Marcel Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000879/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7256 Thu, 15 Oct 2020 10:06:56 GMT 448541602756416 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44854">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000519/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych oraz opracowanie koreferatów do analiz techniczno-ekonomicznych celowości wykonania remontów związanych z usuwaniem szkód górniczych wywoływanych eksploatacją górniczą dla http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7255 Wed, 14 Oct 2020 09:46:45 GMT 448321602668805 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44832">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych oraz opracowanie koreferatów do analiz techniczno-ekonomicznych celowości wykonania remontów związanych z usuwaniem szkód górniczych wywoływanych eksploatacją górniczą dla </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000513/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2020</td></tr></table> Pomiar emisji do powietrza w roku 2021 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7254 Tue, 13 Oct 2020 09:34:37 GMT 447951602581677 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44795">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Pomiar emisji do powietrza w roku 2021</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000256/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Remont młynów węglowych (2 sztuki) kotła Borsig w C Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7253 Fri, 09 Oct 2020 11:15:27 GMT 447501602242127 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44750">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont młynów węglowych (2 sztuki) kotła Borsig w C Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000281/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Dostawa i zabudowa fabrycznie nowego systemu ciągłego pomiaru parametrów jakości węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7252 Mon, 12 Oct 2020 09:55:37 GMT 447691602496537 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44769">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa fabrycznie nowego systemu ciągłego pomiaru parametrów jakości węgla dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000420/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7251 Fri, 23 Oct 2020 11:05:34 GMT 449921603451134 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44992">sprostowanie ogłoszenia o uruchomieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000131/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Butelkowanie wody pitnej do butelek szklanych o pojemności 0,33l dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit wraz z etykietowaniem i pakowaniem w folię http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7250 Fri, 09 Oct 2020 06:55:53 GMT 447361602226553 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44736">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Butelkowanie wody pitnej do butelek szklanych o pojemności 0,33l dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit wraz z etykietowaniem i pakowaniem w folię</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000834/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim - obsługa zwałów węgla KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7249 Thu, 15 Oct 2020 09:46:17 GMT 448521602755177 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44852">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim - obsługa zwałów węgla KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000670/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2020</td></tr></table> Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy - 284 - 11. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7248 Thu, 29 Oct 2020 12:24:03 GMT 450831603974243 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45083">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa złączy mechanicznych do taśm przenośnikowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy - 284 - 11.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000539/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Ruch Piast, Zadanie nr 2 – Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7247 Thu, 22 Oct 2020 11:05:25 GMT 449741603364725 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44974">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – Ruch Piast, Zadanie nr 2 – Ruch Ziemowit. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000902/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.10.2020</td></tr></table> Wykonanie ekspertyzy budowlanej określającej możliwość przeniesienia obciążeń od planowanej w planie ruchu na lata 2020-2022 eksploatacji górniczej oraz ewentualną konieczność zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej wiaduktu ko http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7246 Fri, 09 Oct 2020 09:22:35 GMT 447411602235355 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44741">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie ekspertyzy budowlanej określającej możliwość przeniesienia obciążeń od planowanej w planie ruchu na lata 2020-2022 eksploatacji górniczej oraz ewentualną konieczność zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej wiaduktu ko</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000509/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7245 Thu, 22 Oct 2020 07:33:22 GMT 449661603352002 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44966">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000706/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.10.2020</td></tr></table> Dostawa urządzenia do odwijania taśmy przenośnikowej dla KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7244 Thu, 08 Oct 2020 10:58:25 GMT 447241602154705 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44724">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzenia do odwijania taśmy przenośnikowej dla KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000648/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> Dostawa wiertarki słupowej dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7243 Thu, 15 Oct 2020 10:24:25 GMT 448561602757465 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44856">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wiertarki słupowej dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481903120/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER-WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7242 Mon, 26 Oct 2020 11:18:44 GMT 450251603711124 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45025">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do kolejek - BECKER-WARKOP dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-22-06</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000682/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Likwidacja rurociągu sprężonego powietrza DN400 w szybie IV oraz budowa nowego rurociągu głównego odwadniania DN200 w szybiku III dla PGG S.A. Oddział KWK"Sośnica" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7241 Wed, 07 Oct 2020 08:32:52 GMT 446891602059572 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44689">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Likwidacja rurociągu sprężonego powietrza DN400 w szybie IV oraz budowa nowego rurociągu głównego odwadniania DN200 w szybiku III dla PGG S.A. Oddział KWK"Sośnica"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000474/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2020</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, Ruch Bielszowice i Ruch Pokój w 2021 roku http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7240 Fri, 16 Oct 2020 11:31:11 GMT 448741602847871 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44874">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na terenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, Ruch Bielszowice i Ruch Pokój w 2021 roku</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000656/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Załadunek i przewozy produktów wzbogacania węgla na terenie KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7239 Wed, 07 Oct 2020 09:06:59 GMT 446901602061619 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44690">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Załadunek i przewozy produktów wzbogacania węgla na terenie KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000618/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2020</td></tr></table> Wykonanie rocznego przeglądu 159 obiektów budowlanych Zakładu Górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7238 Wed, 14 Oct 2020 10:08:08 GMT 448341602670088 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44834">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie rocznego przeglądu 159 obiektów budowlanych Zakładu Górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000535/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2020</td></tr></table> Projekt zagospodarowania terenu przekształconego działalnością górniczą, położonego przy południowej granicy zakładu głównego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7237 Fri, 09 Oct 2020 10:16:17 GMT 447441602238577 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44744">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Projekt zagospodarowania terenu przekształconego działalnością górniczą, położonego przy południowej granicy zakładu głównego PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000718/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7236 Fri, 02 Oct 2020 11:53:41 GMT 446131601639621 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44613">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000842/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowo pożarowej wieży basztowej szybu III dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7235 Mon, 05 Oct 2020 10:20:33 GMT 446351601893233 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44635">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowo pożarowej wieży basztowej szybu III dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432001234/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Zwiększenie wskaźnika izolacyjności akustycznej ścian i wymiana bram na obiekcie Stacji Wentylatorów Głównych Szybu Marklowice II http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7234 Fri, 16 Oct 2020 10:27:42 GMT 448691602844062 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44869">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zwiększenie wskaźnika izolacyjności akustycznej ścian i wymiana bram na obiekcie Stacji Wentylatorów Głównych Szybu Marklowice II</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000622/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Wymiana dodatkowego podgrzewacza wody (strona lewa i strona prawa) w kotle WRm-38 zainstalowanym w C Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7233 Mon, 05 Oct 2020 09:52:45 GMT 446291601891565 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44629">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana dodatkowego podgrzewacza wody (strona lewa i strona prawa) w kotle WRm-38 zainstalowanym w C Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000211/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5t, miejsc siedzących min. 8, ładowność min. 0,5t z monitoringiem. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7232 Tue, 06 Oct 2020 05:46:05 GMT 446501601963165 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44650">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu osób i rzeczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda samochodem ciężarowo-osobowym z kierowcą o DMC do 3,5t, miejsc siedzących min. 8, ładowność min. 0,5t z monitoringiem. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000628/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu - wymiany poszycia i pokrycia dachu pomostu technologicznego nr 54 wraz z opracowaniem projektu budowlanego dla ZPM Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7231 Fri, 02 Oct 2020 10:03:47 GMT 446041601633027 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44604">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu - wymiany poszycia i pokrycia dachu pomostu technologicznego nr 54 wraz z opracowaniem projektu budowlanego dla ZPM Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000435/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.wosik@pgg.pl>">Maria Wosik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Remont przekładni PL-25 rys. 23016 do przenośnika zgrzebłowego produkcji FAMUR dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7230 Fri, 16 Oct 2020 10:19:55 GMT 448681602843595 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44868">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont przekładni PL-25 rys. 23016 do przenośnika zgrzebłowego produkcji FAMUR dla PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000543/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika taśmowego specjalnego o szerokości taśmy 1400mm dla odstawy głównej KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7229 Wed, 28 Oct 2020 12:35:25 GMT 450631603888525 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45063">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Leasing finansowy wraz z dostawą fabrycznie nowego przenośnika taśmowego specjalnego o szerokości taśmy 1400mm dla odstawy głównej KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000906/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7228 Mon, 12 Oct 2020 10:26:24 GMT 447711602498384 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44771">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000880/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Remont elewacji oraz przyległych stropów w obiekcie Płuczki II - Etap I - Ściana w osi 1/B-E dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7227 Wed, 14 Oct 2020 09:11:24 GMT 448301602666684 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44830">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elewacji oraz przyległych stropów w obiekcie Płuczki II - Etap I - Ściana w osi 1/B-E dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000598/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2020</td></tr></table> Dostawa sprężonego powietrza do sieci kopalnianej dla PGG S.A. Odział KWK RUDA ze sprężarek zasilanych gazem z odmetanowania kopalni. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7226 Fri, 02 Oct 2020 08:38:08 GMT 445971601627888 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44597">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprężonego powietrza do sieci kopalnianej dla PGG S.A. Odział KWK RUDA ze sprężarek zasilanych gazem z odmetanowania kopalni.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000629/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Przygotowanie, dostawa oraz wydanie mikołajkowych paczek ze słodyczami dla uprawnionych dzieci pracowników, emerytów i rencistów kopalni http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7225 Fri, 02 Oct 2020 10:39:36 GMT 446071601635176 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44607">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przygotowanie, dostawa oraz wydanie mikołajkowych paczek ze słodyczami dla uprawnionych dzieci pracowników, emerytów i rencistów kopalni</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000304/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Dzierżawa wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7224 Wed, 21 Oct 2020 09:48:42 GMT 449551603273722 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44955">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa wysokowydajnego kombajnu chodnikowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000805/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót awaryjnych w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km 1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - KWK Budryk w km -0,091 do 1,500 związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7223 Fri, 02 Oct 2020 12:13:42 GMT 446171601640822 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44617">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót awaryjnych w infrastrukturze kolejowej na linii nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny w km 1,800 do 8,000 oraz linii nr 172 Gierałtowice - KWK Budryk w km -0,091 do 1,500 związanych z usuwaniem szkód wywołanych eksploatacją górniczą Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000595/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Dostawa nakrętek, podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 287-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7222 Mon, 26 Oct 2020 13:10:36 GMT 450311603717836 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45031">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nakrętek, podkładek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 287-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000688/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Remont silników pomp zatapialnych typu 6H1147c/820/2TS produkcji RITZ dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7221 Tue, 13 Oct 2020 10:15:02 GMT 448051602584102 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44805">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont silników pomp zatapialnych typu 6H1147c/820/2TS produkcji RITZ dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000539/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i prowadzenia bieżących napraw w szybach i urządzeniach dołowych oddziału szybowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7220 Fri, 02 Oct 2020 05:00:23 GMT 445781601614823 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44578">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie obsługi, konserwacji i prowadzenia bieżących napraw w szybach i urządzeniach dołowych oddziału szybowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000556/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Świadczenie przez służby przeciwpożarowe specjalistycznych usług ratowniczo-gaśniczych i usuwanie innych miejscowych zagrożeń na powierzchni zakładu górniczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w latach 2021-2022 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7219 Wed, 30 Sep 2020 08:41:01 GMT 445281601455261 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44528">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie przez służby przeciwpożarowe specjalistycznych usług ratowniczo-gaśniczych i usuwanie innych miejscowych zagrożeń na powierzchni zakładu górniczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały w latach 2021-2022</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000476/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2020</td></tr></table> Dostawa zespołów pomocniczych trasowych oraz podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśmy na przenośniku taśmowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. -nr grupy 292-24 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7218 Fri, 02 Oct 2020 11:22:01 GMT 446101601637721 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44610">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów pomocniczych trasowych oraz podzespołów do stabilizacji i naprowadzania taśmy na przenośniku taśmowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. -nr grupy 292-24</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000599/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych wg technologii „DURACHROM-Z” lub równoważnej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7217 Tue, 29 Sep 2020 10:39:16 GMT 445091601375956 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44509">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi w zakresie regeneracji wraz z wykonaniem powłok ochronnych tłoczysk, rdzenników siłowników hydraulicznych wg technologii „DURACHROM-Z” lub równoważnej.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000477/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Zapewnienie usług serwisowych dla systemów HP Messaging System http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7216 Wed, 30 Sep 2020 11:58:16 GMT 445391601467096 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44539">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie usług serwisowych dla systemów HP Messaging System</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000220/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2020</td></tr></table> Odnowienie subskrypcji i wsparcia do oprogramowania IBM Planning Analytics oraz IBM DB2 Standard Edition http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7215 Tue, 29 Sep 2020 11:57:41 GMT 445121601380661 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44512">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odnowienie subskrypcji i wsparcia do oprogramowania IBM Planning Analytics oraz IBM DB2 Standard Edition</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000229/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Dostawa śluz wentylacyjnych z napędem pneumatycznym. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7214 Mon, 28 Sep 2020 08:36:01 GMT 444771601282161 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44477">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa śluz wentylacyjnych z napędem pneumatycznym.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442000686/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Zakup giętarko-prostowarki przejezdnej do obudowy chodnikowej do profili V25, V29, V32, V36 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7213 Fri, 02 Oct 2020 09:24:17 GMT 446031601630657 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44603">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup giętarko-prostowarki przejezdnej do obudowy chodnikowej do profili V25, V29, V32, V36 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000644/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego (w tym budynku)na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 53a w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7212 Fri, 25 Sep 2020 09:26:24 GMT 444451601025984 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44445">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego (w tym budynku)na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 53a w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000680/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach węgla i punktach sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej Spółka Akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7211 Tue, 29 Sep 2020 11:40:07 GMT 445111601379607 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44511">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach węgla i punktach sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej Spółka Akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Jankowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000888/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego ZPMW Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7210 Fri, 09 Oct 2020 10:44:18 GMT 447451602240258 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44745">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego ZPMW Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000292/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Drążenie upadowej II A-C z partii A do partii C w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK"Mysłowice-Wesoła" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7209 Mon, 05 Oct 2020 08:25:13 GMT 446241601886313 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44624">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie upadowej II A-C z partii A do partii C w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK"Mysłowice-Wesoła"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000548/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.sochacka@pgg.pl>">Beata Sochacka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Remont elewacji północnej wraz z systemem orynnowania budynku kotłowni w EC Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7208 Mon, 28 Sep 2020 08:48:33 GMT 444791601282913 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44479">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elewacji północnej wraz z systemem orynnowania budynku kotłowni w EC Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000218/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia R-500V PWD przepompowni wód dołowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7207 Tue, 13 Oct 2020 10:49:30 GMT 448091602586170 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44809">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja rozdzielni niskiego napięcia R-500V PWD przepompowni wód dołowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000625/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Dostawa rynien liniowych/inspekcyjnych zamkniętych do przenośnika podścianowego GROT-850 do PGG S.A. oddział KWK Sośnica,grupa asortymentowa 292-10-01. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7205 Tue, 06 Oct 2020 11:04:34 GMT 446781601982274 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44678">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rynien liniowych/inspekcyjnych zamkniętych do przenośnika podścianowego GROT-850 do PGG S.A. oddział KWK Sośnica,grupa asortymentowa 292-10-01.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000593/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług zestawem remontowym do robót szybowych w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7204 Fri, 25 Sep 2020 12:07:43 GMT 444621601035663 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44462">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług zestawem remontowym do robót szybowych w okresie 24 miesięcy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000620/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.09.2020</td></tr></table> Wykonanie połączeń taśmy przenośnikowej wyposażonej w linki stalowe metodą wulkanizacji na gorąco dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7203 Thu, 24 Sep 2020 09:52:05 GMT 444161600941125 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44416">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie połączeń taśmy przenośnikowej wyposażonej w linki stalowe metodą wulkanizacji na gorąco dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000663/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.09.2020</td></tr></table> Dostawa i konfiguracja 3 zestawów kamer termowizyjnych dla PGG S.A. Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy i Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7202 Wed, 07 Oct 2020 11:14:25 GMT 446991602069265 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44699">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i konfiguracja 3 zestawów kamer termowizyjnych dla PGG S.A. Oddziały KWK ROW Ruch Rydułtowy i Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000471/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2020</td></tr></table> Remont górniczych wiertarek elektrycznych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7201 Mon, 28 Sep 2020 07:25:22 GMT 444741601277922 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44474">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont górniczych wiertarek elektrycznych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501902220/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych wiertnic dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7200 Fri, 23 Oct 2020 11:39:13 GMT 449931603453153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44993">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych wiertnic dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501902217/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczych zasilających łaźnie nr 1 i 4 oraz Zakład Przeróbczy KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7199 Tue, 22 Sep 2020 10:30:44 GMT 443711600770644 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44371">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczych zasilających łaźnie nr 1 i 4 oraz Zakład Przeróbczy KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000189/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług pralniczych wraz z reperacją odzieży dla potrzeb PGG SA Oddział KWK Ruda z podziałem na 3 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7198 Tue, 27 Oct 2020 07:34:03 GMT 450331603784043 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45033">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług pralniczych wraz z reperacją odzieży dla potrzeb PGG SA Oddział KWK Ruda z podziałem na 3 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442000649/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach węgla i punktach sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7197 Mon, 28 Sep 2020 08:39:19 GMT 444781601282359 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44478">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim na zwałach węgla i punktach sprzedaży drobnicowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000310/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Murcki-Staszic , nr gr. 292-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7196 Tue, 29 Sep 2020 10:32:55 GMT 445081601375575 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44508">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Murcki-Staszic , nr gr. 292-2 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kominach metodą szlamowania dla potrzeb Oddziału KWK Piast-Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7195 Tue, 22 Sep 2020 09:55:56 GMT 443661600768556 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44366">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych – remontów w zakresie usuwania szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego w kominach metodą szlamowania dla potrzeb Oddziału KWK Piast-Ziemowit. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000543/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.walenczyk-kozka@pgg.pl>">Dorota Waleńczyk-Kózka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz wysegregowanych odpadów o kodach: 15 01 02(opakowania z tworzyw sztucznych butelki typu PET), 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) oraz 15 01 07 (opakowania ze szkł http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7194 Tue, 22 Sep 2020 10:46:58 GMT 443731600771618 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44373">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 oraz wysegregowanych odpadów o kodach: 15 01 02(opakowania z tworzyw sztucznych butelki typu PET), 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) oraz 15 01 07 (opakowania ze szkł</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000493/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowania koreferatów do dokumentacji dla kolejowych obiektów budowlanych oraz infrastruktury kolejowej niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7193 Tue, 29 Sep 2020 08:24:21 GMT 445061601367861 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44506">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowania koreferatów do dokumentacji dla kolejowych obiektów budowlanych oraz infrastruktury kolejowej niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904421/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Dostawa 2 sztuk stacji kompaktowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7192 Mon, 21 Sep 2020 11:19:06 GMT 443521600687146 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44352">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 sztuk stacji kompaktowych dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit Ruch Piast </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>421903619/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla oddziałów PGG S.A. dla zawarcia umowy ramowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7191 Mon, 19 Oct 2020 09:59:15 GMT 449011603101555 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44901">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych dla oddziałów PGG S.A. dla zawarcia umowy ramowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000568/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.palys@pgg.pl>">Michał Pałys</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Wykonanie otworów drenażowych dla ściany 515 w pokładzie 501 Az dla Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7190 Tue, 22 Sep 2020 11:24:58 GMT 443751600773898 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44375">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie otworów drenażowych dla ściany 515 w pokładzie 501 Az dla Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000559/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:to.kolodziej@pgg.pl>">Tomasz Kołodziej</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Zadanie 1 - Naprawa nawierzchni ul. Ligonia w Gierałtowicach (droga gminna), Zadanie 2 - Naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej (łącznik pomiędzy ul. Polną i ul. Ogrodową) w Przyszowicach, Zadanie 3 – Naprawa ul. Korfantego w Gierałtowicach http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7189 Fri, 25 Sep 2020 11:07:25 GMT 444531601032045 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44453">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań: Zadanie 1 - Naprawa nawierzchni ul. Ligonia w Gierałtowicach (droga gminna), Zadanie 2 - Naprawa nawierzchni ul. Ogrodowej (łącznik pomiędzy ul. Polną i ul. Ogrodową) w Przyszowicach, Zadanie 3 – Naprawa ul. Korfantego w Gierałtowicach</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000741/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.09.2020</td></tr></table> „Koncepcja i projekt techniczny przeprowadzenia wód potoku Bielszowickiego pod zakładem głównym KWK Ruda Ruch Bielszowice wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych oraz pe http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7188 Mon, 05 Oct 2020 10:25:06 GMT 446361601893506 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44636">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Koncepcja i projekt techniczny przeprowadzenia wód potoku Bielszowickiego pod zakładem głównym KWK Ruda Ruch Bielszowice wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i decyzji formalnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych oraz pe</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>452000259/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Rektyfikacja i remont budynku mieszkalnego położonego w Bieruniu przy ul. Pszenna 4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7187 Tue, 29 Sep 2020 10:41:36 GMT 445101601376096 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44510">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja i remont budynku mieszkalnego położonego w Bieruniu przy ul. Pszenna 4 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000650/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonanie napraw szkód górniczych w trybie awaryjnym w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7186 Wed, 30 Sep 2020 09:35:34 GMT 445291601458534 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44529">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonanie napraw szkód górniczych w trybie awaryjnym w kolejowych obiektach budowlanych oraz infrastrukturze kolejowej dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000569/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2020</td></tr></table> Dostawa pomp i zespołów pompowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: a) Zadanie 1 - pompy wirowe i zespoły pompowe do cieczy ciężkiej magnetytowej, b) Zadanie 2 - pompy szlamowe zatapialne do ciężkich osadów http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7185 Fri, 18 Sep 2020 09:33:18 GMT 443061600421598 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44306">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp i zespołów pompowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania: a) Zadanie 1 - pompy wirowe i zespoły pompowe do cieczy ciężkiej magnetytowej, b) Zadanie 2 - pompy szlamowe zatapialne do ciężkich osadów</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000610/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2020</td></tr></table> Remont zbiornika urobku na poziomie 1200m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7183 Fri, 09 Oct 2020 10:50:46 GMT 447461602240646 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44746">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zbiornika urobku na poziomie 1200m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000294/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Dostawa pomp klasy OS-150 dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7182 Tue, 22 Sep 2020 10:41:20 GMT 443721600771280 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44372">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp klasy OS-150 dla PGG S.A. KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000652/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:szymon.musiol@pgg.pl>">Szymon Musioł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> Obsługa zwałów węgla sprzętem ciężkim dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Murcki-Staszic z podziałem na dwa zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7180 Tue, 29 Sep 2020 08:38:11 GMT 445071601368691 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44507">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa zwałów węgla sprzętem ciężkim dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Murcki-Staszic z podziałem na dwa zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000712/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7179 Wed, 16 Sep 2020 11:34:24 GMT 442361600256064 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44236">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK ROW w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy ramowej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000764/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym z kierowcą samowyładowczy, ładowność min.12,0 t z monitoringiem dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7178 Wed, 16 Sep 2020 10:11:20 GMT 442311600251080 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44231">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym z kierowcą samowyładowczy, ładowność min.12,0 t z monitoringiem dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000375/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Obsługa obiegu wozów przy szybie 8 KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7176 Thu, 17 Sep 2020 11:32:09 GMT 442731600342329 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44273">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa obiegu wozów przy szybie 8 KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000394/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.09.2020</td></tr></table> Dostawa układu sprzęgłowo - hamulcowego z hamulcem funkcyjnym typu EL-SA lub równoważny dla przenośnika taśmowego PPT 1200 z wykorzystaniem istniejących obudów, sprzęgieł. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7175 Tue, 15 Sep 2020 08:58:17 GMT 441961600160297 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44196">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układu sprzęgłowo - hamulcowego z hamulcem funkcyjnym typu EL-SA lub równoważny dla przenośnika taśmowego PPT 1200 z wykorzystaniem istniejących obudów, sprzęgieł.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000355/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.09.2020</td></tr></table> Wykonanie w ramach usuwania szkód górniczych rektyfikacji pionowej i podniesienia budynku mieszkalnego wraz z remontem piwnic i robotami towarzyszącymi na nieruchomości w Jankowicach przy ul. Kościelnej 50. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7174 Tue, 15 Sep 2020 08:42:38 GMT 441891600159358 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44189">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie w ramach usuwania szkód górniczych rektyfikacji pionowej i podniesienia budynku mieszkalnego wraz z remontem piwnic i robotami towarzyszącymi na nieruchomości w Jankowicach przy ul. Kościelnej 50.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000664/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.09.2020</td></tr></table> Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7173 Wed, 23 Sep 2020 10:41:08 GMT 444061600857668 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44406">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych oraz niesegregowanych powstających na terenie PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000570/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług samochodami ciężarowymi samowyładowczymi dla potrzeb technologicznych (obsługa zwałów węgla) dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7172 Wed, 16 Sep 2020 11:44:11 GMT 442381600256651 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44238">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług samochodami ciężarowymi samowyładowczymi dla potrzeb technologicznych (obsługa zwałów węgla) dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000784/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Serwis aparatury automatyki, sterowania i wizualizacji urządzeń elektrycznych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7171 Mon, 05 Oct 2020 11:04:36 GMT 446411601895876 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44641">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis aparatury automatyki, sterowania i wizualizacji urządzeń elektrycznych na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442000544/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Dostawa tlenu sprężonego technicznego wraz dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr. mat. 