Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

43-155 Bieruń
Granitowa 132
32 7170 301
32 7170 303 (fax)

Dyrektor Zakładu

Jan GIL

Dyrektor ds. Technicznych

Ryszard KUBIESA

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Tomasz ZIAJKA

Charakterystyka

Zakład Remontowo Produkcyjny jest specjalistyczną jednostką organizacyjną PGG S.A. świadczącą usługi dla Kopalń Polskiej Grupy Górniczej w zakresie remontów, modernizacji i produkcji zmechanizowanych obudów ścianowych, remontów i produkcji hydrauliki siłowej, kompletacji hydrauliki sterowniczej, produkcji elementów tras kolejek podwieszonych oraz innych bieżących usług remontowo-produkcyjnych według potrzeb kopalń.


Historia Zakładu

 

 • 08.12.2003 – Utworzenie Zakładu Remontowo-Produkcyjnego Kompanii Węglowej S.A. z przekształcenia Zakładu Zarządzania Środkami Trwałymi Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Przyjęty kierunek specjalizacji - remonty modernizacje, produkcja obudów zmechanizowanych, remonty, produkcja hydrauliki siłowej, produkcja elementów tras kolejek podwieszonych,
 • 2004 - Przekształcenie Zakładu w Zakład Spawalniczy duży zgodnie z normą PN-M-69009,
 • 2004 - Pierwszy certyfikat – ISO 9001:2001 „Systemy zarządzania jakością” oraz PN-EN 729-2:1997 „Spawalnictwo - Spawanie metali - Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie”,
 • 2007 - Otwarcie w Zakładzie Ośrodka Szkolenia Spawaczy z własną kadrą szkolącą
 • 2007 - Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości”
 • 2007 - Certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania środowiskowego”
 • 2008 - Uruchomienie Działu Konstrukcyjno-Technologicznego
 • 2009 - Certyfikat PN-N-18001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • 2016 - Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 1090-1+A1:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”
 • 30.04.2016 – Zakład Remontowo-Produkcyjny w strukturach Polskiej Grupy Górniczej
 • 2018.07.26 –Zakup trzech hal produkcyjnych w bezpośredniej lokalizacji Działu WRP2 w Woli, rozpoczęcie procesu reorganizacji produkcji
 • 2019 - Wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o wymagania norm ISO/IEC 27001:2013 „Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy Zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”

Adresy Oddziałów Remontowo-Produkcyjnych:

 • Dział Remontowo-Produkcyjny WRP 1, 43-155 Bieruń, Ul. Granitowa 16
 • Dział Remontowo-Produkcyjny WRP 2, 43-225 Wola, Ul. Kopalniana 10
 • Dział Remontowo-Produkcyjny WRP 3, 43-143 Lędziny, Ul. Pokoju 4

 

Historia

Misja Zakładu

Misją Zakładu Remontowo-Produkcyjnego jest wsparcie zabezpieczenia produkcji w zakresie gospodarki remontowej w Polskiej Grupie Górniczej.

Zakład realizuje swoją misję poprzez:

 • Dyspozycyjność
 • Unifikację i standaryzację obudów zmechanizowanych
 • Standaryzację typów tras jezdnych kolejek podwieszonych
 • Poprawę bezpieczeństwa
 • Racjonalizację gospodarki zmechanizowanymi obudowami ścianowymi w Polskiej Grupie Górniczej
 • Wsparcie techniczne, doradcze i opiniotwórcze
 • Funkcję regulatora cen rynkowych

 

Misja

Zakres świadczonych usług

Zakład Remontowo-Produkcyjny jest jednostką wyspecjalizowana w kierunku produkcji, remontów i modernizacji maszyn i urządzeń górniczych. Ponad 80% świadczonych na potrzeby kopalń usług związanych jest z remontami i modernizacjami obudów zmechanizowanych. Pozostały zakres działalności to remonty i produkcja hydrauliki siłowej, hydrauliki sterowniczej oraz produkcja elementów tras kolejek podwieszonych.

Zakres świadczonych usług

Infrastruktura realizacji wyrobu

Usługi remontowo-modernizacyjno- produkcyjne realizowane są w trzech wydziałach produkcyjnych (łącznie 8 hal o powierzchni 2,15 ha ) zlokalizowanych w Woli, Bieruniu oraz Lędzinach.

