Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Oddział Zakład Elektrociepłownie

44-270 Rybnik

ul. Rymera 4

32 7398 600
32 7398 411
(dyspozycja mocy)

32 7398 606 (fax)


Przemysław
RYKALA

Dyrektor Zakładu

Mieczysław
DAMIEC

Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech
PALECZNY

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Charakterystyka

Oddział Zakład Elektrociepłownie jest specjalistyczną jednostką organizacyjną PGG zajmującą się działalnością energetyczną, głównie w zakresie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz przesyłania i dystrybucji tych mediów, ale również doradztwem energetycznym dla pozostałych oddziałów PGG, m.in. w zakresie inwestycji energetycznych. Podstawowymi paliwami wykorzystywanymi do produkcji energii są węgiel kamienny i gaz z odmetanowania kopalń oraz gaz koksowniczy. Zakład Elektrociepłownie wykorzystuje gaz z odmetanowania kopalń jako paliwo w agregatach kogeneracyjnych, produkując przy tym ciepło i energię elektryczną, co ogranicza pobór mediów energetycznych z sieci zewnętrznych i zmniejsza koszty PGG.


System ciepłowniczy

W ramach Zakładu funkcjonują następujące źródła:

 • Ciepłownia „Chwałowice” w Rybniku Chwałowicach,
 • Elektrociepłownia „Jankowice” w Rybniku Boguszowicach,
 • Ciepłownia „Rymer” w Rybniku Niedobczycach,
 • Ciepłownia „Anna” w Pszowie,
 • Ciepłownia „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim,
 • Elektrociepłownia „Marklowice” w Marklowicach,
 • Elektrociepłownia „Rydułtowy” w Rydułtowach,
 • Elektrociepłownia „Marcel” w Radlinie,
 • Kotłownia „Jedłownik” w Wodzisławiu Śląskim.

Charakterystyka źródeł ciepła

Lp. Oddział Moc cieplna, MWt Moc generatora, MWe Moc agregatów kogeneracyjnych, MWe Wydajność sprężarek powietrza, Nm3/h Zamówiona moc cieplna, MWt
PGG S.A. Odbiorcy zewnętrzni
1. C Chwałowice 163,6 - - 43 100,0 38,5 81,5
2. EC Jankowice 52,7 5,0 4,0 73 000,0 41,1 18,3
3. EC Marcel 166,8 37,5 - - 22,2 35,2
4. C Rymer 25,2 - - - 0,1 12,9
5. EC Marklowice 16,3 - 2,0 - 7,0 0,6
6. EC Rydułtowy 2,0 - 2,0 63 200,0 - 1,5
7. C Anna 16,0 - - - - 11,0
8. K Jedłownik 7,3 - - - - 2,4
9. C 1 Maja 35,2 - - - - 6,9
Bezpieczeństwo

Oferta - dostawy ciepła

Zależy Ci na gwarancji dostaw ciepła? Na dobrej jakości powietrza w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i okolicach? Na ograniczeniu szkodliwych substancji do otoczenia? Na wygodzie i komforcie użytkowania źródła ciepła? Na stabilnej cenie ciepła? Przyłącz się do sieci ciepłowniczej, a my zapewnimy Ci wszystko czego potrzebujesz! Masz pytania? Dzwoń lub pisz: (32) 73-98-662, an.lewandowski@pgg.pl.

Telekomunikacja

Fotowoltaika

Obszar Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście realizacji zadań przedsiębiorstw górniczych stanowi nowość, dając niewykorzystany potencjał w obszarze produkcji energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych może przełożyć się na następujące czynniki ekonomiczne: produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne, produkcja energii elektrycznej na rynek krajowy (odsprzedaż do sieci elektroenergetycznej), sprzedaż instalacji zagranicznemu lub lokalnemu nabywcy jako gotowy produkt. Jednym z głównych celów wprowadzania OZE w struktury PGG S.A. jest przedstawienie przedsiębiorstwa jako stawiającego na ekologię oraz rozwój innowacyjnych systemów energetycznych niwelujących negatywne oddziaływanie na środowisko - lokalizacja farm fotowoltaicznych na terenach zrekultywowanych po działalności górniczej. Potencjał mocy w fotowoltaice na terenach PGG S.A. określony został na 95 MWp. PGG S.A. może pochwalić się już wybudowaniem instalacji fotowoltaicznych na terenie KWK Ruda Ruch Halemba o sumarycznej mocy 410 kWp. Na 9 obiektach zabudowano łącznie 1109 paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 370 Wp. Obecnie PGG S.A. stara się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kolejnych 3 instalacji fotowoltaicznych naziemnych o łącznej mocy ok. 28,3 MWp.

Opieka IT

Kogeneracja

PGG S.A. jest liderem na rynku górnictwa węglowego, co przy restrykcyjnych obostrzeniach związanych z emisją szkodliwych substancji do otoczenia, wiąże się z koniecznością wprowadzania nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki w obszarze działalności Spółki. PGG S.A. w celu zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalni buduje i eksploatuje agregaty kogeneracyjne spalające wspomniany gaz, produkując przy tym ciepło oraz energię elektryczną. Produkty te wykorzystywane są na potrzeby własne PGG S.A. W stanie obecnym w PGG S.A. zabudowane są jednostki kogeneracyjne na gaz z odmetanowania kopalni o mocy 10,9 MWe, planuje się zabudowę kolejnych agregatów o mocy sumarycznej 8 MWe. Korzyści wynikające z zabudowy agregatów kogeneracyjnych na gaz z odmetanowania kopalni:

 • Zysk ekonomiczny (ograniczenie kosztu poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, zmniejszenie kosztu emisji CO2, sprzedaż świadectw pochodzenia),
 • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do otoczenia (metan, pył, CO2, CO, SO2, NOX, b-a-p),
 • Możliwość pozyskiwania świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
 • Ograniczenie strat przesyłowych.
Technologie sieciowe

Akredytowane laboratorium

Akredytowane oznaczenia

 • Węgiel kamienny:
  • Zawartość wilgoci,
  • Zawartość popiołu,
  • Zawartość siarki,
  • Zawartość węgla pierwiastkowego,
  • Wartość opałowa.
 • Odpady paleniskowe:
  • Zawartość wilgoci,
  • Zawartość węgla pierwiastkowego.

Chcesz sprawdzić czy dostawca węgla Cię nie oszukuje? Uważasz, że zakupiony węgiel nie ma parametrów, za które zapłaciłeś?

Zbadaj swój węgiel!
Tworzenie nowych produktów i ich rozwój

Hala sportowa

Warunki korzystania z hali sportowej

 • Czynne: 0600 - 2200
 • Zakup karnetu/biletu
 • Obuwie zmienne
 • Utrzymanie czystości i porządku

Cennik

 • Tenis (do 4 os.):
  • 0600 - 1400 - 45,00 zł/h
  • 1400 - 2200 - 50,00 zł/h
  • Weekend - 50,00 zł/h
 • Sporty drużynowe (pow. 4 os.)
  • Dni robocze - 50,00 zł/h
  • Weekend - 100,00 zł/h

Proponowne dziedziny sportowe

 • Siatkówka
 • Tenis
 • Koszykówk
 • Aerobik

Kontakt


WRÓĆ DO GÓRY

Hala sporowa

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.