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7170 Mon, 14 Sep 2020 10:44:36 GMT 441761600080276 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44176">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu sprężonego technicznego wraz dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr. mat. 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000582/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2020</td></tr></table> Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7169 Thu, 15 Oct 2020 10:43:18 GMT 448581602758598 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44858">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000565/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2020</td></tr></table> Dostawa żelbetowych płyt i rynien ściekowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr gr. 288-12 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7168 Mon, 21 Sep 2020 08:28:02 GMT 443351600676882 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44335">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa żelbetowych płyt i rynien ściekowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr gr. 288-12 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000527/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2020</td></tr></table> Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7167 Wed, 16 Sep 2020 09:09:41 GMT 442281600247381 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44228">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy o profilu V dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000607/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Usługi konserwacyjne i naprawy awaryjne urządzeń transportu bliskiego. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7166 Fri, 11 Sep 2020 11:02:02 GMT 441511599822122 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44151">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi konserwacyjne i naprawy awaryjne urządzeń transportu bliskiego.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>431903742/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.09.2020</td></tr></table> Dostawa magnetytowego obciążnika cieczy ciężkiej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 131-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7165 Fri, 18 Sep 2020 08:43:32 GMT 442961600418612 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44296">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa magnetytowego obciążnika cieczy ciężkiej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 131-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000625/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2020</td></tr></table> „Dostawa suwnicy natorowej jednoźwigarowej o nośności 10T dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zakład Remontowo-Produkcyjny” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7164 Mon, 14 Sep 2020 10:57:09 GMT 441791600081029 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44179">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Dostawa suwnicy natorowej jednoźwigarowej o nośności 10T dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Zakład Remontowo-Produkcyjny”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000288/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.bies@pgg.pl>">Rafał Bies</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2020</td></tr></table> Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7163 Wed, 07 Oct 2020 09:29:06 GMT 446911602062946 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44691">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000572/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7161 Fri, 11 Sep 2020 07:01:17 GMT 441081599807677 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44108">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice- Wesoła z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000558/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: j.dlugosz-fraczek@pgg.pl>">Joanna Długosz-Frączek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.09.2020</td></tr></table> Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - dostawy planowane do realizacji do końca I kwartału 2021r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7160 Mon, 19 Oct 2020 10:00:05 GMT 449031603101605 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44903">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - dostawy planowane do realizacji do końca I kwartału 2021r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000802/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Dostawa fartuchów i worków z tkanin i siatek filtracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 172-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7159 Thu, 08 Oct 2020 06:01:18 GMT 447011602136878 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44701">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fartuchów i worków z tkanin i siatek filtracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 172-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000562/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla PGG S.A. Oddziału KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7158 Wed, 09 Sep 2020 10:15:11 GMT 440711599646511 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44071">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami węgla i placami składowymi dla PGG S.A. Oddziału KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>612000220/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.09.2020</td></tr></table> ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH KOMBAJNÓW CHODNIKOWYCH DLA ODDZIAŁÓW PGG S.A. W LATACH 2020-2021 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7157 Fri, 16 Oct 2020 12:34:36 GMT 448771602851676 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44877">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH KOMBAJNÓW CHODNIKOWYCH DLA ODDZIAŁÓW PGG S.A. W LATACH 2020-2021</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000396/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Dzierżawa powierzchni kolokacyjnej, ciemnych włókien 2J oraz łącz transmisji danych dla potrzeb PGG S.A. w roku 2021 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7156 Mon, 14 Sep 2020 08:59:05 GMT 441691600073945 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44169">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa powierzchni kolokacyjnej, ciemnych włókien 2J oraz łącz transmisji danych dla potrzeb PGG S.A. w roku 2021</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych podzespołów przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7155 Wed, 23 Sep 2020 11:39:02 GMT 444071600861142 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44407">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych podzespołów przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461903720/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2020</td></tr></table> Modernizacja budynku płuczki (ściana zewnętrzna północna) oraz pomostu przenośnika taśmowego nr 451 w PGG S.A. Oddział Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7153 Thu, 24 Sep 2020 10:10:13 GMT 444191600942213 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44419">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja budynku płuczki (ściana zewnętrzna północna) oraz pomostu przenośnika taśmowego nr 451 w PGG S.A. Oddział Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000490/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.09.2020</td></tr></table> Odbiór transportem samochodowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7152 Mon, 07 Sep 2020 10:14:40 GMT 440251599473680 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44025">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór transportem samochodowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000177/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2020</td></tr></table> Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7151 Mon, 19 Oct 2020 09:59:40 GMT 449021603101580 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44902">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśmy przenośnikowej tkaninowo-gumowej do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. oddział KWK Bolesław Śmiały nr grupy 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000493/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Modernizacja układu zasilania 110 kV części macierzystej KWK ROW Ruch Marcel. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7150 Mon, 26 Oct 2020 10:27:45 GMT 450221603708065 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45022">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu zasilania 110 kV części macierzystej KWK ROW Ruch Marcel.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000174/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 281-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7149 Mon, 28 Sep 2020 06:10:32 GMT 444681601273432 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44468">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kotew stalowych do kotwienia górotworu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 281-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000592/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7148 Fri, 25 Sep 2020 12:10:10 GMT 444631601035810 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44463">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatów ewakuacyjnych EBA 6,5 lub równoważnych dla kopalń PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000358/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.09.2020</td></tr></table> Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pt. Modernizacja rurociągu głównego odwadniania z DN400 na DN500 od zrębu szybu do poziomu 650 m w szybie II wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w Polskiej Grupie Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7147 Tue, 08 Sep 2020 11:32:14 GMT 440501599564734 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44050">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pt. Modernizacja rurociągu głównego odwadniania z DN400 na DN500 od zrębu szybu do poziomu 650 m w szybie II wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim w Polskiej Grupie Górniczej Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000499/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.09.2020</td></tr></table> Remont pomostów przenośnikowych w ZPM Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Remont pomostu przenośnikowego U-1401, Zadanie 2 - Remont pomostu przenośnikowego U-1701 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7145 Thu, 03 Sep 2020 11:22:09 GMT 439591599132129 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43959">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pomostów przenośnikowych w ZPM Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1 - Remont pomostu przenośnikowego U-1401, Zadanie 2 - Remont pomostu przenośnikowego U-1701</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000194/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.walenczyk-kozka@pgg.pl>">Dorota Waleńczyk-Kózka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.09.2020</td></tr></table> Podbudowa Przecznicy C7/C7Rz, Chodnika podstawowego w pokładzie 409/1 na poziomie 750m oraz Przecznicy C5/C5Rw, Przecznicy D5R, Przekopu wentylacyjnego C5-D5 na poziomie 550m, w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7144 Wed, 28 Oct 2020 06:36:37 GMT 450481603866997 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45048">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Podbudowa Przecznicy C7/C7Rz, Chodnika podstawowego w pokładzie 409/1 na poziomie 750m oraz Przecznicy C5/C5Rw, Przecznicy D5R, Przekopu wentylacyjnego C5-D5 na poziomie 550m, w Polskiej Grupie Górniczej S.A., Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000598/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:to.kolodziej@pgg.pl>">Tomasz Kołodziej</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1: Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne; zadanie nr 2: Gospodarowanie odpadami o kodzie 07 02 99 - odpady z taśm przenośnikowych http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7143 Fri, 04 Sep 2020 09:14:23 GMT 439941599210863 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43994">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na 2 zadania: zadanie nr 1: Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne; zadanie nr 2: Gospodarowanie odpadami o kodzie 07 02 99 - odpady z taśm przenośnikowych</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000157/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.09.2020</td></tr></table> Wykonanie i dostawa szpad górniczych oraz odznak jubileuszowych dla pracowników PGG http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7142 Thu, 01 Oct 2020 10:23:33 GMT 445751601547813 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44575">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie i dostawa szpad górniczych oraz odznak jubileuszowych dla pracowników PGG</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000505/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.rydzon@pgg.pl>">Anna Rydzoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.10.2020</td></tr></table> Wykonanie w ramach usuwania szkód górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice: 1) Bieżącej obsługi pompowni na zalewisku przy ul. Prostej w Rybniku- zadanie nr 1, 2) Bieżących i awaryjnych remontów na wyżej wymienionym zalewisku http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7141 Fri, 04 Sep 2020 10:09:27 GMT 439971599214167 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43997">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie w ramach usuwania szkód górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice: 1) Bieżącej obsługi pompowni na zalewisku przy ul. Prostej w Rybniku- zadanie nr 1, 2) Bieżących i awaryjnych remontów na wyżej wymienionym zalewisku</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000645/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:g.kaluza@pgg.pl>">Gabriela Kałuża</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.09.2020</td></tr></table> Naprawy serwisowe ładowarek kołowych eksploatowanych w Oddziale KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7140 Tue, 01 Sep 2020 05:30:35 GMT 438951598938235 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43895">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawy serwisowe ładowarek kołowych eksploatowanych w Oddziale KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000569/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.09.2020</td></tr></table> Dostawa prętów ze stali w gat. ST dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 271-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7139 Tue, 27 Oct 2020 09:12:11 GMT 450371603789931 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45037">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa prętów ze stali w gat. ST dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 271-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000602/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: raczków dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7138 Tue, 22 Sep 2020 12:12:07 GMT 443791600776727 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44379">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: raczków dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000612/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w PGG Oddział KWK Piast-Ziemowit i ZPE w Woli w okresie 12 m-cy z podziałem na trzy zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7137 Thu, 03 Sep 2020 10:36:58 GMT 439581599129418 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43958">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa sprzętem ciężkim zwałów węgla z wykorzystaniem elektronicznego systemu zarządzania pojazdami i maszynami w PGG Oddział KWK Piast-Ziemowit i ZPE w Woli w okresie 12 m-cy z podziałem na trzy zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000647/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.mesjasz@pgg.pl>">Piotr Mesjasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie serwisowania elementów i układów sterowania produkcji firmy ELCAM sp. z o.o. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7136 Mon, 21 Sep 2020 06:52:48 GMT 443221600671168 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44322">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie serwisowania elementów i układów sterowania produkcji firmy ELCAM sp. z o.o. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000483/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.09.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2020</td></tr></table> „Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparka na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1- Koparka gąsienicowa podsiębierna z operatorem/ pojemność łyżki min. 1,0 m3/ bez monitoringu Zadanie 2-Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym z operatorem/ pojemność łyżki min.1,0 m3/ bez monitoringu http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7135 Tue, 01 Sep 2020 09:26:50 GMT 439021598952410 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43902">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Roboty ziemne sprzętem ciężkim typu koparka na terenie Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesięcy z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1- Koparka gąsienicowa podsiębierna z operatorem/ pojemność łyżki min. 1,0 m3/ bez monitoringu Zadanie 2-Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym z operatorem/ pojemność łyżki min.1,0 m3/ bez monitoringu</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000327/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.09.2020</td></tr></table> Dostawa wyłączników mocy średniego napięcia dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie – 4 szt http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7134 Thu, 29 Oct 2020 11:26:02 GMT 450821603970762 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45082">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyłączników mocy średniego napięcia dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie – 4 szt</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000241/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit i Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7133 Mon, 31 Aug 2020 11:33:56 GMT 438931598873636 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43893">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim poza zwałami dla PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit i Zakład Produkcji Ekopaliwa w Woli.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432001033/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.adamczewski@pgg.pl>">Daniel Adamczewski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.08.2020</td></tr></table> Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7132 Wed, 23 Sep 2020 12:09:55 GMT 444091600862995 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44409">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych kołnierzowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 272-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000530/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2020</td></tr></table> Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7131 Tue, 01 Sep 2020 09:03:12 GMT 439001598950992 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43900">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa szkód górniczych w budynku mieszkalnym, ogrodzeniu i obejściu w Ornontowicach przy ul. Orzeskiej 73 dz. nr 827/76 i 828/76</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901965/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.09.2020</td></tr></table> Opracowanie koncepcji zatwierdzonej przez inwestora oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu odprowadzenia wody do pompowni PGWiR S.A Jastrzębie Zdrój z osadnika wód dołowych nr 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7130 Thu, 27 Aug 2020 11:28:48 GMT 438301598527728 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43830">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie koncepcji zatwierdzonej przez inwestora oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu odprowadzenia wody do pompowni PGWiR S.A Jastrzębie Zdrój z osadnika wód dołowych nr 1 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000149/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.08.2020</td></tr></table> Remont konstrukcji wsporczej i elementów rekuperacji pierwotnej w obiekcie kompleksowym płuczki w ZPMW dla PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7126 Wed, 26 Aug 2020 11:05:44 GMT 437861598439944 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43786">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont konstrukcji wsporczej i elementów rekuperacji pierwotnej w obiekcie kompleksowym płuczki w ZPMW dla PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000118/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.walenczyk-kozka@pgg.pl>">Dorota Waleńczyk-Kózka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.08.2020</td></tr></table> Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7125 Mon, 05 Oct 2020 11:22:57 GMT 446421601896977 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44642">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów wysokociśnieniowych okutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000547/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7124 Wed, 16 Sep 2020 08:00:13 GMT 442241600243213 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44224">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej do obudów typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000476/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Dostawa rur stalowych kołnierzowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK ”Piast-Ziemowit” w ramach składów konsygnacyjnych-nr grupy 272-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7123 Mon, 19 Oct 2020 07:13:21 GMT 448801603091601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44880">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych kołnierzowych do Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału KWK ”Piast-Ziemowit” w ramach składów konsygnacyjnych-nr grupy 272-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000591/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych MWW-ROBOKOP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Oddział KWK RUDA Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7122 Fri, 21 Aug 2020 05:59:41 GMT 436521597989581 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43652">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych MWW-ROBOKOP dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel i Oddział KWK RUDA Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000303/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dla zespołu urządzeń maszyn wyciągowych, rejestratorów RG-1, RG-3 i sygnalizacji szybowej iskrobezpiecznej, produkcji MWM Elektro sp. z o. o. eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych Polskiej Grupy Górniczej A.A. Oddział KWK ROW. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7121 Tue, 01 Sep 2020 10:53:24 GMT 439091598957604 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43909">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dla zespołu urządzeń maszyn wyciągowych, rejestratorów RG-1, RG-3 i sygnalizacji szybowej iskrobezpiecznej, produkcji MWM Elektro sp. z o. o. eksploatowanych w górniczych wyciągach szybowych Polskiej Grupy Górniczej A.A. Oddział KWK ROW.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000521/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.09.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7120 Thu, 24 Sep 2020 08:59:32 GMT 444151600937972 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44415">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000604/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach łaźni górniczych dla potrzeb PGG S.A. KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7118 Thu, 08 Oct 2020 06:36:03 GMT 447031602138963 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44703">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach łaźni górniczych dla potrzeb PGG S.A. KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000600/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7117 Wed, 28 Oct 2020 07:50:29 GMT 450491603871429 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45049">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000557/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych układów automatyki typu SCADA i lokalnego monitoringu typu CCTV dla ZPM Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7116 Wed, 23 Sep 2020 05:55:35 GMT 443851600840535 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44385">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych układów automatyki typu SCADA i lokalnego monitoringu typu CCTV dla ZPM Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, KWK ROW Ruch Marcel </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000097/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego węgla samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7114 Tue, 06 Oct 2020 08:50:23 GMT 446671601974223 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44667">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego węgla samochodami ciężarowymi dla PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000232/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Naprawa samochodów oraz sprzętu ciężkiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7112 Tue, 13 Oct 2020 09:36:08 GMT 447971602581768 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44797">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa samochodów oraz sprzętu ciężkiego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Naprawa spycharki gąsienicowej TD-20H dla PGG S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7111 Tue, 20 Oct 2020 08:58:51 GMT 449171603184331 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44917">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa spycharki gąsienicowej TD-20H dla PGG S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000377/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Budowa nowej rozdzielni 6kV "R-704" wraz z uruchomieniem dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7110 Wed, 16 Sep 2020 11:59:41 GMT 442391600257581 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44239">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa nowej rozdzielni 6kV "R-704" wraz z uruchomieniem dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000409/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych lokomotyw dołowych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7109 Wed, 19 Aug 2020 08:06:00 GMT 436101597824360 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43610">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych lokomotyw dołowych produkcji Urządzenia i Konstrukcje dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000467/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.machalica@pgg.pl>">Janusz Machalica</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania napojów chłodzących dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Ruch Piast, Zadanie nr 2: Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7108 Fri, 28 Aug 2020 08:33:03 GMT 438491598603583 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43849">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie przygotowania i wydawania napojów chłodzących dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Ruch Piast, Zadanie nr 2: Ruch Ziemowit </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000572/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.08.2020</td></tr></table> Dostawa i uruchomienie systemu monitorowania stężenia tlenku węgla w zbiornikach węgla surowego dla PGG.S.A Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7106 Thu, 27 Aug 2020 06:07:42 GMT 438021598508462 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43802">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i uruchomienie systemu monitorowania stężenia tlenku węgla w zbiornikach węgla surowego dla PGG.S.A Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000072/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.08.2020</td></tr></table> Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7105 Thu, 17 Sep 2020 08:27:58 GMT 442681600331278 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44268">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśmy przenośnikowej gumowej z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice gr. mat. 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000512/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.09.2020</td></tr></table> Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 311-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7104 Thu, 08 Oct 2020 12:02:51 GMT 447311602158571 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44731">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast - nr grupy 311-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000606/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> Dostawy węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7103 Fri, 23 Oct 2020 09:57:21 GMT 449891603447041 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44989">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawy węży wysokociśnieniowych hydraulicznych nieokutych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000580/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 312-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7102 Tue, 27 Oct 2020 08:27:53 GMT 450361603787273 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45036">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatury w obudowach przeciwwybuchowych i wodoszczelnych niskiego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - grupa 312-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000507/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> Wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych w obiektach i urządzeniach melioracyjnych, odwadniających i kanalizacyjnych w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesiące od daty podpisania umowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7100 Mon, 26 Oct 2020 11:25:08 GMT 450261603711508 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45026">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie w trybie awaryjnym robót budowlanych w obiektach i urządzeniach melioracyjnych, odwadniających i kanalizacyjnych w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego KWK „Bolesław Śmiały” w okresie 24 miesiące od daty podpisania umowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000259/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji: kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych, koreferatów do dokumentacji dotyczących usuwania szkód górniczych analiz techniczno-ekonomicznych, operatów szacunkowych (dla składników budowlanych), opinii budowlanych dotyczących usuwania szkód górniczych w obszarze górniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w podziale na 6 zadań http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7099 Mon, 26 Oct 2020 11:48:28 GMT 450271603712908 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45027">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonanie dokumentacji: kosztorysowych, projektowo-kosztorysowych, koreferatów do dokumentacji dotyczących usuwania szkód górniczych analiz techniczno-ekonomicznych, operatów szacunkowych (dla składników budowlanych), opinii budowlanych dotyczących usuwania szkód górniczych w obszarze górniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w podziale na 6 zadań</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000121/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych rur stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 272-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7097 Tue, 25 Aug 2020 05:37:13 GMT 437311598333833 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43731">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych rur stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 272-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000567/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> Serwis infrastruktury technicznej do systemu Rejestracji Czasu Pracy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7096 Wed, 19 Aug 2020 12:07:01 GMT 436131597838821 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43613">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis infrastruktury technicznej do systemu Rejestracji Czasu Pracy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000139/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.08.2020</td></tr></table> Wykonanie projektu technicznego naprawy obudowy szybu Aleksander II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7095 Fri, 02 Oct 2020 10:22:10 GMT 446051601634130 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44605">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu technicznego naprawy obudowy szybu Aleksander II dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000410/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.lozinska@pgg.pl>">Agata Łozińska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Dostawa 2 szt. sond PPV współpracujących z systemem sejsmologicznym SOS. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7094 Wed, 12 Aug 2020 09:49:27 GMT 434481597225767 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43448">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 szt. sond PPV współpracujących z systemem sejsmologicznym SOS.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000547/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2020</td></tr></table> Dostawa pomp i zespołów pompowych stosowanych poza ciągiem technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7093 Mon, 17 Aug 2020 12:04:20 GMT 435341597665860 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43534">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp i zespołów pompowych stosowanych poza ciągiem technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000697/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.mesjasz@pgg.pl>">Piotr Mesjasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.08.2020</td></tr></table> Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w trybie przetargu nieograniczonego - nr grupy 251-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7092 Fri, 09 Oct 2020 06:17:35 GMT 447341602224255 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44734">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa węży do wody i pary, sprężonego powietrza, gazów, benzyny i olejów, środków chemicznych - odpornych na ścieranie dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w trybie przetargu nieograniczonego - nr grupy 251-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000556/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Dostawa i zabudowa klimatyzacji ściennych w pomieszczeniach Oddziału KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7089 Fri, 11 Sep 2020 10:43:29 GMT 441481599821009 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44148">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa klimatyzacji ściennych w pomieszczeniach Oddziału KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000114/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.szymiczek@pgg.pl>">Mariusz Szymiczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.09.2020</td></tr></table> Serwis i przeglądy pieców grzewczych typu KROLL zabudowanych przy szybie Północny I (Ruch Halemba) oraz Pawłów Górny I, Szyb I (Ruch Bielszowice) w sezonach grzewczych 2020-2021 i 2021-2022 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7087 Thu, 20 Aug 2020 07:56:50 GMT 436311597910210 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43631">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis i przeglądy pieców grzewczych typu KROLL zabudowanych przy szybie Północny I (Ruch Halemba) oraz Pawłów Górny I, Szyb I (Ruch Bielszowice) w sezonach grzewczych 2020-2021 i 2021-2022</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.08.2020</td></tr></table> Dostawa fartuchów ochronnych do stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7086 Mon, 21 Sep 2020 08:50:27 GMT 443371600678227 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44337">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa fartuchów ochronnych do stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000586/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2020</td></tr></table> Obsługa bocznicy PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w okresie 24 m-cy z podziałem na zadania. Zad. 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zad. 2 – Diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury kolejowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7083 Wed, 16 Sep 2020 11:17:14 GMT 442341600255034 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44234">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa bocznicy PGG S.A. Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa w okresie 24 m-cy z podziałem na zadania. Zad. 1 – Obsługa infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie przewozów kolejowych w jej obrębie. Zad. 2 – Diagnostyka, konserwacja, bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury kolejowej. