Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ruch Wujek

40-596 Katowice

ul. Wincentego Pola 65

32 2085 000

32 2515 507
32 2517 570


Charakterystyka

Obecnie eksploatowane są pokłady: 401,405, 504 i 510, z których wydobywany jest węgiel ekologiczny, którego kaloryczność sięga 31000 kJ/kg, zasiarczenie 0,5 - 0,6%, a zapopielenie do 5%. Jest to węgiel poszukiwany i doceniony przez odbiorców.

Troską Kierownictwa i załogi Kopalni jest obok zachowania ciągłości wydobycia i utrzymania jakości pozyskiwanego surowca, zapewnienie ochrony zdrowia bezpieczeństwa górników prowadzących wydobycie w trudnych warunkach zagrożeń górniczych,, związanych głównie z zagrożeniem tąpaniami oraz ochrona obiektów mieszkalnych i infrastruktury miasta. Znanym i bezdyskusyjnym sposobem ochrony powierzchni jest eksploatacja podsadzkowa i jest ona stosowana wszędzie, gdzie zabudowa powierzchni tego wymaga a uwarunkowania górnicze pozwalają. Aktualnie z podsadzką płynną wydobywa się ponad 50% węgla, a wielkość ta będzie się zwiększać do ponad 73% do roku 2010 co ma związek ze 100% podsadzkową eksploatacją w polu "Stara Ligota" na którą kopalnia uzyskała koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1995 roku.

Nowością dotyczącą tego pola, jest prowadzenie wydobycia z dochowaniem warunków postawionych przez Samorząd Terytorialny zgodnie z aktualnymi postanowieniami Prawa Geologicznego i Górniczego. Warunki te, to oprócz eksploatacji wyłącznie podsadzkowej, nie przekraczania I kategorii wpływów, czyli najwyższej kategorii ochrony, narzucają również pełne rozpoznanie stanu i odporności istniejącej zabudowy i infrastruktury oraz przeprowadzenie niezbędnych badań i zabiegów profilaktycznych.

Rygory w nowym polu, nie oznaczają zaniedbania interesów mieszkańców w obrębie pola macierzystego. Oprócz stosowania podsadzki hydraulicznej. Kopalnia podejmuje wiele działań w trosce o mieszkańców i ochronę środowiska.

Przykładem działań zmierzających do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko jest gospodarka wodami kopalnianymi- Budowa stacji uzdatniania wody pozwoliła na uzdatnianie wód słabo zmineralizowanych i przeznaczenie do celów pitnych oraz zasilania kotłowni eliminując pobór wody z sieci miejskiej. Wody zaliczone do "miernie zasolonych" służą do sporządzania mieszaniny podsadzkowej i wodno-pylowej.

Kolejnym aspektem jest zredukowanie liczby wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, które udało się osiągnąć dzięki nowatorskim metodom profilaktyki tąpaniowej. Dzięki tym działaniom udało się podnieść bezpieczeństwo górników oraz zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców terenu górniczego Kopami.

Przedstawione działania są tylko częścią ze spraw i działań prowadzonych przez Kopalnię, jednak najbardziej istotnych dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony powierzchni, Ruch "Śląsk"

Aktualnie w ruchu "Śląsk" są eksploatowane pokłady 417,502 i 510. W trakcie przygotowania do wydobycia jest pokład 409 w „Polu Panewnickim". Wydobycie węgla w całym obszarze górniczym Ruchu "Śląsk" prowadzone jest systemem ścianowym z zawałem stropu. W zależności od zalegania i sposobu rozcięcia złoża w poszczególnych partiach, ściany wybierane są w odmianie poprzecznej lub podłużnej w kierunku od pola. Analizując jakościowe parametry złoża można stwierdzić, że kopalnia posiada w 72 % węgle koksujące dobrej jakości o zawartości siarki od 0,37 - 0,42 %, generalnie jakość węgla poprawia się wraz z głębokością - w pokładach od 417 do pokładu 510 zawartość popiołu wynosi poniżej 10 %.

Ruchu "Śląsk" posiada zasoby przemysłowe w pokładach grupy rudzkiej (pokłady grupy 400) o relatywnie niższych parametrach,, oraz w pokładach grupy siodłowej (pokład 502, 504, 507 i 510) o bardzo wysokich parametrach jakościowych.

Obszar górniczy Ruchu "Śląsk" o nazwie "Ruda Śląska - Radoszowy" został utworzony decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5.02.1974 r. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 7,35 km2. Obszar ten zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miast: Ruda Śląska, Chorzów i Katowice. Obszar górniczy Ruchu "Śląsk" graniczy z obszarami górniczymi: kopalni "Katowice -Kleofas" i "Polska - Nowy Wirek" od pomocy; Ruchu "Wujek" od wschodu, kopami "Halemba" od zachodu oraz od południa z niezagospodarowanym jeszcze obszarem górniczym "Panewniki".

Granice eksploatacyjne prawie wszystkich pokładów nie pokrywają się z granicami w/w obszaru górniczego. Przebiegają one w poszczególnych pokładach wewnątrz lub na zewnątrz obszaru górniczego, rozdzielając zasięg działalności górniczej Ruchu "Śląsk" oraz kopalń sąsiednich.

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.