Zakład Remontowo-Produkcyjny Polskiej Grupy Górniczej S.A. to obecnie jeden z największych Zakładów Spawalniczych w Polsce. Jego infrastruktura przygotowana jest do realizacji dużych zleceń, przede wszystkim tych związanych z remontami, modernizacjami i produkcją maszyn z sektora przemysłu ciężkiego. Zakład wyposażony jest w kilkanaście suwnic o udźwigu do 20 ton, na halach zakładu zorganizowano łącznie ponad 70 stanowisk spawalniczych obejmujących zarówno stanowiska do spawania konwencjonalnego jak i stanowiska wypalarek numerycznych, automaty spawalnicze jak i specjalistyczne urządzenia do napawania chromo-niklem. Oprócz infrastruktury ściśle związanej ze spawalnictwem zakład posiada szereg maszyn specjalistycznych począwszy od obrabiarek konwencjonalnych na obrabiarkach sterowanych numerycznie kończąc. Dopełnieniem procesu produkcyjnego są, tam gdzie wymagane , powłoki lakiernicze wykonywane w profesjonalnych lakierniach zamontowanych na każdym z wydziałów produkcyjnych. Zakład Remontowo-Produkcyjny posiada niezbędną bazę transportową zarówno w zakresie transportu wewnętrznego jak i transportu między wydziałowego.

Infrastruktura

Personel

Pracownicy Zakładu Remontowo-Produkcyjnego to niezaprzeczalnie jego największą wartość. Każdy z pracowników ma swój udział w sposób pośredni czy bezpośredni w wytworzeniu wyrobu końcowego. Pracownicy działu konstrukcyjno-technologicznego to doświadczeni konstruktorzy w zakresie projektowania konstrukcji dla sektora górniczego. Wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt wraz z oprogramowaniem CAD, CAM, CAE (min. Ansys, Inventor) zapewniają zaprojektowanie konstrukcji, pewnej, bezpiecznej, konstrukcji która przejdzie pomyślnie walidacje podczas obligatoryjnych badań niszczących. Personel spawalniczy stanowią spawacze o wysokich kompetencjach spawalniczych, posiadający duże doświadczenie w spawaniu konstrukcji spawanych, w większości wyszkoleni we własnym ośrodku szkolenia spawaczy, który Zakład Remontowo-Produkcyjny prowadzi od kilku lat. Personel spawalniczy stanowi około 30% personelu ( ponad 160 osób ). Nadzór spawalniczy to w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym kilka osób posiadających kompetencje Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika oraz Międzynarodowego Technologa Spawalnika poświadczone certyfikatem kompetencji wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa oraz Europejską Federację Spawalniczą. O precyzję wykonania zadań dbają kontrolerzy Działu Kontroli Jakości, posiadający kompetencje do przeprowadzania badań nieniszczących w szeregu stosowanych metod badań VT, MT, PT, UT. W przypadku konieczności, usługi dodatkowych badań zlecane są do jednostek zewnętrznych. Personel Działu Kontroli Jakości dysponuje nowoczesnym sprzętem do kontroli takim jak defektoskopy prądowe, defektoskopy ultradźwiękowe, spektrometry do badania składu stali. Proces produkcyjny jest w pełni kontrolowany i nadzorowany od momentu dostawy do momentu zwolnienia wyrobu.

Personel

 

Innowacja

Napawanie powłoką chromo-niklową

Zakład Remontowo-Produkcyjny, realizując procesy związane z zabezpieczeniem ciągłości działania w zakresie produkcji i remontów hydrauliki siłowej wprowadził i rozwija napawanie rdzenników i tłoczysk powłoką chromo-niklową. Proces realizowany jest na nowoczesnych napawarkach numerycznych w Dziale Remontowo-Produkcyjnym WRP1 w Bieruniu. Szacuje się, że powyższa technologia da przede wszystkim Zakładowi niezależność pod kątem zabezpieczenia produkcji a jednocześnie pozwoli znacznie zwiększyć przerób w zakresie produkcji jak i regeneracji tłoczysk i rdzenników hydraulicznych.

Innowacja

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.