Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Oferta elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców wprowadzimy w -  opublikowanych od 12.10.2018 r. - przetargach prowadzonych przez Polską Grupę Górniczą S.A. - obowiązek składania oferty wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym rezygnując tym samym z pisemnej formy postępowania.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można uzyskać u jednego z dostawców działających na terenie Polski - wykaz podmiotów zamieszczony jest na stronie NCCert. Aktualnie są to:

  • Cencert
  • KIR
  • PWPW
  • Certum
  • Eurocert

Platforma (https://efo.coig.biz), na której składane będą oferty elektroniczne, jest dostosowana do obsługi podpisów elektronicznych wystawionych przez wyżej wymienione centra certyfikacji. W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed upłynięciem terminu składania ofert.

Pod numerem telefonu (32) 757-44-44 udzielana jest pomoc w zakresie praktycznej obsługi informatycznej Platformy EFO.

Jednocześnie zachęcamy - szczególnie wykonawców, którzy pierwszy raz będą składać ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym - o nieodkładanie złożenia oferty na ostatni moment.

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.