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000094/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.mesjasz@pgg.pl>">Piotr Mesjasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.09.2020</td></tr></table> Dostawa zestawów transportowych do spalinowej kolejki podwieszonej bez belek nośnych oraz zestawów transportowych wysokoobciążalnych dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7082 Tue, 01 Sep 2020 11:06:35 GMT 439111598958395 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43911">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zestawów transportowych do spalinowej kolejki podwieszonej bez belek nośnych oraz zestawów transportowych wysokoobciążalnych dla Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000871/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.09.2020</td></tr></table> Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5 t z podziałem na dwa zadania: zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu minibus Long min. ośmioosobowy zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7080 Mon, 28 Sep 2020 07:59:30 GMT 444751601279970 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44475">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5 t z podziałem na dwa zadania: zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu minibus Long min. ośmioosobowy zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000670/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7078 Wed, 28 Oct 2020 13:54:15 GMT 450701603893255 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45070">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000569/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Projekt budowlany naprawy konstrukcji budynku płuczki i zbiornika kamienia dla PGG SA KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7077 Mon, 26 Oct 2020 07:56:41 GMT 450021603699001 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45002">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Projekt budowlany naprawy konstrukcji budynku płuczki i zbiornika kamienia dla PGG SA KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904268/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7076 Wed, 28 Oct 2020 11:48:05 GMT 450591603885685 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45059">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprzętu oświetleniowego: lamp i opraw oświetleniowych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 315-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000202/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.reck@pgg.pl>">Monika Reck</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych dla Oddziału KWK Murcki-Staszic na wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7073 Mon, 26 Oct 2020 09:26:46 GMT 450091603704406 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45009">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych dla Oddziału KWK Murcki-Staszic na wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904187/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych oraz wykonanie usługi przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją wag eksploatowanych w obiektach ZPMW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7071 Wed, 05 Aug 2020 11:01:29 GMT 432511596625289 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43251">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych oraz wykonanie usługi przygotowania do legalizacji wraz z legalizacją wag eksploatowanych w obiektach ZPMW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000124/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.08.2020</td></tr></table> Remont łaźni nr 1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7070 Mon, 26 Oct 2020 12:53:22 GMT 450301603716802 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45030">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont łaźni nr 1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000391/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Remont pompy typu KOBRA – 1 KW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7068 Thu, 29 Oct 2020 10:35:28 GMT 450801603967728 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45080">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pompy typu KOBRA – 1 KW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000469/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 332-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7067 Mon, 10 Aug 2020 10:33:44 GMT 433501597055624 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43350">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przyrządów do pomiaru ciśnienia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 332-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000518/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.08.2020</td></tr></table> Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7066 Mon, 19 Oct 2020 09:03:52 GMT 448991603098232 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44899">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000454/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek gazów wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. grupy 241-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7065 Thu, 29 Oct 2020 07:32:00 GMT 450761603956720 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45076">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanek gazów wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. grupy 241-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000529/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Wykonanie zewnętrznej klatki schodowej do budynku nadszybia szybu Aleksander I w PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7064 Wed, 12 Aug 2020 09:43:50 GMT 434471597225430 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43447">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie zewnętrznej klatki schodowej do budynku nadszybia szybu Aleksander I w PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000359/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2020</td></tr></table> Dostawa zespołów do czyszczenia taśm przenośnikowych oraz części zamiennych do zespołów do czyszczenia taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-18 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7062 Fri, 09 Oct 2020 06:49:22 GMT 447351602226162 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44735">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów do czyszczenia taśm przenośnikowych oraz części zamiennych do zespołów do czyszczenia taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-18</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000506/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.mes@pgg.pl>">Beata Mes</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Dostawa środka do wytrącania radu z wody dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7058 Mon, 03 Aug 2020 09:27:00 GMT 431951596446820 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43195">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środka do wytrącania radu z wody dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 248-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000495/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2020</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7057 Tue, 20 Oct 2020 04:59:15 GMT 449091603169955 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44909">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000453/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7056 Mon, 21 Sep 2020 08:51:40 GMT 443381600678300 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44338">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000451/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2020</td></tr></table> Remont 2 silników napędowych maszyny wyciągowej szybu I produkcji AEG dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice". http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7054 Fri, 16 Oct 2020 10:54:34 GMT 448711602845674 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44871">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont 2 silników napędowych maszyny wyciągowej szybu I produkcji AEG dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice". </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000125/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Modernizacja pól rozdzielczych powierzchniowych rozdzielni 6kV w celu przystosowania parametrów technicznych umożliwiających prace jednostek wytwórczych ZEC S.A. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7052 Thu, 06 Aug 2020 09:41:02 GMT 432761596706862 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43276">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja pól rozdzielczych powierzchniowych rozdzielni 6kV w celu przystosowania parametrów technicznych umożliwiających prace jednostek wytwórczych ZEC S.A. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000149/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.08.2020</td></tr></table> Dostawa kabli sygnalizacyjno-telekomunikacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7051 Tue, 04 Aug 2020 11:39:43 GMT 432241596541183 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43224">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli sygnalizacyjno-telekomunikacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000482/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług społecznych polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7048 Thu, 20 Aug 2020 10:20:03 GMT 436461597918803 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43646">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług społecznych polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000182/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.rydzon@pgg.pl>">Anna Rydzoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.08.2020</td></tr></table> Wykonanie projektu budowlanego podtorza suwnicy bramowej Q=10Mg w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7047 Wed, 05 Aug 2020 07:28:52 GMT 432391596612532 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43239">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu budowlanego podtorza suwnicy bramowej Q=10Mg w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000201/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.08.2020</td></tr></table> Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 281-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7046 Wed, 12 Aug 2020 08:45:43 GMT 434381597221943 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43438">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 281-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000536/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.reck@pgg.pl>">Monika Reck</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2020</td></tr></table> Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7045 Mon, 10 Aug 2020 09:31:13 GMT 433431597051873 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43343">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa koncentratów (olejów) emulgujących do sporządzania cieczy hydraulicznych HFAE dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000486/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.08.2020</td></tr></table> Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7044 Wed, 28 Oct 2020 14:17:37 GMT 450711603894657 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45071">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli sygnalizacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000404/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 204-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7042 Mon, 28 Sep 2020 07:11:59 GMT 444731601277119 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44473">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań drewnianych - palet dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa - nr grupy 204-1 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000132/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.09.2020</td></tr></table> Remont prądnicy prądu stałego typu P-1500/10/290 dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7041 Mon, 12 Oct 2020 06:43:45 GMT 447611602485025 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44761">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont prądnicy prądu stałego typu P-1500/10/290 dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000597/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 142-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7037 Fri, 28 Aug 2020 11:23:55 GMT 438601598613835 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43860">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowanego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S. A. - nr grupy 142-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000520/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.08.2020</td></tr></table> Dostawa nowej baterii akumulatorowej wraz z wymianą i utylizacją wyeksploatowanej baterii nr 1 w Ciepłowni Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7036 Tue, 06 Oct 2020 08:51:33 GMT 446681601974293 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44668">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowej baterii akumulatorowej wraz z wymianą i utylizacją wyeksploatowanej baterii nr 1 w Ciepłowni Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000188/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7035 Tue, 20 Oct 2020 10:32:04 GMT 449261603189924 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44926">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000476/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> DOSTAWA STRZEMION DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW OBUDOWY CHODNIKOWEJ O PROFILU V DO ODDZIAŁÓW POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. W RAMACH SKŁADÓW KONSYGNACYJNYCH - NR GRUPY 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7034 Thu, 20 Aug 2020 10:18:29 GMT 436451597918709 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43645">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>DOSTAWA STRZEMION DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW OBUDOWY CHODNIKOWEJ O PROFILU V DO ODDZIAŁÓW POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. W RAMACH SKŁADÓW KONSYGNACYJNYCH - NR GRUPY 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000473/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.08.2020</td></tr></table> Dostawa kształtowników stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 273-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7032 Fri, 09 Oct 2020 11:45:42 GMT 447541602243942 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44754">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kształtowników stalowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.- nr grupy 273-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000490/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7031 Fri, 18 Sep 2020 11:09:22 GMT 443071600427362 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44307">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie wykonywania bieżących prac remontowo – serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu prądotwórczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydułtowy eksploatowanego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Oddział Zakład EC</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000129/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2020</td></tr></table> Wymiana uszczelnień wału maszyny wyciągowej VIII A dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7030 Tue, 06 Oct 2020 09:16:25 GMT 446691601975785 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44669">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana uszczelnień wału maszyny wyciągowej VIII A dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000460/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7029 Mon, 19 Oct 2020 05:14:09 GMT 448781603084449 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44878">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa półmasek filtrujących cząsteczki stałe i ciekłe dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000452/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba, Ruch Pokój, Ruch Bielszowice - nr grupy 292-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7026 Thu, 29 Oct 2020 09:51:53 GMT 450791603965113 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45079">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części do urządzeń wyciągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba, Ruch Pokój, Ruch Bielszowice - nr grupy 292-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000416/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowywania operatów rolnych określających wartość strat w plonach, zasiewach, uprawach i drzewostanie oraz za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowodowanych ruch http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7024 Mon, 12 Oct 2020 11:04:34 GMT 447771602500674 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44777">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie usług w zakresie opracowywania operatów rolnych określających wartość strat w plonach, zasiewach, uprawach i drzewostanie oraz za niemożność użytkowania gruntów rolnych z tytułu szkód spowodowanych ruch</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000257/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Serwis linii napowietrznych i kablowych SN, n.n i oświetlenia zewnętrznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7023 Thu, 08 Oct 2020 11:24:23 GMT 447281602156263 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44728">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis linii napowietrznych i kablowych SN, n.n i oświetlenia zewnętrznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000025/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7022 Wed, 14 Oct 2020 09:51:04 GMT 448331602669064 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44833">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa rurociągu głównego odwadniania Ruchu Chwałowice na terenie zwałów (hałdy) Ruchu Jankowice dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000304/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2020</td></tr></table> Wykonywanie przeglądów i kontroli oraz napraw awaryjnych wag taśmowych i zbiornikowych zainstalowanych w układach załadowczych urządzeń skipowych, dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej SA z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7021 Wed, 22 Jul 2020 10:20:28 GMT 429271595413228 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42927">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie przeglądów i kontroli oraz napraw awaryjnych wag taśmowych i zbiornikowych zainstalowanych w układach załadowczych urządzeń skipowych, dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej SA z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>482000111/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.07.2020</td></tr></table> Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7020 Fri, 31 Jul 2020 08:34:09 GMT 431711596184449 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43171">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000492/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.reck@pgg.pl>">Monika Reck</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.07.2020</td></tr></table> Optymalizacja źródeł ciepła w zakresie mocowym w Ciepłowni Rymer http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7019 Tue, 21 Jul 2020 10:30:02 GMT 428921595327402 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42892">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Optymalizacja źródeł ciepła w zakresie mocowym w Ciepłowni Rymer</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000147/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.07.2020</td></tr></table> Remont przekrycia zbiornika produktów Gr III obiekt nr 76 wraz z remontem elementów nośnych stalowej konstrukcji galerii technologiczno-komunikacyjnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7018 Mon, 19 Oct 2020 05:59:19 GMT 448791603087159 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44879">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont przekrycia zbiornika produktów Gr III obiekt nr 76 wraz z remontem elementów nośnych stalowej konstrukcji galerii technologiczno-komunikacyjnej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442000209/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Przewóz węgla transportem drogowym tj. pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów do Odbiorców PGG SA http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7016 Thu, 06 Aug 2020 07:39:57 GMT 432711596699597 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43271">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przewóz węgla transportem drogowym tj. pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów do Odbiorców PGG SA</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000282/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.08.2020</td></tr></table> Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 317-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7015 Thu, 29 Oct 2020 10:41:43 GMT 450811603968103 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45081">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przekaźników oraz zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 317-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000301/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7012 Wed, 28 Oct 2020 12:26:39 GMT 450621603887999 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45062">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis maszyn i urządzeń Stacji Odmetanowania dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>411902108/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Dostawa klejów do taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr gr 246-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7007 Thu, 30 Jul 2020 10:42:57 GMT 431451596105777 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43145">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa klejów do taśm przenośnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr gr 246-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000364/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.fogt@pgg.pl>">Elżbieta Fogt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.07.2020</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji nw. niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7006 Mon, 26 Oct 2020 10:13:37 GMT 450211603707217 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45021">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji nw. niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego Oddział KWK Murcki-Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904417/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7005 Mon, 12 Oct 2020 09:43:54 GMT 447681602495834 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44768">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja linii energetycznej 20kV relacji EC Chwałowice - Szyb V KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000178/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej dla potrzeb KWK "Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7004 Thu, 01 Oct 2020 09:33:24 GMT 445651601544804 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44565">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi oczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej dla potrzeb KWK "Bolesław Śmiały" </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000378/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.10.2020</td></tr></table> Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 285-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7003 Fri, 16 Oct 2020 07:04:11 GMT 448591602831851 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44859">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rozpór stalowych do obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 285-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000466/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.polywka@pgg.pl>">Artur Polywka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Przeprowadzenie kampanii reklamowej paliw konfekcjonowanych oraz sklepu internetowego PGG S.A. w oparciu o produkty Google. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7002 Fri, 17 Jul 2020 10:58:00 GMT 428311594983480 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42831">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przeprowadzenie kampanii reklamowej paliw konfekcjonowanych oraz sklepu internetowego PGG S.A. w oparciu o produkty Google.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000306/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.dytrych@pgg.pl>">Milena Dytrych</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.07.2020</td></tr></table> Remont elementów konstrukcji do obudów zmechanizowanych (umowa ramowa). http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7001 Mon, 03 Aug 2020 10:43:38 GMT 432051596451418 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43205">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów konstrukcji do obudów zmechanizowanych (umowa ramowa).</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000251/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.sedlaczek@pgg.pl>">Paulina Sedlaczek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2020</td></tr></table> Remont zwalniaków dla PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/7000 Fri, 24 Jul 2020 08:14:26 GMT 429951595578466 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42995">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zwalniaków dla PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461903722/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.07.2020</td></tr></table> Wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła do Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli w okresie 12 m-cy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6999 Thu, 01 Oct 2020 10:51:02 GMT 445761601549462 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44576">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie przewozów węgla transportem kolejowym z Oddziałów KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit oraz KWK Mysłowice-Wesoła do Zakładu Produkcji Ekopaliwa w Woli w okresie 12 m-cy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000071/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.10.2020</td></tr></table> Dostawa ładunków klejowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6969 Mon, 03 Aug 2020 10:43:46 GMT 432061596451426 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43206">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa ładunków klejowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000458/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2020</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: raczków dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6968 Wed, 12 Aug 2020 10:46:34 GMT 434601597229194 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43460">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: raczków dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000465/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2020</td></tr></table> Remont rurociągu ppoż. zlokalizowanego pomiędzy zbiornikiem ppoż a szybem II dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6958 Fri, 16 Oct 2020 11:33:50 GMT 448751602848030 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44875">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont rurociągu ppoż. zlokalizowanego pomiędzy zbiornikiem ppoż a szybem II dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000141/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Transport odpadów wydobywczych pochodzących z Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” na Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6957 Mon, 10 Aug 2020 08:58:01 GMT 433381597049881 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43338">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Transport odpadów wydobywczych pochodzących z Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” na Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000328/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.parma@pgg.pl>">Renata Parma</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.08.2020</td></tr></table> Dostawa urządzeń sieciowych pasywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku. Nr grupy 324-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6956 Thu, 30 Jul 2020 09:14:23 GMT 431351596100463 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43135">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń sieciowych pasywnych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku. Nr grupy 324-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000137/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.watola@pgg.pl>">Barbara Watoła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.07.2020</td></tr></table> Dostosowanie dróg transportowych mułu i miałów wzbogaconych w ZWM KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w celu umożliwienia selektywnego wydzielania ekomiału 3-31,5 w klasie 24 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6955 Fri, 23 Oct 2020 07:18:44 GMT 449781603437524 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44978">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostosowanie dróg transportowych mułu i miałów wzbogaconych w ZWM KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w celu umożliwienia selektywnego wydzielania ekomiału 3-31,5 w klasie 24 dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000495/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bielenin@pgg.pl>">Joanna Bielenin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 181-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6954 Wed, 22 Jul 2020 06:39:09 GMT 429161595399949 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42916">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.-nr grupy 181-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000469/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:n.tenczar@pgg.pl>">Natalia Tenczar-Matyszczuk</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.07.2020</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie PGG S.A.” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6952 Wed, 26 Aug 2020 09:11:05 GMT 437761598433065 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43776">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie PGG S.A.” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000339/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.08.2020</td></tr></table> Dostawa materiałów budowlanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 288-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6951 Thu, 08 Oct 2020 07:37:45 GMT 447121602142665 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44712">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa materiałów budowlanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 288-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000423/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.cwielung@pgg.pl>">Bożena Cwielung</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6949 Tue, 22 Sep 2020 09:47:34 GMT 443651600768054 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44365">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 325-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000403/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiatowicz-walach@pgg.pl>">Joanna Musiatowicz-Wałach</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.09.2020</td></tr></table> Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia pasa gruntów rolnych położonych na północ od ul. Południowej w Przyszowicach wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i de http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6948 Thu, 09 Jul 2020 08:22:44 GMT 425931594282964 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42593">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia pasa gruntów rolnych położonych na północ od ul. Południowej w Przyszowicach wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń i de</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000490/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.07.2020</td></tr></table> Świadczenie usług tankowania olejem napędowym maszyn sprzętu ciężkiego, lokomotyw wąskotorowych powierzchniowych i cystern kolei wąskotorowej za pomocą przejezdnej cysterny z dystrybutorem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6947 Tue, 13 Oct 2020 08:41:40 GMT 447901602578500 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44790">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług tankowania olejem napędowym maszyn sprzętu ciężkiego, lokomotyw wąskotorowych powierzchniowych i cystern kolei wąskotorowej za pomocą przejezdnej cysterny z dystrybutorem dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000233/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.sztuk-uszok@pgg.pl>">Monika Sztuk-Uszok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace profilaktyczno – naprawcze dla linii 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec (wg kilometracji linii 171) oraz torze linii 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik w k http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6945 Wed, 15 Jul 2020 09:20:24 GMT 427461594804824 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42746">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace profilaktyczno – naprawcze dla linii 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowiec (wg kilometracji linii 171) oraz torze linii 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik w k</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904408/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.07.2020</td></tr></table> Modernizacja – przebudowa ssącego kanału spalin z kotła WR-25/2 w C Chwałowice – Etap końcowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6943 Wed, 05 Aug 2020 07:55:24 GMT 432441596614124 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43244">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja – przebudowa ssącego kanału spalin z kotła WR-25/2 w C Chwałowice – Etap końcowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000138/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.08.2020</td></tr></table> Wymiana części ciśnieniowej 3-go ciągu kotła gazowego LOOS w EC Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6942 Mon, 31 Aug 2020 10:06:16 GMT 438891598868376 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43889">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana części ciśnieniowej 3-go ciągu kotła gazowego LOOS w EC Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000155/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.08.2020</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji wymaganej dla bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów i manewrów na bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6940 Mon, 05 Oct 2020 09:46:40 GMT 446281601891200 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44628">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji wymaganej dla bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów i manewrów na bocznicy kolejowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000289/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6936 Tue, 13 Oct 2020 08:52:36 GMT 447911602579156 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44791">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie transportu osób autobusami dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000473/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ba.wisniewska@pgg.pl>">Barbara Wiśniewska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6935 Fri, 02 Oct 2020 07:44:49 GMT 445921601624689 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44592">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000387/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6932 Tue, 21 Jul 2020 12:16:50 GMT 429151595333810 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42915">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa spoiw mineralno-cementowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 288-10.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000405/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.07.2020</td></tr></table> Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte 1d w Zabrzu http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6931 Mon, 12 Oct 2020 11:42:43 GMT 447791602502963 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44779">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte 1d w Zabrzu</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000203/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Serwis wiertnicy rdzeniowej DIAMEC PHC 8 Producent ATLAS COPCO http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6930 Fri, 10 Jul 2020 10:47:58 GMT 426231594378078 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42623">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis wiertnicy rdzeniowej DIAMEC PHC 8 Producent ATLAS COPCO</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>522000040/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.okon@pgg.pl>">Beata Okoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.07.2020</td></tr></table> Remont pomostów przenośnikowych w ZPM Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont pomostu U-401, Zadanie nr 2 - remont pomostu U-3001 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6927 Fri, 17 Jul 2020 11:48:22 GMT 428351594986502 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42835">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pomostów przenośnikowych w ZPM Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - remont pomostu U-401, Zadanie nr 2 - remont pomostu U-3001</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>642000009/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Produkcji Ekopaliwa</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.walenczyk-kozka@pgg.pl>">Dorota Waleńczyk-Kózka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.07.2020</td></tr></table> Dostawa 2 sztuk przecinarek taśmowych wraz z wdrożeniem do produkcji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6925 Tue, 07 Jul 2020 09:42:44 GMT 425421594114964 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42542">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 sztuk przecinarek taśmowych wraz z wdrożeniem do produkcji dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000280/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.zyla@pgg.pl>">Ewelina Żyła</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.07.2020</td></tr></table> Remont zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6924 Wed, 22 Jul 2020 12:32:07 GMT 429431595421127 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42943">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont zawiesi naczyń wyciągowych i lin szybowych dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903412/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.07.2020</td></tr></table> Drążenie pochylni oporowej (w tym odcinka przekopowego), chodnika badawczego n 114a, chodnika n115, diagonali Wn06, przecinki ściany n115, chodnika nadścianowego n115 w pokładzie 408/4 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6923 Fri, 31 Jul 2020 09:39:06 GMT 431751596188346 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43175">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie pochylni oporowej (w tym odcinka przekopowego), chodnika badawczego n 114a, chodnika n115, diagonali Wn06, przecinki ściany n115, chodnika nadścianowego n115 w pokładzie 408/4 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000093/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.dlugosz@pgg.pl>">Barbara Długosz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.07.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie serwisowania i wykonywania przegladów okresowych agregatu prądotwórczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6922 Thu, 02 Jul 2020 11:04:18 GMT 424351593687858 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42435">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie serwisowania i wykonywania przegladów okresowych agregatu prądotwórczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>411902418/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.07.