Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333
INNTECH PGG

Misja PGG S.A. w zakresie innowacji i wdrażania nowych technologii.

Ze względu na chęć szukania nowych możliwości rozwoju, nadania nowego wizerunku, jak i koniecznością dostosowywania się do realiów gospodarczych i rynkowych w kraju i na rynkach światowych, Spółka obiera za cel organizowanie badań w zakresie możliwości wykorzystania nowych technologii oraz innowacji dostępnych na rynku w podległych zakładach.

Utworzenie nowych struktur Spółki, powołanych do tego celu, ma spowodować sprawniejsze oraz efektywniejsze koordynowanie prac badawczych i projektowych we współpracy z podmiotami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą. Firma pragnie mieć znaczący wkład w rozwój i możliwość zastosowania w swoich strukturach innowacyjnych projektów badawczych, wynalazczych oraz racjonalizatorskich związanych z różnymi gałęziami przemysłu.

W realizacji takiego celu niezbędne staje się tworzenie nowych powiązań w zakresie innowacyjności pomiędzy oddziałami PGG S.A. a innymi firmami w polskiej gospodarce czy też modyfikacja i doskonalenie istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych wykorzystywanych w zakładach Spółki.

Kierunek rozwoju PGG S.A. w tym zakresie związany jest ze stałą analizą możliwości transferów  wypracowanych projektów, innowacji oraz ciągła kontrola i nadzór nad wdrażaniem i praktycznym zastosowaniem nowych technologii. Takie działanie nie byłoby możliwe bez odpowiedniego racjonalnego planowania, zawierającego wdrażanie sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań technologicznych. Do implementacji nowych rozwiązań niezbędna staje się umiejętność odpowiedniego wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania i ciągłe wyszukiwanie nowych możliwości w tym zakresie. 

Aby rozwój nowych technologii przekładał się na wyniki ekonomiczne, należy stale poszukiwać i realizować projekty i usługi bezpośrednio związane z rosnącymi oczekiwaniami klientów na rynku. Kwestia ta dotyczy zarówno klientów strategicznych jak i detalicznych.

Na sprawne i efektywne działanie struktur Spółki bezpośredni wpływ ma jakość i wydajność pracowników. Dzięki wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych i optymalizacji istniejących łatwiej wspierać uzyskiwanie lepszych wyników ekonomicznych i podnosić szeroko pojętą efektywność pracy.

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.