Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ruch Rydułtowy

44-280 Rydułtowy

ul. Leona 2

32 7294 113

32 4577 723


Charakterystyka

Historia kopalni

KWK „Rydułtowy” jest najstarszym czynnym zakładem wydobywczym na Górnym Śląsku. Początki działalności kopalni „Rydułtowy” datuje się od 1792 roku. W kolejnych latach swojej powojennej historii kopalnia wchodziła w skład: Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego, Rybnicko Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego, Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Południe”. Z dniem 1.04.93r. kopalnia „Rydułtowy” weszła w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.,  a od 1 lutego 2003 roku w skład  Kompanii Węglowej S.A.  Od dnia 1 marca 2004 roku kopalnia „Rydułtowy” została połączona z sąsiednią kopalnią „Anna” w Pszowie w jeden zakład górniczy KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą w Rydułtowach. W 2016 roku Oddział KWK „Rydułtowy-Anna” został ponownie rozdzielony na dwa oddziały: KWK Rydułtowy
i KWK „Anna”. Oddział KWK „Anna” został przekazany z dniem 01.04.2016r. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obecnie kopalnia funkcjonuje jako jednoruchowy zakład górniczy, który jest oddziałem Polskiej Grupy Górniczej.

Zatrudnienie

Zatrudnienie wg stanu na dzień 01.05.2016 r. wynosiło 3 028 osób, w tym na dole 2 493, a na powierzchni – 535 osób.

Zdolności produkcyjne

Średniodobowe  wydobycie  kopalni „Rydułtowy” kształtuje się w przedziale od  9000 - 9500 t/dobę i w najbliższych latach prognozuje się utrzymanie zdolności produkcyjnych na podobnym poziomie.

Inne istotne informacje o kopalni

Złoże kopalni „Rydułtowy”  pod względem administracyjnym leży w południowej części województwa śląskiego, na terenach miast Rydułtowy, Pszów, Rybnik i Radlin oraz gmin Gaszowice i Jejkowice.

Obszar górniczy kopalni Rydułtowy wynosi 46,0 km2.

Zasoby operatywne w całym złożu – wg stanu na 31.12.2015r. wynoszą ok. 80,4 mln. ton.

Żywotność kopalni planowana jest  do około 2040 roku (koncesja do 2019 roku). Prognozowane udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji złoża „Jejkowice” oraz partii B1 i B2 mogłoby wydłużyć żywotność kopalni do około 2065 roku.

Szacunkowe zasoby operatywne złoża pola rezerwowego Jejkowice do poz. 1000m wynoszą ok. 27 000 tys. ton, zaś do poz. 1200m ok. 49 000 tys. ton. Obszar pola rezerwowego Jejkowice wynosi ok. 16,7 km2.

KWK „Rydułtowy” eksploatuje węgiel w oparciu o następujące koncesje:

- koncesja  numer 216/93 udzieloną Kompanii Węglowej S.A. jako przedsiębiorcy
na okres do 31.01.2019 r. ze złoża Rydułtowy,
zgodnie z postanowieniem Ministra
Ochrony  Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,

   oraz

-  koncesja na wydobywanie  węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Anna1 numer 5/2013 udzieloną Kompanii Węglowej S.A. jako przedsiębiorcy na okres do 31.12.2019 r. ze złoża Anna1, ze zmianą wprowadzoną Decyzją numer DGKks-4771-22/46712/13/TS zgodnie z postanowieniem  Ministra  Ochrony   Środowiska.

 

Wydobywanie węgla kamiennego, jego przeróbka i wzbogacanie odbywa się zgodnie
z zatwierdzonym przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego Planem Ruchu Zakładu Górniczego.

 

W kopalni funkcjonuje sześć szybów:

 • Leon II wydobywczy (wdechowy),
 • Leon III materiałowo-zjazdowy (wdechowy),
 • Leon IV materiałowo-zjazdowy (wdechowy),
 • „Powietrzny I” wentylacyjny, peryferyjny,
 • „Powietrzny V” wentylacyjny, peryferyjny
 •  „Głowacki” wdechowy, peryferyjny, pełni tylko funkcję spływu wód.

 

Eksploatacja ścian jest prowadzona pomiędzy poziomami 800m i 1000m oraz 1000m i 1200m. Najgłębsze czynne wyrobiska kopalni znajdują się na głębokości 1210 m.

Roboty górnicze (przygotowawcze i eksploatacyjne) są prowadzone generalnie w czterech pokładach:

 • Pokład 703/1,
 • Pokład 706,
 • Pokład 713/1-2, który na części obszaru górniczego występuje łącznie z pokładem 712/1-2 jako pokład 713/1-2+712/1-2,
 • Pokład 707/2.

Najważniejszą realizowaną aktualnie przez kopalnię inwestycją jest pogłębianie szybu Leon IV o 134m do docelowej głębokości 1210m wraz z jego uzbrojeniem na pogłębianym odcinku  oraz budowa poziomu 1150m.  Roboty górnicze związane z pogłębianiem szybu zostaną zakończone w III kwartale 2016r., a oddanie do ruchu szybu i podstawowych wyrobisk na nowobudowanym poziomie nastąpi w III  kwartale 2017 roku.

Gwarancją spełnienia oczekiwań odbiorców są wprowadzone w kopalni następujące systemy:

 • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
 • System Zarządzania Środowiskiem  ISO 14001:2004
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  PN-N 18001:2004.

Kopalnia „Rydułtowy” wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej i podlega nadzorowi górniczemu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.