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych kruszarek węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6921 Fri, 10 Jul 2020 11:10:35 GMT 426271594379435 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42627">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych kruszarek węgla dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000531/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:o.pojda@pgg.pl>">Olga Degenhardt-Pojda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.07.2020</td></tr></table> Wykonanie badań kołpaków generatorów nr 1 i nr 2 zainstalowanych w EC Marcel w Radlinie oraz TG 5 MW zainstalowanego w EC Jankowice w Rybniku http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6920 Wed, 01 Jul 2020 11:41:42 GMT 424141593603702 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42414">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie badań kołpaków generatorów nr 1 i nr 2 zainstalowanych w EC Marcel w Radlinie oraz TG 5 MW zainstalowanego w EC Jankowice w Rybniku</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000151/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.07.2020</td></tr></table> Dostawa łożysk do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6916 Fri, 23 Oct 2020 11:56:20 GMT 449971603454180 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44997">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łożysk do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000371/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV – dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6915 Fri, 09 Oct 2020 07:59:00 GMT 447401602230340 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44740">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych na powierzchni w zakresie do 6 kV – dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>462000327/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.10.2020</td></tr></table> Obsługa samochodami samowyładowczymi zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6912 Thu, 08 Oct 2020 06:21:02 GMT 447021602138062 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44702">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa samochodami samowyładowczymi zwałów węgla i drobnicowej sprzedaży węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>502000330/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.10.2020</td></tr></table> PGGREEN Ruda 2 - projekt fotowoltaiczny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6909 Tue, 25 Aug 2020 07:55:14 GMT 437471598342114 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43747">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>PGGREEN Ruda 2 - projekt fotowoltaiczny </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903807/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> Dostawa trudnopalnych taśm przenośnikowych gumowych z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6908 Wed, 23 Sep 2020 10:30:38 GMT 444051600857038 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44405">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa trudnopalnych taśm przenośnikowych gumowych z linkami stalowymi do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel, nr grupy 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>492000070/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2020</td></tr></table> Legalizacja wraz z przeglądem i wymianą uszkodzonych części sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego z podziałem na dwa zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 12 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6907 Tue, 23 Jun 2020 10:45:59 GMT 421861592909159 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42186">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Legalizacja wraz z przeglądem i wymianą uszkodzonych części sprzętu będącego na wyposażeniu Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego z podziałem na dwa zadania dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. na okres 12 miesięcy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461902999/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.06.2020</td></tr></table> Remont hydroakumulatorów dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6906 Mon, 14 Sep 2020 11:29:06 GMT 441831600082946 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44183">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont hydroakumulatorów dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903421/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2020</td></tr></table> PGGREEN Chełm Śląski http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6905 Tue, 25 Aug 2020 07:54:39 GMT 437461598342079 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43746">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>PGGREEN Chełm Śląski </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903808/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> PGGreen Gierałtowice projekt fotowoltaiczny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6904 Tue, 25 Aug 2020 07:52:31 GMT 437451598341951 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43745">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>PGGreen Gierałtowice projekt fotowoltaiczny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903806/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2020</td></tr></table> Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez rektyfikację i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wilsona 2a w Przyszowicach http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6903 Wed, 28 Oct 2020 13:14:59 GMT 450681603890899 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45068">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego poprzez rektyfikację i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wilsona 2a w Przyszowicach</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000201/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.dlugosz@pgg.pl>">Barbara Długosz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.10.2020</td></tr></table> Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód w rowie nr 28 na odcinku od wylotu kolektora w rejonie PCK do potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót (etap I) oraz pełnienie nadzoru budowlanego etap II). http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6896 Thu, 29 Oct 2020 06:53:02 GMT 450751603954382 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45075">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odprowadzenia wód w rowie nr 28 na odcinku od wylotu kolektora w rejonie PCK do potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót (etap I) oraz pełnienie nadzoru budowlanego etap II). </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>452000133/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-Staszic, nr gr. mat. 281-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6894 Fri, 26 Jun 2020 10:53:26 GMT 422791593168806 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42279">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej jakości dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. dla Oddziału Murcki-Staszic, nr gr. mat. 281-10 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>622000292/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.06.2020</td></tr></table> Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW z podziałem na 4 zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6892 Tue, 29 Sep 2020 06:41:53 GMT 444891601361713 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44489">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług krajowego transportu drogowego rzeczy samochodami ciężarowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK ROW z podziałem na 4 zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000548/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Dostawa kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA - nr grupy 246-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6890 Thu, 09 Jul 2020 08:44:12 GMT 425941594284252 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42594">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kleju organiczno-mineralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA - nr grupy 246-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000392/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.07.2020</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A - nr grupy 295-6 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6889 Thu, 20 Aug 2020 05:31:40 GMT 436191597901500 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43619">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: żerdzi i łączników oraz pozostałych elementów przewodu wiertniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A - nr grupy 295-6</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000337/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.08.2020</td></tr></table> Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), kosztorysu wykonawczego, przedmiaru robót oraz wielobranżowych projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Budowa wag samochodowych do załadunku odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6876 Wed, 10 Jun 2020 12:12:25 GMT 419381591791145 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41938">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), kosztorysu wykonawczego, przedmiaru robót oraz wielobranżowych projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „ Budowa wag samochodowych do załadunku odpadów wydobywczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>422000519/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.banat@pgg.pl>">Aleksandra Banat</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.06.2020</td></tr></table> Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej SA. - grupa 316-4. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6873 Wed, 08 Jul 2020 10:16:59 GMT 425601594203419 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42560">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego Polskiej Grupy Górniczej SA. - grupa 316-4.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000363/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.07.2020</td></tr></table> Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6870 Wed, 23 Sep 2020 10:29:36 GMT 444041600856976 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44404">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000386/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.09.2020</td></tr></table> Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń dźwigowych szt. 7 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6869 Tue, 09 Jun 2020 11:42:03 GMT 419021591702923 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41902">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń dźwigowych szt. 7 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>411901813/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto: ba.konieczny@pgg.pl>">Barbara Konieczny</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.06.2020</td></tr></table> Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6868 Tue, 06 Oct 2020 09:33:57 GMT 446701601976837 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44670">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903418/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6860 Fri, 23 Oct 2020 12:15:32 GMT 449991603455332 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44999">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000265/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6859 Thu, 25 Jun 2020 12:22:41 GMT 422651593087761 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42265">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461903783/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.06.2020</td></tr></table> Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 252-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6857 Mon, 19 Oct 2020 08:07:29 GMT 448981603094849 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44898">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 252-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000375/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.reck@pgg.pl>">Monika Reck</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.10.2020</td></tr></table> Serwis wyłączników i rozruszników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6851 Mon, 22 Jun 2020 12:23:23 GMT 421671592828603 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42167">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis wyłączników i rozruszników dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy z podziałem na zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903432/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.06.2020</td></tr></table> Dostawa kas fiskalnych ELZAB MERA online do wskazanych lokalizacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. z serwisem i przeglądami technicznymi. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6850 Wed, 08 Jul 2020 14:18:06 GMT 425741594217886 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42574">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kas fiskalnych ELZAB MERA online do wskazanych lokalizacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. z serwisem i przeglądami technicznymi.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000074/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.07.2020</td></tr></table> Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku - nr grupy 301-4. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6847 Mon, 14 Sep 2020 10:04:54 GMT 441711600077894 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44171">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2020 roku - nr grupy 301-4.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903739/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2020</td></tr></table> Wymiana rur łączących przegrzewacz pary z walczakiem kotła OR 16 nr 3 w EC Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6846 Wed, 05 Aug 2020 08:01:07 GMT 432451596614467 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43245">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wymiana rur łączących przegrzewacz pary z walczakiem kotła OR 16 nr 3 w EC Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000139/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.08.2020</td></tr></table> Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 285-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6842 Tue, 20 Oct 2020 07:25:48 GMT 449141603178748 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44914">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części do aparatów regeneracyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., nr grupy 285-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000360/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.mieszczanin@pgg.pl>">Iwona Mieszczanin</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Wykonanie usług w zakresie naprawy, konserwacji lub ewentualnej wymiany pomp zabudowanych w budynkach na obszarze objętym wpływami eksploatacji górniczej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, stanowiących własność osób fizycznych wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowo-budowlanych. Lokalizacja: Przyszowice, Gierałtowice, Gliwice-Bojków. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6838 Tue, 16 Jun 2020 09:26:53 GMT 419971592299613 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41997">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie usług w zakresie naprawy, konserwacji lub ewentualnej wymiany pomp zabudowanych w budynkach na obszarze objętym wpływami eksploatacji górniczej Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica, stanowiących własność osób fizycznych wraz z wykonaniem niezbędnych robót remontowo-budowlanych. Lokalizacja: Przyszowice, Gierałtowice, Gliwice-Bojków. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000230/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.06.2020</td></tr></table> Naprawy serwisowe pomp typu KREBS oraz WARMAN zainstalowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6837 Wed, 03 Jun 2020 09:04:44 GMT 417621591175084 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41762">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawy serwisowe pomp typu KREBS oraz WARMAN zainstalowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901425/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.06.2020</td></tr></table> Wykonanie przebudowy instalacji teletransmisyjnej i systemu wizualizacji dla PGG S.A. Oddziałów KWK ROW Ruch Marcel, KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK ROW Ruch Rydułtowy, KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6831 Thu, 21 May 2020 11:04:44 GMT 414821590059084 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41482">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie przebudowy instalacji teletransmisyjnej i systemu wizualizacji dla PGG S.A. Oddziałów KWK ROW Ruch Marcel, KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit, KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK ROW Ruch Rydułtowy, KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>491901873/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.kurpanik-tlolka@pgg.pl>">Justyna Kurpanik-Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.05.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6830 Fri, 23 Oct 2020 12:14:41 GMT 449981603455281 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44998">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp odwadniających stacjonarnych średnio i wysokociśnieniowych wody czystej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 291-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000225/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2020 r. - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6829 Fri, 16 Oct 2020 08:42:35 GMT 448631602837755 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44863">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2020 r. - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000303/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.08.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2020</td></tr></table> Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5t z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu furgon Long min. ośmioosobowy, Zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6823 Mon, 01 Jun 2020 10:27:48 GMT 416991591007268 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41699">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Leasing z wykupem samochodów o DMC do 3,5t z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: 5 sztuk samochodów typu furgon Long min. ośmioosobowy, Zadanie 2: 2 sztuki samochodów ciężarowo-osobowych z podwójną kabiną min. sześcioosobowe ze skrzynią </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471902494/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2020</td></tr></table> Zapewnienie aktualizacji i wsparcia technicznego producenta dla licencji HCL Lotus Domino http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6822 Tue, 19 May 2020 11:02:08 GMT 414191589886128 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41419">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zapewnienie aktualizacji i wsparcia technicznego producenta dla licencji HCL Lotus Domino</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>532000133/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2020</td></tr></table> Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 185-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6820 Wed, 22 Jul 2020 11:40:06 GMT 429361595418006 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42936">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyrobów ochronnych rąk, nóg i tułowia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 185-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903774/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.07.2020</td></tr></table> Wykonanie remontów ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" na lata 2020 - 2023. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6819 Tue, 26 May 2020 08:52:28 GMT 415571590483148 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41557">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontów ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" na lata 2020 - 2023.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901574/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6817 Mon, 26 Oct 2020 15:34:53 GMT 450321603726493 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45032">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>531900717/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.kozub@pgg.pl>">Piotr Kozub</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Modernizacja maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu Aleksander III przedział skipowy i klatkowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6816 Tue, 06 Oct 2020 06:44:37 GMT 446561601966677 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44656">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych szybu Aleksander III przedział skipowy i klatkowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> „Remont 2 szt. zestawów jezdnych z przekładnią przód (1 szt.) i tył (1 szt.) do lokomotywy spalinowej torowej typu DLP-140F produkcji FERRIT dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A." http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6804 Wed, 06 May 2020 11:38:06 GMT 411491588765086 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41149">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Remont 2 szt. zestawów jezdnych z przekładnią przód (1 szt.) i tył (1 szt.) do lokomotywy spalinowej torowej typu DLP-140F produkcji FERRIT dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A."</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>602000063/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.05.2020</td></tr></table> Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr mat 332-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6803 Tue, 19 May 2020 09:56:42 GMT 414161589882202 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41416">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przyrządów do pomiaru składu oraz analiz substancji dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr mat 332-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000114/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2020</td></tr></table> Naprawy serwisowe spycharek gąsienicowych eksploatowanych w PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6801 Mon, 18 May 2020 12:59:17 GMT 413901589806757 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41390">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawy serwisowe spycharek gąsienicowych eksploatowanych w PGG S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>402000292/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2020</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6797 Wed, 14 Oct 2020 08:05:01 GMT 448271602662701 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44827">odwołanie (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych podzespołów kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>421903346/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.bochenska@pgg.pl>">Wioletta Bocheńska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.10.2020</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6792 Mon, 26 Oct 2020 10:02:29 GMT 450191603706549 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45019">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000059/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2020 r - nr grupy 295-27-02 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6780 Mon, 22 Jun 2020 11:59:50 GMT 421631592827190 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42163">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2020 r - nr grupy 295-27-02</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000264/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.06.2020</td></tr></table> Wykonanie pielęgnacji i redukcji koron drzew rosnących w pobliżu przebiegu linii napowietrznej 20 kV zasilającej szyby wentylacyjne dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6770 Wed, 06 May 2020 09:54:24 GMT 411371588758864 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41137">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie pielęgnacji i redukcji koron drzew rosnących w pobliżu przebiegu linii napowietrznej 20 kV zasilającej szyby wentylacyjne dla PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501901811/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.05.2020</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych kotwiarek produkcji Arnall i Glimarpol dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6767 Thu, 02 Jul 2020 10:04:22 GMT 424321593684262 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42432">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych kotwiarek produkcji Arnall i Glimarpol dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501902200/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.helis@pgg.pl>">Krzysztof Helis</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.07.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 312-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6754 Mon, 21 Sep 2020 09:33:38 GMT 443441600680818 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44344">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Polskiej Grupy Górniczej - nr grupy 312-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903767/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.09.2020</td></tr></table> Modernizacja suwnicy o udźwigu 15 T wraz z estakadą i torem na terenie KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6753 Mon, 01 Jun 2020 12:13:19 GMT 417131591013599 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41713">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja suwnicy o udźwigu 15 T wraz z estakadą i torem na terenie KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903090/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6748 Wed, 20 May 2020 11:59:10 GMT 414521589975950 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41452">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych przenośników taśmowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471902578/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.plonka@pgg.pl>">Anna Płonka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.05.2020</td></tr></table> Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów: osobowego, towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników - zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni, wraz z pomiarami luzów międzyzębnych przekładni dźwigów w okresie 24 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, Ruch Bielszowice, Ruch Pokój z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6743 Tue, 06 Oct 2020 10:55:15 GMT 446771601981715 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44677">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Konserwacje i naprawy bieżące dźwigów: osobowego, towarowo-osobowych, suwnic, żurawi wieżowych, wciągników - zainstalowanych w obiektach powierzchniowych kopalni, wraz z pomiarami luzów międzyzębnych przekładni dźwigów w okresie 24 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba, Ruch Bielszowice, Ruch Pokój z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441902246/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.10.2020</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji wykonawczej nowej elewacji budynku nadszybia szybu Aleksander I w PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6735 Wed, 22 Apr 2020 09:42:38 GMT 407921587548558 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40792">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji wykonawczej nowej elewacji budynku nadszybia szybu Aleksander I w PGG S.A. Oddział Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901756/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.04.2020</td></tr></table> Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6733 Fri, 28 Aug 2020 11:08:48 GMT 438591598612928 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43859">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-9</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000045/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.08.2020</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6732 Wed, 21 Oct 2020 06:26:05 GMT 449461603261565 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44946">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000201/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.05.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6728 Tue, 29 Sep 2020 07:58:27 GMT 445051601366307 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44505">postanowienie o umorzeniu, zwrocie lub odrzuceniu odwołania (SIWZ)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych spągoładowarek dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481902743/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.07.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6727 Thu, 13 Aug 2020 09:50:42 GMT 434861597312242 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43486">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>542000044/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych, miejsc siedzących min. 40 dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6726 Tue, 21 Apr 2020 05:49:35 GMT 407161587448175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40716">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych, miejsc siedzących min. 40 dla Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>442000061/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników dla Oddziałów PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6718 Mon, 12 Oct 2020 09:31:16 GMT 447661602495076 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44766">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników dla Oddziałów PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>421903347/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2020</td></tr></table> Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6716 Wed, 08 Jul 2020 09:17:29 GMT 425581594199849 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42558">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa środków do zwalczania zagrożenia pożarami endogenicznymi dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000224/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.07.2020</td></tr></table> Modernizacja magistralnej sieci telekomunikacyjnej w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6704 Tue, 21 Apr 2020 09:52:29 GMT 407421587462749 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40742">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja magistralnej sieci telekomunikacyjnej w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903183/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.04.2020</td></tr></table> Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6691 Wed, 02 Sep 2020 08:48:54 GMT 439411599036534 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43941">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa skrzynek ognioszczelnych łączeniowych, rozdzielczych, przelotowych z osprzętem dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000181/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.09.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.09.2020</td></tr></table> Odbiór z frontów rozładunkowych, przemieszczanie i wbudowanie odpadów wydobywczych w teren dawnego zwałowiska Sośnica w sposób określony w projekcie budowlanym pn. „Uksztaltowanie terenu zwału Sośnica poprzez podniesienie do rzędnej 270m n. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6688 Wed, 10 Jun 2020 09:59:13 GMT 419321591783153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41932">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór z frontów rozładunkowych, przemieszczanie i wbudowanie odpadów wydobywczych w teren dawnego zwałowiska Sośnica w sposób określony w projekcie budowlanym pn. „Uksztaltowanie terenu zwału Sośnica poprzez podniesienie do rzędnej 270m n.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000016/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.06.2020</td></tr></table> Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6680 Wed, 30 Sep 2020 10:49:23 GMT 445381601462963 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44538">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000156/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.baniowska@pgg.pl>">Barbara Baniowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.09.2020</td></tr></table> Dostawa obuwia ochronnego profilaktycznego i kąpielowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6678 Mon, 07 Sep 2020 12:32:22 GMT 440281599481942 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44028">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obuwia ochronnego profilaktycznego i kąpielowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903579/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.04.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2020</td></tr></table> Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6675 Wed, 01 Jul 2020 11:33:18 GMT 424111593603198 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42411">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa smarów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 246-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000092/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.07.2020</td></tr></table> Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6671 Wed, 26 Aug 2020 07:53:00 GMT 437731598428380 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43773">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów sterujących hydraulicznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny - nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>512000105/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.08.2020</td></tr></table> Remont wciągników produkcji Omag dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6667 Fri, 03 Apr 2020 08:58:29 GMT 403691585904309 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40369">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont wciągników produkcji Omag dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903608/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.kaszuba@pgg.pl>">Dominik Kaszuba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.03.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.04.2020</td></tr></table> Remont instalacji odpylających i ich podzespołów dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6645 Mon, 09 Mar 2020 12:44:28 GMT 396531583757868 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39653">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont instalacji odpylających i ich podzespołów dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903419/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.izydor@pgg.pl>">Barbara Izydor</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.03.2020</td></tr></table> Dostawa spoiwa anhydrytowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 288-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6643 Fri, 20 Mar 2020 09:19:26 GMT 400481584695966 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40048">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa spoiwa anhydrytowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - nr grupy 288-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>472000054/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.03.2020</td></tr></table> Zakup oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych przy ul. Karolinki 1 dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6640 Thu, 19 Mar 2020 11:32:52 GMT 400221584617572 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40022">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych przy ul. Karolinki 1 dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903383/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.03.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych i obiegu wozów produkcji: Zadanie 1: Carboautomatyka S.A. Zadanie 2: Elektrometal S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6638 Thu, 29 Oct 2020 09:28:37 GMT 450781603963717 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45078">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych urządzeń przyszybowych i obiegu wozów produkcji: Zadanie 1: Carboautomatyka S.A. Zadanie 2: Elektrometal S.A. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>432000251/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.miska@pgg.pl>">Danuta Miśka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6635 Tue, 21 Jul 2020 07:35:42 GMT 428791595316942 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42879">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000116/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.07.2020</td></tr></table> Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 192-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6633 Tue, 26 May 2020 06:18:49 GMT 415481590473929 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41548">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Nr grupy 192-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903759/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.05.2020</td></tr></table> Zakup ładowarki kołowej dla Zakładu Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6632 Thu, 05 Mar 2020 11:52:31 GMT 395601583409151 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39560">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup ładowarki kołowej dla Zakładu Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900380/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.03.2020</td></tr></table> Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6614 Tue, 27 Oct 2020 11:21:58 GMT 450401603797718 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45040">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900288/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.10.2020</td></tr></table> „Świadczenie na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. usług pocztowych, obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualne ich zwroty wraz z usługą http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6592 Wed, 19 Feb 2020 09:43:51 GMT 391291582105431 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39129">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Świadczenie na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. usług pocztowych, obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualne ich zwroty wraz z usługą</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903551/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.02.2020</td></tr></table> Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6586 Mon, 18 May 2020 10:13:05 GMT 413651589796785 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41365">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do produkcji szyn kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-23</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903533/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2020</td></tr></table> Likwidacja obumarłego drzewostanu w oddziale leśnym numer 141, obręb Panewnik, Leśnictwo Makoszowy, Nadleśnictwo Katowice dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6574 Fri, 13 Mar 2020 13:00:59 GMT 398211584104459 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39821">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Likwidacja obumarłego drzewostanu w oddziale leśnym numer 141, obręb Panewnik, Leśnictwo Makoszowy, Nadleśnictwo Katowice dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461902923/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.broll@pgg.pl>">Sabina Broll</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.03.2020</td></tr></table> Dostawa pompy do cieczy ciężkiej magnetytowej o gęstości 1,2-1,8 g/cm3 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6554 Fri, 21 Feb 2020 09:26:10 GMT 391981582277170 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39198">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pompy do cieczy ciężkiej magnetytowej o gęstości 1,2-1,8 g/cm3 dla Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Oddziału KWK „Bolesław Śmiały”.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401901280/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2020</td></tr></table> Dostawa osprzętu wiertniczego: świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6552 Tue, 19 May 2020 06:50:37 GMT 413941589871037 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41394">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa osprzętu wiertniczego: świdrów, koronek, poszerzaczy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>702000029/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2020</td></tr></table> Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem maszyny klimatycznej o mocy chłodniczej minimum 1 MW dla potrzeb klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6545 Thu, 01 Oct 2020 12:06:56 GMT 445771601554016 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44577">zażalenie wraz z jego rozstrzygnięciem (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem maszyny klimatycznej o mocy chłodniczej minimum 1 MW dla potrzeb klimatyzacji grupowej w PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501901939/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.04.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.10.2020</td></tr></table> Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6537 Mon, 09 Mar 2020 10:50:22 GMT 396481583751022 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39648">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Obsługa urządzeń Stacji Przygotowania Węgla Surowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481902387/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.03.2020</td></tr></table> Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych do wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6536 Thu, 29 Oct 2020 07:44:51 GMT 450771603957491 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45077">modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa dwóch kombajnów ścianowych do wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501901723/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.11.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6532 Thu, 02 Apr 2020 08:08:18 GMT 403271585814898 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40327">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów ścianowych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903333/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.palys@pgg.pl>">Michał Pałys</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.04.2020</td></tr></table> Świadczenie usług sprzętem ciężkim oraz transportu drogowego rzeczy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6530 Wed, 05 Feb 2020 12:11:49 GMT 386911580904709 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38691">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług sprzętem ciężkim oraz transportu drogowego rzeczy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900384/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.02.2020</td></tr></table> Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku stacjonarnej chlorowni, nawierzchni asfaltowej (drogi wewnętrzne) i ogrodzeniu (od strony zbiorników 2, 4, 6 – przy wjeździe) położonych w Katowicach przy ul. Białobrzeskiej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6525 Fri, 07 Feb 2020 09:23:18 GMT 387501581067398 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38750">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w budynku stacjonarnej chlorowni, nawierzchni asfaltowej (drogi wewnętrzne) i ogrodzeniu (od strony zbiorników 2, 4, 6 – przy wjeździe) położonych w Katowicach przy ul. Białobrzeskiej </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903495/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.02.2020</td></tr></table> Serwis Stacji Uzdatniania Wody dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6521 Wed, 29 Jan 2020 13:29:59 GMT 385081580304599 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38508">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis Stacji Uzdatniania Wody dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441901990/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.01.2020</td></tr></table> Serwis aparatury kontrolno-pomiarowej Systemu hydrotechnicznego ochrony wód rzeki małej Wisły wraz z systemem dyspozytorskim Solaris-Helios w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6510 Fri, 24 Jan 2020 10:30:48 GMT 383681579861848 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38368">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis aparatury kontrolno-pomiarowej Systemu hydrotechnicznego ochrony wód rzeki małej Wisły wraz z systemem dyspozytorskim Solaris-Helios w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>421902907/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:h.jurecka@pgg.pl>">Halina Jurecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.01.