Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Ruch Chwałowice

44-206 Rybnik

ul. Przewozowa 4

32 7393 113

32 7393 393


Charakterystyka

Historia kopalni

W roku 1903 rozpoczęto głębienie pierwszego szybu, a w dniu 2 września 1907 r. nastąpiło uroczyste otwarcie kopalni nazwanej na cześć jej właściciela „Donnersmarckggrube”. Po wojnie w listopadzie 1918r. powstało państwo polskie. Część Górnego Śląska, w tym powiat rybnicki została włączona w granice państwa polskiego, a kopalnia zaczęła działać w koncernie „Dyrekcja Kopalń i Hut księcia Donnersmarcka”. Kryzys przemysłowy z 1923r. spowodował unieruchomienie od 15.08.1925r. kopalni na 13 miesięcy. Kryzys lat 1930-1933 spowodował ponowne zamknięcie kopalni w dniu 27.07.1933r. na ponad trzy lata. Okres II wojny światowej wymusił zwiększenie wydobycia kopalni na potrzeby wojenne. Po wyzwoleniu w 1945r. starą nazwę kopalni „Donnersmarck” zmieniono na KWK „Chwałowice”. W roku 1949 wydobycie kopalni przekroczyło milion. ton węgla rocznie. W roku 1974 wydobycie roczne kopalni przekroczyło 2 mln. t. w wyniku zwiększenia liczebności załogi oraz wzrostu wydajności pracy. W kolejnych latach kopalnia wchodziła w skład Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego, Rybnicko Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego, Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla „Południe”. Z dniem 23 grudnia 1989r. KWK „Chwałowice” uzyskała samodzielność. Z dniem 1.04.93r. weszła w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. W ramach działań restrukturyzacyjnych połączono kopalnię „Chwałowice” i „Rymer” w jedną jednostkę organizacyjną i od dnia 1.07.95 r. działały one pod nazwą KWK Chwałowice. Wydobycie węgla w likwidowanym ruchu „Rymer” zakończono z dniem 20.10.1999 r. Od 31.01.2003r. kopalnia należy do Kompanii Węglowej S.A. - obecnie PGG

Zatrudnienie

Na kopalni zatrudnionych jest ogółem 2804 pracowników.

Zdolności produkcyjne

Średnie wydobycie kopalni „Chwałowice” w roku 2011 wyniosło 9 400 t/d przy czynnych 3,4 ścianach i wydobyciu rocznym w wysokości 2 368 800 t. Aktualnie wydobycie kopalni kształtuje się na poziomie 9 500 t/d.

Inne istotne informacje na temat kopalni.

Kopalnia „Chwałowice” w Rybniku jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład PGG

Złoże węgla kamiennego chwałowickiej kopalni znajduje się w centralnej części niecki Chwałowickiej, zamkniętej od zachodu nasunięciem michałkowickim, a od wschodu nasunięciem orłowskim. Występują w nim warstwy załęskie, rudzkie, siodłowe i porębskie.

Obszar górniczy kopalni „Chwałowice” zajmuje powierzchnię 20,7 km2.

Obecnie kopalnia posiada jeden poziom wydobywczy 550m, a eksploatacja obejmuje zasoby powyższego poziomu (piętro od 390m –550m) i częściowo zasoby poz. 700m (piętro od 550m-700m) Istniejące poziomy 305m i 390m są poziomami wentylacyjnymi. W najbliższych latach poziom 305m będzie systematycznie upraszczany aż do całkowitej likwidacji. Aktualnie prowadzona jest budowa nowego poziomu wydobywczego 700m.

Złoże kopalni „Chwałowice” w granicach O.G. „Chwałowice” udostępnione jest 5-cioma szybami, z których szyby I, II i VIII zlokalizowane są w centralnej części złoża (powierzchnia główna kopalni) i są szybami wdechowymi, natomiast szyby V i VII zlokalizowane są peryferyjnie na obrzeżach O.G. ”Chwałowice" i są szybami wentylacyjnymi.

Zagrożenia naturalne występujące na kopalni:

  1. Metanowe – aktualnie eksploatowane pokłady położone w części północnej obszaru górniczego zaliczone są do I kat. zagrożenia metanowego, w części południowo – wschodniej zaliczone zostały do I, II i III kategorii zagrożenia metanowego, a w części południowo – zachodniej do II i III kategorii zagrożenia metanowego.
  2. Wyrzuty metanu i skał – nie stwierdzono warunków i zjawisk kwalifikujących eksploatowane pokłady do zaliczenia do kategorii skłonnych do występowania lub zagrożonych wyrzutami metanu i skał.
  3. Pyłowe – klasa A i B.
  4. Skłonność do samozapalenia – średnia, duża i bardzo duża, co odpowiada III - V grupie samozapalności.
  5. Zagrożenie wodne – I i II stopień.
  6. Zagrożenie tąpaniami – nie występuje – górotwór kopalni jest nieskłonny do tąpań.

Wielkość zasobów do poziomu 1000m na dzień 31.12.2011r.

• bilansowe (pozafilarowe) 391 867 tys. ton
• przemysłowe (pozafilarowe) 221 670 tys. ton
• operatywne
     z tego do poziomu 700m
144 643 tys. ton
63 224 tys. ton

 

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.