Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333


Komunikat ze spotkania Zarządu PGG S.A. oraz strony społecznej

Data publikacji 04.08.2020r.

W dniu 4 sierpnia 2020 r. w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej S.A. doszło do spotkania Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. W spotkaniu uczestniczył Pan Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz parlamentarzyści.

Realizując postanowienia z posiedzenia w dniu 28 lipca 2020 r. ustalono:

1. Pierwsze spotkanie zespołu mającego na celu przygotowanie programu naprawczego polskiego górnictwa odbędzie się w Warszawie, w dniu 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.

2. Na posiedzenie zespołu zaproszeni zostaną przedstawiciele związków zawodowych i zarządów z Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Taurona Wydobycie S.A. oraz przedstawiciele Rządu odpowiedzialni za temat posiedzenia zespołu.

3. Do prac zespołu będą mogli zostać zaproszeniu eksperci o uznanym autorytecie w branży górniczej i energetycznej.

4. Celem zespołu będzie m.in. przedstawienie:
    1. możliwości produkcji energii elektrycznej z węgla w perspektywie krótkoterminowej,
    2. inwestycji w energetyce i górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w wysokosprawną i niskoemisyjną energetykę,
    3. kwestii związanych z polityką klimatyczną,
    4. wyjaśnienie roli gazu ziemnego, odnawialnych źródeł energii i węgla kamiennego w miksie energetycznym.

5. Zaproponowane zostały zespoły robocze w ramach Polskiej Grupy Górniczej S.A., szczególnie w obszarach:
    1. sprzedażowym na okoliczność możliwości lokowania produktu na rynku,
    2. produkcyjnym na okoliczność kosztów udostępniania węgla,
    3. pracowniczym na okoliczność wypracowania zasad organizacji pracy,
    4. finansowo-rynkowym na okoliczność źródeł finansowania działalności.

 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.