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.01.2020</td></tr></table> Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6505 Fri, 26 Jun 2020 09:06:04 GMT 422751593162364 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42275">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sit szczelinowych i zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903738/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.02.2020</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.06.2020</td></tr></table> Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w trybie przetargu nieograniczonego 291-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6497 Tue, 02 Jun 2020 08:05:53 GMT 417221591085153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41722">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w trybie przetargu nieograniczonego 291-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903666/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.miklasz@pgg.pl>">Witold Miklasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.06.2020</td></tr></table> Dostawa wyposażenia elektrycznego przenośników taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6489 Tue, 18 Feb 2020 12:27:25 GMT 391101582028845 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39110">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wyposażenia elektrycznego przenośników taśmowych dla PGG S.A. Oddział KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611901413/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.chacia-kutta@pgg.pl>">Karina Chacia-Kutta</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.02.2020</td></tr></table> Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6487 Wed, 18 Mar 2020 13:49:09 GMT 400001584539349 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40000">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Odbiór transportem kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621904166/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.03.2020</td></tr></table> Modernizacja agregatu ziębiącego wodę typu KM-600 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6481 Tue, 14 Jan 2020 13:09:14 GMT 380611579007354 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38061">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja agregatu ziębiącego wodę typu KM-600 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>412000001/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.01.2020</td></tr></table> Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6479 Fri, 02 Oct 2020 08:59:13 GMT 445991601629153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44599">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 181-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903753/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2020</td></tr></table> Wykonanie konstrukcji stalowej dla wzmocnienia skrzyżowania przekopu III wschodniego poziom 700m z przekopem pochyłym odstawczym 3/III dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6466 Thu, 02 Jan 2020 12:48:19 GMT 378211577969299 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37821">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie konstrukcji stalowej dla wzmocnienia skrzyżowania przekopu III wschodniego poziom 700m z przekopem pochyłym odstawczym 3/III dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471902313/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.01.2020</td></tr></table> Modernizacja przekładni do przenośników taśmowych typu GWAREK-1000 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6459 Fri, 10 Jan 2020 10:00:31 GMT 379981578650431 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37998">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przekładni do przenośników taśmowych typu GWAREK-1000 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>411901961/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.obloj@pgg.pl>">Justyna Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.01.2020</td></tr></table> Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokociśnieniowych stacji agregatów pompowych do zasilania sekcji obudów zmechanizowanych wraz z wyposażeniem elektrycznym (grupa materiałowa – 291) dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6458 Tue, 13 Oct 2020 09:35:30 GMT 447961602581730 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44796">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch fabrycznie nowych wysokociśnieniowych stacji agregatów pompowych do zasilania sekcji obudów zmechanizowanych wraz z wyposażeniem elektrycznym (grupa materiałowa – 291) dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501901727/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6437 Mon, 07 Sep 2020 12:28:18 GMT 440271599481698 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44027">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa butów górniczych gumowych lub wykonanych z materiału o podobnych właściwościach dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 193-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903580/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.03.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.09.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6433 Tue, 14 Apr 2020 06:51:32 GMT 405331586847092 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40533">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do indywidualnych stojaków hydraulicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 295-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903711/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2020</td></tr></table> Dostawa stojaków podporowych ciernych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. do Oddziałów PGG S.A. – grupa materiałowa 285-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6426 Tue, 14 Apr 2020 06:52:38 GMT 405341586847158 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40534">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stojaków podporowych ciernych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. do Oddziałów PGG S.A. – grupa materiałowa 285-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903506/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2020</td></tr></table> Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonych parametrach techniczno-użytkowych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 281-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6424 Tue, 14 Apr 2020 06:53:38 GMT 405351586847218 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40535">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonych parametrach techniczno-użytkowych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 281-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903359/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2020</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6419 Mon, 26 Oct 2020 12:42:55 GMT 450291603716175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/45029">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie obsługi łaźni górniczych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501901833/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.grygar@pgg.pl>">Michał Grygar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.06.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.10.2020</td></tr></table> Dostawa urządzeń do magazynowania i podawania dwutlenku węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6417 Fri, 06 Dec 2019 10:22:21 GMT 370961575627741 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń do magazynowania i podawania dwutlenku węgla dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903683/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.12.2019</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości W budynkach łaźni górniczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6408 Mon, 02 Mar 2020 13:02:15 GMT 394601583154135 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39460">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości W budynkach łaźni górniczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601902618/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.03.2020</td></tr></table> Dostawa wykrywaczy i wzorców gazu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr mat 244-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6406 Tue, 19 May 2020 06:36:30 GMT 413931589870190 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41393">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wykrywaczy i wzorców gazu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. gr mat 244-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903634/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2020</td></tr></table> Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. gr. 252-16 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6395 Tue, 19 May 2020 06:33:39 GMT 413921589870019 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41392">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opakowań z tworzyw sztucznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr. gr. 252-16</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902891/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.05.2020</td></tr></table> Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic – nr grupy 311-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6390 Wed, 18 Mar 2020 09:37:47 GMT 399491584524267 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39949">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa silnika elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki Staszic – nr grupy 311-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903181/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.witus@pgg.pl>">Beata Wituś</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.03.2020</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6389 Fri, 24 Apr 2020 08:10:04 GMT 408261587715804 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40826">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903629/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.04.2020</td></tr></table> Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6373 Fri, 04 Sep 2020 05:34:36 GMT 439661599197676 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43966">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903630/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.09.2020</td></tr></table> Dostawa stropnic stalowo członowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6371 Tue, 14 Apr 2020 06:54:43 GMT 405361586847283 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40536">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stropnic stalowo członowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 285-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903542/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.04.2020</td></tr></table> Dostawa zawiesi: linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-24 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6370 Mon, 25 May 2020 08:14:11 GMT 415131590394451 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41513">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zawiesi: linowych, łańcuchowych, pasowych, klamrowych oraz wyposażenia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-24</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903613/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2020</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6366 Fri, 04 Sep 2020 05:32:23 GMT 439651599197543 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43965">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do systemów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 316-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903515/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.09.2020</td></tr></table> Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6355 Mon, 08 Jun 2020 10:47:11 GMT 418601591613231 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41860">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pian izolacyjnych fenolowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903539/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.06.2020</td></tr></table> Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6353 Fri, 04 Sep 2020 05:21:17 GMT 439641599196877 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43964">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa taśm przenośnikowych zwykłych gumowych i trudnozapalnych do stosowania na powierzchni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-7</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903607/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ko.wycislik@pgg.pl>">Kornelia Wyciślik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.12.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.09.2020</td></tr></table> Zabudowa linii kablowych pomiędzy Rozdzielnią 6 kV R 88 na poz. 840m i Rozdzielnią 6 kV R 104 na poz. 1000m a Rozdzielnią 6 kV R „T” zabudowana na powierzchni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice z podziałem na zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6337 Tue, 03 Dec 2019 09:44:53 GMT 370151575366293 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37015">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa linii kablowych pomiędzy Rozdzielnią 6 kV R 88 na poz. 840m i Rozdzielnią 6 kV R 104 na poz. 1000m a Rozdzielnią 6 kV R „T” zabudowana na powierzchni na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice z podziałem na zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461902710/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piwon@pgg.pl>">Iwona Piwoń</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.12.2019</td></tr></table> Wykonania inwentaryzacji wraz z określeniem odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych oraz sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji górniczej w latach 2020-2023 z podziałem na III zadania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6330 Tue, 13 Oct 2020 11:12:53 GMT 448121602587573 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44812">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonania inwentaryzacji wraz z określeniem odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych oraz sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji górniczej w latach 2020-2023 z podziałem na III zadania</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611901075/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.szulikowska@pgg.pl>">Bożena Szulikowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.10.2020</td></tr></table> Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6329 Mon, 25 May 2020 07:30:44 GMT 415051590391844 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41505">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903452/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.01.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2020</td></tr></table> Dostawa nowych urządzeń: - dwóch ciągników kolejki spągowej zębatej spalinowej, - ośmiu platform transportowych kolejki spągowej zębatej spalinowej, - czterech kabin osobowych do kolejki spągowej zębatej spalinowej, - kompletnej trasy dla kolejki spągowej zębatej spalinowej dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6312 Thu, 19 Mar 2020 08:23:28 GMT 400111584606208 Dostawa stacji transformatorowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6310 Wed, 10 Jun 2020 05:51:53 GMT 419071591768313 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/41907">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa stacji transformatorowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902748/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.06.2020</td></tr></table> Naprawa zespołu hydrocyklonów klasyfikujących KREBS dla Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów Energetycznych Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały". http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6301 Mon, 03 Feb 2020 08:19:05 GMT 385901580717945 Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6282 Thu, 20 Feb 2020 08:05:49 GMT 391481582185949 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39148">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903466/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.12.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.02.2020</td></tr></table> Dostawa i montaż zestawu hydroforowego wody technicznej dla KWK Wujek - Stacja Uzdatniania Wód Dołowych. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6280 Fri, 31 Jan 2020 08:46:22 GMT 385611580460382 Usługa wynajmu długoterminowego na 36 miesięcy samochodów 5 osobowych klasy średniej na potrzeby PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6275 Wed, 22 Jan 2020 11:30:55 GMT 382781579692655 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/38278">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługa wynajmu długoterminowego na 36 miesięcy samochodów 5 osobowych klasy średniej na potrzeby PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903460/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.01.2020</td></tr></table> Dostawa materiałów ściernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 269-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6273 Tue, 03 Mar 2020 12:31:33 GMT 394981583238693 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39498">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa materiałów ściernych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 269-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902753/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.11.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.03.2020</td></tr></table> Zakup pomp dla Stacji Uzdatniania Wód Dołowych i budynku Mechanicznej Przeróbki Węgla. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6270 Mon, 27 Jan 2020 12:52:00 GMT 384251580129520 Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale klatkowym szybu Pawłów Górny I w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6268 Tue, 29 Sep 2020 12:44:54 GMT 445131601383494 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44513">modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja zasilania maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale klatkowym szybu Pawłów Górny I w PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461802304/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.09.2020</td></tr></table> Dostawa dwutlenku węgla do stosowania jako gazu inertnego wraz z dzierżawą urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2020 - 2022. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6267 Fri, 13 Mar 2020 11:41:43 GMT 398051584099703 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39805">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwutlenku węgla do stosowania jako gazu inertnego wraz z dzierżawą urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2020 - 2022.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461902857/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.ruszer@pgg.pl>">Katarzyna Ruszer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.03.2020</td></tr></table> Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Murcki-Sta http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6260 Fri, 15 Nov 2019 08:38:11 GMT 365331573807091 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36533">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie regeneracji w zakresie wylania stopem łożyskowym, obróbki wstępnej oraz badań defektoskopowych dwóch łożysk ślizgowych DN 550x600 oraz jednego łożyska ślizgowego DN 450x600 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Murcki-Sta</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621902890/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2019</td></tr></table> Dozorowanie, konserwacja i dostawa środków eksploatacyjnych ze wszystkimi elementami składowymi niezbędnymi do prawidłowego działania stacji kondycjonowania wody pitnej z przeznaczeniem dla pracowników PGG S.A. Oddział KWK "Murcki-Staszic". http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6259 Fri, 15 Nov 2019 08:35:55 GMT 365321573806955 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36532">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dozorowanie, konserwacja i dostawa środków eksploatacyjnych ze wszystkimi elementami składowymi niezbędnymi do prawidłowego działania stacji kondycjonowania wody pitnej z przeznaczeniem dla pracowników PGG S.A. Oddział KWK "Murcki-Staszic".</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621903213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2019</td></tr></table> Serwis i legalizacja wag na ZPMW dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6209 Wed, 13 Nov 2019 10:58:52 GMT 364471573642732 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36447">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis i legalizacja wag na ZPMW dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481902086/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.reinhardt@pgg.pl>">Ilona Reinhardt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.11.2019</td></tr></table> Usługi ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6207 Fri, 20 Dec 2019 12:04:17 GMT 375731576843457 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37573">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi ochrony osób i mienia w Polskiej Grupie Górniczej Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.12.2019</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6184 Fri, 20 Mar 2020 07:59:35 GMT 400411584691175 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/40041">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601902760/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.03.2020</td></tr></table> Dostawa kabli promieniujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch: Halemba i Bielszowice nr grupy 325-3. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6168 Thu, 12 Mar 2020 11:37:41 GMT 397461584013061 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39746">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kabli promieniujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch: Halemba i Bielszowice nr grupy 325-3.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441902243/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.03.2020</td></tr></table> Dostawa dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6163 Tue, 24 Dec 2019 06:56:39 GMT 376561577170599 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37656">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa dwóch samochodów osobowo-dostawczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji oraz Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>531900601/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.12.2019</td></tr></table> Dostawa nowych kombajnów o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane w latach 2020÷2021. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6154 Mon, 05 Oct 2020 08:29:39 GMT 446261601886579 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44626">wyrok (po otwarciu ofert)</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych kombajnów o zakresie urabiania od 1,6 m do 3,7 m dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – dostawy planowane w latach 2020÷2021. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902927/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.palys@pgg.pl>">Michał Pałys</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.10.2020</td></tr></table> Modernizacja przekopu południowo-równoległego wraz z zabudową skrzyżowania portalowego z przekopem południowym na poz. 1000m na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6144 Wed, 23 Oct 2019 10:29:47 GMT 357891571826587 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35789">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przekopu południowo-równoległego wraz z zabudową skrzyżowania portalowego z przekopem południowym na poz. 1000m na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461903037/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.ruszer@pgg.pl>">Katarzyna Ruszer</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.10.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2019</td></tr></table> Dostawa oraz zabudowa Centralnego Powierzchniowego Stanowiska Wizualizacji i Monitoringu Wizyjnego sterowników iskrobezpiecznych typu Diament 2200 (E , K) wraz z dostawą modułów transmisji danych i rozbudową infrastruktury na dole kopalni w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6141 Tue, 15 Oct 2019 08:53:55 GMT 355261571129635 Dostawa urządzeń dla infrastruktury przeznaczonej do pilotażowego wdrożenia w KWK Piast-Ziemowit programu „Elektroniczny Notes Sztygara” – ENSZ, w części dotyczącej „Elektronicznej Książki Raportowej” - EKR http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6133 Mon, 09 Dec 2019 13:08:40 GMT 371601575896920 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37160">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa urządzeń dla infrastruktury przeznaczonej do pilotażowego wdrożenia w KWK Piast-Ziemowit programu „Elektroniczny Notes Sztygara” – ENSZ, w części dotyczącej „Elektronicznej Książki Raportowej” - EKR</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.12.2019</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6131 Fri, 27 Sep 2019 07:23:49 GMT 349701569569029 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900341/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.09.2019</td></tr></table> Budowa pompowni zwiększającej wydajności sieci wodociągowej na terenie kopalni Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6129 Tue, 12 Nov 2019 10:30:01 GMT 363881573554601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36388">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Budowa pompowni zwiększającej wydajności sieci wodociągowej na terenie kopalni Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441902599/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:bar.rzepka@pgg.pl>">Barbara Rzepka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.11.2019</td></tr></table> Dostawa pomp oraz zespołów pompowych odwadniających stosowanych w ciągu technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6084 Tue, 18 Aug 2020 10:55:22 GMT 435641597748122 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43564">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pomp oraz zespołów pompowych odwadniających stosowanych w ciągu technologicznym zakładu górniczego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>431902900/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Piast-Ziemowit</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.mesjasz@pgg.pl>">Piotr Mesjasz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.08.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji POWEN dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6077 Tue, 01 Oct 2019 08:45:47 GMT 350601569919547 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35060">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych pomp produkcji POWEN dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441902411/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.zemlik@pgg.pl>">Kinga Zemlik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.10.2019</td></tr></table> Dostawa: 1) wiertnicy DIAMEC z osprzętem lub równoważnej, 2) kotwiarek typu UMW „Merolek” lub równoważnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6072 Thu, 23 Jul 2020 11:07:59 GMT 429721595502479 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42972">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa: 1) wiertnicy DIAMEC z osprzętem lub równoważnej, 2) kotwiarek typu UMW „Merolek” lub równoważnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701903306/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.07.2020</td></tr></table> Dostawa aparatury do zasilania kompleksów ścianowych na napięcie 3,3kV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6045 Wed, 12 Aug 2020 06:50:48 GMT 434291597215048 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/43429">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa aparatury do zasilania kompleksów ścianowych na napięcie 3,3kV dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902580/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.09.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.02.2020</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2020</td></tr></table> Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy budowli krajobrazowej Holona w Rybniku Chwałowicach dla potrzeb PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6022 Thu, 12 Sep 2019 11:42:58 GMT 345101568288578 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34510">modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego budowy budowli krajobrazowej Holona w Rybniku Chwałowicach dla potrzeb PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471801331/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.09.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.09.2019</td></tr></table> Serwis osadzarek OM-30 oraz OZ-18 produkcji WAMAG S.A. na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/6012 Wed, 18 Sep 2019 05:44:25 GMT 346721568785465 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34672">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis osadzarek OM-30 oraz OZ-18 produkcji WAMAG S.A. na rzecz Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441902499/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.09.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.09.2019</td></tr></table> Wykonanie naprawy dachu hali sprężarek na sprężarkowni Rydułtowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5991 Wed, 11 Sep 2019 09:22:25 GMT 344401568193745 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34440">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie naprawy dachu hali sprężarek na sprężarkowni Rydułtowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541900367/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.09.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.09.2019</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji oraz dostawa, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 6 kompletnych urządzeń przetokowych wyposażonych w blokadę zapobiegającą zbiegnięciu wagonów, służących do przemieszczania wagonów biorących udział w procesie załadunku węgla wraz z wymianą nawierzchni kolejowej w strefie pracy urządzeń przetokowych i zabudową 5 nowych kabin dla pracowników obsługi urządzeń przetokowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5990 Tue, 12 Nov 2019 10:34:30 GMT 363891573554870 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36389">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji oraz dostawa, budowa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 6 kompletnych urządzeń przetokowych wyposażonych w blokadę zapobiegającą zbiegnięciu wagonów, służących do przemieszczania wagonów biorących udział w procesie załadunku węgla wraz z wymianą nawierzchni kolejowej w strefie pracy urządzeń przetokowych i zabudową 5 nowych kabin dla pracowników obsługi urządzeń przetokowych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>491801465/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.11.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.11.2019</td></tr></table> Zakup 2 sztuk pojazdów min 8 osobowych typu Long do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Mysłowice Wesoła oraz KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5951 Fri, 27 Sep 2019 11:43:21 GMT 350051569584601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35005">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup 2 sztuk pojazdów min 8 osobowych typu Long do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A KWK Mysłowice Wesoła oraz KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902852/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.garbarz@pgg.pl>">Daria Garbarz-Brol</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.09.2019</td></tr></table> Dostawa giętarko-prostowarek do obudowy chodnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2021 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5932 Tue, 03 Dec 2019 10:03:54 GMT 370201575367434 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37020">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa giętarko-prostowarek do obudowy chodnikowej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2021</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902610/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.09.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.12.2019</td></tr></table> Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – grupa 316-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5905 Mon, 07 Oct 2019 09:35:18 GMT 352401570440918 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35240">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów urządzeń łączności głośnomówiącej dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – grupa 316-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461902782/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.08.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2019</td></tr></table> Dostawa folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5898 Fri, 21 Feb 2020 12:53:06 GMT 392051582289586 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39205">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa folii wentylacyjnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902712/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:s.ryszkiel@pgg.pl>">Stefania Ryszkiel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2020</td></tr></table> Dostawa podzespołów komputerowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 302-10, 302-11 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5895 Fri, 09 Aug 2019 11:37:12 GMT 335431565350632 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33543">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa podzespołów komputerowych dla Oddziału Zakład Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 302-10, 302-11</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>531900569/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.tlolka@pgg.pl>">Michał Tlołka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.08.2019</td></tr></table> Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5894 Wed, 27 Nov 2019 09:42:20 GMT 368721574847740 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36872">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa odczynników i środków chemicznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902202/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.11.2019</td></tr></table> Wykonanie robót górniczych związanych z wydłużeniem przekopu III wschodniego poziom 550m oraz wydrążeniem przekopu pochyłego odstawczego/II, opracowanie projektów połączeń wyrobisk górniczych wraz z dostawą obudowy dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5891 Thu, 10 Oct 2019 09:36:48 GMT 353771570700208 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35377">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót górniczych związanych z wydłużeniem przekopu III wschodniego poziom 550m oraz wydrążeniem przekopu pochyłego odstawczego/II, opracowanie projektów połączeń wyrobisk górniczych wraz z dostawą obudowy dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471901935/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.10.2019</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienie Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5804 Thu, 25 Jul 2019 09:09:11 GMT 330891564045751 Usługi serwisowe - Urządzenia do pomiarów parametrów jakości węgla produkcji ITI Emag http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5785 Thu, 25 Jul 2019 08:02:38 GMT 330661564041758 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33066">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi serwisowe - Urządzenia do pomiarów parametrów jakości węgla produkcji ITI Emag</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801503/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.07.2019</td></tr></table> Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5777 Tue, 15 Oct 2019 12:22:00 GMT 355501571142120 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35550">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elektroszczotek do silników elektrycznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 311-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902787/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2019</td></tr></table> Rektyfikacja budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 61A w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5776 Wed, 07 Aug 2019 10:36:05 GMT 334751565174165 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33475">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku mieszkalnego na nieruchomości przy ul. 3-go Maja 61A w Mysłowicach, dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601902213/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.08.2019</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej: rozdzielaczy, zaworów, silników, pomp itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-14 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5771 Mon, 07 Oct 2019 09:28:00 GMT 352381570440480 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35238">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej: rozdzielaczy, zaworów, silników, pomp itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 291-14</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902835/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.10.2019</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5759 Thu, 09 Jan 2020 12:27:34 GMT 379821578572854 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/37982">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 292-11-01 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902818/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.08.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.01.2020</td></tr></table> Dostawa piasku podsadzkowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 142-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5753 Wed, 19 Feb 2020 12:19:09 GMT 391401582114749 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/39140">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa piasku podsadzkowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 142-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902820/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.polywka@pgg.pl>">Artur Polywka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.07.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.02.2020</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych stacji prostownikowych BMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5736 Fri, 23 Oct 2020 09:53:40 GMT 449881603446820 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44988">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych stacji prostownikowych BMA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>491901711/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.mura@pgg.pl>">Katarzyna Mura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.10.2020</td></tr></table> Modernizacja układu napędowego wentylatorów WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie „IV” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5733 Fri, 08 Nov 2019 13:09:53 GMT 363461573218593 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36346">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja układu napędowego wentylatorów WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie „IV” dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel” </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>491901855/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.obloj@pgg.pl>">Agnieszka Obłój</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.11.2019</td></tr></table> Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5729 Tue, 13 Aug 2019 06:01:28 GMT 335991565676088 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33599">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku produkcyjnego dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902777/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.08.2019</td></tr></table> Modernizacja kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z podziałem na zadania: 1) zadanie nr 1 – Modernizacja wysokowydajnego kombajnu chodnikowego typu AM-75-EX-S 2) zadanie nr 2 – Modernizac http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5728 Tue, 20 Oct 2020 08:55:51 GMT 449161603184151 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/44916">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba z podziałem na zadania: 1) zadanie nr 1 – Modernizacja wysokowydajnego kombajnu chodnikowego typu AM-75-EX-S 2) zadanie nr 2 – Modernizac</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441902254/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.10.2020</td></tr></table> Dostawa opylaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5726 Tue, 20 Aug 2019 05:57:32 GMT 337561566280652 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33756">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa opylaczy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902523/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.gilner@pgg.pl>">Joanna Gilner</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.08.2019</td></tr></table> Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5690 Wed, 16 Oct 2019 07:13:54 GMT 355641571210034 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35564">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnikowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr gr. 288-13.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902762/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.10.2019</td></tr></table> Remont dmuchawy GM-150S oraz dmuchawy GM-80L dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5683 Thu, 11 Jul 2019 12:27:12 GMT 326361562848032 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/32636">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont dmuchawy GM-150S oraz dmuchawy GM-80L dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601801841/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2019</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5674 Fri, 06 Sep 2019 07:35:27 GMT 342921567755327 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34292">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902779/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.09.2019</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5673 Fri, 06 Sep 2019 07:34:36 GMT 342911567755276 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/34291">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902776/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.09.2019</td></tr></table> Wykonanie projektu technicznego modernizacji magistrali c.o. DN 200 zasilającej ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5641 Tue, 18 Jun 2019 08:05:09 GMT 318621560845109 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/31862">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie projektu technicznego modernizacji magistrali c.o. DN 200 zasilającej ZPMW dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481801242/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.06.2019</td></tr></table> Wynajem i serwis toalet przenośnych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5620 Mon, 15 Jul 2019 10:57:18 GMT 327251563188238 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/32725">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wynajem i serwis toalet przenośnych dla kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902583/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.07.2019</td></tr></table> Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5616 Wed, 02 Oct 2019 05:38:03 GMT 350951569994683 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35095">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902716/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.06.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2019</td></tr></table> Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5601 Wed, 02 Oct 2019 05:42:39 GMT 350971569994959 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35097">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych zaczepowych, łańcuchowych, łańcuchowo-węzłowych i zestawów naprawczych do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902623/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2019</td></tr></table> Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5599 Wed, 02 Oct 2019 05:44:36 GMT 350981569995076 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35098">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion kabłąkowych do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902710/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2019</td></tr></table> Dostawa strzemion dołączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5598 Wed, 02 Oct 2019 05:45:53 GMT 350991569995153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35099">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion dołączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 288-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902713/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2019</td></tr></table> Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych ze stali węglowej do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5582 Wed, 02 Oct 2019 05:47:37 GMT 351001569995257 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/35100">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudów chodnikowych łukowych i obudów chodnikowych prostych ze stali węglowej do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902708/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.10.2019</td></tr></table> zawarcie umowy ramowej na Badanie i ocenę obudowy szybów i szybików dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5566 Wed, 30 Oct 2019 05:17:32 GMT 360161572412652 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36016">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>zawarcie umowy ramowej na Badanie i ocenę obudowy szybów i szybików dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902558/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.zaremba@pgg.pl>">Mariola Zaremba</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.07.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.10.2019</td></tr></table> Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr. gr. 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5562 Mon, 12 Aug 2019 08:44:43 GMT 335781565599483 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33578">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A nr. gr. 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902724/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.06.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.08.2019</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2019 roku - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5482 Tue, 30 Jul 2019 07:05:40 GMT 332131564470340 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33213">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2019 roku - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.04.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.05.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.07.2019</td></tr></table> „Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń produkcji Kelvin dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5470 Wed, 08 May 2019 11:32:07 GMT 303801557315127 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30380">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń produkcji Kelvin dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>491901888/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.04.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.05.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.05.2019</td></tr></table> Dostawa elementów do produkcji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2019 roku – nr grupy 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5448 Wed, 10 Jul 2019 12:17:36 GMT 325781562761056 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/32578">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do produkcji sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo – Produkcyjny w 2019 roku – nr grupy 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511902183/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.05.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.07.2019</td></tr></table> Bieżące utrzymanie sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) oraz kurtyny powietrznej zabudowanych w obiektach Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. położonych w Katowicach przy ulicy Powstańców 2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5444 Wed, 12 Jun 2019 12:14:00 GMT 316871560341640 Dostawa strumienicowych urządzeń wentylacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5389 Fri, 29 Mar 2019 08:05:13 GMT 292681553846713 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strumienicowych urządzeń wentylacyjnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481901903/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.kuligowska@pgg.pl>">Aleksandra Kuligowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.03.2019</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodami dostawczo-osobowymi z kierowcą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. - Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5379 Tue, 21 May 2019 04:45:24 GMT 307631558413924 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30763">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodami dostawczo-osobowymi z kierowcą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z podziałem na zadania: - Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. - Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621902838/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.05.2019</td></tr></table> Dostawa tlenu ciekłego technicznego 99,5% kl. czystości2.5 cysterna oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony techniczny wraz z instalacją wspomagającą (parownik) do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5373 Fri, 26 Apr 2019 05:51:35 GMT 301021556257895 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30102">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu ciekłego technicznego 99,5% kl. czystości2.5 cysterna oraz montaż i dzierżawa zbiornika na tlen skroplony techniczny wraz z instalacją wspomagającą (parownik) do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo- Produkcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511902273/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2019</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5354 Fri, 09 Aug 2019 07:39:06 GMT 335211565336346 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33521">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych własnych produkcji JOY dla Polskiej Grupy Górniczej S.A</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481901851/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:szymon.musiol@pgg.pl>">Szymon Musioł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.04.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.08.2019</td></tr></table> Wykonanie skaningu laserowego powierzchni terenu oraz zdjęć lotniczych, dla terenów górniczych kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu i ortofotomapy oraz wykonanie analiz zmian sytuacyjno-wysok http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5309 Thu, 28 Mar 2019 13:05:04 GMT 292531553778304 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29253">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie skaningu laserowego powierzchni terenu oraz zdjęć lotniczych, dla terenów górniczych kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z opracowaniem numerycznego modelu terenu i ortofotomapy oraz wykonanie analiz zmian sytuacyjno-wysok</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801855/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.03.2019</td></tr></table> Serwis dwóch gazowych agregatów prądotwórczych typu JMS 312 GS-B.LC o mocy 543 kW każdy zainstalowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5281 Fri, 05 Apr 2019 13:03:15 GMT 294911554469395 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29491">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis dwóch gazowych agregatów prądotwórczych typu JMS 312 GS-B.LC o mocy 543 kW każdy zainstalowanych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441800534/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.04.2019</td></tr></table> "Dostawa pomp i agregatów pompowych dla środków chemicznych i mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5266 Wed, 06 Nov 2019 09:31:39 GMT 362161573032699 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/36216">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>"Dostawa pomp i agregatów pompowych dla środków chemicznych i mineralnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 24 miesięcy" </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800663/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.hajdula-sarnecka@pgg.pl>">Paulina Hajduła-Sarnecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.11.2019</td></tr></table> Awaryjne świadczenie napraw remontowych w obiektach budowlanych, biurowych i socjalnych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" i Oddział KWK Sośnica w 2019 r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5254 Mon, 11 Mar 2019 09:55:10 GMT 285681552298110 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28568">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Awaryjne świadczenie napraw remontowych w obiektach budowlanych, biurowych i socjalnych w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" i Oddział KWK Sośnica w 2019 r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902237/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.03.2019</td></tr></table> Dostawa pieca ze sprężarką do termograwimetru TGA 701 dla laboratorium Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5243 Wed, 13 Mar 2019 12:26:13 GMT 286841552479973 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28684">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa pieca ze sprężarką do termograwimetru TGA 701 dla laboratorium Oddziału KWK ROW Ruch Chwałowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471800060/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.jurkowski@pgg.pl>">Łukasz Jurkowski</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.03.2019</td></tr></table> Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku Polskiej Grupy Górniczej S.A.: http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5242 Mon, 15 Apr 2019 08:13:40 GMT 297581555316020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29758">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów do elektronicznej identyfikacji majątku Polskiej Grupy Górniczej S.A.: </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701900010/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ark.jasniok@pgg.pl>">Arkadiusz Jaśniok</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.04.2019</td></tr></table> Świadczenie usług demontażu poprzedzających usługi remontowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z transportem. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5209 Tue, 09 Apr 2019 05:32:47 GMT 295371554787967 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29537">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług demontażu poprzedzających usługi remontowe maszyn, urządzeń i ich podzespołów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. wraz z transportem.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902251/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.adamaszek@pgg.pl>">Adam Adamaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.04.2019</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział ZRP -nr grupy 295-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5206 Mon, 29 Apr 2019 07:26:39 GMT 301741556522799 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30174">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział ZRP -nr grupy 295-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511802079/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.04.2019</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych aparatów ucieczkowych produkcji DRAGER dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5195 Tue, 12 Mar 2019 13:16:49 GMT 286531552396609 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28653">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych aparatów ucieczkowych produkcji DRAGER dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2019-2020</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461802080/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.03.2019</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokójw 2019 roku (nr grupy 295-15) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5189 Mon, 29 Apr 2019 07:20:10 GMT 301731556522410 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30173">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokójw 2019 roku (nr grupy 295-15)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>451800578/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.04.2019</td></tr></table> Wykonywanie prac magazynowych na placach składowych oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego - PGG S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 24 miesięcy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5086 Mon, 13 May 2019 12:49:24 GMT 305061557751764 Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w 2019r http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5085 Thu, 30 May 2019 09:07:33 GMT 312221559207253 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/31222">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w 2019r</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701802237/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.02.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.05.2019</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5073 Tue, 13 Aug 2019 07:35:22 GMT 336101565681722 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/33610">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku - nr grupy 284-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701902197/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.01.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.02.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.08.2019</td></tr></table> Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, nr grupy 273-2 i 273-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5063 Fri, 14 Jun 2019 11:14:00 GMT 317881560510840 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/31788">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rozjazdów i akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku, nr grupy 273-2 i 273-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701901982/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.01.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.06.2019</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych maszyn wyciągowych szybu 8 przedziału wschodniego i zachodniego produkcji ABB Sp. z o. o. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział KWK ROW Ruch Jankowice http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/5056 Fri, 01 Mar 2019 10:08:13 GMT 282251551434893 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28225">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych maszyn wyciągowych szybu 8 przedziału wschodniego i zachodniego produkcji ABB Sp. z o. o. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział KWK ROW Ruch Jankowice </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481801367/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.tytko@pgg.pl>">Kazimierz Tytko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.01.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.03.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.03.2019</td></tr></table> Remont dachu wraz z elewacją hal produkcyjnych WRP 2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4995 Wed, 06 Mar 2019 11:46:13 GMT 284121551872773 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28412">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont dachu wraz z elewacją hal produkcyjnych WRP 2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800426/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.ochman@pgg.pl>">Renata Ochman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.01.2019</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.03.2019</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa estakady i instalacji kablowych zasilania obiektu płuczki z rozdzielni 6 kV RG3 w Elektrociepłowni „Marcel” dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Marcel http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4979 Tue, 15 Jan 2019 11:11:50 GMT 263661547550710 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/26366">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji projektowej - „Budowa estakady i instalacji kablowych zasilania obiektu płuczki z rozdzielni 6 kV RG3 w Elektrociepłowni „Marcel” dla Polskiej Grupy Górniczej spółka akcyjna Oddział KWK ROW Ruch Marcel</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>491800184/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.szulik@pgg.pl>">Łukasz Szulik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.01.2019</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP - nr grupy 295-15, 295-30 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4962 Thu, 21 Feb 2019 06:34:09 GMT 278971550730849 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/27897">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP - nr grupy 295-15, 295-30 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511802032/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2019</td></tr></table> Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4961 Thu, 21 Feb 2019 13:06:40 GMT 279381550754400 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/27938">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nowych urządzeń dla ściany 618 - przenośnika zgrzebłowego ścianowego i podścianowego, kruszarki, urządzenia przekładkowego oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały”</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401800568/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2019</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy samochodami ciężarowymi oraz ciągnikami dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic” z podziałem na siedem zadań. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4928 Fri, 15 Mar 2019 08:37:20 GMT 287631552639040 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28763">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy samochodami ciężarowymi oraz ciągnikami dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic” z podziałem na siedem zadań. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621801669/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.03.2019</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodami dostawczo-osobowymi z kierowcą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z podziałem na zadania: -Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. -Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4926 Mon, 25 Mar 2019 09:42:14 GMT 291261553506934 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/29126">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodami dostawczo-osobowymi z kierowcą dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic z podziałem na zadania: -Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. -Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie przewozu osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą min. 5 miejsc siedzących i ładowności min. 1 t z monitoringiem – 1 szt. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621801670/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.03.2019</td></tr></table> Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia dla aktywów Polskiej Grupie Górniczej S.A. przejętych z KHW S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4924 Mon, 31 Dec 2018 11:04:58 GMT 259491546254298 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25949">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia dla aktywów Polskiej Grupie Górniczej S.A. przejętych z KHW S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701802043/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.miodowska@pgg.pl>">Ewa Miodowska-Grychtoł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.12.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.12.2018</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w I półroczu 2019 roku - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4912 Thu, 21 Feb 2019 10:13:56 GMT 279161550744036 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/27916">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w I półroczu 2019 roku - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701802016/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.12.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2019</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15, 295-30 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4899 Fri, 15 Feb 2019 10:41:13 GMT 277571550227273 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/27757">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-15, 295-30 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800438/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2019</td></tr></table> Remont suwnicy bramowej Q 8t zainstalowanej na placu składowym KWK Ruda Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4896 Tue, 22 Jan 2019 12:26:15 GMT 266361548159975 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/26636">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont suwnicy bramowej Q 8t zainstalowanej na placu składowym KWK Ruda Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461800723/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.12.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.01.2019</td></tr></table> Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich suwnicy pomostowej Q20/5 T na hali WRP 2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział Zakład Remontowo- Produkcyjny http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4894 Wed, 06 Mar 2019 12:05:09 GMT 284181551873909 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/28418">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie prac antykorozyjnych i malarskich suwnicy pomostowej Q20/5 T na hali WRP 2 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Odział Zakład Remontowo- Produkcyjny </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800332/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.ochman@pgg.pl>">Renata Ochman</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.12.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.03.2019</td></tr></table> Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę sieci kanalizacji w rejonie budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Ligockiej 2,4,4a,6 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwolenia budowlanego. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4873 Thu, 20 Dec 2018 07:25:38 GMT 257161545290738 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25716">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę sieci kanalizacji w rejonie budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Ligockiej 2,4,4a,6 wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwolenia budowlanego. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611800282/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.soltysik@pgg.pl>">Katarzyna Sołtysik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.12.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.12.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.12.2018</td></tr></table> Zakup wraz z wymianą wzbogacalnika Drewboy lub równoważnego dla ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4844 Tue, 16 Jun 2020 10:08:33 GMT 420011592302113 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/42001">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup wraz z wymianą wzbogacalnika Drewboy lub równoważnego dla ZPMW PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>471800954/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:szymon.musiol@pgg.pl>">Szymon Musioł</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.11.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.06.2020</td></tr></table> Przebudowa rurociągów ciepłowniczych na rynku w Pszowie http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4838 Tue, 11 Dec 2018 12:53:18 GMT 253301544532798 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25330">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa rurociągów ciepłowniczych na rynku w Pszowie</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541800190/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.11.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.12.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.12.2018</td></tr></table> Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4820 Thu, 11 Jul 2019 08:02:48 GMT 325991562832168 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/32599">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) dla PGG S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800616/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.11.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.01.2019</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2019</td></tr></table> Naprawy awaryjne obiektów budowlanych, biurowych i socjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" na 2019 r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4779 Wed, 28 Nov 2018 11:47:28 GMT 249071543405648 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/24907">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawy awaryjne obiektów budowlanych, biurowych i socjalnych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Bolesław Śmiały" na 2019 r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>401800507/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.sznerch@pgg.pl>">Roman Sznerch</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.11.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.11.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.11.2018</td></tr></table> Dostawa sprężonego powietrza dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4730 Tue, 18 Dec 2018 11:57:16 GMT 256341545134236 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25634">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa sprężonego powietrza dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800582/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Bolesław Śmiały</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.miler@pgg.pl>">Adrianna Miler</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.11.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.12.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Becker Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2018r., numer grupy 295-27-09. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4688 Thu, 13 Dec 2018 13:02:43 GMT 254491544706163 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25449">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Becker Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2018r., numer grupy 295-27-09.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800424/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.12.2018</td></tr></table> Modernizacja odcinków przekopu I wentylacyjnego poz. 665m wraz z zabudową dwóch skrzyżowań typu portalowego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4675 Wed, 16 Jan 2019 11:03:37 GMT 264011547636617 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/26401">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja odcinków przekopu I wentylacyjnego poz. 665m wraz z zabudową dwóch skrzyżowań typu portalowego w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601801629/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.01.2019</td></tr></table> Dostawa przewodów jezdnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 - nr grupy 284-23 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4643 Thu, 13 Dec 2018 13:08:03 GMT 254501544706483 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25450">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przewodów jezdnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 - nr grupy 284-23</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801963/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.12.2018</td></tr></table> Remont urządzenia chłodniczego typu MK-300 dla PGG. S.A Oddział KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4640 Thu, 25 Oct 2018 06:30:09 GMT 238841540449009 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23884">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont urządzenia chłodniczego typu MK-300 dla PGG. S.A Oddział KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611800376/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wujek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.soltysik@pgg.pl>">Katarzyna Sołtysik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.10.2018</td></tr></table> Modernizacja odmulnika promieniowego DORR urządzenie nr 1/513/382804 w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4625 Wed, 24 Oct 2018 08:42:33 GMT 238421540370553 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23842">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja odmulnika promieniowego DORR urządzenie nr 1/513/382804 w Zakładzie Mechanicznej Przeróbki Węgla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621801647/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.szudyga@pgg.pl>">Aleksandra Szudyga</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.10.2018</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4621 Thu, 14 Feb 2019 11:32:07 GMT 277091550143927 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/27709">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK Wujek w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611800218/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.11.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.02.2019</td></tr></table> Dostawa kleju poliuretanowego 2-składnikowego o średnim czasie reakcji do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Murcki-Staszic, nr grupy 246-8 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4610 Tue, 13 Nov 2018 11:01:25 GMT 243691542106885 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/24369">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa kleju poliuretanowego 2-składnikowego o średnim czasie reakcji do Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Murcki-Staszic, nr grupy 246-8</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621801342/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.10.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.11.2018</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 295-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4569 Tue, 13 Nov 2018 13:14:24 GMT 244041542114864 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/24404">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 295-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801809/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.09.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.11.2018</td></tr></table> Zabudowa obudowy portalowej skrzyżowania czterostronnego przecznicy C9 z pochylnią odstawczą w pokładzie 414/2 na poz. 950m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4537 Thu, 20 Sep 2018 06:52:15 GMT 224871537426335 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zabudowa obudowy portalowej skrzyżowania czterostronnego przecznicy C9 z pochylnią odstawczą w pokładzie 414/2 na poz. 950m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>411801200/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Sośnica</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.maciaszek@pgg.pl>">Wiesława Maciaszek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.09.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.10.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.09.2018</td></tr></table> Wykonanie nasadzeń zastępczych w celu realizacji decyzji administracyjnej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4494 Mon, 17 Sep 2018 11:59:14 GMT 223961537185554 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/22396">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie nasadzeń zastępczych w celu realizacji decyzji administracyjnej.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501800713/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK ROW</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:m.markiewiczk@pgg.pl>">Magdalena Markiewicz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>31.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.09.2018</td></tr></table> Dostawa elementów sterowniczych i wykonawczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2018 r.; nr grupy 295-15. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4448 Mon, 29 Oct 2018 08:45:32 GMT 240001540802732 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/24000">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowniczych i wykonawczych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział ZRP w 2018 r.; nr grupy 295-15.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800267/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.10.2018</td></tr></table> Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grup Górniczej S.A. Oddział ZRP ; nr grupy 295-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4435 Thu, 11 Oct 2018 10:27:28 GMT 232741539253648 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23274">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów złącznych hydrauliki sterowniczej dla Polskiej Grup Górniczej S.A. Oddział ZRP ; nr grupy 295-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800284/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.10.2018</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4413 Mon, 07 Jan 2019 08:46:54 GMT 260911546850814 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/26091">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801748/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.01.2019</td></tr></table> Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 - nr grupy 284-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4404 Wed, 17 Oct 2018 09:10:37 GMT 236021539767437 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23602">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 - nr grupy 284-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801757/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.10.2018</td></tr></table> Dostawa centralek telefonicznych i alarmowych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019. Nr grupy 325-5. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4394 Wed, 17 Oct 2018 09:06:32 GMT 236001539767192 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23600">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa centralek telefonicznych i alarmowych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019. Nr grupy 325-5. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801531/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.10.2018</td></tr></table> Drążenie upadowej do pokł. 349 przez strefę uskoku „Książęcego” w kierunku partii „S” w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4391 Thu, 16 Aug 2018 09:44:30 GMT 216211534412670 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie upadowej do pokł. 349 przez strefę uskoku „Książęcego” w kierunku partii „S” w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800804/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.08.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Becker Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2018r., numer grupy 295-27-09. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4390 Fri, 12 Oct 2018 11:30:15 GMT 234201539343815 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23420">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych Becker Warkop dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2018r., numer grupy 295-27-09.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800297/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.10.2018</td></tr></table> Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 273-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4386 Mon, 07 Jan 2019 08:48:52 GMT 260921546850932 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/26092">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 273-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801568/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>07.01.2019</td></tr></table> Zakup i zabudowa dwóch podnośników kubełkowych odwadniających - podnośnik kubełkowy odwadniający B-500 na stanowisku nr 80 nr inwentarzowy 1/513/382806 oraz podnośnik kubełkowy odwadniający B-800 na stanowisku nr 74 nr 1/513/368640 w Zakład http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4356 Thu, 15 Nov 2018 13:21:12 GMT 245271542288072 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/24527">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup i zabudowa dwóch podnośników kubełkowych odwadniających - podnośnik kubełkowy odwadniający B-500 na stanowisku nr 80 nr inwentarzowy 1/513/382806 oraz podnośnik kubełkowy odwadniający B-800 na stanowisku nr 74 nr 1/513/368640 w Zakład</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800262/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.11.2018</td></tr></table> Remont 2 szt. przekładni REDOR 3KA-400-25, i=25 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4338 Tue, 21 Aug 2018 08:22:43 GMT 217011534839763 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21701">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont 2 szt. przekładni REDOR 3KA-400-25, i=25 dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800754/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.08.2018</td></tr></table> Dzierżawa zespołu pompowego do zasilania układu zraszania kombajnu chodnikowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4325 Fri, 17 Aug 2018 10:55:00 GMT 216481534503300 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21648">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dzierżawa zespołu pompowego do zasilania układu zraszania kombajnu chodnikowego wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441800146/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.bywalec@pgg.pl>">Jacek Bywalec</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.08.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.08.2018</td></tr></table> Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych typu: 15/31 POz i 13/34 POz HYDROTECH dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 295-27-05. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4261 Wed, 24 Oct 2018 11:22:12 GMT 238651540380132 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23865">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudów ścianowych typu: 15/31 POz i 13/34 POz HYDROTECH dla Polskiej Grupy Górniczej S. A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy. Nr grupy 295-27-05.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>501800652/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.09.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.10.2018</td></tr></table> Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 gr. mat. 241-5 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4244 Thu, 13 Dec 2018 12:59:41 GMT 254481544705981 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25448">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 gr. mat. 241-5</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801429/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>10.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.12.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych pomp produkcji CHICAGO PNEUMATIC CONSTRUCTION TOOL USA dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4241 Fri, 20 Jul 2018 12:19:56 GMT 208391532089196 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych pomp produkcji CHICAGO PNEUMATIC CONSTRUCTION TOOL USA dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700775/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.07.2018</td></tr></table> Serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz kurtyny powietrznej zabudowanych w obiektach Centrali Polskiej Grupy Górniczej SA położonych w Katowicach przy ulicy Powstańców 28 i 30 (bez napraw głównych). http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4231 Tue, 16 Oct 2018 10:23:02 GMT 235411539685382 Dostawa 12 szt. układów sterowania WLE. Dostawa 24 szt. wyłączników (rozruszników) lub układu równoważnego (wyłączników z zintegrowanymi sterownikami). http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4225 Wed, 01 Aug 2018 08:22:25 GMT 211881533111745 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21188">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 12 szt. układów sterowania WLE. Dostawa 24 szt. wyłączników (rozruszników) lub układu równoważnego (wyłączników z zintegrowanymi sterownikami).</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700450/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.08.2018</td></tr></table> Dostawa podkładów wąskotorowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2018 roku - nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4223 Fri, 14 Sep 2018 08:28:49 GMT 223511536913729 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/22351">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa podkładów wąskotorowych górniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2018 roku - nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801566/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.09.2018</td></tr></table> Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji wymiennikowni ciepła w ZMPW dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4182 Tue, 24 Jul 2018 08:04:27 GMT 209041532419467 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20904">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji wymiennikowni ciepła w ZMPW dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800484/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.szudyga@pgg.pl>">Aleksandra Szudyga</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.07.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych Konstal Chorzów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – grupa asortymentowa 352-01-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4130 Thu, 18 Oct 2018 09:46:18 GMT 236721539855978 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23672">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych Konstal Chorzów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 – grupa asortymentowa 352-01-01</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801515/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.10.2018</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie odbioru transportem kolejowym oraz przetwarzania odpadów wydobywczych dla potrzeb oddziału KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4120 Mon, 15 Oct 2018 05:14:33 GMT 234301539580473 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/23430">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie odbioru transportem kolejowym oraz przetwarzania odpadów wydobywczych dla potrzeb oddziału KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800332/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.10.2018</td></tr></table> Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4117 Fri, 04 Jan 2019 09:22:51 GMT 260331546593771 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/26033">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801491/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>03.07.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.01.2019</td></tr></table> Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny;nr grupy 295-30. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4116 Fri, 27 Jul 2018 09:22:34 GMT 210401532683354 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21040">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny;nr grupy 295-30.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800147/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.07.2018</td></tr></table> Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń dźwignicowych zamontowanych w kopalniach PGG sp. z o.o. Oddziały KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-wesoła, KWK Wujek z podziałem na 3 zadania. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4109 Mon, 03 Dec 2018 07:12:27 GMT 250341543821147 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25034">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług serwisowych w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń dźwignicowych zamontowanych w kopalniach PGG sp. z o.o. Oddziały KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-wesoła, KWK Wujek z podziałem na 3 zadania.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611700331/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.12.2018</td></tr></table> Przebudowa rurociągów ciepłowniczych na rynku w Pszowie. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4090 Wed, 27 Jun 2018 08:09:55 GMT 199471530086995 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa rurociągów ciepłowniczych na rynku w Pszowie.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>541800012/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Elektrociepłownie</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:p.pillar@pgg.pl>">Paweł Pillar</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>18.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.06.2018</td></tr></table> Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddziału KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Ziemowit w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych (grupa materiałowa 292-2) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4060 Mon, 16 Jul 2018 08:40:31 GMT 206391531730431 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20639">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddziału KWK PIAST-ZIEMOWIT Ruch Ziemowit w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych (grupa materiałowa 292-2)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>431800806/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:e.godziek@pgg.pl>">Ewa Godziek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.07.2018</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4051 Mon, 03 Sep 2018 05:39:13 GMT 220701535953153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/22070">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801415/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.09.2018</td></tr></table> Drążenie upadowej do pokł. 349 przez strefę uskoku „Książęcego” w kierunku partii „S” w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4048 Thu, 21 Jun 2018 05:46:20 GMT 197211529559980 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie upadowej do pokł. 349 przez strefę uskoku „Książęcego” w kierunku partii „S” w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800593/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.06.2018</td></tr></table> Modernizacja wyrobisk z zabudowaną trasą odstawy głównej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4040 Wed, 20 Jun 2018 04:34:04 GMT 196751529469244 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja wyrobisk z zabudowaną trasą odstawy głównej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800490/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.06.2018</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4035 Fri, 03 Aug 2018 12:49:58 GMT 212941533300598 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21294">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w ramach składów konsygnacyjnych nr grupy 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801422/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.08.2018</td></tr></table> "Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/4006 Thu, 26 Jul 2018 09:11:46 GMT 210081532596306 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21008">informacja o dopuszczeniu do negocjacji/licytacji/aukcji</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>"Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800223/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.07.2018</td></tr></table> Serwis suwnicy pomostowej o udźwigu Q=12,5T zabudowanej w hali warsztatu hydraulicznego Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3998 Wed, 20 Jun 2018 08:05:25 GMT 196911529481925 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19691">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Serwis suwnicy pomostowej o udźwigu Q=12,5T zabudowanej w hali warsztatu hydraulicznego Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800392/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.06.2018</td></tr></table> Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 291-2 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3994 Thu, 04 Oct 2018 12:40:51 GMT 229581538656851 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/22958">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 291-2</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801373/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.kinder@pgg.pl>">Czesław Kinder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.10.2018</td></tr></table> Remont bębna łańcuchowego zwrotni GROT 260/1104 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3993 Tue, 26 Jun 2018 09:52:48 GMT 198941530006768 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19894">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bębna łańcuchowego zwrotni GROT 260/1104 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800380/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.06.2018</td></tr></table> Remont 2 szt. przekładni REDOR 3KA-400-25, i=25 dla PGG S.A. oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3990 Tue, 12 Jun 2018 09:39:45 GMT 194301528796385 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont 2 szt. przekładni REDOR 3KA-400-25, i=25 dla PGG S.A. oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800378/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.06.2018</td></tr></table> Świadczenie pogwarancyjnych usług naprawczych oraz wykonanie bieżących remontów i konserwacji ładowarki ŁWKS 250.20 oraz zwałowarki ZOS 1250-30 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła (branża mechaniczna i hydrauliczna - zadanie 1 i branża elektryczna i automatyka - zadanie 2) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3980 Thu, 23 May 2019 05:32:30 GMT 309401558589550 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/30940">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie pogwarancyjnych usług naprawczych oraz wykonanie bieżących remontów i konserwacji ładowarki ŁWKS 250.20 oraz zwałowarki ZOS 1250-30 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice Wesoła (branża mechaniczna i hydrauliczna - zadanie 1 i branża elektryczna i automatyka - zadanie 2)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800095/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.05.2019</td></tr></table> Drążenie upadowej C w parti C w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3978 Mon, 11 Jun 2018 05:43:28 GMT 193831528695808 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie upadowej C w parti C w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800266/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.06.2018</td></tr></table> Drążenie chodnika łączącego 665 na poz. 665m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3959 Wed, 20 Jun 2018 09:30:05 GMT 196971529487005 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19697">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie chodnika łączącego 665 na poz. 665m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800367/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.06.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 291-16. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3951 Thu, 02 Aug 2018 09:44:28 GMT 212171533203068 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21217">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 291-16.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801372/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.06.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.08.2018</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3945 Tue, 17 Jul 2018 10:25:24 GMT 206851531823124 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20685">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 284-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801395/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>17.07.2018</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2018 roku - nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3942 Thu, 26 Jul 2018 04:52:46 GMT 209811532580766 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20981">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2018 roku - nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701801387/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.07.2018</td></tr></table> Dostawa wsporników trasy rurowej 1200 mm. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr gr 292-24. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3936 Mon, 09 Jul 2018 07:45:35 GMT 203751531122335 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20375">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa wsporników trasy rurowej 1200 mm. dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice. Nr gr 292-24.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>481800464/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.07.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny w 2018 r., numer grupy 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3930 Mon, 16 Jul 2018 07:09:20 GMT 206181531724960 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20618">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych - KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny w 2018 r., numer grupy 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800187/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.07.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów produkcji KW-ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2018r (gr. materiałowa 295-27-17) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3919 Thu, 05 Jul 2018 09:42:00 GMT 202951530783720 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20295">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów produkcji KW-ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice w 2018r (gr. materiałowa 295-27-17) </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461800638/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>25.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.07.2018</td></tr></table> dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 295-29 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3916 Tue, 03 Jul 2018 11:55:53 GMT 201931530618953 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20193">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - grupa asortymentowa 295-29</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800322/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.07.2018</td></tr></table> Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2018 roku - nr grupy 021-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3907 Wed, 02 Jan 2019 08:11:41 GMT 259551546416701 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/25955">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa drewna kopalnianego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w II półroczu 2018 roku - nr grupy 021-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800388/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>02.01.2019</td></tr></table> Wykonanie prac remontowych posadzki, balkonów oraz ścian pionowych w budynku Cechowni Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3906 Tue, 05 Jun 2018 12:48:49 GMT 192851528202929 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19285">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie prac remontowych posadzki, balkonów oraz ścian pionowych w budynku Cechowni Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Polskiej Grupy Górniczej S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800228/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.06.2018</td></tr></table> Remont elementów hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej produkcji BECKER-WARKOP typu BW-15/35 POz i BW 15/35 POz/S dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w celu zawarcia umowy ramowej. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3903 Wed, 19 Sep 2018 07:33:28 GMT 224411537342408 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/22441">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Remont elementów hydrauliki siłowej sekcji obudowy zmechanizowanej produkcji BECKER-WARKOP typu BW-15/35 POz i BW 15/35 POz/S dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła w celu zawarcia umowy ramowej.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800194/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.09.2018</td></tr></table> Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej wytrzymałości S 480 W dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych -nr grupy 281-10 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3898 Mon, 03 Sep 2018 12:22:29 GMT 220961535977349 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/22096">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa obudowy chodnikowej specjalnej ze stali o podwyższonej wytrzymałości S 480 W dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Halemba w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych -nr grupy 281-10</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>441800303/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.krolik@pgg.pl>">Krystyna Królik</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>16.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>03.09.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - HOLMATRO dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3877 Fri, 20 Jul 2018 11:17:30 GMT 208321532085450 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20832">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - HOLMATRO dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700635/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.08.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.07.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - ENERPAC dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3876 Tue, 22 May 2018 04:33:09 GMT 188711526963589 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18871">załącznik</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - ENERPAC dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700627/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - HYDROMECH LUBLEWO GDAŃSKIE dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3875 Tue, 22 May 2018 12:17:12 GMT 189121526991432 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18912">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - HYDROMECH LUBLEWO GDAŃSKIE dla potrzeb PGG S.A. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700631/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>22.05.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - MECHANIZACJA KATOWICE dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3874 Sat, 12 May 2018 11:17:00 GMT 186501526123820 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18650">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - MECHANIZACJA KATOWICE dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700630/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - ZUM KATOWICE dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3873 Sat, 12 May 2018 04:20:45 GMT 186361526098845 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - ZUM KATOWICE dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700634/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - STANLEY dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3872 Thu, 12 Jul 2018 10:36:21 GMT 205481531391781 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20548">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - STANLEY dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700626/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>27.07.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.07.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - LTD USA dla potrzeb PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3871 Sat, 12 May 2018 04:11:41 GMT 186321526098301 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - LTD USA dla potrzeb PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700629/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.05.2018</td></tr></table> Drążenie odcinka pochylni Ia wsch. oraz chodnika 553a, pokł.510Dw, poz.665m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice -Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3863 Fri, 01 Jun 2018 11:48:53 GMT 192051527853733 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19205">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie odcinka pochylni Ia wsch. oraz chodnika 553a, pokł.510Dw, poz.665m w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice -Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800188/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.06.2018</td></tr></table> Remont pomp produkcji ITT FLYGT dla PGG S.A. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3855 Mon, 11 Jun 2018 07:00:25 GMT 193891528700425 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19389">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont pomp produkcji ITT FLYGT dla PGG S.A.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800237/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.06.2018</td></tr></table> Rektyfikacja budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Zadanie 1 rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 36 w Mysłowicach Zadanie nr 2 rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 39 w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3852 Thu, 24 May 2018 09:40:11 GMT 189831527154811 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18983">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynków mieszkalnych z podziałem na zadania Zadanie 1 rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 36 w Mysłowicach Zadanie nr 2 rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Zamenhofa 39 w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800073/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>24.05.2018</td></tr></table> Wykonanie Dodatku nr 7 do projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Wesoła” na lata 2017 - 2020. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3851 Fri, 25 May 2018 08:59:02 GMT 190191527238742 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19019">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie Dodatku nr 7 do projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Wesoła” na lata 2017 - 2020.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800415/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.05.2018</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła z podziałem na 4 zadania Zadania 1. Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych( miejsc stojących min. 60) z monitoringiem Zadanie 2. Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do obsługi stacji ratowniczej (miejsc siedzących mi http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3849 Mon, 28 May 2018 05:49:26 GMT 190471527486566 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19047">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła z podziałem na 4 zadania Zadania 1. Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do przewozu pracowników w ubraniach roboczych( miejsc stojących min. 60) z monitoringiem Zadanie 2. Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą do obsługi stacji ratowniczej (miejsc siedzących mi</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800199/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.05.2018</td></tr></table> Remont elementów hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w celu zawarcia umowy ramowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3840 Mon, 11 Jun 2018 04:59:50 GMT 193821528693190 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19382">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td> Remont elementów hydrauliki sterowniczej sekcji obudów zmechanizowanych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła w celu zawarcia umowy ramowej </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800193/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>01.06.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.06.2018</td></tr></table> Modernizacja budynku łaźni nr 2 w zakresie wymiany okien stalowych szklonych panelami typu Vitrolit na okna aluminiowe z poliwęglanem strona wschodnia obiektu w Oddziale KWK Murcki-Staszic. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3821 Thu, 11 Jul 2019 07:36:20 GMT 325931562830580 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/32593">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja budynku łaźni nr 2 w zakresie wymiany okien stalowych szklonych panelami typu Vitrolit na okna aluminiowe z poliwęglanem strona wschodnia obiektu w Oddziale KWK Murcki-Staszic. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800086/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.05.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2019</td></tr></table> Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 (gr materiałowa 295-15) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3758 Mon, 09 Jul 2018 08:55:09 GMT 203851531126509 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20385">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów zmechanizowanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 (gr materiałowa 295-15)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800328/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>17.04.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.07.2018</td></tr></table> Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w 2018r http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3750 Tue, 19 Jun 2018 07:49:26 GMT 196291529394566 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19629">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w 2018r</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701238/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>13.04.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.06.2018</td></tr></table> Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienia Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3746 Wed, 09 May 2018 07:00:43 GMT 184811525849243 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18481">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług przewozów drogowych węgla do odbiorców w systemie przesyłek kurierskich na zamówienia Polskiej Grupy Górniczej S.A. w okresie 12 miesięcy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701376/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.niedziela@pgg.pl>">Adam Niedziela</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.05.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.05.2018</td></tr></table> Drążenie przecinki ściany 412 w pokł. 416 Az na poz. 665 m. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3745 Mon, 30 Apr 2018 11:52:33 GMT 183481525089153 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18348">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie przecinki ściany 412 w pokł. 416 Az na poz. 665 m. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800094/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.04.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.04.2018</td></tr></table> Wykonywanie usług i robót w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w instalacjach gazowych wewnętrznych, z dokonywaniem przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach budowlanych w rejonach objętych wpływami eksploatacji górniczej dla potrzeb Oddziałów: KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3737 Mon, 16 Jul 2018 06:13:36 GMT 206161531721616 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20616">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług i robót w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w instalacjach gazowych wewnętrznych, z dokonywaniem przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych w obiektach budowlanych w rejonach objętych wpływami eksploatacji górniczej dla potrzeb Oddziałów: KWK Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła i KWK Wujek</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800154/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.04.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.07.2018</td></tr></table> Drążenie upadowej do pokładu 349 przez strefę uskoku "Książącego" w kierunku partii "S" w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3721 Mon, 09 Apr 2018 05:24:00 GMT 176531523251440 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Drążenie upadowej do pokładu 349 przez strefę uskoku "Książącego" w kierunku partii "S" w PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700378/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.04.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>24.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.04.2018</td></tr></table> Dostawa 2 szt. przenośników taśmowych przeznaczonych do jazdy ludzi górną i dolną taśmą dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3659 Wed, 11 Jul 2018 10:31:03 GMT 204891531305063 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/20489">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 2 szt. przenośników taśmowych przeznaczonych do jazdy ludzi górną i dolną taśmą dla PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700649/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>25.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.07.2018</td></tr></table> Wykonanie dodatku nr 7 do projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego "Wesoła"na lata 2017-2020 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3658 Fri, 18 May 2018 08:15:02 GMT 187991526631302 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18799">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie dodatku nr 7 do projektu zagospodarowania złoża węgla kamiennego "Wesoła"na lata 2017-2020</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700469/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.05.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - FASING-MOJ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3656 Mon, 26 Mar 2018 12:41:32 GMT 172191522068092 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych urządzeń małej mechanizacji z napędem hydraulicznym produkcji - FASING-MOJ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700621/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.orzadowska@pgg.pl>">Barbara Orzadowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>26.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.03.2018</td></tr></table> Wykonanie remontu 2 sztuk silników elektrycznych typu SG4 562 Y-4,300kW,3300V,nr fabr. 309H008 i 310D007 produkcji DFME DAMEL S.A. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3650 Wed, 18 Apr 2018 10:56:12 GMT 179951524048972 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17995">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie remontu 2 sztuk silników elektrycznych typu SG4 562 Y-4,300kW,3300V,nr fabr. 309H008 i 310D007 produkcji DFME DAMEL S.A. w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800137/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.04.2018</td></tr></table> Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2018 roku; numer grupy 295-29. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3646 Thu, 26 Apr 2018 12:01:50 GMT 182591524744110 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18259">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów i części zamiennych zespołów transportowych kolejek podwieszanych i spągowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast w 2018 roku; numer grupy 295-29.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>421800244/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.04.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.04.2018</td></tr></table> Remont konstrukcji stalowej IV-go odcinka (galeria powłokowa nad autostradą) estakady odstawy urobku z szybu Roździeński do ZMPW przy szybie Pułaski, zlokalizowanej w PGG S.A. Oddział KWK Wieczorek - etap II. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3594 Wed, 14 Mar 2018 13:02:44 GMT 168331521032564 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont konstrukcji stalowej IV-go odcinka (galeria powłokowa nad autostradą) estakady odstawy urobku z szybu Roździeński do ZMPW przy szybie Pułaski, zlokalizowanej w PGG S.A. Oddział KWK Wieczorek - etap II.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631800078/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>14.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.03.2018</td></tr></table> Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych w obiektach podstawowych na powierzchni zakładu górniczego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Wujek http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3559 Fri, 27 Apr 2018 12:24:57 GMT 183141524831897 Remont elementów hydrauliki siłowej dla obudów Glinik 17/37 POz, POz/BSN, BW 26/46 POz, POz/S, Glinik 23/38-Pz, Tagor 20/43 BW, Metrol 23/43, Metrol 15/38 POz/BSN, Fazos 18/34 POz/BSN i urządzenia przekładkowego Glinik-1200 dla Oddziału KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3557 Tue, 13 Mar 2018 08:18:34 GMT 167481520929114 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16748">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów hydrauliki siłowej dla obudów Glinik 17/37 POz, POz/BSN, BW 26/46 POz, POz/S, Glinik 23/38-Pz, Tagor 20/43 BW, Metrol 23/43, Metrol 15/38 POz/BSN, Fazos 18/34 POz/BSN i urządzenia przekładkowego Glinik-1200 dla Oddziału KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800168/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.03.2018</td></tr></table> Remont kapitalny zespołów kół bocznych i czołowych prowadnic tocznych W1, PHH-2 i PHH-1 dla górniczych wyciągów szybowych Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3551 Tue, 06 Mar 2018 09:52:41 GMT 165071520329961 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont kapitalny zespołów kół bocznych i czołowych prowadnic tocznych W1, PHH-2 i PHH-1 dla górniczych wyciągów szybowych Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631700262/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.03.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych sprężarek produkcji VEB NIEMCY dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3546 Mon, 05 Mar 2018 12:44:37 GMT 164711520253877 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych sprężarek produkcji VEB NIEMCY dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800174/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.czekaj@pgg.pl>">Celina Czekaj</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.03.2018</td></tr></table> Modernizacja transformatora nr 1 110/6kV wraz z układem automatyki zabezpieczeniowej w stacji 110/6kV "Karlik" dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3541 Tue, 20 Mar 2018 12:46:23 GMT 170441521549983 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17044">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja transformatora nr 1 110/6kV wraz z układem automatyki zabezpieczeniowej w stacji 110/6kV "Karlik" dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700397/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.03.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w 2018 r., nr grupy 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3536 Tue, 27 Mar 2018 09:43:15 GMT 172941522143795 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17294">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w 2018 r., nr grupy 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800071/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.03.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w 2018 r. nr grupy asortymentowej 291-15 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3533 Mon, 30 Apr 2018 10:24:11 GMT 183421525083851 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18342">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do pomp wirowych hydrotransportu cieczy ciężkich i zanieczyszczonych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A w 2018 r. nr grupy asortymentowej 291-15</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800145/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.04.2018</td></tr></table> Rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Krętej 6 w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3526 Fri, 16 Mar 2018 12:05:01 GMT 169361521201901 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16936">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Rektyfikacja budynku mieszkalnego i naprawa pozostałych uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Krętej 6 w Mysłowicach dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700198/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.03.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.03.2018</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do budowy nowych tras (zgodnie z Dokmentacją Techniczną Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. – Oddział ZR-P) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3513 Fri, 13 Apr 2018 11:40:01 GMT 178781523619601 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17878">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do budowy nowych tras (zgodnie z Dokmentacją Techniczną Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. – Oddział ZR-P) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. w 2018 roku (nr grupy asortymentowej</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800164/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>13.04.2018</td></tr></table> Wykonanie pomiarów geofizycznych metodą geotomografii sejsmicznej dla określenia rzeczywistych stref naprężeń i stanu zagrożenia tąpaniami w pasie ściany 16b-S w III-przystropowej warstwie pokładu 510 w polu S w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3464 Thu, 08 Mar 2018 08:13:02 GMT 166021520496782 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16602">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie pomiarów geofizycznych metodą geotomografii sejsmicznej dla określenia rzeczywistych stref naprężeń i stanu zagrożenia tąpaniami w pasie ściany 16b-S w III-przystropowej warstwie pokładu 510 w polu S w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621800084/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:z.jakubowska@pgg.pl>">Zofia Jakubowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.03.2018</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018r gr materiałowa(295-20) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3459 Fri, 27 Apr 2018 08:28:54 GMT 182791524817734 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/18279">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018r gr materiałowa(295-20)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800096/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.04.2018</td></tr></table> Remont poszczególnych elementów przenośnika podścianowego GSW-PP-750 Nowomag z podziałem na 5 zadań: Zad.1: Remont gwiazdy napędu zwrotnego przenośnika GSW-PP-750 Nowomag 1 szt. Zad 2: Remont korpusu zwrotni przenośnika podścianowego GSW-PP-750 Nowomag 1 szt. Zad 3: Remont gwiazd łożyskowych (nieprzelotowych) zwrotni przenośnika GSW-PP-750 Nowomag 2 szt. Zad 4: Remont przesuwnika rynny teleskopowej przenośnika podścianowego fi 90/63x350 GSW-PP-750 Nowomag 2 szt. Zad 5: Remont rynny teleskopowej przenosnika podścianowego GSW-PP-750 Nowomag i 1 szt. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3458 Mon, 19 Feb 2018 13:44:49 GMT 159321519047889 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont poszczególnych elementów przenośnika podścianowego GSW-PP-750 Nowomag z podziałem na 5 zadań: Zad.1: Remont gwiazdy napędu zwrotnego przenośnika GSW-PP-750 Nowomag 1 szt. Zad 2: Remont korpusu zwrotni przenośnika podścianowego GSW-PP-750 Nowomag 1 szt. Zad 3: Remont gwiazd łożyskowych (nieprzelotowych) zwrotni przenośnika GSW-PP-750 Nowomag 2 szt. Zad 4: Remont przesuwnika rynny teleskopowej przenośnika podścianowego fi 90/63x350 GSW-PP-750 Nowomag 2 szt. Zad 5: Remont rynny teleskopowej przenosnika podścianowego GSW-PP-750 Nowomag i 1 szt.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631800015/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.02.2018</td></tr></table> Naprawa uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Pukowca 52c w Mysłowicach dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1:rektyfikacja budynku mieszkalnego wraz z naprawą pozostałych uszkodzeń w budynku mieszkalnym i ogrodzeniu Zadanie 2:odwodnienie terenu działki http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3450 Mon, 16 Apr 2018 09:30:17 GMT 179041523871017 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17904">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Naprawa uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego na nieruchomości przy ul. Pukowca 52c w Mysłowicach dla Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1:rektyfikacja budynku mieszkalnego wraz z naprawą pozostałych uszkodzeń w budynku mieszkalnym i ogrodzeniu Zadanie 2:odwodnienie terenu działki </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700510/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>06.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.04.2018</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw sieci i instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3423 Fri, 09 Mar 2018 09:42:34 GMT 166691520588554 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16669">wynik aukcji elektronicznej</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw sieci i instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>461701263/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:r.gwozdz@pgg.pl>">Renata Gwóźdź</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.03.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych sprzętu geodezyjnego produkcji TOPCON dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3415 Thu, 08 Feb 2018 12:48:07 GMT 155791518094087 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych sprzętu geodezyjnego produkcji TOPCON dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>451700478/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.02.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych sprzętu geodezyjnego produkcji ZEISS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 r. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3414 Thu, 08 Feb 2018 12:45:51 GMT 155771518093951 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych sprzętu geodezyjnego produkcji ZEISS dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 r.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>451700477/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.02.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych przyrządów pomiarowych produkcji INDUSTRIAL SCIENTIFIC dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3413 Thu, 08 Feb 2018 12:39:34 GMT 155751518093574 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych przyrządów pomiarowych produkcji INDUSTRIAL SCIENTIFIC dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>451700479/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział KWK Ruda</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.piecka@pgg.pl>">Iwona Piecka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.02.2018</td></tr></table> Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 271-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3411 Wed, 18 Apr 2018 07:01:47 GMT 179561524034907 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17956">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa szyn kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 271-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800080/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>08.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>18.04.2018</td></tr></table> Wykonanie robót budowlanych w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w tym pionowej rektyfikacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego, 11-to kondygnacyjnego, położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 2, będącego własnością SM Górnik wraz z wykonaniem prac przygotowawczych i robót przywracających budynek do użytkowania http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3406 Wed, 21 Mar 2018 06:36:46 GMT 170591521614206 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17059">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie robót budowlanych w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w tym pionowej rektyfikacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego, 11-to kondygnacyjnego, położonego w Katowicach przy ul. Ligockiej 2, będącego własnością SM Górnik wraz z wykonaniem prac przygotowawczych i robót przywracających budynek do użytkowania </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>611700262/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.03.2018</td></tr></table> Dostawa rur stalowych szybkozłącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 272-7. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3403 Wed, 20 Jun 2018 09:47:49 GMT 197001529488069 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19700">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa rur stalowych szybkozłącznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 272-7.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701267/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:artur.mandrysz@pgg.pl>">Artur Mandrysz</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.06.2018</td></tr></table> Remont konstrukcji, wymiana blach elewacji, malowanie antykorozyjne pomostu 71318 przenośnika taśmowego 501, remont konstrukcji, malowanie antykorozyjne pomostu 71325 przenośnika taśmowego 407 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. ZMPW Oddziału KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3395 Thu, 09 Aug 2018 10:17:53 GMT 214511533809873 Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych - gr. mat. 273-4 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3393 Thu, 05 Apr 2018 05:04:29 GMT 175451522904669 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17545">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali specjalnych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych - gr. mat. 273-4</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800051/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.04.2018</td></tr></table> Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych gr. mat. 273-3 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3392 Thu, 05 Apr 2018 05:01:13 GMT 175441522904473 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17544">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa blachy ze stali węglowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych gr. mat. 273-3</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800050/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.04.2018</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 291-16. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3386 Thu, 29 Mar 2018 10:27:35 GMT 173981522319255 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17398">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do agregatów zasilających i zespołów pompowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 291-16.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800093/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.03.2018</td></tr></table> Zakup i montaż 4 szlabanów i jednego kontenera dla służb ochrony na posterunku przy bramie leśnej oddział KWK "Murcki-Staszic" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3376 Tue, 20 Feb 2018 12:21:28 GMT 159711519129288 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15971">inny dokument sporządzony po dniu otwarciu ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zakup i montaż 4 szlabanów i jednego kontenera dla służb ochrony na posterunku przy bramie leśnej oddział KWK "Murcki-Staszic"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700208/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:z.jakubowska@pgg.pl>">Zofia Jakubowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>20.02.2018</td></tr></table> Dostawa 1 szt. nowego wózka widłowego z napędem spalinowym dla potrzeb PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesołą http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3367 Fri, 16 Feb 2018 12:23:16 GMT 158711518783796 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15871">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa 1 szt. nowego wózka widłowego z napędem spalinowym dla potrzeb PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesołą</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700386/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>16.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2018</td></tr></table> Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 284-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3357 Mon, 04 Jun 2018 04:49:43 GMT 192091528087783 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/19209">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych z wyjątkiem lin szybowych, lin do kolejek i linek filarowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - nr grupy 284-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701252/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>04.06.2018</td></tr></table> Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 273-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3356 Sat, 25 Aug 2018 08:51:46 GMT 218411535187106 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21841">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa akcesoriów kolejowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 273-1.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701183/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>01.02.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>05.03.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.08.2018</td></tr></table> Remont pomostów PT 720 i PT 145 w ZPMW PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3349 Fri, 23 Mar 2018 11:57:49 GMT 171981521806269 Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w roku 2018, gr. mat. 295-27-17. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3333 Wed, 14 Mar 2018 12:06:55 GMT 168181521029215 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16818">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych typu KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w roku 2018, gr. mat. 295-27-17.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511800024/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>30.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>14.03.2018</td></tr></table> Usługi transportowe samochodami ciężarowymi skrzyniowymi dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3329 Fri, 24 Aug 2018 12:57:52 GMT 218401535115472 Dostawa części zamiennych wyporowych pomp tłokowych wysokociśnieniowych pracujących w układach zasilania dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 291-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3294 Fri, 16 Mar 2018 13:16:02 GMT 169521521206162 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16952">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych wyporowych pomp tłokowych wysokociśnieniowych pracujących w układach zasilania dla Oddziałów Polskiej grupy Górniczej S.A. w 2018 roku nr grupy 291-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701062/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>24.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.03.2018</td></tr></table> Wykonanie otworu technologicznego na całej długości rurowanego pomiędzy dowierzchnią 12/III a przekopem odstawczym 1 w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3285 Tue, 23 Jan 2018 13:27:34 GMT 148441516714054 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie otworu technologicznego na całej długości rurowanego pomiędzy dowierzchnią 12/III a przekopem odstawczym 1 w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631700267/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>07.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>23.01.2018</td></tr></table> Świadczenie usług remontowych (napraw) oraz badań indywidualnych przenośnych metanomierzy firmy SEVITEL sp. z o. o. dla PGG Sp. z o. o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3278 Thu, 15 Feb 2018 09:30:55 GMT 157981518687055 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15798">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usług remontowych (napraw) oraz badań indywidualnych przenośnych metanomierzy firmy SEVITEL sp. z o. o. dla PGG Sp. z o. o. Oddział KWK Mysłowice - Wesoła.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700420/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.cal@pgg.pl>">Wiesława Cal</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>23.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>13.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.02.2018</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2018 roku - nr grupy 295-20 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3223 Fri, 16 Mar 2018 12:32:01 GMT 169411521203521 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16941">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic w 2018 roku - nr grupy 295-20</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700737/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.03.2018</td></tr></table> Modernizacja przenośnika ścianowego zgrzebłowego PSZ 850 Nowomag oraz przenośnika podścianowego PPZ 1000 Nowomag wraz z kruszarką kęsów UKU-1600 i zwrotnią Ryfama dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3215 Thu, 11 Jan 2018 13:13:29 GMT 144541515676409 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja przenośnika ścianowego zgrzebłowego PSZ 850 Nowomag oraz przenośnika podścianowego PPZ 1000 Nowomag wraz z kruszarką kęsów UKU-1600 i zwrotnią Ryfama dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631700195/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.01.2018</td></tr></table> Świadczenie usługi dotyczącej podziału geodezyjnego działek gruntu numer 79/2 i 79/9, objętych księgą wieczystą numer KA1K/000510005/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, stanowiących własność Miasta Katowice, w związku z zabudową ich części fragmentem garażu podziemnego (działka nr 79/9 ) i przekroczenia granicy działki gruntu nr 79/2 betonowym płotem (obiekty budow http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3214 Tue, 27 Feb 2018 13:17:24 GMT 162551519737444 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16255">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Świadczenie usługi dotyczącej podziału geodezyjnego działek gruntu numer 79/2 i 79/9, objętych księgą wieczystą numer KA1K/000510005/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, stanowiących własność Miasta Katowice, w związku z zabudową ich części fragmentem garażu podziemnego (działka nr 79/9 ) i przekroczenia granicy działki gruntu nr 79/2 betonowym płotem (obiekty budow</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701000/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.meder@pgg.pl>">Łukasz Meder</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>26.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.02.2018</td></tr></table> Przygotowanie dokumentacji koniecznej dla uzyskania świadectwa bezpieczeństwa wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania tego świadectwa dla bocznicy kolejowej przy szybach wschodnich PGG sp. z o.o. oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3211 Wed, 31 Jan 2018 10:42:05 GMT 151851517395325 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15185">informacja z otwarcia ofert</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przygotowanie dokumentacji koniecznej dla uzyskania świadectwa bezpieczeństwa wraz z przeprowadzeniem procedury uzyskania tego świadectwa dla bocznicy kolejowej przy szybach wschodnich PGG sp. z o.o. oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700128/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.cal@pgg.pl>">Wiesława Cal</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>31.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>31.01.2018</td></tr></table> Gospodarowanie odpadami ( w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3201 Wed, 08 Aug 2018 05:30:47 GMT 213771533706247 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/21377">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Gospodarowanie odpadami ( w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700179/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:d.przygoda@pgg.pl>">Dorota Przygoda</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.08.2018</td></tr></table> „Świadczenie usług remontowych narzędzi małej mechanizacji z napędem pneumatycznym produkcji GLIMARPOL dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. na lata 2018 - 2019”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3200 Wed, 10 Jan 2018 09:02:38 GMT 143681515574958 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Świadczenie usług remontowych narzędzi małej mechanizacji z napędem pneumatycznym produkcji GLIMARPOL dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. na lata 2018 - 2019”. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700613/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.cal@pgg.pl>">Wiesława Cal</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>10.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>30.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>10.01.2018</td></tr></table> Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych. Nr grupy 288-1. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3175 Tue, 27 Mar 2018 09:20:09 GMT 172931522142409 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17293">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa strzemion do łączenia elementów obudowy chodnikowej o profilu V do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku w ramach składów konsygnacyjnych. Nr grupy 288-1. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701800018/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.zajac@pgg.pl>">Andrzej Zając</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>09.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>23.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.03.2018</td></tr></table> Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK WIECZOREK, obejmujących dwa zadania: Zadanie I: Odbiory techniczne i sprawdzania zabezpieczeń urządzeń budowy przeciwwybuchowej i badania, analizy i naprawy zabezpieczeń oraz układów pomiarowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. Zadanie II: Badania diagnostyczne, lokalizacja i naprawa kabli i przewodów oponowych elektroenergetycznych oraz badania i naprawy sprzętu elektroizolacyjnego i osprzętu elektrycznego. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3169 Fri, 05 Jan 2018 11:19:37 GMT 141881515151177 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK WIECZOREK, obejmujących dwa zadania: Zadanie I: Odbiory techniczne i sprawdzania zabezpieczeń urządzeń budowy przeciwwybuchowej i badania, analizy i naprawy zabezpieczeń oraz układów pomiarowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych. Zadanie II: Badania diagnostyczne, lokalizacja i naprawa kabli i przewodów oponowych elektroenergetycznych oraz badania i naprawy sprzętu elektroizolacyjnego i osprzętu elektrycznego. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631800007/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.01.2018</td></tr></table> : Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła, obejmujących dwa zadania : a) Zadanie I : Odbiory techniczne i sprawdzania zabezpieczeń urządzeń budowy przeciwwybuchowej i badania, analizy i naprawy zabezpieczeń oraz układów pomiarowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych b) Zadanie II : Badania diagnostyczne, lokalizacja i naprawa kabli i przewodów oponowych elektroenergetycznych oraz http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3166 Fri, 05 Jan 2018 12:19:17 GMT 142111515154757 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14211">odpowiedź na zapytanie</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>: Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń elektroenergetycznych dla PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła, obejmujących dwa zadania : a) Zadanie I : Odbiory techniczne i sprawdzania zabezpieczeń urządzeń budowy przeciwwybuchowej i badania, analizy i naprawy zabezpieczeń oraz układów pomiarowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych b) Zadanie II : Badania diagnostyczne, lokalizacja i naprawa kabli i przewodów oponowych elektroenergetycznych oraz </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601800004/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:i.brajlich@pgg.pl>">Iwona Brajlich</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>04.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.01.2018</td></tr></table> Remont silnika wysokoprężnego D924EX ciągnika spalinowego kolejki podwieszonej typu DZ 80 SCHARF o nr kop. 31 (nr inwentarzowy 1/511/385099)dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3160 Mon, 12 Mar 2018 06:44:25 GMT 167041520837065 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16704">rozstrzygnięcie postępowania - unieważnienie postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont silnika wysokoprężnego D924EX ciągnika spalinowego kolejki podwieszonej typu DZ 80 SCHARF o nr kop. 31 (nr inwentarzowy 1/511/385099)dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700463/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:a.szudyga@pgg.pl>">Aleksandra Szudyga</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>02.01.2018</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>17.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>12.03.2018</td></tr></table> Modernizacja transformatorów 16MVA nr I i II w zakresie poprawy parametrów techniczno-ruchowych podobciążeniowych przełączników zaczepów oraz napędu podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora 16 MVA nr I w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ,,Murcki-Staszic" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3141 Mon, 08 Jan 2018 12:32:07 GMT 142581515414727 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14258">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja transformatorów 16MVA nr I i II w zakresie poprawy parametrów techniczno-ruchowych podobciążeniowych przełączników zaczepów oraz napędu podobciążeniowego przełącznika zaczepów transformatora 16 MVA nr I w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ,,Murcki-Staszic"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700540/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:z.jakubowska@pgg.pl>">Zofia Jakubowska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>22.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>11.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>08.01.2018</td></tr></table> Remont elementów hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej Metrol 15/38-POZ/Pp dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3133 Thu, 21 Dec 2017 13:02:21 GMT 138661513861341 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont elementów hydrauliki siłowej obudowy zmechanizowanej Metrol 15/38-POZ/Pp dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631700245/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>21.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.12.2017</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych KW/ZRP – hydraulika sterownicza dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w 2018 roku (grupa materiałowa 295-15, 295-30) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3118 Wed, 21 Mar 2018 08:26:24 GMT 170741521620784 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17074">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do obudów zmechanizowanych KW/ZRP – hydraulika sterownicza dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w 2018 roku (grupa materiałowa 295-15, 295-30)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511700425/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>20.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>09.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.03.2018</td></tr></table> Opracowanie i analiza stanu naprężeń wraz z określeniem wpływu krawędzi pokładu 501 oraz stopnia zagrożenia tąpaniami w parceli ściany 121 w pokładzie 510 na podstawie pomiarów geofizycznych w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3104 Tue, 19 Dec 2017 09:07:43 GMT 137181513674463 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Opracowanie i analiza stanu naprężeń wraz z określeniem wpływu krawędzi pokładu 501 oraz stopnia zagrożenia tąpaniami w parceli ściany 121 w pokładzie 510 na podstawie pomiarów geofizycznych w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Wieczorek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631700159/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>19.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>19.12.2017</td></tr></table> Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS oraz RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Sośnica w 2018 roku - nr gr.292-10-07 i nr grupy 292-10-01 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3096 Thu, 25 Jan 2018 13:25:48 GMT 149621516886748 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14962">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa części zamiennych do przenośników zgrzebłowych PATENTUS oraz RYFAMA dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Sośnica w 2018 roku - nr gr.292-10-07 i nr grupy 292-10-01 </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>411700771/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.palt@pgg.pl>">Joanna Palt</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>08.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>25.01.2018</td></tr></table> Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla wszystkich Oddziałów Polskiej Grupy Gorniczej Ss z o.o. w 2018 (zawiesia, odciągi, ograniczniki, ogniwa złączne typu C) - nr grupy 295-20 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3083 Fri, 06 Apr 2018 11:07:45 GMT 176181523012865 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/17618">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla wszystkich Oddziałów Polskiej Grupy Gorniczej Ss z o.o. w 2018 (zawiesia, odciągi, ograniczniki, ogniwa złączne typu C) - nr grupy 295-20</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701167/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ad.rosa@pgg.pl>">Adam Rosa</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>02.02.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.04.2018</td></tr></table> Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych do budynku dyrekcji w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3078 Fri, 15 Dec 2017 09:20:58 GMT 135621513329658 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych do budynku dyrekcji w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700565/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.musiol-toporska@pgg.pl>">Joanna Musioł-Toporska</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>15.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>29.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>15.12.2017</td></tr></table> Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w I półroczu 2018 roku - nr grupy 201-1 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3055 Fri, 26 Jan 2018 08:13:21 GMT 149851516954401 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14985">ogłoszenie o unieważnieniu postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa tarcicy dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w I półroczu 2018 roku - nr grupy 201-1</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701052/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>18.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>26.01.2018</td></tr></table> Dostawa częsci zamiennych do przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2018 roku - nr grupy 291-12 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3028 Tue, 30 Jan 2018 08:02:51 GMT 151081517299371 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15108">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa częsci zamiennych do przekładni dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2018 roku - nr grupy 291-12</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701330/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>12.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>30.01.2018</td></tr></table> Usługi w zakresie wykonania powłok ochronnych metodą galwaniczną - cynkowanie, dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3023 Mon, 11 Dec 2017 12:31:41 GMT 133091512995501 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Usługi w zakresie wykonania powłok ochronnych metodą galwaniczną - cynkowanie, dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział Zakład Remontowo - Produkcyjny w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511700349/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.pawelek@pgg.pl>">Wojciech Pawełek</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>03.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.12.2017</td></tr></table> Modernizacja systemu FAMAC RSPC monitorującego ciśnienie w stojakch obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o o Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3022 Wed, 27 Dec 2017 12:38:14 GMT 140031514378294 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14003">odpowiedź na zapytanie + modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja systemu FAMAC RSPC monitorującego ciśnienie w stojakch obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o o Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700388/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>04.01.2018</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>27.12.2017</td></tr></table> Przebudowa skrzyżowania Pochylni zbiorczej S z Pochylnią kamienna z poz. 720 m do pokładu 405 dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/3021 Mon, 11 Dec 2017 09:39:48 GMT 132861512985188 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Przebudowa skrzyżowania Pochylni zbiorczej S z Pochylnią kamienna z poz. 720 m do pokładu 405 dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700528/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:k.hendel@pgg.pl>">Katarzyna Hendel</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>11.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>28.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>11.12.2017</td></tr></table> Dostawa układów sterujących do sekcji obudów zmechanizowanych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. Oddział ZRP w latach 2017/2018r., grupa materiałowa 295-27-17 http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2991 Mon, 29 Jan 2018 10:19:09 GMT 150711517221149 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15071">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa układów sterujących do sekcji obudów zmechanizowanych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o. o. Oddział ZRP w latach 2017/2018r., grupa materiałowa 295-27-17</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511700417/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>22.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>29.01.2018</td></tr></table> Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2018 r. nr grupy 284-2. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2987 Wed, 28 Feb 2018 10:51:35 GMT 162911519815095 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16291">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w 2018 r. nr grupy 284-2.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>701701248/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:l.fuchs@pgg.pl>">Lucyna Fuchs</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>07.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>21.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.02.2018</td></tr></table> Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa stacji rozładunkowej węgla z infrastrukturą transportującą dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2974 Wed, 06 Dec 2017 12:26:13 GMT 130791512563173 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Budowa stacji rozładunkowej węgla z infrastrukturą transportującą dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700327/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.dalida-matura@pgg.pl>">Jolanta Dalida-Matura</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>06.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>20.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>06.12.2017</td></tr></table> Wykonanie badań geofizycznych dla oceny stanu naprężeń i zagrożenia tapaniami w rejonie ściany 413 w pokładzie 416, partii A zachód dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2958 Tue, 05 Dec 2017 06:23:43 GMT 129761512455023 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Wykonanie badań geofizycznych dla oceny stanu naprężeń i zagrożenia tapaniami w rejonie ściany 413 w pokładzie 416, partii A zachód dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700267/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:c.czekaj@pgg.pl>">Celina Czekaj</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>05.12.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.12.2017</td></tr></table> Dostawa elementów hydrauliki siłowej i konstrukcji do obudów ścianowych typu KW do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w roku 2018 (gr. mat. 295-27-02 oraz 295-27-17) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2920 Tue, 09 Jan 2018 10:02:09 GMT 143241515492129 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14324">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty w części postępowania oraz unieważnienie części postępowania</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa elementów hydrauliki siłowej i konstrukcji do obudów ścianowych typu KW do Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. Oddział Zakład Remontowo Produkcyjny w roku 2018 (gr. mat. 295-27-02 oraz 295-27-17)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511700400/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>15.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>09.01.2018</td></tr></table> Remont bębnów przenośników taśmowych dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki - Staszic, KWK Sośnica oraz KWK Wieczorek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2916 Tue, 05 Dec 2017 08:56:49 GMT 130151512464209 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/13015">SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Remont bębnów przenośników taśmowych dla PGG sp. z o.o. Oddział KWK Murcki - Staszic, KWK Sośnica oraz KWK Wieczorek.</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>631700113/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Wieczorek</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:b.pietryjas@pgg.pl>">Beata Pietryjas</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.12.2017</td></tr></table> Zawarcie umów ramowych dla Oddziału KWK Murcki-Staszic na wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w obiektach budowlanych kubaturowych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w ulicach i drogach wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami przynależnymi. Zadanie 3 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej oraz dróg leśnych, gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń odwadniających wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów. Zadanie 4 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w urządzeniach, sieciach i instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, c.w.u. i c.o. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2913 Thu, 01 Feb 2018 08:18:51 GMT 152141517473131 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15214">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Zawarcie umów ramowych dla Oddziału KWK Murcki-Staszic na wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w obiektach budowlanych kubaturowych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w ulicach i drogach wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami i instalacjami przynależnymi. Zadanie 3 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w urządzeniach melioracji podstawowej i szczegółowej oraz dróg leśnych, gruntów rolnych i leśnych oraz urządzeń odwadniających wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów. Zadanie 4 - Wykonanie robót budowlano-remontowych z tytułu usuwania szkód górniczych w urządzeniach, sieciach i instalacjach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, c.w.u. i c.o. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700258/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.predki@pgg.pl>">Joanna Prędki</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>29.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>01.02.2018</td></tr></table> „Świadczenie usług remontowych narzędzi małej mechanizacji z napędem pneumatycznym produkcji PERMON CZECHY dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. na lata 2018 - 2019”. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2911 Tue, 28 Nov 2017 11:40:01 GMT 127681511869201 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowe ogłoszenie o uruchomieniu postępowania przetargowego</strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>„Świadczenie usług remontowych narzędzi małej mechanizacji z napędem pneumatycznym produkcji PERMON CZECHY dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. na lata 2018 - 2019”. </td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>601700526/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>KWK Mysłowice-Wesoła</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:w.cal@pgg.pl>">Wiesława Cal</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>19.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>28.11.2017</td></tr></table> Dostawa nadstawek prawych i lewych do obudowy ZRP-12/35-POz do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział ZRP w roku 2017/2018, (gr. mat. 295-27-17) http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2906 Fri, 05 Jan 2018 13:21:24 GMT 142231515158484 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/14223">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa nadstawek prawych i lewych do obudowy ZRP-12/35-POz do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział ZRP w roku 2017/2018, (gr. mat. 295-27-17)</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>511700412/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:ew.sitko@pgg.pl>">Ewa Sitko</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>28.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>14.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>05.01.2018</td></tr></table> Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego o nr ewd.UDT N3109006198 dla PGG KWK "Murcki-Staszic" http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2903 Fri, 16 Feb 2018 13:33:40 GMT 158781518788020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/15878">rozstrzygnięcie postępowania - wybór oferty</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego o nr ewd.UDT N3109006198 dla PGG KWK "Murcki-Staszic"</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700297/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>16.02.2018</td></tr></table> Dostawa i zabudowa przesiewaczy typu PWE2K 2,6x5,25 1 szt., PWZ 1 P-T, 1,4x2,95 2 szt. i przesiewacza typu PWK1 1,8x5,25 1 szt. dla ZMPW Oddział KWK Murcki-Staszic http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2902 Wed, 21 Feb 2018 13:35:12 GMT 160321519220112 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/16032">ogłosz. o udzieleniu zamówienia</a></strong><table><tr><td>przedmiot postępowania: </td><td>Dostawa i zabudowa przesiewaczy typu PWE2K 2,6x5,25 1 szt., PWZ 1 P-T, 1,4x2,95 2 szt. i przesiewacza typu PWK1 1,8x5,25 1 szt. dla ZMPW Oddział KWK Murcki-Staszic</td></tr><tr><td>numer postępowania: </td><td>621700305/01</td></tr><tr><td>organizator postępowania: </td><td>Centrala</td></tr><tr><td>osoba odpowiedzialna:</td><td><a href="mailto:j.witwicka@pgg.pl>">Joanna Witwicka</a></td></tr><tr><td>data upublicznienia postępowania:</td><td>27.11.2017</td></tr><tr><td>data otwarcia ofert</td><td>12.12.2017</td></tr><tr><td>data ostatniej modyfikacji</td><td>21.02.2018</td></tr></table> Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy dla potrzeb PGG sp. z o. o. Oddział KWK Wieczorek. http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/ogloszenie/2893 Fri, 08 Dec 2017 06:53:40 GMT 131831512716020 <strong>Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że na stronie internetowej Profilu Nabywcy udostępniono nowy dokument: <a href="http://korporacja.pgg.pl/dostawcy/get-document/lp/13183">modyfikacja SIWZ</a></strong><table><tr><td>przedmi